Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Overzicht

Paginacode

Overzicht

WILAVLST_0_007

 

Vieringen - tot 1930

 

 

 

Pagina 1: vieringen tot 1930

Pagina 2: vieringen vanaf 1931

 

 

19 juni 1910 - Vlaggenfeest der Gemeentescholen

 

1913 - Burgerwacht in kamp Beverlo

 

20 december 1914 - Soldaten 7de Linieregiment in Hemiksem

 

mei 1920 - Viering jubilarissen Klein Willebroek

 

3 juni 1928 - Heilig Hart feesten

 

juli 1930 - Viering 100 jaar onafhankelijkheid

 

 

19 juni 1910

Vlaggenfeest der Gemeentescholen

 

19 juni 1910:

Hieronder een aantal postkaarten, gemaakt en uitgegeven door lokale drukker Jules Emmers, naar aanleiding van het vlaggenfeest.

De afbeeldingen werden gemaakt op de Groenelaan en op het Louis De Naeyerplein.

Bron: J. Emmers - Willebroek

Op 19 juni 1910 hielde de gemeentescholen van Willebroek hun Vlaggenfeest!

Met heel veel volk op de been en met de muziek die langs de voornaamste straten marcheerde.

Op de Louis De Naeyerplaats stonden er duizenden mensen samengedrumd, naar de door Jos Cleymans geleide cantate te luisteren.

De koninklijke harmonie Sinte Cecilia - die muzikaal altijd meer-dan-een-beetje-daar wist te zijn - had inderdaad door haar optreden, van dit Vlaggenfeest een succes weten te maken, waarover nog lange jaren zou worden nagekaart.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913

Burgerwacht in kamp Beverlo

 

 

1913

Burgerwacht van Boom en Willebroek - de foto werd gemaakt in het kamp van Beverlo.

Bron: Archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

20 december 1914

Soldaten 7de Linieregiment in Hemiksem

 

 

 

20 december 1914

Soldaten van het 7de Linieregiment.

Met op het bord de tekst "Leve de schachten van 1914 - Willebroeck".

Bron: GAW, Archief Willy Mees - Albert Mees, PI-TB

 

 

3 juni 1928

Heilig Hartfeesten

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

3 juni 1928

Willebroek was, tijdens de indrukwekkende feesten die er aldaar - omwille van het Heilig Hart en omwille van de wijding van het vaandel der lokale Bonden van het Heilig Hart - zowel spontaan als voornaam waren verlopen, een vrij te bekijken gemeente geweest, waarin iedereen welkom was.

"Toen wij gisteren", aldus de toenmalige verslaggever van een krant uit de Scheldestat, " even na de middag afstapten in de nijverige gemeente Willebroeck, trof ons den buitengewoon prachtigen aanblik der rijkversierde straten, één kleurenweelde wier luister nog werd verhoogd, door een helder zonnetje." Overal waren de huizen versierd.

Op de foto bovenaan links zien wij het huis van Charel Erix, met in de voordeur naar aloude landelijke gewoonte, het door bloemen omringde beeld van het Heilig Hart. We zien vlak daarnaast de guirlandes en de "entrée" van de Stationsstraat, met op de voorgrond rechts al mensen op de wandel.

...

Op de foto onderaan links zien wij het podium, dat op het August Van Landeghemplein aan de Vier Armen werd opgericht. Van daaruit schouwde kardinaal Van Roey, in aanwezigheid van volksvertegenwoordiger De Keersmaecker, de heer Demarré, deken Seeldrayers van Boom, pastoor Emsens van Willebroek alsmede tal van burgerlijke en geestelijke personaliteiten, deze indrukwekkend genoemde stoet, al komt het mij voor, dat men van deze tribune een even indrukwekkend geheel had weten te maken!

Dat de Louis De Naeyerplaats tijdens die dagen één show is geweest, bewijst ons de foto onderaan rechts met de honderden mensen op deze zo glorieuze zondag in de maand mei (sic) van het jaar onze Heren 1928. 

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

3 juni 1928

De foto bovenaan rechts: op 3 juni 1928 werden in Willebroek de Heilig Hartfeesten gehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van de wijding van het vaandel van de lokale Bonden van het Heilig Hart.

Volgens een verslaggever van een krant uit de Scheldestad stonden die dag zowat alle huizen in de dorkskom in kleur. Hij uitte naar aanleiding daarvan woorden van lof omwille van "den buitengewoon prachtigen aanblik der rijkversierde straten", die hij had ervaren als "één kleurenweelde".

Zowel de gevels van de toenmalige brouwerij De Jonghe-Erix in de Kasteelstraat (nu Torenstraat), als de daartegenover gelegen huizen waren - net als de aloude Sint Niklaaskerk op de achtergrond, bijzonder fraai gepaleerd en van kleurrijke vlaggen voorzien.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

Foto's (van boven naar onder, eerst link - dan rechts)

 

 • huis van dokter Schurmans (tegenover de Waag)
 • Kasteelstraat (nu Torenstraat) in de richting van de Sint Niklaaskerk
 • ?
 • Louis De Naeyerplein, in de richting van de Nieuwstraat
 • aan de brug over het kanaal, toegang tot de Mechelsesteenweg
 • August Van Landeghemplein (toen waarschijnlijk nog Palingstraat) in de richting van de markt
  links op de achtergrond café Odeon, rechts de oude gebouwen van brouwerij Erix
 • Mechelsesteenweg, gezien in de richting van het kanaal
  rechts achter de feestboog is het Gulden Vlies
 • zicht van uit de Nieuwstraat naar het Louis De Naeyerplein (de markt)
 • ?
 • Louis De Naeyerplein, zicht vanaf de plaats waar later het nieuwe Volkshuis zou komen in de richting van de Nieuwstraat
 • Sint Niklaaskerk

 

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

Heilig Hartfeesten 1928

Als herinnering aan de Heilig Hartfeesten drukken wij bijgaande foto af, waarop wij van links naar rechts: Fons Bernaerts, een onbekende KAJotster, Maurice Walraevens, een even onbekende KAJotter, René Goossens en Henri Coppens met hun diverse vlaggen treffen.

Het vaandel van de Willebroekse Bond van het Heilig Hart, dat zo voortreffelijk en jarenlang door René Goossens werd rondgedragen, was de aanleiding van deze zo groots opgevatte Heilig Hartfeesten geweest.

Het idee was ontstaan nadat men het overweldigende succes had gezien dat soortgelijke in het land georganiseerde feesten te beurt was gevallen, wat resulteerde in de aankoop van een zeer mooi vaandel en in de plechtige vlagwijding die daarvan het gevolg is geweest.

Een inrichtingscomité kwam tot stand. Er ontstonden niet minder dan 7 wijkcomités. Er was veel geestdrift en evenveel vuur, want Jan en alleman wilde meedoen om Willebroek "presentabel" te krijgen. Resultaat van deze samenwerking was dat het prachtaltaar op het Kerkplein, de marktplaats, de ingang van de Stationsstraat en die van de Kerkstraat, de bloemenkorf aan de Vier Armen, de reuzenpoort op het Sasplein en de fraaie triomfboog op de Dendermondsesteenweg elk op een einen, soms speelse manier een onvergetelijke indruk op die duizenden bezoekers hebben gelaten.

Want overal zag men praalbogen, vaandels, banieren en opschriften hangen.

Tegen de middag daagden de deelnemende kringen, bonden en muziekkorpsen uit Vlaanderen op. Ze kwamen te voet, met autobussen en treinen. 162 groepen, die zowel uit Borgerhout, Berchem en Merksem als uit Boom, Bornem en Blaasveld kwamen, namen aan deze zonnig verlopen optocht deel. Op het plein aan de Vier Armen schouwde de op een verhoog gezeten toenmalige kardinaal Van Roey deze meer dan één uur durende stoet, die zich tussen een zee van volk een weg moest banen...

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

mei 1920

Viering jubilarissen Klein Willebroek

 

  

 

1920

De jubilarissen die hun gouden bruiloft vieren (50 jaar of 60 jaar gehuwd) van Klein Willebroek.

Vraag: weet iemand waar deze foto gemaakt werd?

Ter gelegenheid van de viering van de jubilarissen werd in de straten van Klein Willebroek een feestelijke optocht gehouden.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

Meer foto's van deze viering vind je hier.

 

 

juli 1930 - Viering 100 jaar onafhankelijkheid van België

 

 

 

24 augustus 1930

Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van België.

Er wordt een stoet gevormd ter herdenking aan een aantal gebeurtenissen in de geschiedenis. Ook het parcours dat de stoet zal volgen wordt aangegeven.

Bron: PI-TB

 

 

 

24 augustus 1930

Affiche voor de aankondiging van de stoet  ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van België.

Bron: Andy Hy

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

augustus 1930

De 100ste verjaring van de Belgische onafhankelijkheid werd ook te Willebroek met een ommegang gevierd.

Bron: "Beelden van toen" (Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987), archief Willy Mees - Albert Mees, PI-TB

 

 

 

 

 

 

 

 

24 augustus 1930

3 foto's van de historische optocht op het einde van augustus 1930.

Op de achterzijde van de foto staat telkens Cortège historique - 24 août 1930.

Bij de eerste twee foto's hoort daar nog de tekst Glorificatioin de Willebroeck bij. De laatste foto heeft als extra commentaar Char de la paix mondiale.

Het is niet helemaal zeker, maar de foto's werden waarschijnlijk gemaakt langs de oevers van het kanaal, op de Groene Laan (toen nog met bomen langs het kanaal).

Een jaar later zal de Vrijheidsboom worden geplant aan het pleintje op de Groene Laan, ter hoogte van de Kloosterstraat.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 07-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen van de pagina
04-10-2023 - Toevoegen informatie over 75 jaar bevrijgind (TS-VRTL)
17-09-2023 - Toevoegen affiche 1947
14-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL 2015 - Toestand Willebroek begin WO II)
08-09-2023 - Toevoegen foto's en informatie over de bevrijdingsfeesten van september 2023
27-08-2023 - Toevoegen 3 foto's van de historische optocht in augustus 1930
15-07-2023 - Toevoegen foto's en informatie over Spel Zonder Grenzen (juni 1978)
08-07-2023 - Controle - Toevoegen informatiekaders bij enkele foto's
06-07-2023 - Toevoegen foto's Heilig Hartfeesten - Viering 100 jaar België
04-02-2023 - Toevoegen affiche bevrijdingsfeesten 2022
07-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
12-08-2022 - Toevoegen link naar de Vredesfeesten van september 1945
13-04-2022 - Toevoegen foto's uit 1913 en 1914
09-04-2022 - Toevoegen informatie n.a.v. 800 jaar Willebroek
24-02-2022 - Toevoegen nieuwe afbeeldingen en informatie (jubilarissen Klein Willebroek)
08-09-2021 - Uitbreiden met foto's en info over bevrijdingsfeesten 2021 in Klein Willebroek
05-09-2021 - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
19-08-2021 - Toevoeging nieuwe foto's en bijhorende informatie
09-08-2021 - Foto's en tekst over de viering van 400 jaar kanaal
26-07-2021 - Toevoegen viering brandweerkorps in 1936 aan De Waag
25-07-2021 - Toevoegen infokader voor foto's - Toevoegen foto's en info Heilig Hartfeesten
05-05-2021 - Creatie nieuwe pagina