Info Straat
 
001 (A-B-C)
002 - Dochters 
van Maria
002A -
Muziekacademie
004 -
Rijksonderwijs
004 -
Rijksonderwijs
klasfoto's
005
006
007
011
013
014
018
019 - 019A
020 - 020A
022
023
024
025
026
028
029 - 031
030
032
034
035
038
039
040
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

 

Straatnaam

Adrescode

Kerkstraat

WILKERKS_000

 

Naamgeving

Sinds

1888

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Op 4-1-1859 ontving C. Amelinckx te Willebroek 10,61 fr "… als arbeidsloon voor onderhoud der bomen in de Kerkestraat" (GAW 1109).

Op 20-9-1887 besloot het college een nieuwe straat van 12 meter aan te leggen "van de kerk naar de statie". Hierdoor zou de Vennegracht naast het Vennestraatje verdwijnen.

Op 9-2-1882 (gemeenteraad) was er sprake van het "... ontwerp eener nieuwe straat, leidende van aen de kerk rechtstreeks naar de statie van den yzerenweg" (GAW 1032). De werken behelsden het verbreden van deze weg, door inpalming van de grond langsheen het oud kerkhof, waar "... seder meer dan vijf jaar geene hoegenaamde ter aarde bestellingen meer hebben plaatsgehad op het gedeelte gronds tot inlyving moetende dienen" (gemeenteraad van 21-1-1885).

Tijdens de gemeenteraad van 15-5-1885 wordt het ontwerp ten gronde besproken.

Het verdwijnen van de vuile gracht langsheen het Vennestraatje, zal door het aanbrengen van riolen worden mogelijk gemaakt (GAW 103).

De Kerkstraat is in 1888 een feit. Ze dankt haar naam aan de St-Niklaaskerk, die zoals blijkt uit een keure van Roger de Wavrin, reeds in 1182 bestond, maar in de loop der tijden heel wat veranderingen onderging, waardoor ze veel van haar oorspronkelijke karakter diende in te boeten.

Zoals onder meer in 1853, toen architect Schadde haar "restaureerd". Gelukkig bleef de toren, bij gebrek aan financiële middelen, tijdens die jaren gespaard (Willebroek in een notedop, Karel De Decker, in The Lion, 1981, nr. 258).

De Kerkstraat begint ter hoogte van de St-Niklaaskerk en eindigt aan de Guido Gezellestraat.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Op een landkaart daterend van 1860 wordt de Kerkstraat aangeduid als het "Vennesteegeltje".

Op de Popp-kaarten van 1842-1879 wordt de straat aangeduid als "Vennestraatje", die op het einde overgaat in de "Nokkestraat".

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", Karel De Decker, 1989), Geopunt Vlaanderen

 

Ligging in de gemeente

 

Luchtfoto's - Algemene opnamen

 

Andere foto's (in de straat)

 

 

Afbeeldingen

 

Luchtfoto's - Algemene opnamen

 

 

 

 

Drie luchtopnames waarop duidelijk de Sint Niklaaskerk en vlak daarnaast de Kerkstraat te zien zijn.

De foto's werden resp. gemaakt in 1960, 1965 en 1972.

Eveneens herkenbaar zijn het klooster en de schoolgebouwen van de Dochter van Sancta Maria, en de gebouwen van de gemeentelijke meisjesschool.

Bron: ?

 

 

 

1972

Een luchtfoto van de plaats waar de Kerkstraat uitkomt in de Stationsstraat.

De vroegere herberg en de ernaast liggende gebouwen zijn intussen vervangen door een appartementencomplex, met handelsruimte (o.a. apotheek De Jonghe in de Stationsstraat).

Links op de foto de speelplaats van de gemeentelijke meisjesschool, en bovenaan links de school van de Dochters van Sancta Maria.

Bovenaan in het midden zie je de speelplaats van de Sint Jozefschool (de Broederschool) met net daarboven de gemeentelijke feestzaal.

Rechts bovenaan op de foto begint de Schoolweg. De gemeentelijke bibliotheek is dan nog niet gebouwd, maar rechts bovenaan zie je wel een deel van de Rijksmiddelbare School (Ecole Moyenne, of in de volksmond ook wel "de kommeljčn" genoemd".

Bron: ?

 

 

 

 

2016

De Sint Niklaaskerk grenst aan de Kerkstraat, en geeft ook de naam aan de straat.

Het kerkgebouw is echter gelegen in de August Van Landeghemstraat nr. 113.

Op de bovenste foto het kerkportaal aan het plein voor de kerk. Er werden opnieuw bomen geplant.

De onderste foto werd gemaakt aan de zijkant van de kerk (in de Kerkstraat).

Bron: PI-TB

 

 

januari 2024

Werken in de Kerkstraat ten gevolge van een waterlek in de gemeentelijke school.

Bron: PI-TB

 

 

Andere foto's (in de straat)

 

 

 

1913 - 1914

Twee postkaarten met als onderwerp de "Entrée de la commune" (ofwel: de ingang van de gemeente).

De splitsing van de Stationsstraat en de Kerkstraat, met op de hoek de latere brasserie Drij Ster.

Het idee om dit de "ingang van de gemeente" te noemen, was waarschijnlijk een gevolg van de weg van het station naar het centrum van de gemeente.

Bron: ?

 

 

 

Voorjaar 1927

Diezelfde splitsing met links de Kerkstraat en rechts de Stationsstraat (met uiters rechts de sporen van de lijn naar Londerzeel).

Bron: Nels

 

 

 

mei 1928

Ook andere fotografen - uitgevers hadden interesse om van deze locatie in de gemeente postkaarten op de markt te brengen.

Bron: Jos De Maeyer - Willebroek

 

 

 

najaar 1933

Een meer recente foto van de Kerkstraat (links) en de Stationsstraat (rechts).

Op de hoek links is de herberg de Rode Lantaarn.

Bron: Nels - Brussel

 

 

 

1995 - 2000

Samenkomst van de Kerkstraat (links) en de Stationsstraat (rechts) vlakbij de kruising met de Guido Gezellestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2015

Twee foto's van de Kerkstraat (links) en de Stationsstraat (rechts).

Bron: PI-TB

 

 

 

2015

De laatste huizen van de Kerkstraat (rechts).

Je ziet nog het begin van de Guido Gezellestraat (richting spoorwegbrug) en helemaal aan het einde van de Stationsstraat ligt het Stationsplein.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

 

 

Laatste wijziging 18-02-2024 - Toevoegen persartikel (2024) - Toevoegen nr. 39
21-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie - Opsplitsen foto's met aparte rubriek voor luchtfoto's
21-09-2023 - Toevoegen huis nr. 25
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
18-07-2023 - Toevoegen foto 1995-2000
15-10-2021 - Toevoegen beschikbare informatie van de Kerkstraat
17-07-2021 - Creatie van de pagina