Info Straat
 
Van Enschodtbrug
 
002
004
007
008
009
010
011
012
013
015
017
018
020
021
024
029
031
033
034
041
049
052
053
080
082
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer (indien beschikbaar) in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Straatnaam

Adrescode

Oostvaartdijk (Klein Willebroek)

KLWOSTVD_000

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Loopt evenwijdig met de Willebroekse vaart.

Vertrekt ter hoogte van de Kraag en eindigt aan de Rupel.

Een gedeelte van dit jaagpad werd in de vorige eeuw verhoogd. Dat blijkt onder meer uit het feit dat Louis Vandenbroeck uit Willebroek op 1 april 1840 de som van 3,40 fr ontving voor "... verleening van ankers door baggerschuyten tot verhooging van den Oostvaertdyk" (GAW nr. 1102).

Jaren later - op 2 augustus 1845 - ontving Francis De Laet 176,25 fr voor het "... kalsyden van de beide zyden der vaert te Klein-Willebroek" (GAW 1104).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Afbeeldingen

 

 

1788

Aquarel van Hendrik Frans De Cort

Bron: ?

 

 

 

24 maart 1905

Zicht op de vaart in Klein Willebroek vlak voor het sas

Bron: edit. Thomas-Baggerman

 

 

 

20 oktober 1905

Zicht op de Oostvaartdijk in de buurt van de brug net voor de sluis.

Bron: uitgeverij Jos. De Maeyer - Willebroek

In 1946 verdween die brug (nvdr. Van Eschodtbrug) en mede met haar verdween er veel geschiedenis.

Het gehucht, dat van de scheepvaart en van de verkoop van alle artikels die iets met de scheepvaart te maken hadden en had weten te leven, deemsterde langzaamaan de vergetelheid in.

Al werd het later de trefplaats voor de vele schippers, die er in de herfst van hun leven, in hun "bakskes" genoemde woonschepen verbleven.

Met als herinnering in hun geest, die honderden schepen, die zij tijdens hun reizen, hun verre groet hadden geworpen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

25 oktober 1905

Zicht op de vaart met op de achtergrond de brug aan de sluis

Bron: uitgeverij Jos. De Maeyer - Willebroek

 

 

 

26 augustus 1910

Zicht op het kanaal en de Oostvaartdijk (van aan de brug aan het sas.

Bron: ?

 

 

 

1914

Zicht op de vaart en rechts de Oostvaardijk

Bron: ?

 

 

 

24 juli 1921

Kanaalfeesten, die 's avonds gevolgd werden door "Venetiaanse lichtfeesten".

Bron: GAW

Dat het er in Klein Willebroek bij momenten erg druk aan toe kon gaan, bewijst bovenstaande foto. Daaruit blijkt dat de watergebonden volkssporten er in het kader van de Willebroekse vaart, met succes en met een volkstoeloop van jewelst, werden beoefend.

Uit het archief van de gemeente Willebroek blijkt ondermeer dat Franciscus Bal uit Klein Willebroek op 7 oktober 1864 vijf frank ontving voor "levering van palen en lynen en het placeren van eene leuning aan de vaert te Klein-Willebroek met de kermis"; en dat "de onkosten der feesten op Klein-Willebroek" die op 27 en 28 april 1879 "volgens de jaarlycksche gewoonte, door den Liberalen Bond van Klein-Willebroek werden ingericht", aan Eugeen Mertens aldaar 64,40 frank hadden gekost.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

Grootsche Venetiaansche Feesten

Zondag 24 juli 1921

 

  • 2 uur - opening der feestelijkheden door prachtig concerto, door de Socialistische Harmonie Vooruit
  • 2 1/2 uur - volksspelen te water
  • 4 1/2 - Officiële ontvangst der Heeren Gemeenteraadsleden
    Feestelijke heropening der nieuwe zeesluis
  • 6 uur - groot concerto door de fanfare "Deugd en Vlijt"
  • 8 1/4 uur - Venetiaansche nacht

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Atlas van de Vaart 1657", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1987, nr. 2, Louis Van Beneden)

 

 

 

1920-1940

Zicht op de brug en de Oostvaartdijk. Op de kaart wordt andermaal foutievelijk "Boom" vermeld.

Bron: ?

 

 

 

16 oktober 1922

Zicht op het brugje aan de sluis en rechts de Oostvaartdijk.

Bron: ?

 

 

 

21 december 1931

Het kanaal en recht de Oostvaartdijk

Bron: ?

 

 

 

21 december 1931

Het kanaal en rechts de Oostvaartdijk.

Bron: Nels

 

 

 

1935

Bron: ?

 

 

 

1938

Binnenschepen afgemeerd aan de Oostvaartdijk.

Bron: ?

 

 

 

1941

Het kanaal, de brug aan de sluis en rechts de Oostvaartdijk.

Bron: ?

 

 

 

1945 - 1950

Luchtfoto van de sluis van Klein Willebroek en de Oostvaartdijk.

Bron: ?

 

 

  

 

1950 - 1960 (?)

In Klein Willebroek speelde het leven zich vooral in en rond het water af. Tijdens de feestellijkheden in het dorp (bv. de kanaalfeesten, georganiseerd in de zomerperiode) werden op en in de vaart waterspelen georganiseerd..

Op de linkse foto zie je zwemmers in de vaart. Op beide foto's is duidelijk dat heel veel mensen kwamen genieten van de feesten.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

juni 2003

Het kanaal met aan de overkant de Oostvaartdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

november 2009

Bron: PI-TB

 

 

 

november 2011

Bron: PI-TB

 

 

 

26 februari 2014

Oostvaartdijk in de directe buurt van huisnummers 38 tot 41.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 2015

Brug van Klein Willebroek en rechts de Oostvaartdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

2017

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2023

Twee foto's van de Oostvaartdijk - in de buurt van één van de jachthavens.

Op de onderste foto zie je ook de toegang tot de Heindonkstraat.

 

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 25-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
15-07-2023 - Toevoegen 2 foto's 2023
05-07-2023 - Toevoegen huis nr. 29
27-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie
27-01-2022 - Toevoegen nieuwe foto kanaalfeesten + bijhorende informatie
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
30-07-2021 - Bijkomen informatie bij foto van de kanaalfeesten in 1879 (KDD)
23-07-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
08-04-2021 - Toevoegen foto's
30-03-2021 - Toevoegen nieuwe foto's en bijkomende informatie
26-03-2021 - Toevoegen nieuwe foto's
25-03-2021 - Creatie van de pagina