Info Straat
 
001
001 - 005
Administratief
Centrum
002
003
003 -
St. Jozefschool
(Broederschool)
006
008
009
010
011
012
013
014
016
017
020
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Pastorijstraat

WILPASTO_000

 

Naamgeving

Sinds

1922

Vroegere naam:

Kerkwegsken

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

  • -

 

 

Informatie

Verbindt de Stationsstraat met de Kerkstraat.

In 1888 Kerkwegsken genoemd.

De pastorie bevond zich op dat ogenblik buiten de dorpskom, langs de Nokkestraat, op de gemeentelijke terreinen waar later de Rijksmiddelbare School werd opgetrokken.

De pastorie was omgeven door een brede gracht en pastorie verviel tijdens de eerste wereldoorlog. Ze was onbewoonbaar geworden en werd volledig afgebroken.

In 1922 werden in de hovingen van de pastorie een aantal houten barakken opgericht die gemaakt werden "... in nabootsing dezer door het Koning Albert Fonds benuttigd", aldus burgemeester August Van Landeghem in een van 2 maar 1922 daterende "Beschryving der Barakken". Het Koning Albert Fonds (KAF) werd bij Koninklijk Besluit van 25 september 1916 opgericht, met de bedoeling om daklozen een voorlopig onderdak te bezorgen. Het was een onafhankelijk organisme, geplaatst onder het toezicht van de Minister van Economische Zaken, ook al vlotte de werking ervan niet zo best.

De huidige pastorie van de St.-Niklaasparochie bevindt zich in de Stationsstraat, daar waar de Pastorijstraat begint.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

   

 

Het huis op de hoek van de Pastorijstraat en de Stationsstraat nr. 26, waar lang geleden café de Moedige Rokers was - het geboortehuis van Tine Rabhooy.

De linkse foto werd gemaakt einde van de jaren '1960 - de rechts foto is recenter (±2015)

Bron: BK-JDK, PI-TB

 

 

 

voor 2012

De kruising van de Pastorijstraat (rechts) met de Stationsstraat (op de voorgrond).

Bron: PI-TB

 

 

 

voor 2012

De Pastorijstraat gezien vanaf de hoek met de Stationsstraat.

Links werd het nieuewe Administratief Centrum van Willebroek gebouwd (huis nr. 1).

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 2015

De Pastorijstraat, gezien van in de Kerkstraat.

Op de hoek het vroegere café en verderop in de straat (rechts) het Administratieve Centrum van Willebroek, met huisnr. 1.

BBron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

GB

historiek van de St. Jozefsschool / Broederschool (tot en met de afbraak) (nr. 003)

historiek van het recente Administratief Centrum van de gemeente Willebroek. (nr. 001)

 

 

 

Laatste wijziging/td> 01-11-2023 - Controle
02-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
19-09-2021 - Toevoegen foto's & bijhorende informatie
27-07-2021 - Creatie van de pagina