Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Informatie

-

Bron:

 

19 juni 1910 - Vlaggenfeest der Gemeentescholen

 

1913 - Burgerwacht in kamp Beverlo

 

20 december 1914 - Soldaten 7de Linieregiment in Hemiksem

 

mei 1920 - Viering jubilarissen Klein Willebroek

 

3 juni 1928 - Heilig Hart feesten

 

juli 1930 - Viering 100 jaar onafhankelijkheid

 

mei 1936 - Viering Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps

 

2 september 1945 - Vredesfeesten (1ste verjaardag van de bevrijding van Willebroek)

 

11 tot 26 juni 1955 - 400 jaar kanaal

 

800 jaar Willebroek (viering: 26 september 1980)

 

Feest der jubilarissen

 

4 september 2021 - Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

augustus 2022 - Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

19 juni 1910

Vlaggenfeest der Gemeentescholen

 

19 juni 1910:

Hieronder een aantal postkaarten, gemaakt en uitgegeven door lokale drukker Jules Emmers, naar aanleiding van het vlaggenfeest.

De afbeeldingen werden gemaakt op de Groenelaan en op het Louis De Naeyerplein.

Bron: J. Emmers - Willebroek

Op 19 juni 1910 hielde de gemeentescholen van Willebroek hun Vlaggenfeest!

Met heel veel volk op de been en met de muziek die langs de voornaamste straten marcheerde.

Op de Louis De Naeyerplaats stonden er duizenden mensen samengedrumd, naar de door Jos Cleymans geleide cantate te luisteren.

De koninklijke harmonie Sinte Cecilia - die muzikaal altijd meer-dan-een-beetje-daar wist te zijn - had inderdaad door haar optreden, van dit Vlaggenfeest een succes weten te maken, waarover nog lange jaren zou worden nagekaart.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913

Burgerwacht in kamp Beverlo

 

 

 

20 december 1914

Soldaten 7de Linieregiment in Hemiksem

 

 

 

 

3 juni 1928

Heilig Hartfeesten

 

  

 

  

 

3 juni 1928

Willebroek was, tijdens de indrukwekkende feesten die er aldaar - omwille van het Heilig Hart en omwille van de wijding van het vaandel der lokale Bonden van het Heilig Hart - zowel spontaan als voornaam waren verlopen, een vrij te bekijken gemeente geweest, waarin iedereen welkom was.

"Toen wij gisteren", aldus de toenmalige verslaggever van een krant uit de Scheldestat, " even na de middag afstapten in de nijverige gemeente Willebroeck, trof ons den buitengewoon prachtigen aanblik der rijkversierde straten, één kleurenweelde wier luister nog werd verhoogd, door een helder zonnetje." Overal waren de huizen versierd.

Op de foto bovenaan links zien wij het huis van Charel Erix, met in de voordeur naar aloude landelijke gewoonte, het door bloemen omringde beeld van het Heilig Hart. We zien vlak daarnaast de guirlandes en de "entrée" van de Stationsstraat, met op de voorgrond rechts al mensen op de wandel.

...

Op de foto onderaan links zien wij het podium, dat op het August Van Landeghemplein aan de Vier Armen werd opgericht. Van daaruit schouwde kardinaal Van Roey, in aanwezigheid van volksvertegenwoordiger De Keersmaecker, de heer Demarré, deken Seeldrayers van Boom, pastoor Emsens van Willebroek alsmede tal van burgerlijke en geestelijke personaliteiten, deze indrukwekkend genoemde stoet, al komt het mij voor, dat men van deze tribune een even indrukwekkend geheel had weten te maken!

Dat de Louis De Naeyerplaats tijdens die dagen één show is geweest, bewijst ons de foto onderaan rechts met de honderden mensen op deze zo glorieuze zondag in de maand mei (sic) van het jaar onze Heren 1928. 

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

3 juni 1928

De foto bovenaan rechts: op 3 juni 1928 werden in Willebroek de Heilig Hartfeesten gehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van de wijding van het vaandel van de lokale Bonden van het Heilig Hart.

Volgens een verslaggever van een krant uit de Scheldestad stonden die dag zowat alle huizen in de dorkskom in kleur. Hij uitte naar aanleiding daarvan woorden van lof omwille van "den buitengewoon prachtigen aanblik der rijkversierde straten", die hij had ervaren als "één kleurenweelde".

Zowel de gevels van de toenmalige brouwerij De Jonghe-Erix in de Kasteelstraat (nu Torenstraat), als de daartegenover gelegen huizen waren - net als de aloude Sint Niklaaskerk op de achtergrond, bijzonder fraai gepaleerd en van kleurrijke vlaggen voorzien.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

Heilig Hartfeesten 1928

Als herinnering aan de Heilig Hartfeesten drukken wij bijgaande foto af, waarop wij van links naar rechts: Fons Bernaerts, een onbekende KAJotster, Maurice Walraevens, een even onbekende KAJotter, René Goossens en Henri Coppens met hun diverse vlaggen treffen.

Het vaandel van de Willebroekse Bond van het Heilig Hart, dat zo voortreffelijk en jarenlang door René Goossens werd rondgedragen, was de aanleiding van deze zo groots opgevatte Heilig Hartfeesten geweest.

Het idee was ontstaan nadat men het overweldigende succes had gezien dat soortgelijke in het land georganiseerde feesten te beurt was gevallen, wat resulteerde in de aankoop van een zeer mooi vaandel en in de plechtige vlagwijding die daarvan het gevolg is geweest.

Een inrichtingscomité kwam tot stand. Er ontstonden niet minder dan 7 wijkcomités. Er was veel geestdrift en evenveel vuur, want Jan en alleman wilde meedoen om Willebroek "presentabel" te krijgen. Resultaat van deze samenwerking was dat het prachtaltaar op het Kerkplein, de marktplaats, de ingang van de Stationsstraat en die van de Kerkstraat, de bloemenkorf aan de Vier Armen, de reuzenpoort op het Sasplein en de fraaie triomfboog op de Dendermondsesteenweg elk op een einen, soms speelse manier een onvergetelijke indruk op die duizenden bezoekers hebben gelaten.

Want overal zag men praalbogen, vaandels, banieren en opschriften hangen.

Tegen de middag daagden de deelnemende kringen, bonden en muziekkorpsen uit Vlaanderen op. Ze kwamen te voet, met autobussen en treinen. 162 groepen, die zowel uit Borgerhout, Berchem en Merksem als uit Boom, Bornem en Blaasveld kwamen, namen aan deze zonnig verlopen optocht deel. Op het plein aan de Vier Armen schouwde de op een verhoog gezeten toenmalige kardinaal Van Roey deze meer dan één uur durende stoet, die zich tussen een zee van volk een weg moest banen...

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

mei 1920

Viering jubilarissen Klein Willebroek

 

 

De jubilarissen die hun gouden bruiloft vieren (50 jaar of 60 jaar gehuwd) van Klein Willebroek.

Vraag: weet iemand waar deze foto gemaakt werd?

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Ter gelegenheid van de viering van de jubilarissen werd in de straten van Klein Willebroek een feestelijke optocht gehouden.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

juli 1930 - Viering 100 jaar onafhankelijkheid van België

 

  

 

  

 

De 100ste verjaring van de Belgische onafhankelijkheid werd ook te Willebroek met een ommegang gevierd.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

Viering Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps

 

 

mei 1936

Nadat het gemeentebestuur op 15 mei 1931 had besloten tot de oprichting van een Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps over te gaan, werd er met de meeste beperkte middelen van wal gestoken, vermits - met menselijke paardenkracht - een met de hand bediende pomp naar de brand moest worden getrokken. De klaroenblazers reden per fiets de gemeente rond om op iedere hoek van de straat alarm te blazen.

"Den Bak" in de August Van Landeghemstraat (nvdr: het oude gebouw van de Waag) was de opslagplaats voor het weinige alarm dat men had.

In 1935 werd Van Hoeck als commandant door Vleminckx opgevolgd. Het materiaal werd onder diens leiding langzaamaan aangepast. De handbediende pomp werd door een motorpomp vervangen en door een auto voortgetrokken.

In 1948 werd er een nieuwe brandweerwagen aangekocht.

"Den Bak" had voorgoed afgedaan. Men nam zijn intrek in de achter het oude gemeentehuis gelegen lokalen.

In 1954 werden de ontslagnemende commandanten Poupaert en Vleminckx tot erebevelhebbers benoemd. Willebroek en Klein Willebroek kwamen van dan af onder het bevel van commandant iR. Georges Peeters te staan, met als tastbaar gevolg een sluitend 10-jarenplan, dat tot in de puntjes werd uitgewerkt.

Kroon op het werk werd evenwel de "Brandweerkazerne", die op zondag 25 augustus 1963 plechtig werd ingehuldigd. Waarschijnlijk werden er op die dag tal van "binnenbrandjes" geblust, al hervindt men die nergens en in geen enkel logboek.

Op de iewat onscherpe foto hierboven zien wij het Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps, zoals dat in 1936 met de fotograaf oog in oog heeft gestaan.

Op de rij vooraan zien wij van links naar rechts: Adolf Persoons, ... De Bruyn, ... De Keersmaecker, Frans Miers, Henri Mees, Jef Meps, ... Bellemans, ... Van Eeckhout, Leopold De Roye, Frans De Boeck en Florent Van Hoorebeeck.

Helemaal rechts in profiel staat commandant Van Hoeck.

Op de tweede rij treffen wij aan: Eduard Aerts, Philemon Reyntiens, Jef Stevens, Constant Verbruggen, Jef Van Assche, Frans Moeremans, Jacques Goossens en Frans De Wever.

Het brandweerkorps is later, onder leiding van ir. Georges Peeters - die secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie was - tot een overal gewaardeerd "hulpvaardig gezelschap" uitgegroeid.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

11 tot 26 juni 1955 - Viering 400 jaar kanaal

 

  

 

Van 11 tot 26 juni 1955 worden er feesten georganiseerd, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van het kanaal Rupel - Brussel.

Een aantal militaire schepen, waaronder een onderzeeër, varen naar de "zeehaven" in Brussel voor deze gelegenheid.

Hierboven de affiche om de feesten aan te kondigen, en rechts daarvan een fregat dat onder de Vredesbrug doorvaart.

Hieronder volgen nog een aantal foto's van de passage van de militaire schepen op het kanaal en door de sluis van Willebroek.

Bron: ?

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

800 jaar Willebroek (viering: 26 september 1980)

 

 

september 1980

Logo van de gemeente Willebroek ter gelegenheid van de viering van 800 jaar Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

26 september 1980

Inkomkaart voor het historisch spel op het kanaal, naar aanleiding van de viering van 800 jaar Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Ter gelegenheid van de viering van het 800-jarig bestaan van de gemeente Willebroek werd een brochure uitgegeven door het gemeentebestuur.

In deze brochure vind je heel wat informatie van gebeurtenissen door de tijden heen in de gemeente.

Ook VVV Vaartland besteedde in het eerste nummer aandacht aan deze viering. Het eerste nummer van de Willebroekse Kronieken bevatte de tekst van de "Willebroek - 800" rede van gouverneur Kinsbergen. Deze viering vond plaats in de Gemeentelijke Feestzaal op 28 november 1980.

Bron: GEM-PUB

 

Willebroek 800 (PDF bestand)

 

Willebroekse Kronieken: Willebroek 800 rede van gouverneur A. Kinsbergen (PDF)

 

 

 

26 september 1980

Speciale dagstempeling op een speciale omslag van de gemeente Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

Feest der jubilarissen

 

Elk jaar worden de echtparen die een speciaal aantal jaren huwelijk vieren op het gemeentehuis ontvangen.

Hen wordt gewoonlijk een maaltijd aangeboden, gevolgd door een gezellig samenzijn (meestal in de gemeentelijke feestzaal.

Hieronder enkele meldingen in de krant van deze vieringen.

Bron: GEM-PUB, krantenartikels, WIL-BIB

 

Vermeldingen in de pers

 Huwelijksjubilarissen feestelijk ontvangen ten gemeentehuize (Gazet van Antwerpen, 27-08-1993,    / Eddy Van Ranst)

 

 

 

In 2006 worden Leopoldine De Wachter en haar echtgenoot Frans Roelants in de bloemetjes gezet.

Bron: Gazet van Antwerpen (28-09-2006, Jan Boey - Joris Herregods).

 

 

 

 

Viering van de feestelingen in 2018.

Bron: Gazet van Antwerpen (18-09-2018, Jan Boey)

 

 

 

2020 is een jaar dat bij iedereen goed herinnerd zal worden als het eerste Coronajaar. Daardoor kon de viering in de gemeentelijke feestzaal niet doorgaan.

Een luxe-ontbijtmand werd in de plaats aangeboden.

Bron: Gazet van Antwerpen (23-10-2020, Jan Boey)

 

 

4 september 2021

Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

 

 

 

 

04 september 2021

Zoals naar gewoonte organiseert de gemeente Willebroek de jaarlijkse herdenking van de bevrijding door de geallieerde troepen na WO II.

De viering vindt plaats in Klein Willebroek aan het herdenkingsteken, de tank.

Bron: FB, PI-TB

 

Meer informatie over de Bedrijdingsfeesten vind je op de pagina van de Weduwe Van Enschodtbrug.

 

 

3 september 2022

Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

03 september 2022

Zoals naar gewoonte organiseert de gemeente Willebroek de jaarlijkse herdenking van de bevrijding door de geallieerde troepen na WO II.

De viering vindt plaats in Klein Willebroek aan het herdenkingsteken, de tank.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Laatste wijziging 04-02-2023 - Toevoegen affiche bevrijdingsfeesten 2022
07-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
12-08-2022 - Toevoegen link naar de Vredesfeesten van september 1945
13-04-2022 - Toevoegen foto's uit 1913 en 1914
09-04-2022 - Toevoegen informatie n.a.v. 800 jaar Willebroek
24-02-2022 - Toevoegen nieuwe afbeeldingen en informatie (jubilarissen Klein Willebroek)
08-09-2021 - Uitbreiden met foto's en info over bevrijdingsfeesten 2021 in Klein Willebroek
05-09-2021 - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
19-08-2021 - Toevoeging nieuwe foto's en bijhorende informatie
09-08-2021 - Foto's en tekst over de viering van 400 jaar kanaal
26-07-2021 - Toevoegen viering brandweerkorps in 1936 aan De Waag
25-07-2021 - Toevoegen infokader voor foto's - Toevoegen foto's en info Heilig Hartfeesten
05-05-2021 - Creatie nieuwe pagina