Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
 
de Waag
020
022
024
026
028
030
032
034
053
055
057
059
061
063 & 063B
065
067
069
071
 
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de Waag - onpare huisnrs 53 tot 71 - pare huisnrs 20 tot 34

WILAVLST_3_000

 

Naamgeving

Sinds

1928

Vroegere naam:

Appeldonkstraat, Dorpsstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Kreeg haar naam op 3 april 1928, na het overlijden op 8 januari 1928 van burgemeester August Van Landeghem.

Werd aanvankelijk Appeldonkstraat en later Dorpsstraete (R.A. Antwerpen, nr 4071, notaris Jan De Cock, 7-11-1715) en Dorpsstraat genoemd (zie Appeldonkstraat).

Ze werd in 1778 gekasseid.

De straat begint aan het August Van Landeghemplein en eindigt aan de Veert.

In 1830 woonden daar Magdalena Van Leuven, die bij de stichting van de "Congregatie der Dochters van Maria" zeer nauw betrokken was.

Kostschoolbestuurder F.J. Blond e.a. (100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek, door Karel De Decker en Tony De Herdt, 1979).

Het wegdek werd in 1979 van z'n kasseien ontdaan en helemaal vernieuwd.

Het Rubenshof, dat zich tussen de Stationsstraat en het Louis De Naeyerplein bevindt, veranderde zijn uithangbord in "Hof Van Landeghem" (februari 1984) als herinnering aan de eerste socialistische burgemeester van Willebroek.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

 Ligging in de gemeente 

 

 

Afbeeldingen

 

 

26 augustus 1906

Links de apotheek van Carlos De Haene

Bron: Uitg. Thomas - Willebroek

 

 

 

De Dorpsstraat (nu August Van Landeghemstraat).

De tijd voor de fotograaf om zijn apparatuur op te stellen en daar poseerde al de helft van de Willebroekse bevolking.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

september 1906

Een sepia-getinte en een ingekleurde postkaart van de Waag met de oude brandweerkazerne.

Bron: Uitg. Jos. De Maeyer - Willebroek

 

 

 

 

december 1906

Helemaal links de kopergieterij van Frans De Laet

Bron: S.B.P.

 

 

 

In 1778 werd de Doprsstraat - de huidige August Van Landeghemstraat - gekasseid. Ze vertrok van het pleinje rechtover de Waag, waar de markt werd gehouden.

Het is trouwens daar - waar later de brandweer kwam - dat de te verhandelen producten werden gewogen.

In het hoge huis op de hoek van de huidige Stationsstraat en de August Van Landeghemstraat, waar momenteel dr. Schurmans woont, woonde destijds Charel Erix, de eigenaar van de vroegere brouwerij "Sint Niklaas".

Rechts vooraan in het huis met het uitstalraam, woonde Gust Emmers, de drukker.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

oktober 1912

Net voor het witte huis is de ingang van de Stationsstraat.

Bron: Uitg. Jos. De Maeyer - Willebroek

 

 

 

 

11 juli 1914

Bron: ?

De Dorpsstraat, met links de Dorgisterij-Apotheek, de meubelmakerij J. Janssens-Dierckx.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

16 juli 1919

Op de hoek rechts de zaak van Jules Emmers.

Bron: ?

 

 

 

16 juli 1919

Bron: ?

 

 

 

10 april 1927

Rechts de zaak van drukker Jules Emmers (op het Louis De Naeyerplein).

Bron: Nels - Brussel

 

 

 

10 april 1927

Bron: Nels - Brussel

 

 

 

1933

Rechts de winkel van Jules Emmers

Bron: ?

 

 

 

1935

Bron: ?

 

 

 

mei 1938

Rerum Novarum optocht

Bron: ?

 

 

 

1964

Uiterst links het Volkshuis, met daarnaast de supermarkt Delhaize-De Leeuw

Bron: ?

 

 

 

april 1987

Advertentie van de verenigde herbergiers in het centrum van Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

2007

Bron: ?

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal recentere foto's van de August Van Landeghemstraat in de buurt van de Waag.

Bron: ?

 

 

  

 

 

1987 - 2015

Standbeeld "de Waag" van Henri Van Beersel (°Mechelen 1935)

Bron: PI-TB, Willebroekse Kronieken ("Beelden in Willebroek", Werkgroep Heemkunde-Geschiedenis-Leefmilieu, 1991, nr. 1, Katelijne Bogaerts - Gerda Goossens)

 

 

 

2015

Bron: ?

 

 

Nog te verwerken

 

  

 

?

De foto werd gemaakt in de August Van Landeghemstraat, ter hoogte van de splitsing naar de Kloosterstraat, of met andere woorden: aan de Waag.

Links de foto van weleer, rechts dezelfde gevels aan de overzijde van de straat in recentere tijden.

Vraag: heeft ieman meer informatie over de opname links? wie zijn dit en wanneer ongeveer werd de foto gemaakt?

Bron: Albert Mees, FB-WV (bewerking foto links Andy Hy)

 

 

Emmy Withaegels:

nummer 40B: taxi en begrafenissen De Cock (periode 1967 - 1974) - tussen Alpenroosje en stoffenwinkel van Martha

was dit ook een café?

daarnaast de kaderwinkel van Van Camp

daarnaast: Pierre Withaegels x Florentijne Teck (klein café naast Jos Peeters).

 

 

 

Laatste wijziging 25-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
07-07-2023 - Toevoegen advertentie 1987
06-12-2022 - Toevoegen oude foto en vergelijkende recentere foto
28-04-2022 - Bijkomende informatie standbeeld "De Waag" (Henri Van Beersel)
25-08-2021 - Toevoegen nieuwe foto en bijkomende informatie
14-08-2021 - Toevoegen info boek Staf Willems
09-07-2021 - Toevoegen infokader foto's
10-05-2021 - Creatie van de pagina