Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat

WILAVLST_0_000

 

Naamgeving

Sinds

3 april 1928

Vroegere naam:

Appeldonkstraat, Dorpsstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Kreeg haar naam op 3 april 1928, na het overlijden op 8 januari 1928 van burgemeester August Van Landeghem.

Werd aanvankelijk Appeldonkstraat en later Dorpsstraete (R.A. Antwerpen, nr 4071, notaris Jan De Cock, 7-11-1715) en Dorpsstraat genoemd (zie Appeldonkstraat).

Ze werd in 1778 gekasseid.

De straat begint aan het August Van Landeghemplein en eindigt aan de Veert.

In 1830 woonden daar Magdalena Van Leuven, die bij de stichting van de "Congregatie der Dochters van Maria" zeer nauw betrokken was.

Kostschoolbestuurder F.J. Blond e.a. (100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek, door Karel De Decker en Tony De Herdt, 1979).

Het wegdek werd in 1979 van z'n kasseien ontdaan en helemaal vernieuwd.

Het Rubenshof, dat zich tussen de Stationsstraat en het Louis De Naeyerplein bevindt, veranderde zijn uithangbord in "Hof Van Landeghem" (februari 1984) als herinnering aan de eerste socialistische burgemeester van Willebroek.

 

BLIJK

Gelegen in de onmiddellijke buurt van Park Den Blijk, met in- en uitrit langs de August Van Landeghemstraat.

Genoemd naar de "blijk", d.i. de bleek die zich in september 1834 aldaar bevond, en die eigendom was van Joannes Baptista Dochiez. Het bleekhuis daaraan verbonden, leunde bij de "trossel huizekens" aan, die jaren geleden werden gesloopt.

Een andere bleek met blekerij was in de Overwinningsstraat gelegen en eigendom van Joanna Juliana en Marie Sophia Selleslagh.

De lokalen van de Christelijke Mutualiteit Volksmacht werden als herinnering aan deze "blijk" Hof Ten Blijk genoemd ('t Vaartland, 1980, nr. 1).

"Den Blijk" is gelegen tussen August Van Landeghemstraat, Boomsesteenweg en Kraagweg, en werd op vraag van het gemeentebestuur van Willebroek - nadat dit in 1973 de grond ervan had verworven - door tuinarchitect Marc Person, tot een stil recreatiecentrum omgebouwd, dat "Park den Blijk" werd genoemd.

Het beslaat een oppervlakte van 2,3 ha en telt meer dan 900 m wandelwegen en heel veel groen.

Het leunt aan bij kasteel De Kraag.

Het hele project dat een goeie 5 miljoen BEF heeft gekost, kwam tijdens de lente van 1981 klaar.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

 Ligging in de gemeente 

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

De straatnaam veranderde door de tijden heen van Palingstraat en Dorpstraat naar August Van Landeghemstraat.

 

 

 

 

 

 

Goed om weten...

De August Van Landeghemstraat is een vrij lange straat, en is vooral belangrijk als Dorpsstraat.

De straat is de belangrijkste straat van de gemeente, als het gaat over het dagelijkse leven en de beroepsbezigheden.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de August Van Landeghemstraat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - via het menu links kan je naar deze sectie navigeren.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

AVLST_0

      gebeurtenissen

niet van toepassing

algemene informatie, burgemeesters, gebeurtenissen, die niet aan een specifiek adres in de straat zijn verbonden,

feesten, herdenkingen, carnaval,...

 AVLST_1

      het pleintje

1 tot 29

2 tot 18

Van het August Van Landeghemplein - het pleintje - tot aan het Louis De Naeyerplein - de markt

 AVLST_2
      de markt

31 tot 51

 

de huizen aan het Louis De Naeyerplein gelegen (in de August Van Landeghemstraat)

AVLST_3

      de Waag

53 tot 71

20 tot 34

het gedeelte van de Dorpsstraat in de buurt van de Waag

AVLST_4

      het gemeentehuis

73 tot 109

36 tot 74

het gedeelte van de Dorpsstraat waar het gemeentehuis is

AVLST_5

      de kerk

111 tot 115

76 tot 82

het gedeelte aan de kerk en het Sancta Mariaklooster, met ertegenover de ingang van de Torenstraat

AVLST_6

      de spoorweg

117 tot 165

84 tot 196

het gedeelte vanaf het Sancta Maria Instituut tot aan de Veert

AVLST_7

      den Blijk

Den Blijk

 

de toegang en het gebied van den Blijk

 

Opmerking:

Een aantal onderwerpen zijn moeilijker per straat onder te verdelen, of horen eigenlijk wij Willebroek in het algemeen.

Deze informatie kan vanaf de August Van Landeghemstraat - de centrale dorpsstraat - bereikt worden via het bovenste deel van het menu links.

 

 

9 februari 1776

Gaan we in gedachten even teug naar 9 februari 1776.

Twee mannen lopen, of liever: waden door de dorpsstraat (de huidige August Van Landeghemstraat) in Willebroek.

Het vriesweer en de dooi van de laatste weken hebben het karrenspoor - want veel meer is het niet - herschapen in één grote modderpoel met verraderlijk diepe plassen en kuilen. De staat van de straat is precies de reden waarom beide heren de wethouders van het dorp hebben bijeengeroepen.

Het zijn mannen met plannen en die willen ze vanavond voorleggen aan de leden van de schepenbank. De ene is Jan Baptist Helman, baron van Willebroek, en de andere is Peter Jan Van den Bogaert, molenaar en borgemeester van het dorp.

Luisteren we even naar de manier waarop griffier Corneilius Van Grootven hun verhaal samenvat.

...

Het artikel doe verslag van het voorstel (met uittreksels / transcriptie) van de geschirften, en een samenvatting van de redenen waarom een harde wegbedekking voor de Dorpsstraat noodzakelijk is. Onder andere ook een ongeval met "zijn voiture" waarbij de Hertog van Ursel overleden is.

...

Het tracé

Enkele jaren daarvoor was een ploeg van militaire landmeters neergestreken te Willebroek. Ze hadden zorgvuldig elk straatje en elk paadje, elk huis, elke hof en zlfs elke haag in kaart gebracht.

Het waren artilleristen van de "Ecole des Mathématiques du Corps d'Artillerie des Pay-Bas Autrichiens de Malines" en ze werkten mee aan de "Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden": de allereerste nationale stafkaart van België, al heette dat dan nog niet zo.

...

De kaart wordt ook wel de Farraris-kaart genoemd, naar Graaf Joseph de Ferraris (_1726 - +1814), die het project (1771 - 1778) coördineerde in opdracht van landvoogd Karel van Lotharingen.

Ferraris was bovendien - het toeval bestaat niet - de schoonzoon van Hertog Charles d'Ursel, die we eerder in dit verhaal al hebben ontmoet.

Hij was getrouwd met diens dochter Mariette (°1743 - +1810).

Het is dank zij de Ferrariskaart dat we ons een idee kunnen vormen van het Willebroek van die tijd.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie bronvermelding hieronder)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 3, "Groote wegenwerken in Willebroeck", Paul De Borger)

 

 

30 juni 1853:

De gemeente krijgt die dag officieel via de Moniteur Belge het wapenschild van de familie Helman opgespeld: "ooranje zwèt mé drei leewekoppe".

Een kleine vier maanden verder - een avond in oktober - hebben de leden van de Willebroekse kerkfabriek een brief van diezelfde familie Helman op hun bestuurstafel liggen.

De nazaten van baron Jan Helman, de burggraven Louis en Eugène de Grimberghe, hebben hen een interessant voorstel gedaan: een gift van 2500 frank, een royale som die dagen, in ruil voor een ietsje inspraak bij de veranderingswerken aan de Sint Nicolaaskerk.

De familiale grafzerk zou een plaats moeten krijgen aan de ingang van de kerk, in de nabijheid van de familicrypte en er is de beleefde vraag naar een treffelijke bidplaats in het hoogkoor. Wel te verstaan: een weinig verwijderd van het gewone Godsvolk.

De kosten worden geraamd op een goede 1000 frank.

Wat de gebroeders Helman doet besluiten dat het resterend bedrag nuttig gebruikt kan worden voor de nog lopende restauratiewerken aan de kerktoren en de ingang.

Verder argumenteer de kerkfabriek dat "considérant d'autre part que les services rendus depuis des temps immémoriaux à la commune et à l'église en particulier par cette même famille, paraissent pleinement justifier cetter demande".

De aangesproken provinciale architect vindt de extra werken geen probleem. Het voorstel wordt op de gemeenteraad van 29 november van dat jaar (1853) goedgekeurd.

Burgemeester Henri Van Berchem stuurt een schrijven aan de provindiale overheid.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 3, "Het mocht niet zijn", Domien Verkest)

 

 

Vermeldingen in de pers

 Wijkontwikkelingsplan (WOP) Willebroek Noord - Vorsenpoel (Willebroek Nu, april 1998) - deel 1 - deel 2

 

Start verbouwingen gemeentehuis (Willebroek Nu, mei 1998)

 

WOP (wijkontwikkelingsplan) 2000 (Willebroek Nu, maart 2000)

 

Willebroek op het web-net (Willebroek Nu, mei 2000) 

 

Willebroek keurt fusie tussen politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek goed (RTV, 24-03-2022)

 

Oppositie kritisch over fusie politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant: “Verdeling van kosten is niet correct” (Het Laatste Nieuws, 23-03-2022, Els Dalemans)

 

Politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant gaan fuseren: "Derde grootste zone na Antwerpen en Gent" (VRTnws, 21-05-2021, An Verstuyft)

 

 

Afbeeldingen

 

Kaart uit 1860

 

Blik op de geschiedenis in 1901 (TS Vaertlinck)

 

Tentoonstelling in Willebroek (augustus 1907)

 

Wereldoorlog I

 

Wereldoorlog II

 

Penning van Willebroek

 

Industriegebied bij Antwerpen door gif onbewoonbaar

 

 

1860

 

 

Een oude kaart, daterend van rond 1860.

Een aantal opmerkelijke feiten...

 

 • De kaart is niet georiënteerd met het noorden aan de bovenzijde, zoals dat nu meestal wel het geval is.
 • Ten zuiden van de kerk: de Kerkstraat bestaan nog niet. Die wordt aangeduid op de plaats van de huidige Pastorijstraat.
  Het getoonde traject is het oude Vennestraetje.
 • Het traject van de Statiestraat bestaat al wel (van het midden van de foto naar linksonder).
  Daaronder zie je het "Presbytère", ongeveer het gebied waar later de Rijskmiddelbare School (Ecole Moyenne) zal komen.
 • De Kloosterstraat is er al wel, en op de plaats waar nu de Nonnenvijverstraat is zie je ... de Nonnenvijver.
 • Er is nog geen sprake van een marktplein, maar de Dorpsstraat is er al wel.
 • Rechts bovenaan zie je wel de vermelding "Fabrique du papier..."
 • In de Kasteelstraat (nu Torenstraat) zie je aan de rechterkant "brasserie" staan.

 

Bron: GEM-PUB, GAW

 

 

1901

 

In een aantal artikelen in het tijdschrift Vaertlinck wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente Willebroek.

Je kan de artikels lezen in het tijdschrift (zie bronvermelding hieronder).

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 1 en nr. 2, 2007 - nr. 1, 2008 - nr. 4, "De grote geschiedenis van het kleine Vaartland", Kevin Polfliet)

1901

Dat het politiereglement voortdurend dient aangepast te worden aan de tijdsgeest, de omstandigheden en het gedrag van de burgers, bewijst ook dat er in 1901 anders werd opgetreden dan in 1853.

Veel nieuwe reglementen en verordeningen waren hiervan het gevolg.

Het onderstaande reglement is overgenomen, zoals het oorspronkelijk werd opgesteld in 1901

 

Het reglement - besproken en goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 1901 - behandelt de volgende aspecten:

 

 • § 1 - Afspanningen, herbergen en openbare plaatsen
 • § 2 - Vreemdelingen en woonstveranderingen
 • § 3 - Openbare verlustigingen, danspartijen, schouwspelen en omreizende muziektenten
 • § 4 - Openbare gezondheid
 • § 5 - Veiligheid, gemak van doorgang der straten en openbare wegen
 • § 6 - Middelen om brand te voorkomen
 • § 7 - Straffen wegens overtredingen

 

Het nieuwe politiereglement wordt ondertekend door burgemeester Louis De Naeyer en secretaris Charles Boeckx.

 

Lees het volledige artikel en het nieuwe reglement in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 1, "Politiereglement uit 1853 dat noodzakelijkerwijze werd aangepast in 1901", Gary Mantiers)

 

 

1907

 

 

 

 

 

 4 - 15 augustus 1907

Tentoonstelling van Willebroek, gehouden in de Crèche aan de Mechelsesteenweg.

Hierboven een aantal pagina's uit het programmaboekje van Joseph Daems uit Ruisbroek.

De bladzijden 22 tot en met 24 geven een overzicht van de deelnemende handelaars uit Willebroek.

Bron: Archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

1914 - 1918

 

Hierna volgt een beknopt overzicht van het verslag over de oorlogsgebeurtenissen voor Willebroek en omliggende (nauwkeurig bijgehouden en neergeschreven door een onbekende getuige).

Zo bestaan er 2 verslagen van dit gebeuren, die omzeggens hetzelfde vermelden en waarvan wellicht de opsteller dezelfde persoon is, die zijn eerste verslag eens heeft nagekeken, duidelijker heeft geschreven en bepaalde correcties heeft aangebracht.

 

Het verslag begint op 2 augustus 1914, datum van de opening van de jaarlijkse kermis. Deze opening verloopt echter in mineur, vanwege de spanningen rond de aanleiding van WO I en het oproepen van de miliciens om te gaan strijden.

Het relaas gaat over de opvordering van de militiens, de acties om het gezichtsveld rond het fort van Breendonk vrij te krijgen (vernieling van heel wat woningen), acties van de Belgische troepen.

Van dit laatste wordt bijvoorbeeld ook opgelijst dat op 7 oktober 1914 de spil van de spoorwegbrug wordt opgeblazen om de optocht van de Duitse bezetter tegen te gaan / te vertragen.

Op 14 oktober wordt schepen dokter Persoons door de Duitse overheid aangesteld als dienstdoende burgemeester.

In september 1918 wordt in de Crèche op de Mechelsesteenweg een hospitaal ingericht voor de verzorging van de Duitse soldaten.

Op 11 november 1918 bericht het Duits legerbestuur dat de onderhandelingen over de wapenstilstand begonnen zijn, en dat de Duitse Republiek uitgeroepen is. Vanaf 18 november zijn er geen vijandelijke soldaten meer te zien in onze gemeente.

 

Lees het volledige artikel met de gebeurtenissen opgelijst op datum in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 1 - nr. 2, "Chronologisch verloop van de oorlogsgebeurtenissen 1914-1918 te Willebroek en omstreken", Gary Mantiers - Gust Van Auwenis / Gemeentelijk Archief Willebroek)

 

 

 

1914 - 1918

Om de soldaten aan het front niet zomaar te vergeten, werd een tijdschrift samengesteld, dat aan de soldaten werd bezorgd.

Initiatiefnemer en uitgever is Fr. Amelinckx, die op dat moment in de Harmoniestraat in Antwerpen verblijft.

Bron: PI-TB

 

 

 

november-december 1916

In "de Stem uit België" staat een kort artikel over de bezetting van de fabriek De Naeyer door de Duitsers.

De aanwezige werklieden worden verplicht naar de trein te gaan, om te gaan werken in de werkkampen in Duitsland.

Bron: De Stem uit België (15-12-1916)

 

 

 

1916

Willebroekse soldaten aan het front

Vraag: waar waren deze soldaten gekazerneerd? kent iemand personen op deze foto?

Bron: PI-TB

 

 

 

1918

Postkaart van het Willebroekse Gemeentebestuur, gericht aan mevrouw Grosjean in Brussel.

Bron: PI-TB

 

 

1944

 

 

 

25 augustus 1944

Een bombardement van de geallieerde legers loopt helemaal verkeerd.

De bommen komen terecht op burgerhuizen in de buurt (Appeldonkstraat, Vaartstraat, August Van Landeghemstraat en de Boomsesteenweg.

Een aantal van de slachtoffers waren door het alarm in de kelder gevlucht. Doordat de waterleiding geraakt werd door de bommen, verdronken een aantal van de slachtoffers in hun kelder.

Op het overlijdensprentje hierboven worden de slachtoffers vermeld.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

4 september 1944

De geallieerde troepen rukken op om de door de Duitse troepen bezette gebieden te vebrijden.

Op de foto hierboven een beeld van de Duitse troepen die over het kanaal wegvluchten.

Bron: PI-TB

 

 

 

16 september 1944

Hoewel de gemeente bevrijd is door de geallieerde troepen, blijven er nog bevoorradingsproblemen.

De rantsoeneringskaarten die werden ingevoerd tijdens de bezetting, dienen te worden ingeleverd op het gemeentehuis.

Bron: PI-TB

 

 

1970

 

 

1970

Een penning met het wapenschild van Willebroek.

Vraag: weet iemand voor welke gelegenheid deze penning werd gemaakt?

Bron: PI-TB

 

 

1986

 

 

22 februari 1986

Krantenartikel over de milieuvervuiling in Willebroek

Bron: Het Nieuwsblad (22-02-1986), FB-WV, Andy Hy

 

 

Nog te verwerken

Bk-TDHTR - p. 60

danszaal bij Cyriel Mertens - begeleiding orgel

danszaal bij Wantje - begeleiding orgel

 

 

 

 

Vraag:

Weet iemand in welk jaar bovenstaande foto's werden gemaakt en ook te welker gelegenheid?

Op de bovenste foto staat reclame voor Nopri - deze was in de periode 1946 - 1951 gevestigd in het huis nr. 62.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 03-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
25-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
15-07-2023 - Verandering structuur opslag van de afbeeldingen (op deze en alle bijhorende pagina's)
08-07-2023 - Controle
07-12-2022 - Toevoegen persartikels
06-06-2022 - Toevoegen foto's (vraag)
13-04-2022 - Toevoegen krantenartikels en hyperlinks
09-04-2022 - Toevoegen afbeelding kaart van 1860 met bijhorende opmerkingen
06-04-2022 - Toevoegen informatie over het kasseien van de Dorpsstraat (TS-VRTL)
19-03-2022 - Toevoegen verwijzing naar het chronologisch verloop van de gebeurtenissen in WO I in onze gemeente (TS-VRTL)
18-03-2022 - Toevoegen van verwijzingen naar artikels in Vaertlinck over de geschiedenis van Willebroek in het Vaartland, en de wijziging van het politiereglement in 1901
13-03-2022 - Toevoegen informatie over wapenschild (TS-VRTL)
07-03-2022 - Verplaatsen pagina "Overlijdens en Begrafenissen" naar "Dendermondsesteenweg - Kerkhof"
05-09-2021 - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
25-01-2021 - Toevoegen rubriek "Burgemeesters"
28-03-2021 - Toevoegen rubriek "Nog te verwerken"
16-03-2021 - Creatie van de pagina