Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk

WILAVLST_5_113

 

Periode

 

< 1140 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

113 - Sint Niklaaskerk

Vroeger nummer:

-

Van

< 1140

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Sint Niklaaskerk

Uitbater(s)

Parochie Willebroek

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De Sint Niklaaskerk werd gebouwd in de periode van 1140 tot 1160. Het was aanvankelijk een romaans gebouw die in de 12de eeuw de "standaard" was.

De kerk werd door de eeuwen heen vaak verbouwd, maar de karakteristieke toren werd wel behouden.

Bron: BK-TDHTR (Willebroek, van Landbouwdorp tot Industriegemeente, vanaf. blz. 170 tot 185)

Een artikel over de eerste vermelding van de gemeente Willebroek, meer bepaald de parochie(kerk) van Sint Niklaas (zie bronvermelding hieronder).

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, "De grote geschiedenis van het kleine Vaartland", Kevin Polfliet

Sinds 1994 is de Sint Niklaaskerk een beschermd monument.

Vroeger was de kerk volledig in romaanse stijl opgetrokken. Na tal van verbouwingen is enkel de vierkantige basis van de toren in zandsteen nog herkenbaar.

In het artikel op Wikipedia vind je ook een lijst met pastoors terug.

Bron: Wikipedia

De wille-BROEKSCHIJTERS of de

BELAGCHELIJCKE KLUCHT VAN DE WILLEBROEKIGE BOEREN DIE OP KERSNACHT HEEL HUN KERK IN ROEREN STELDEN

Een kluchtlied uit 1815-1830, uit de tijd van ... Wij Willen Willem Weg, Wilde Willem Wijzer Worden Wij Willen Willem Weer

Het is te zingen op de wijze van 't Cruys-capelleken.

Het artikel is te lezen in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, Frei Desay)

Willebroek heeft een aantal zieleherder en pastoors gehad die mee het leven in de gemeente hebben beïnvloed en tevens een grote rol hebben gespeeld in Willebroek en omgeving.

 

 • Wouter Van Stolwijck
  pastoor van Willebroek op 10 februari 1537
  verbrand op de brandstapel in Vilvoorde op 24 maart 1541
 • Cornelis Van den Aerde
  pastoor van Willebroek van 1588 tot 1598
 • Egidius Joannes Schaffenmeyer
  pastoor van Willebroek van 1769 tot zijn overlijden op 29 december 1782
 • Joannes Benedictus De Clerck
  ° Reninge aan de IJzer 21 oktober 1753
  pastoor in Willebroek op 29 juni 1783
  deportatie op 6 januari 1798
 • Guilielmus Pauwels
  °Reet 27 september 1802
  onderpastoro - pastoor in Willebroek van 1835 tot 1863
  +Willebroek 17 augustus 1863
 • Joannes Leonardus Van den Broeck
  °Willebroek 1804
 • Frans Dryvers
  °Rotselaar 5 april 1858 - +Willebroek 29 december 1914
  Pastoor in Willebroek op 3 februari 1910

 

Het volledige artikel vind je in het tijdschrift van Vaertlinck( zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, "Opmerkelijke Willebroekse Zieleherders", Jean Huyghe & Gust Van Auwenis)

De geschiedenis van onze kerk

Zoals vaak gebeurt, verdwijnen veel juiste date en feiten in de duisternis der tijden.

Aldus is de datum van opbouw onzer kerk slechts bij benadering gekend, zijnde rond 1150. Zij is één der oudste van het land.

't Jaar 1740 bracht ons het huidig gewelf der zijbeuken, een nieuwe sacristij en een nieuwe voorgevel. Tevoren stond de sacristij aan het kerkplein en de ingang was aan de tegenovergestelde kant.

...

In 1853 werd de kerk vergroot in de vorm zoals zij nu is, behalve de toren, waarvan in 1866 een plan opgemaakt werd, nadat men bevonden had, dat de bestaande te klein was in vergelijking met het nieuwe geheel.

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverlag, 1961

 

Uitgebreide informatie over de Sint Niklaaskerk op Wikipedia

 

Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen

 

Vermeldingen in de pers

St.-Niklaaskerk Willebroek beschermd monument (ons Klein Brabant Vaartland, 09-07-1993, ReM / D'Pille)

 

Sint-Niklaaskerk eindelijk beschermd (Het Volk, 13-07-1993,    / Pol De Wilde) - deel 1 - deel 2

 

Sint-Niklaaskerk eindelijk beschermd als monument (Gazet van Antwerpen, 13-07-1993)

 

Wanneer volgt klassering? (Het Laatste Nieuws, 15-07-1993, Karel De Decker / DDKW)

 

De Sint-Niklaaskerk wacht nog steeds op bescherming (Het Laatste Nieuws, 19-07-1993, DDKW)

 

Willebroekse Sint-Niklaaskerk wacht op klassering (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 04-08-1993, Karel De Decker)

 

Overeenkomst restauratiewerken St.-Niklaaskerk afgevoerd (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 07-09-1993)

 

Te veel hiaten in restauratiedossier Sint-Niklaaskerk (Het Volk, 07-09-1993, MW)

 

Onenigheid over restauratie van Sint-Niklaaskerk in Willebroek (Het Nieuwsblad, 09-09-1993, WSB)

 

Willebroekse Sint-Niklaaskerk wordt gerestaureerd (ons Klein Brabant Vaartland, 10-09-1993, ReM) 

 

Willebroekse St.-Niklaaskerk beschermd als monument (Gazet van Antwerpen, 04-10-1994)

 

 Sint-Niklaaskerk eindelijk beschermd monument (Het Laatste Nieuws, 05-10-1994, Karel De Decker)

 

Kerstconcert ter ere van Sint-Niklaaskerk (Het Laatste Nieuws, 15-12-1994, DDKW)

 

Willebroekse Sint-Niklaaskerk eindelijk geklasseerd (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 19-10-1994, Karel De Decker)

 

Kerstconcert in Willebroekse Sint-Niklaaskerk (Ons Klein Brabant Vaartlan, 16-12-1994, MEW)

 

Kerstconcert van nivewu in Sint-Niklaaskerk - Willebroek heeft nieuwe culturele kring (Gazet van Antwerpen, 17-12-1994)

 

We komen thuis in een nieuwe kerk (Het Nieuwsblad, 19-12-2011, Kristof Lauwers)

 

 

Afbeeldingen

 

 

De Sint Niklaaskerk en het kertkplein. Periode ?

Bron: Nels

 

 

 

De kerk en het kerkplein. Periode?

Bron: ?

 

 

 

Zwart-wit foto van een schilderij van T. Verrijck (1790).

Bron: Kon. Bilbiotheek Brussel

 

 

 

Schilderij van T. Verrijck uit 1790.

Bron: ?

 

 

 

april 1902

De Sint Niklaaskerk.

Bron: uitg. Thomas-Baggerman

 

 

 

mei 1909

Zijkant van de Sint Niklaaskerk.

Bron: L. Lagaert, Brussel

Onze hoofdkerk. Veel besproken, dikwijls verguisd, omwille van niet steeds geslaagde transformaties, maar typisch voor Willebroek en met een unieke toren.

Maar wie heeft daar op het kerkplein zijn kruiwagen vergeten?

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

1906

Het kerkplein en zicht op de August Van Landeghemstraat (richting Veert). Behalve de bomen op het plein, valt ook de gevel van het klooster op.

Rechts het hoekhuis met de Kasteelstraat (nu: Torenstraat).

Bron: L. Lagaert, Brussel

 

 

 

Op 13 december 1855 werd er in de schoot van de Sint Niklaasparochie, de zogenaamde "Conferentie van de H. Vincentius à Paulo" gesticht.

Doel was om de minderbedeelden te helpen. Wat onder meer werd gedaan via de "tweede schaal", waarvan de opbrengst volledig naar de armen van de parochie ging.

In het bestuur zetelden de groten van het dorp.

Op deze van 1907 daterende foto, zien wij van links naar rechts: Emiel Verdickt, Modest Van den Bogaert, Victor Erix, E.H. Maes en Edgard De Jonghe.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1908

De kerk en het kerplein.

Let op de afsluiting en de graven naast de kerk.

Bron: ?

 

 

 

1912

De Sint Niklaaskerk en het kerkplein.

Bron: drukkerij Thomas

 

 

 

De kerk met de toegang (links) naar de Kerkstraat.

Bron: ?

 

 

 

juli 1919

de Sint Niklaaskerk, het kerkplein en het klooster.

Bron: ?

De Sint Niklaaskerk met haar toren, die al 8 eeuwen trotseerde, is de trots van de streek.

Anno 1154 werd met het bouwen van de kerk begonnen, naar blijkt uit een keure van Roger de Wavrin.

De kerk zelf onderging in de loop der tijden tal van veranderingen, waardoor er veel van haar vroeger karakter teloor ging.

De bomen vooraan werden er tijdens de jaren zestig de vergetelheid ingehakt en in het winkeltje links - waar Vroon vroeger de beste "bodding" serverde - werd later de handelszaak "de Ooievaar" ondergebracht.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1920

De Sint Niklaaskerk gezien van uit de Kasteelstraat (nu: Torenstraat).

Bron: ?

 

 

 

juli 1924: de Sint Niklaaskerk.

Bron: Nels, Brussel

 

 

 

1928

Zicht op het kerkschip van de Sint Nikolaaskerk.

Bron: L. Haems-Luypaerts - Willebroek

 

 

 

oktober 1929

De Sint Niklaaskerk en het kerkplein.

Bron: ?

 

 

 

juli 1931

De Sint Niklaaskerk en het kerkplein. Links het begin van de Kerkstraat.

Bron: Nels, Brussel

 

 

 

1935-1940

Mijn grootmoeder en overgrootmoeder op stap in de August Van Landeghemstraat aan het kerkplein. Links zie je nog de gevel van het klooster.

Bron: PI-GB

 

 

 

De kerk bezit enkele zeer waardevolle kunstschatten.

Helemaal achteraan boven het barok hoofdaltaar zien we "het Laatste Avondmaal" (1721) van de Antwerpenaar Jan van Helmont.

Vooraan links (?) is er de predikstoel, met enkele zeer fraai gebeeldhouwde en van de 17 de eeuw daterende delen.

De heiligenbeelden die er tal van pilaren sierden, gingen later de kelder in. Enkel het beeld van St. Antonius rechts achteraan overleefde - samen met een viertal barokke witte beelden - de zucht naar vernieuwing, die na het Concilie zowat overal voelbaar was.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976, foto Jos. De Maeyer - Willebroek

 

 

 

±1950

2 keer een binnenzicht in de Sint Niklaaskerk.

Bron: Jos. De Maeyer, Willebroek

Onze kerk bezit enkele zeer waardevolle kunstvoorwerpen, waaronder "Het Laatste Avondmaal" van Jan Van Helmont (boven het altaar).

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

Zicht op de Sint Niklaaskerk en het kerkplein (±1953)

Bron: ?

 

 

 

Winterzicht op de Sint Niklaaskerk (1955-1960).

Bron: PI-TB

 

 

 

± 1960 - 1965

De Sint Niklaaskerk.

Bron: FB-WV

 

 

 

periode 1960-1970

Het kerkplein, en de bomen zijn weg.

In de plaats: een telefooncel en bushokje.

Bron: ?

 

 

 

De kerk gezien vanaf de Pastorijstraat (±1960)

Bron: ?

 

 

 

mei 1962

Het portaal van de Sint Niklaaskerk, met de omheining nog altijd intact.

Bron: ?

 

 

 

Postkaart met zicht op de Sint Niklaaskerk (1965-1970)

Bron: Nels, Brussel

 

 

 

De Sint Niklaaskerk, het kerkplein en het klooster in de periode 1970-1980.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het kerkplein in de periode dat de administratieve diensten van het gemeentehuis in de Pastorijstraat gevestigd werden.

Bron: ?

 

 

 

Panoramafoto van de kerk, het klooster, de gemeentelijke meisjesschool, de sint Jozefschool...

Ook de huizen aan weerszijden van de Kasteelstraat (nu: Torenstraat) staan nog overeind.

Bron: ?

 

 

 

Schilderij van H. Saeys uit 1981.

Bron: H. Saeys

 

 

 

1982

Het kerkplein.

Nog aanwezig: het oude gebouw van de Société Générale (links) en de Ooievaar.

Bron: ?

 

 

 

 

 

 

Enkele recentere foto's van de Sint Niklaaskerk en omgeving.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het kerkplein, nadat de huizen aan de ingang van de Torenstraat (ex-kasteelstraat) werden afgebroken.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het kerkplein, met op de achtergrond het nieuwere gebouw van BNP Paribas Fortis, en het appartementsgebouw op de hoek van de Kerkstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Nog enkele recentere foto's van de Sint Niklaaskerk.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 06-12-2022 - Toevoegen persartikels 1993
05-11-2022 - Toevoegen foto 1960 (FB-WV)
06-07-2022 - Toevoegen persartikels (1994)
18-05-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - 1961)
12-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
23-02-2022 - Toevoegen link naar krantenartikel uit 2011 en naar het artikel over een boerenklucht
25-08-2021 - Toevoegen bijkomende foto en informatie
19-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
15-08-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
27-05-2021 - Correctie postkaart 1928
22-05-2021 - Creatie nieuwe pagina