Inleiding
 
Straatnamen
Personen
Brouwerijen
Gebouwen
Fabrieken
Onderwijs
Bronnen
 
Documentatie
(allerlei)
 
Bedankt...
Contact
 
In samenwerking met
 
 
Lees de publicaties van Vaertlinck op de webpagina
Uitgaves Vaertlinck Contact
 

 

Straatnamen

 

Hieronder vind je een overzicht van de straten die in dit deel van de website worden behandeld.

Klik op één van de letters om naar het overzicht te gaan van straatnamen met die beginletter te gaan.

Klik daarna op de straatnaam om meer informatie over de straat te weten te komen.

 

 

Status van de verwerking van informatie (Klaar / Wijziging)

De beschikbare gegevens en foto's voor deze straat werden verwerkt 

Vanaf 1 maart 2022 wordt de datum van de laatste aanpassing / toevoeging naast deze waarschuwing gezet

Beschikbare informatie wordt op dit ogenblik op de webpagina's toegevoegd

Inhoud voor deze pagina's moet nog worden toegevoegd

Verwijzing van een vroegere straatnaam naar de huidige straatnaam

Er werden recent wijzigingen (belangrijke) toegevoegd aan deze pagina

Vanaf 1 maart 2022 wordt de datum van de laatste aanpassing / toevoeging naast deze waarschuwing gezet

 

Als je op de webpagina's voor een straat bent:

> Op de eerste pagina vind je algemene informatie over de straat

> In het menu links kan je dan navigeren naar de huisnummers.

> Per beschikbaar huisnummer kan je naar de gegevens per periode (indien gekend) navigeren

 

 

Straatnamen

 

A - B - C - D - E - F - G - H - IJ - K - L - M - N - O - PQ - R - S - T - UV - W - XYZ

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Aa Root   -   zie: Oude Dendermondsestraat

WILACACI

 Acacialei

  18-08-2022

WILADZPL

 Adrien Dezaegerplein

  02-07-2022

WILAKKER

 Akkerlaan

  09-09-2022

WILAPEPL

 Alida Peetersplein

-

 Allée Verte   -   zie: Groene Laan

KLWANTWS

 Antwerpsesteenweg (Klein-Willebroek)   -   vroeger: Ruisbroeksesteenweg

  27-06-2022

WILAPLDS

 Appeldonkstraat

  09-12-2022

WILAPLDW

 Appeldonkweg

  15-05-2022

-

 Asserdonkstraat   -   zie: Appeldonkstraat & Heindonksesteenweg

WILAVLPL

 August Van Landeghemplein   -   vroeger: Vier Armen

  09-12-2022

WILAVLST

 August Van Landeghemstraat   -   vroeger: Appeldonkstraat, Dorpsstraat

  25-02-2023

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILVEERT_BED

 Bedrijvenpark de Veert

  26-03-2022

WILBEGON

 Begoniastraat

WILBERKL

 Berkenlei

  26-03-2022

WILDENDS_KRK

 Begraafplaats   -   (Dendermondsesteenweg)

  01-03-2022

WILBEUKL

 Beukenlaan

-

 Blijk (den)   -   zie: August Van Landeghemstraat

-

 Blindestraat   -   zie: Tonstraat

-

 Boerenkrijgstraat   -   zie: Camille Huysmansstraat

KLWBOOMS

 Boomsesteenweg (Klein Willebroek)

  18-05-2022

WILBOOMS

 Boomsesteenweg

  06-12-2022

WILBOSST

 Bosstraat

  21-07-2022

WILBRNDS

 Brandstraat

  06-12-2022

WILBRNDP

 Brandweerplein

  09-07-2022

WILBRNDK

 Breendonkstraat

  06-12-2022

WILBRIGA

 Brigandstraat

WILBROUW

 Brouwerijstraat

WILBROWN

 Brownfieldlaan

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILCALLS

 Callaertstraat

  21-07-2022

WILCHUYS

 Camille Huysmansstraat (ook: Kamiel Huysmansstraat)   -   vroeger: Boerenkrijgstraat

  05-12-2022

WILCPPTR

 Captain Trippstraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

  05-12-2022

WILCEDER

 Cederlaan

-

 Cokesfabriek   -   Stationsplein

WILCBROE

 Constant Broeckmeyerstraat

  23-07-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILDAHLI

 Dahliastraat

-

 Den Blijk   -   zie August Van Landeghemstraat

WILDENDL

 Denderlaan

-

 Dendermondse Straat   -   zie: Dendermondsesteenweg (hieronder) of ook Oude Dendermondsestraat

WILDENDS

 Dendermondsesteenweg   -   vroeger: Dendermondse Straat

  15-12-2022

WILDENNE

 Dennenstraat

WILDWAAG

 De Waag

  23-07-2022

WILDIJLE

 Dijlelaan

WILDOELS

 Doelstraat

WILDPERS

 Dokter Persoonslaan   -   vroeger: Nieuwe Steenweg

  15-12-2022

WILDOORN

 Doornstraat

-

 Dorpsstraat   -   zie: August Van Landeghemstraat

WILDRFS

 Drafstraat

-

 Dreef   -   zie: Oud-Stationsplein

WILDURME

 Durmelaan

KLWDWARS

 Dwarsdijk (Klein Willebroek)

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILEDGRI

 Edmond de Grimbergheplein

  15-07-2022

WILEDANS

 Eduard Anseelestraat

  05-12-2022

WILEENDR

 Eendrachtstraat

  06-10-2022

WILEGGES

 Eggestraat

WILEGMOH

 Egmont en Hoornstraat

WILEIKST

 Eikstraat

WILEMVDV

 Emiel Vanderveldestraat   -   vroeger: Peperstraat

  05-12-2022

WILEMROL

 Emmanuel Rollierstraat

  05-12-2022

-

 Entrepotstraat   -   zie: Stapelstraat

WILEUROP

 Europalaan

  02-04-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILFABRI

 Fabrieksstraat   -   vroeger: ook Faubourg St. Antoine - St. Antonius Voorgeborgte (gedeeltelijk)

  04-12-2022

WILFABRI_LDN

 Fabrieksstraat   -   Louis De Naeyer (startpagina)

  25-02-2023

-

 Farostraat (gedeelte tussen de brouwerij en de Antwerpsesteenweg)   -   zie: Volksstraat (Klein Willebroek)

-

 Faubourg St. Antoine - St. Antonius Voorgeborgte (gedeeltelijk)   -   zie: Fabriekstraat (hierboven)

WILFLORI

 Floridastraat

  04-12-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILGANSD

 Gansdijk

WILGFROM

 Gaston Fromontstraat   -   vroeger: Verbindingsstraat

  02-09-2022

WILGERHK

 Geerhoek - opmerking: sinds de fusies op 1 januari 1977 gaat het over de Geerhoek in Blaasveld - voordien: grondgebied Willebroek

WILGERST

 Gerststraat

WILGEUZE

 Geuzenstraat

WILGEZON

 Gezondheidsstraat

  17-08-2022

WILGIETS

 Gieterijstraat

WILGLOOI

 Glooistraat   -   vroeger: Gloyestraat

  02-04-2022

WILGORRE

 Gorrebroek

04-12-1922

WILGRAAN

 Graanstraat

WILGROEN

 Groene Laan   -   vroeger: Allée Verte

  04-12-2022

WILGGEZL

 Guido Gezellestraat   -   vroeger: Nockerstraat, Nokkestraat

  04-12-2022

WILGULDV

 Guldenvliesstraat

  02-09-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILHNDKS

 Heindonksesteenweg   -   vroeger: Kaasstraat

  02-10-2022

KLWHNDKS

 Heindonkstraat (Klein Willebroek)

  24-03-2022

WILHEVOS

 Herman Vosstraat

  25-02-2023

WILHOEIK

 Hoeikensstraat   -   vroeger: Hoeikensweg

  04-12-2022

WILHOEVE

 Hoevestraat

WILHOGHE

 Hoge Heide

  06-06-2022

KLWHOOFD

 Hoofd (Klein Willebroek)   -   vroeger: Vlaemsch Hoofd

  13-11-2022

WILHOOIV

 Hooiveld

WILHOPST

 Hopstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILYZERW

 IJzerenwegstraat

  17-08-2022

WILINDUS

 Industriestraat

WILJHLMA

 Jan Helmanstraat

WILJWAUT

 Jozef Wautersstraat   -   vroeger: Tuinwijk

  15-12-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Kaasstraat   -   zie: Heindonksesteenweg

-

 Kamiel Huysmansstraat   -   zie: Camille Huysmansstraat

WILKAPBL

 Kapellenboslaan

  16-07-2022

WILKAPST

 Kapelstraat

  28-04-2022

WILKARRE

 Karreveld

WILKASTL

 Kasteellaan

-

 Kasteelstraat   -   zie: Torenstraat

WILDENDS_KRK

 Kerkhof   -   (Dendermondsesteenweg)

  30-07-2022

WILKERKS

 Kerkstraat

  03-12-2022

-

 Kerkwegsken   -   zie: Pastorijstraat

WILKLAVR

 Klaverweide

WILKLODD

 Kloddemansveldweg

WILKLOOS

 Kloosterstraat

  03-12-2022

WILKASTR

 Koningin Astridlaan - A12

  04-12-2022

WILKBODW

 Koning Boudewijnlaan

  04-12-2022

WILKLEOP

 Koning Leopoldlaan   -   (Londerzeel)

  03-12-2022

WILKOREN

 Korenstraat

  27-03-2022

WILKRAAG

 Kraag

  05-11-2022

WILKRAGW

 Kraagweg

  04-11-2022

WILKREWG

 Kreweg   -   vroeger: (ook) Krewegwegsken

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Laan der Verbondenen   -   zie: Captain Trippstraat of Zegestraat

WILLEEUW

 Leeuwerikstraat

  04-09-2022

WILLELIE

 Leliestraat   -   vroeger:Mispelstraatje

  28-03-2022

WILLYSTR

 Lijsterstraat

  02-12-2022

-

 Lindenlaan   -   zie: Sparrenlaan (samengevoegd in 1979)

WILLINDE

 Lindenstraat

KWLLDNKA

 Louis De Naeyerkaai (Klein Willebroek)

WILLDNPL

 Louis De Naeyerplein   -   vroeger: Markt

  03-12-2022

WILLMOMA

 Louis Mommaertsstraat

  02-12-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILMAAIV

 Maaiveld

WILMAALD

 Maalderijstraat

  28-03-2022

-

 Markt   -   zie: Louis De Naeyerplein

-

 Mechelse Baan   -   zie: Mechelsesteenweg (hieronder)

WILMECHS

 Mechelsesteenweg   -   vroeger: Mechelse Baan

  02-12-2022

WILMEERH

 Meerhoflaan

  06-05-2022

WILMEREL

 Merelstraat

WILMERKL

 Merkezeel

WILMERKS

 Merkezeelstraat

-

 Mispelstraatje   -   zie: Leliestraat

WILMISPL

 Mispelweg   -   vroeger: Mispelwach

  28-03-2022

WILMOLES

 Molenstraat   -   vroeger: Meulenstraete

  02-12-2022

WILMOLEW

 Molenweg

  02-12-2022

WILMOUTS

 Moutstraat

WILMUTUA

 Mutualiteitsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILNACHT

 Nachtegaalstraat

-

 Nief Root   -   zie: Vooruitgangsstraat

-

 Nieuwe Steenweg   -   zie: Dokter Persoonslaan

WILNIEUW

 Nieuwstraat

  02-12-2022

WILNYVRH

 Nijverheidsstraat   -   bestaat nu niet meer

  17-03-2022

-

 Nokkestraat, Nockestraat   -   zie: Guido Gezellestraat

WILNONNE

 Nonnenvijverstraat

  27-11-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILOOIEV

 Ooievaarsnest

WILOSTDK

 Oostdijk

  02-12-2022

KLWOSTVD

 Oostvaartdijk (Klein Willebroek)

  04-02-2023

WILOSTZV

 Oostzavelland   -   vroeger: Savellant

WILOPDAM

 Opdam

WILOTINZ

 Otto Intzeplein

WILODDNM

 Oude Dendermondsestraat   -   vroeger: Dendermondse Straet

  02-12-2022

WILODSAS

 Oud-Sasplein   -   vroeger: Sasplein

  02-12-2022

WILODSTA

 Oud-Stationsplein

  11-03-2023

WILODSTR

 Oud-Strijdersstraat   -   vroeger: Vrijheidsstraat

  02-12-2022

WILOTINZ

 Otto Inzetplein

WILOVERW

 Overwinningsstraat   -   vroeger: Palingstraat

  03-02-2023

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

-

 Palingstraat   -   zie: Overwinningsstraat

WILPARKL

 Parklaan

  04-08-2022

WILPASTO

 Pastorijstraat   -   vroeger: Kerkwegsken

  10-06-2022

-

 Peperstraat   -   zie: Emiel Vanderveldestraat

-

 Pieter Peetersplaats   -   zie: Veert

-

 Poefstraat   -   zie: Captain Trippstraat

WILPLOEG

 Ploegstraat

WILPOLDR

 Polderstraat   -   vroeger: Beekstraat

KLWPOORT

 Poort (Klein Willebroek)

WILPOPUL

 Populierenlaan

WILPULPS

 Pulpstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILRESGR

 Residentie Groenlaar

WILRESHR

 Residentie Herselaar

WILRESSD

 Residentie Schoondonk

  02-12-2022

WILRYKSW

 Rijksweg 1 bis - A12

  02-12-2022

WILRINGL

 Ringlaan

  02-12-2022

WILRODKR

 Rode-Kruisstraat

  28-04-2022

WILROGGE

 Roggeveld

WILROOIL

 Rooiland

-

 Rouwinkelstraat(je)   -   zie: Vaartstraat

WILROZEN

 Rozenstraat

-

 Ruisbroeksesteenweg   -   zie: Antwerpsesteenweg (Klein Willebroek)

KLWRUPLD

 Rupeldijk (Klein Willebroek)

  01-07-2022

WILRUPLL

 Rupellaan

  04-08-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

KLWSASPL

 Sasplein (Klein Willebroek)

  09-12-2022

-

 Sasplein (Willebroek)   -   zie: Oud-Sasplein

-

 Savellant   -   zie: Oostzavelland of Westzavelland

WILSCHAL

 Schalkstraat

   02-12-2022

WILSCHEL

 Scheldelaan

  11-06-2022

KLWSCHOL

 Schoolstraat (Klein Willebroek)

  13-11-2022

WILSCHWG

 Schoolweg

  01-12-2022

WILSCHHO

 Schuttershof

WILSCHST

 Schuttersstraat

 19-03-2022

-

 St. Antonius Voorgeborgte - Faubourg St. Antoine - (gedeeltelijk)   -   zie: Fabriekstraat

WILSLEPR

 Sleperlaan

WILSMEDS

 Smederijstraat

-

 Spaarstraat   -   zie: Spaarzaamheidsstraat (hieronder)

WILSPRZH

 Spaarzaamheidsstraat   -   vroeger: Spaarstraat

WILSPARR

 Sparrenlaan   -   vroeger: Lindenlaan (samengevoegd in 1979)

-

 Spoorwegbrug over het kanaal aan de Groene Laan   -   zie: Groene Laan (nr 50A)

WILSTADI

 Stadionlaan

  01-12-2022

WILSTAMP

 Stampmolen

WILSTAPE

 Stapelstraat   -   vroeger: Entrepotstraat

  10-06-2022

WILSTAPL

 Stationsplein   -   vroeger: Statieplein

  04-12-2022

WILSTAST

 Stationsstraat   -   vroeger: Statiestraat

  09-12-2022

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILTAPRY

 Tapperijstraat

WILTBERG

 Ten Bergstraat

  31-07-2022

WILTVINC

 Thomas Vinçottestraat

WILTSLTS

 Tisseltsesteenweg   -   vroeger: Thisseltraat

  01-12-2022

WILTOEKO

 Toekomststraat

-

 Tollenaerestraat   -   zie: Captain Trippstraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

WILTONST

 Tonstraat   -   vroeger: Blindestraat

  25-02-2023

WILTOREN

 Torenstraat   -   vroeger: Kasteelstraat

  01-12-2022

-

 Tuinwijk   -   zie: Jozef Wautersstraat

WILTULPE

 Tulpenstraat

  01-12-2022

WILTURFS

 Turfsteeg

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILVAART

 Vaartstraat   -   vroeger: Rouwinkelstraat(je)

  01-12-2022

WILVAKBO

 Vakbondstraat

  01-12-2022

WILVEERT

 Veert   -   vroeger: (ook) Pieter Peetersplaats

  15-12-2022

WILVEERT_BED

 Veert, Bedrijvenpark

  15-08-2022

WILVENNE

 Vennestraat   -   vroeger: (ook) Vennestraatje

  01-12-2022

-

 Verbindingsstraat   -   zie: Gaston Fromontstraat

KWLVDUMO

 Victor Dumonlaan (Klein Willebroek)

  04-02-2023

-

 Vier Armen   -   zie: August Van Landeghemplein

WILVVRHO

 Vijvershof

WILVVRHL

 Vijvershoflaan

WILVINKS

 Vinkstraat

  28-04-2022

WILVIOOL

 Viooltjesstraat

-

 Vlaemsch Hoofd - zie: Hoofd (Klein Willebroek)

WILVLIET

 Vlietlaan

KWLVOLKS

 Volksstraat (Klein Willebroek)   -   vroeger: Farostraat (gedeelte tussen de brouwerij en de Antwerpsesteenweg)

  18-08-2022

WILVOORT

 Vooruitgangsstraat

  01-12-2022

WILVORSP

 Vorsenpoelweg   -   vroeger (ook): Vorsenpoelwegsken

WILVRIJH

 Vrijheidsstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILWRSTL

 Weerstanderslaan

WILWLVRT

 Welvaartstraat

WILWSTDK

 Westdijk

  30-11-2022

KLWWSTVD

 Westvaartdijk (Klein Willebroek)

  04-02-2023

WILWZAVL

 Westzavelland   -   vroeger: Savellant

  30-11-2022

WILWILGE

 Wilgenhof

  01-12-2022

WILWLVRT

 Willem Van Oranjestraat

WILWIPST

 Wipstraat

 

 

Code Straat (of verwijzing) Klaar / Wijziging?

WILZAVLW

 Zavelweg

  30-11-2022

WILZEGES

 Zegestraat   -   vroeger: Laan der Verbondenen

  20-03-2022

WILZWALU

 Zwaluwstraat

WILZWBK

 Zwarte Beekstraat

 

 

Laatste wijziging 17-05-2022 - Toevoegen link naar de tijdschriften van Vaertlinck-on-Line
03-03-2022 - Toevoegen publicatiedatum bij aanpassingen
17-01-2022 - 22-01-2022 - Toevoegen Ten Bergstraat en Weerstanderslaan
13-08-2021 - Afsplitsen van de sectie personen, gebouwen, fabrieken
13-07-2021 - Toevoegen nieuwe straten op het vroegere bedrijventerrein van de papierfabriek Louis De Naeyer
11-06-2021 - Extra rubrieken voor verwijzing naar gebouwen, personen, fabrieken
06-06-2021 - Toevoegen link voor Appeldonkstraat - Ammoniak
30-05-2021 - Nieuwe vorm van tabellen - animated GIF voor recente wijzigingen
16-05-2021 - Toevoegen van Gorrebroek
23-04-2021 - Toevoegen verwijzing voor de spoorwegbrug over het kanaal aan de Groene Laan
01-04-2021 - Toevoegen Alida Peetersplein
31-03-2021 - Toevoegen volkse straatnamen met verwijzing naar de huidige straatnamen
24-03-2021 - Toevoegen oude straatnamen met verwijzing naar de huidige straatnamen
19-03-2021 - 15-12-2021 - Uitbreiden met iconen ivm status van het opladen van gegevens
16-03-2021 - Toevoegen hyperlinks naar voorbereide pagina's
15-03-2021 - Creatie van de pagina