Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Burgemeesters van Willebroek

 

Informatie over dit onderdeel werd uit verschillende bronnen verzameld.

Deze bronnen baseren zich dan bijv. ook op het opzoekwerk van bijv. Gaston Roggeman zijn "Archief van Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", en "Losse grepen uit de Geschiedenis van Willebroek" van Karel Moeremans.

Ook publicaties die door het gemeentebestuur werden uitgegeven waren een bron van inspiratie.

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR

 

 

Jan de Zeelander (1669)

 

Herman De Boeck (1688)

 

Marten Van Leuven (1692)

 

Rombout Maes (1694)

 

... Verdickt (1696)

 

Hendrik Peeters (1714)

 

Andries Peeters (1800)

 

Jacques Janssens (1805 - 1846)

 

...

 

Henri Van Berchem (1846 - 1862)

 

...

 

Jean Baptiste Mertens (1867 - 1872)

 

Louis Van den Broeck (1872 - 1875)

 

Louis De Naeyer (1875 - 1902)

 

Robert Peeters (1904 - 1914)

 

Henri Persoons (1914 - 1921)

 

August Van Landeghem (1921 - 1928)

 

Gaston Fromont (1928 - 1952)

 

In Willebroek werden de burgemeester en de secretaris, die elke medewerking met de Duitsers weigerden, op 1 februari 1941 uit hun ambt ontzet en opgesloten in het Fort van Breendonk.

Ook de schepenen werden onder druk gezet en namen ontslag of werden ontslagen.

...

In Willebroek werd Edmond De Ridder in juni 1941 aangesteld als oorlogsburgemeester.

Samen met het niet verkozen schepencollege leidde hij de gemeente tot 4 september 1944.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck.

Bron: TS-VRTL (2011 - nr. 4, Eric Van Winghe), BK-TDHTR

 

Jan Van Winghe (1953 - 1978)

 

Hugo Adriaenssens (1978 - 1991)

 

Louis Van Ighem (1991 - 1999)

 

Elsie De Wachter (1999 - 2004)

 

Marc De Laet (2004 - 2012)

 

Eddy Bevers (2013 - nu)

 

  

...

 

 

Jacques Janssens (1805 - 1846)

 

Hij was burgemeester tussen 1805 en 1846, zowel onder het Frans als onder het Hollands bewind.

Enkele feiten:

 

 • 7 juni 1818
  Jacques Janssens wordt door koning Willem der Nederlanden tot burgemeester benoemd
 • 1819
  Opstelling van het eerste politiereglement
 • 1824
  Verbetering van het brandreglement
 • 1825
  Opstelling van een reglement op de wekelijkse markt
 • 1830
  Opmaken van een lijst van de personen van Willebroek, die recht hebben op het kiezerschap tot leden van het "Bereidwordende Nationaal Congres"
  Alle burgers die op 1 januari de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (en tot hun 50ste) moeten zich inschrijven op de lijst van de burgerwacht
  Opstelling van het reglement van de Nachtwacht, waarvoor alle mannen van 18 tot 59 jaar in aanmerking komen
 • 1831
  Opmaken van een lijst van de personen die mogen deelnemen aan de eerste verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat (dit zijn alle "Belgen" van 25 jaar oud die 30 gulden directe belastingen betalen)
  Op 29 april wordt om 17:00 hr de Vrijheidsboom geplant aan de Groene Laan
 • 1832
  Plechtige viering van de verjaardag van de "de Dagen van September 1830" in Brussel en in alle gemeenten die wensen deel te nemen
  Op 17 oktober wordt bekend gemaakt dat Willebroek recht heeft op erevlaggen
 • 1835
  maandag 19 juli: de koning en de koningin komen rond 9:00 hr op een trekschuit de gemeente voorbij - er wordt opgeroepen om de nodige versieringen aan te brengen
 • 1837
  er wordt beslist om huisnummers toe te kennen
 • 1844
  er wordt dan toch beslist om geen nieuwe huisnummers toe te kennen - huizen zonder nummer krijgen hetzelfde nummer als de aanpalende woning, gevolgd door "bis"

 

 • Gemeentesecretaris
  Jacques Peeters (1818 tot 1851)
 • Gemeenteontvanger
  Fr. Scheffenmeyer (1820 - 1830)
  P. Peeters (1830 - 1844)
  J. Maes (1844 - 1849)
 • Schepencollege
  1818: Egied Janssens, Cornelis Van Kerckhoven
  1836: Ph. Janssens, G. De Jonghe
 • Gemeenteraadsleden
  1818: Egied De Keersmaecker, Cornelis Van den Broeck, H. Mertens, Egied Berckelaers, P. Cools, G. De Jonghe, Jean Baptist Joos
  1836: Henri Van Berchem, Ph. Suykens, J.E. Rollier, Jean Baptist De Moor, H. Van den Broeck, L. Scheltens, J. Isenbaert, J. Segers

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Henri Van Berchem (1846 - 1862)

 

Henri van Berchem (° 5 mei 1801 Brussel   + 20 februari 1878 Willebroek) was dokter in de geneeskunde.

In 1831 werd hij lid van d Willebroekse gemeenteraad, en in 1837 werd hij schepene.

Zijn burgemeesterschap van Willebroek eindigt in 1862, als hij wordt aangesteld als lid van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen.

Enkele feiten:

 

 • 1849
  Op 25 mei wordt een voorstel ingediend voor een jaarlijkse foot in de gemeente - dat voorstel moet worden goedgekeurd door de provincie
 • 1849
  187 gevallen van cholera worden opgetekend, waarvan 106 met dodelijke afloop (18 aan boord)
 • 1851
  Het middaguur zal worden aangekondigd om 11:45 hr door het luiden van de tweede klok
 • 1853
  Op 24 januari wordt een feest aangeboden aan de hertog van Brabent (de latere koning Leopold II) en graaf Filips van Vlaanderen (de vader van koning Albert), ter gelegenheid van de openstelling van de Van Enschodtbrug over de Rupel tussen Boom en Klein Willebroek
 • 1856
  Viering van de 25ste verjaardag van de inhuldiging van koning Leopold I
 • 1862
  Opichting van "een groot fabriek van papierstof", de fabriek van Louis De Naeyer
  In gebruikname van de "ijzerenweg" van Mechelen naar Sint Niklaas

 

 • Gemeentesecretaris
  E. L. Peeters (1851 tot 1871)
 • Gemeenteontvanger
  J. Maes (1844 - 1849)
  L. Van den Bossche (1849 - 1859)
  H. Mertens (1859 - 1873)
 • Schepenen
  1846: J. Erix, J. Van Keer
 • Gemeenteraadsleden
  1846: H. Ceulemans, L. Van Zele, L. Scheltens, J. Van Kerckhoven, J. Van Bossche, Frans Janssens, E. De Jonghe, m. Lamot

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

...

 

 

Jean Baptiste Mertens (1867 -1872)

 

Op 15 januari 1867 werd J. B. Mertens - winkelier van beroep - als burgemeester beëdigd.

Hij zou dat blijven tot in 1872.

...

Hij leerde Louis De Naeyer als politicus kennen, die het ondermeer tijdens de gemeenteraad van 16 september 1870 gedaan kreeg dat door het almaardoor aangroeien van de bevolking "... en de buitengewone nijverheid, handel en scheepvaart in deze gemeente, die altijddurende betrekkingen met de in- en uitlandsche gemeenten veroorzaakten, en die de werkzaamheden van de gemeentesekretaris vermeerderden", de jaarwedde van zelfde gemeentesecretaris, die zijn schoonvader was, van 890 naar 1000 frank werd gebracht.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Hij was gemeenteraadslid in 157, schepene in 1860 en werd "burgemeester" in 1863.

Enkele feiten:

 

 • 1866
  Cholera in de gemeenten, met als gevolg extra maatregelen om de hygiëne extra te ondersteunen
  In de achtertuin van het klooster wordt een tijdelijk lazareth opgericht
 • 1869
  De maatschappij van de spoorweg Mechelen-Terneuzen geeft te kennen dat het onmogelijk is om het station aan de vaart te bouwen
 • 1870
  De gemeente wordt op de hoogte gebracht dat het station zal gebouwd worden in de "hof tussen de Dorpstraat en de Nokkestraat"

 

 • Gemeentesecretaris
  E. L. Peeters (1851 tot 1871)
  C. Peeters (1871 - 1881)
 • Gemeenteontvanger
  H. Mertens (1859 - 1873)
 • Schepenen
  1864: L. Van Keer, J. Suykens
 • Gemeenteraadsleden
  1864: H. Ceulemans, J. Van Bossche, E. Janssens, J. Van Hoeck, P. Vertongen, L. Van den Broeck, E. Van Berchem, J. Cools

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Louis Van den Broeck (1872 - 1875)

 

In 1872 was Louis Van den Broeck, J. B. Mertens als burgemeester opgevolgd.

Louis De Naeyer werd tijdens datzelfde jaar op 22 augustus, schepen gekozen, met een paar maand nadien reeds een eerste relletje.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Louis Van den Broeck is gemeenteraadslid in 1864 en schepene in 1868.

Enkele feiten:

 

 • 1873
  Er wordt een verslag opgemaakt over de gezondheidstoestand in de gemeente
  Schepene Louis De Naeyer maakt een plan op voor een gezondheidsbeleid, inclusief de nutswerken die daarvoor nodig zijn in Willebroek en in Klein Willebroek

 

 • Gemeentesecretaris
  C. Peeters (1871 - 1881)
 • Gemeenteontvanger
  H. Mertens (1859 - 1873)
  J. Van den Bossche (1873 - 1878)
 • Schepenen
  1872: L. De Naeyer, J. Verdickt
 • Gemeenteraadsleden
  1872: J. Cools, H. Modaff, J. Mertens, D. Lamot, J. De Maeyer, P. Vertongen, J. Suykens, G. De Jonghe

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Louis De Naeyer (1875 - 1902)

 

Louis De Naeyer heeft zich de eerste jaren volledig aan de ontwikkeling van zijn firma gewijd. Het is pas na zijn huwelijk in 1866 dat hij het leven van ter plekke ook met de ogen van een politicus begon te bekijken.

...

Op 30 augustus 1866 werd hij raadslid gekozen en op 31 december 1875 als schepen benoemd, al had hij voordien, gedurende vele jaren, als dienstdoende schepen gezeteld.

...

Hij liet zich op 15 november 1866 reeds voordragen voor het ambt van schepen, dat echter naar Jean Joseph Suykens zou gaan, een landbouwer die sinds 1860 als raadslid en sedert 1863 als schepen zetelde.

...

In 1872 was Louis Van den Broeck J.B. Mertens als burgemeester opgevolgd.

...

Louis De Naeyer wordt op 31 december 1875 schepen benoemd en op de 20 janurai 1876 beëdigd.

...

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 3 januari 1882 is schepen Louis De Naeyer dienstdoende burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. J.P. Verdickt is schepen en Désiré Lamot is dienstdoende schepen.

...

Hij is gedurende enkele jaren dienstdoende burgemeester geweest.

Hij is in 1885 samen met Désiré Lamot en August De Maeyer kandidaad-burgemeester.

...

Op 5 maart 1885 is het zo ver. Hij (Louis De Naeyer) legt die dag, in handen van de gouverneur, de grondwettelijke eed af.

Hij zal burgemeester blijven tot aan zijn dood.

De gemeenteraad van 4 september 1901 was de laatste die hij leidde.

Het voorzitterschap van de vier daaropvolgende zittingen werd aan schepen Désiré Lamot toevertrouwd.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Hij deed zijn intrede in de gemeenteraad in 1867, en werd schepene in 1872.

Enkele feiten:

 

 • 1886 (jaarverslag)
  De hoofdnijverheid der gemeente blijft voortdurend de vervaardiging van papier en onontplofbare stoomketels der frima De Naeyer. Deze verschaft werk aan ongeveer 1300 werkleiden.
  De werkhuizen Valentin zorgen voor de vervaardiging van ijzeren bruggen en schepen, en zijn in volle werking met 350 arbeiders.
  9 bierbrouwerijen (waarvan 4 door stoom in werking worden gebracht), 3 zoutziederijen, 3 stoommaalderijen, 2 boterfabrieken, 1 fabriek voor chemische stoffen en meer andere kleinere nijverheden zijn in volle bloei.
  Onder bestek van middelen tot verkeer met andere plaatsten is de gemeente gunstig bedeeld: een rechtstreekse verbinding met middelpunt der koolnitraatnijverheid zou veel kunnen bijdragen om de bloei der verschillende nijverheden der gemeente te doen toenemen.
  De gemeente drukt de wensch uit de voltrekking van de ijzerenweg Antwerpen-Brussel langs Londerzeel te zien verwezenlijken.
  De gemeente is er in geslaagd een straat van 12 meter breedte te kunnen leggen van aan de kerk nevens de dorpstraat en zich richtende naar de statie, en heeft hierdoor de verwijning van de vuile Vennegracht verwezenlijkt
 • 1886
  De firma De Naeyer legt een straat aan met fraaie werkmanswoningen - een gasthuis met kindertuin is in aanbouw
 • 1891
  Een mazelenepidemie eist tal van slachtoffers
 • 1892
  Krachtige maatregelen om het gevaar van cholera af te weren - de geneeskundige dienst verklaart een 10-tal woningen tot onbewoonbaar
 • 1894
  Voltooiing van werken om de gezondheidstoestand in de gemeente te ondersteunen
 • 1902
  Overlijden van Louis De Naeyer
  De markt wordt hernoemd in Louis De Naeyerplaats
  Op 12 april verklaart de weduwe van Louis De Naeyer een gift vaén 100.000 frank te schenken voor de oprichting van een godsgasthuis in Willebroek

 

 • Gemeentesecretaris
  C. Peeters (1871 - 1881)
  N. Vertongen (1882 - 1885)
  Charles Boux (1885 - 1904)
 • Gemeenteontvanger
  J. Van den Bossche (1873 - 1878)
  E. Van den Bossche (1878 - 1926)
 • Schepenen
  1886: D. Lamot, A. De Maeyer
 • Gemeenteraadsleden
  1886: J. Cools, L. Mertens, A. Vleminckx, E. Cooman, J. Thijs, A. Thomas, Henri Persoons, H. Adam

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

  

 

Doodsprentje van Louis De Naeyer

Bron: L. Lagaert - Brussel

 

 

 

 

 

Enkele afbeeldingen van de begrafenis van Louis De Naeyer.

Hij was burgemeester op het moment van zijn overlijden, en er wordt met heel veel lovende woorden
over de industrieel gesproken en geschreven.

Bron: Th. Pauwels, Brussel

 

meer informatie over Louis De Naeyer

 

 

Robert Peeters (1904 - 1914)

 

Hij wordt gemeenteraadslid in 1903, en neem later het burgemeesterschap over van Louis De Naeyer.

Zijn belangrijkste streefdoel is de verfraaiing van de gemeente, zoals het vervangen van de petroleumlampen in de straten door een gasverlichting, en later door elektrische lampen.

Enkele feiten:

 

 • 1905 (jaarverslag)
  Meer dan 2000 werklieden vinden hun bestaan in de werkhuizen De Naeyer. De toenemende bloei der werkhuizen lokt veel vreemdelingen naar onze gemeente, en dit gaat gepaard met handel en voorspoed onzer inwoners.
 • 1906
  Op 6 juni 1906 worden de fabriek van De Naeyer bezocht door Zijne Koninklijke Hoogheid de hertog van Taai-Téhé en de leden van de Chinese zending op studiereis in West Europa.
  Er zijn grote feestelijkheden overal in de gemeente en ook meer specifiek in het kasteel De Naeyer.
  Ongeveer 100 nieuwe woningen worden gebouwd. Ook de werken aan het godsgasthuis gaan gestaag verder.
  De plannen om een nieuwe sluis te bouwen tussen Willebroek en Tisselt worden meer en meer duidelijk.
  Vanaf 1 februari worden de meeste straten elektrisch verlicht. Bedoeling is om alle petroleum- en gaslampen mettertijd te vervangen.
  In augustus is er weer een zware epidemie van mazelen, waarbij een 30-tal kinderen overlijden.
  Op 12 maart wordt de gemeente getroffen door een zware overstroming door een bres in de Rupeldijk in Klein Willebroek. Een groot liefdadigheidsfeest wordt ingereicht om de slachtoffers van de overstroming financieel en materieel te helpen.
 • 1907
  Tentoonstelling in de gebouwen van het nieuwe godsgasthuis (van 4 tot 15 augustus). De tentoonstelling wordt door ruim 25.000 personen bezocht.
 • 1908
  Het godsgasthuis biedt plaats aan een 10-tal ouderlingen, een 10-tal wezen, en ook een aantal zieken
 • 1909
  De oude muren en de haag rond de Sint Niklaaskerk worden - dank zij een gift van mevrouw De Naeyer - vervangen door een hekken
 • 1910
  Viering van het 50-jarig bestaan van de werkhuizen De Naeyer
 • 1911
  Invoering van het lijkenvervoer door middel van een lijkwagen onder toezicht van de gemeente
 • 1913
  Een aantal wijkkermissen worden vastgelegd voor de Dendermondsesteenweg, de Mechelsesteenweg.

 

 • Gemeentesecretaris
  Charles Boux (1885 - 1904)
  E. Mertens (1905 - 1935)
 • Gemeenteontvanger
  E. Van den Bossche (1878 - 1926)
 • Schepenen
  1908: D. Lamot, Henri Persoons
 • Gemeenteraadsleden
  1908: E. Coomans, E. Mertens, E. De Maeyer, C. De Jonghe, Frans Roelants, J. Cools, C. Karnas, F. Van Dijck

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

1911: kandidaten voor de verkiezingen van de Belgische Werklieden Partij (BWP.

Bron: BWP

 

 

 

28 april 1912

In "De Zaaier" de foto's voor de kandidaten voor de aankomende kamerverkiezingen van 2 juni 1912.

Rechts de latere burgemeester August Van Landeghem als plaatsvervangend kandidaat.

Bron: De Zaaier (28-04-1921)

 

 

herfst 1916

70 jaar geleden - in de herfst van 1916 - werd aan het IJzerfront waar de eerste Wereledoorlog werd uitgevochten, "Willebroeck aan 't Front" geschreven en ook verspreid.

Het telde telkens 4 gedrukte bladzijden, en werd samengesteld door hoofdredacteur Emiel Van den Plas, door Jan en Louis Haems, Robert Peeters, Severin Gultens, Lodewijk Smits, Ernest Eeraerts... en andere onbekend gebleven filosofen, zoals in de brochure te lezen staat die naar aanleiding van 40 jaar N.S.B. te Willebroek werd uitgegeven.

...

De rubriek "Nieuws uit Willebroeck" - waarvan de gegevens door Robert Peeters werden verstrekt - nadat deze ze van z'n hoofdklerk Jan Lamberts via Nederland had ontvangen, hielden de Willebroekse jongens veel langer dan de andere artikels in de ban.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

Vermeldingen in de pers

Willebroeck aan 't Front (Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1) (PDF)

 

 

1 november 1965

Herdenking door leden van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia aan het graf ven vroeger burgemeester Robert Peeters.

Bron: Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

Henri Persoons (1914 - 1921)

 

Henri Persoons vestigt zich als geneesheer in 1880 in Willebroek.

In 1885 wordt hij gemeenteraadslid en in 1900 wordt hij schepene.

Van 1914 tot 1921 is hij dienstdoende burgemeester.

Enkele feiten:

 

 • 23 oktober 1914
  Dokter Henri Persoons wordt door de plaatselijke Duise overheid als dienstdoende burgemeester aangesteld in Willebroek.
  Op 11 november wordt een commissie aangesteld om te onderzoeken hoe de bevoorrading van de gemeente en de bedeling van de openbare onderstand aan werklozen moet worden georganiseerd
 • 1915
  Op 17 maart wordt een hulde gestuurd aan de Amerikaanse doktors C. Hedge en J. Hall die de lokale gemeenten hielpen met een plan om de typhuskoorts te bestrijden.
  Er volgt een inentingscampagne
 • 1917
  Inkwartiering van 500 vluchtlingen van aan het front
 • 1918
  De Duitse bezetter eist dat alle opschriften in de gemeente (dienstgebouwen, straatnaamborden, wegwijzers...) eentalig Vlaams worden gemaakt. Ondanks bezwaar wil de bezetter de verwijdering van alle Franse benamingen. Als strafmaatregel wordt voor de maand april het recht op boter, en voor de maand mei het recht op suiker opgeheven.

 

 • Gemeentesecretaris
  E. Mertens (1905 - 1935)
 • Gemeenteontvanger
  E. Van den Bossche (1878 - 1926)
 • Schepen
  1920: E. De Maeyer
 • Gemeenteraadsleden
  1920: F. Van Dijck, F. Mertens, Charel Erix

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

24 april 1921

De gemeente Willebroek werd geruime tijd bestuurd door de liberalen. Zij droegen er zorg voor dat de blauwe vlag jarenlang op de meeste fabrieken zou wapperen.

Dank zij de komst van een ganse pleiade Franstalige arbeiders uit Wallonië, die in de Willebroekse metaalfabrieken hun brood kwamen verdienen, veranderde dat.

De socialisten wisten daardoor, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921, de volstrekte meerderheid te behalen.

De beleidsinstanties van de socialistische coöperatieve beweging, die tussen de beide wereldoorlogen in aan de uitbouw van een goed gestructureerde vereniging werkten, kregen daabij zoals blijkt uit bovenstaande foto de nodige steun van de Willebroekse socialisten.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

meer informatie over dokter Henri Persoons

 

 

August Van Landeghem (1921 - 1928)

 

Bij Koninklijk Besluit wordt August Van Landeghem op 6 september 1921 benoemd als burgemeester van Willebroek.

Hij was de eerste socialistische burgemeester van de gemeente, tot zijn overlijden in 1928. Naast zijn ambt als burgemeester, was hij ook lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Enkele feiten:

 

 • 1921
  Invoering van het verplichte medisch onderzoek van schoolkinderen
 • 1925
  Beslissing om een herdenkingsmonument op te richten voor de oorlogsslachtoffers van WO I op het voorplein van het Kerkhof
 • 1927
  Toelating voor de Maatschappij Ammoniaque Synthétique et Dérivés (ASED) voor het oprichten van fabrieksgebouwen
 • 1928
  op 8 januari overlijdt de burgemeester onverwacht. Eerste schepene Gaston Fromont brengt hulde aan de overleden burgemeester.
  In april wordt beslist dat de Dorpstraat zal worden hernoemd naar August Van Landeghemstraat.

 

 • Gemeentesecretaris
  E. Mertens (1905 - 1935)
 • Gemeenteontvanger
  E. Van den Bossche (1878 - 1926)
  J. Steenackers (1926 - 1957)
 • Schepenen
  1920: Gaston Fromont, Constant Broeckmeyer
  1927: Constant Broeckmeyer, Jules Borghijs, Adrien De Zaeger
 • Gemeenteraadsleden
  1920: Adrien De Zaeger, C. De Bleze, J. Borghijs, J. Montoisy, J. Janssens, A. Masquille, J. De Marré, F. De Mesmaecker
  1927: Charel Erix, A. Wuyts, J. Van der Velden, J. Lamberts, E. Verschaeren, E. Rottiers, E. Verbraeck, L. Naegels, Henri Pickery

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

16 november 1919

August Van Landeghem wordt - samen met Désiré Bouchery - verkozen als volksvertegenwoordiger.

Bron: PI-TB

 

 

Blijkbaar was er een grove vergissing bij het verkiezen van een nieuw schoolhoofd in Breendonk gebeurd: Graaf de Buisseret de Blarengien - burgemeester van Breendonk had verkeerdelijk de naam Moeyrsons op de stembrief gezet voor de verkiezing van de hoofdonderwijzer.

In zijn verontschuldigingsbrief van 10 november 1920 aan meneer Mertens - op wie hij eigenlijk wilde stemmen - legt hij uit wat er is fout gegaan.

 

Het was August Van Landeghem die de fout ontdekte en de toestand rechtzette door meneer Mertens te benoemen in Willebroek. 

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2008 - nr.1, "Burgemeester August Van Lndeghem van Willebroek zette recht wat burgemeester Graaf de Buisseret de Blarengien van Breendonk verknoeide", Leon Bernaert)

 

 

 

1 februari 1921

Foto van August Van Landeghem als burgemeester van de gemeente (links).

Bron: PI-TB

 

 

 

1921

Foto van August Van Landeghem met de nota "Hij schiep het roode Willebroek".

Bron: ?

De eerste socialistische burgemeester van Willebroek.

Hij was de eerste in de rij. Na hem kwamen Gaston Fromont, Jan Van Winghe en Hugo Adriaensens.

Tussen 1941 en 1944 was X. De Ridder de "oorlogsburgemeester" van Willebroek.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

 

1921

Brief van Eduard Anseele aan August Van Landeghem om hem te feliciteren met de uitslag van de verkiezingen, waarbij de laatste tot burgemeester wordt aangesteld.

Bron: ?

 

 

 

  

 

1 mei 1922

De geschiedenis van de Socialistische Beweging in Willebroek was lang voor de gemeenteraadserkiezingen van 1921 begonnen, vermits de socialisten in 1911 - toen Willebroek enkel door liberalen werd bestuurd - al met een gelegenheidslijst waren gekomen, waarbij ze geen zetel haalden. De eerste gemeenteraadsverkiezingen nà de Eerste Wereldoorlog boden hen echter - met August Van Landeghem als kopman - een grote kans.

August Van Landeghem (op de foto links) was secretaris-bode van de Metaalbewerkersbond en van de Ziekenkas. Hij had tijdens de oorlogsjaren, als secretaris van het Hulp- en Voedingskomiteit, de kans gekregen zich in het leiden te bekwamen. De partij was sterk. Er was een georganiseerde vakbond. Er waren turners, jongerengroepen, een toneelkring, een harmonie en een vrouwengroep. Het programma was aantrekkelijk: men voorzag de heropbouw van de gemeente, die door de oorlogsgebeurtenissen grote schade had geleden; men stelde woningbouw, wegeniswerken, verfraaiing en verbetering van de scholen voor, en men voorag een zorgvuldig beheer van de financiën. Willebroek diende daarnaast - aldus hun programma - een Vlaamse gemeente te blijven. De uislag van deze in april 1921 gehouden verkiezingen overtrof alle verwachtingen. Want in plaats van nul zetels voordien, kreeg men met 7 op 13 zetels de volstrekte meerderheid!

August Van Landeghem werd daardoor de eerste socialistische burgemeester van Willebroek. Hij was een bedachtzaam, kalm, maar vastberaden man. Heel spoedig bleek dat hij en de mensen die hem omringden voor een zeer moeilijke opdracht stonden, ook al toonden zij zich mans genoeg om de problemen op te lossen.

Eind 1927 liet de gezondheidstoestand van August Van Landeghem hem niet meer toe als burgemeester de leiding te nemen. Hij overleed op 7 januari 1928 en hij werd als burgemeester door eerste schepen Gaston Fromont opgevolgd.

Op bijgaand 1 mei beeld (rechts) zien we Augus Van Landeghem, zittend op de boerenkar (helemaal links), die tot een feestkar was omgetoverd, met naast hem, staand van links naar rechts: Jules Van der Velden, Adriaan De Zaeger, Albert Wuyts en Constant Broeckmeyer, de toenmalige prominenten tijdens dat feest van hun arbeid. Een feest dat door de tijd en door de omstandiheden verwaterde, ook al blijft dit beeld van toen een "tijdsgebonden kijk" vol sentiment/

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1 mei 1921

Viering van burgemeester August Van Landeghem op het Louis De Naeyerplein.

Op de foto herkenbaar het "hoekhuis" (van "Het Spieken") van de Markt en de August Van Landeghemstraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

1 mei 1921

Nog een foto van de viering van August Van Landeghem.

Bron: ¨PI-TB

 

 

 

1928

Voorbereidende propaganda voor de verkiezingen in 1928.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 1928

Doodsprentje en foto van de begrafenis van burgemeester August Van Landeghem.

Op de foto rechts is het gebouw van de Waag herkenbaar.

Bron: PI-TB

 

meer informatie over August Van Landeghem

 

 

Gaston Fromont (1928 - 1952)

 

Hij werd bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1928 tot burgemeester benoemd.

Gaston Fromont (° 01-juli 1881 Willebroek - Krewegsken   -   11 augustus 1965 Willebroek) werd op 14-jarige leeftijd metaalbewerker bij De Naeyer, Minerva en bij Titan-Anversois).

In 1906 stichtte hij met anderen de toneelkring "Voor en door het Volk", en tijdens WO I was hij voorzitter van de socialistische harmonie Vooruit.

In 1921 werd hij verkozen tot eerste schepene, en ook tot provinciaal raadslid.

Bij het overlijden van August Van Landeghem, volgde hij hem op als burgemeester op 7 januari 1928.

Enkele feiten:

 

 • 1929
  Inhuldiging van het grafmonument van wijlen burgemeester August Van Landeghem
 • 1930
  Op 3 mei vindt de eerste steenlegging van het nieuwe gemeentehuis in de August Van Landeghemstraat plaats
 • 1932
  Hij wordt provinciaal senator en volksvertegenwoordiger
 • 1933
  Op 13 mei / 13 juli beslist men om te kiezen voor de nieuwe spelling van de naam van de gemeente: WILLEBROEK
 • 1934
  Op 20 februari wordt beslist om een gemeentelijke boekerij (bibliotheek) in te richten. Die zal worden gevestigd in het oud huis De Marré.
  Op dezelfde dag geeft de burgemeester een lezing over het overlijden van koning Albert (na diesn val van de rots in Marche-les-Dames op 18 februari)
 • 1935
  Er wordt een programma opgesteld voor de begrafenis van de slachtoffers van het busongeval in Turnhout op 14 juli.
  In dezelfde periode wordt een rouwbericht verspreid n.a.v. het overlijden van koninging Astrid in Küssnacht (CH).
 • 1939
  Er ontstaan spanningen over de internationale toestand en de dreigende oorlog. De gemeente beslist
  geen sirenes meer te laten afgaan bij het begin en het einde van de werkshiften in de nijverheid
  de ruimtes te verduisteren die aanleiding kunnen geven om een doel te zijn voor een aanval, en het nodige materiaal te voorzien om alle deuren en vensters af te dekken om lichtsporen te vermijden
 • 1940 - 1944
  Hij wordt gevangengezet in het fort van Breendonk, en door de Duitse bezetter in 18 februari 1941 ontslagen als burgemeester van Willebroek
 • september 1944
  Gaston Fromont neemt opnieuw zijn ambt op als burgemeester, onmiddellijk na de bevrijding van WO II
 • 1947
  Op 15 april wordt toelating gegeven aan het Verbond der Oorlogsinvaliden om een perceel grond op het kerkhof te voorzien als aandenken voor de gesneuvelden - er komt een borstbeeld van konin Albert
 • 1950
  Beslissing om op de Veert een vroegmarkt te organiseren op maandag, woensdag en vrijdag van elke week.
  Deze vroegmarkt wordt later weer afgeschaft.
  Op 20 mei wordt de eerste steen gelegd voor de kraaminrichting op de Tisseltsesteenweg
 • 1951
  Parallel met d Breendonkstraat wordt de Constant Broeckmeyerstraat aangelegd, ter herinnering aan deze persoon als schepene en voorzitter van de maatschappij voor Goedkope Woningen
 • 1952
  Op 5 mei wordt de nieuwe hefbrug over het kanaal Brussel-Rupel ingehuldigd: de Vredebrug.

 

 • Gemeentesecretaris
  E. Mertens (1905 - 1935)
  A. Van Roy (1935 - 1941) - hij werd geschorst door de Duitse bezetter
  Fr. Van Reck (1941 - 1943) - dienstdoende
  J. Schunzelaer (1943 - 1944) - afgezet bij de bevrijding op 4 september 1944
  A. Van Roy (1944 - 1951)
  Henri Fromont (1951 - 1976)
 • Gemeenteontvanger
  J. Steenackers (1926 - 1957)
 • Schepenen
  1943: J. De Hollander, E. Van Aken, S. Gultens
  september 1944 (na de bevrijding): Constant Broeckmeyer, Jules Borghijs, Adrien De Zaeger
 • Gemeenteraadsleden
  1943: ?
  september 1944 (na de bevrijding): A. Wuyts, J. Van der Velden, J. Lamberts, E. Van Lerberghe, J. De Proft? Fr. Cortebeeck

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

1933

Een vroege foto van Gaston Fromont.

Bron: PI-TB

 

 

 

4 september 1944

Na WO II wordt de vroegere gemeenteraad opnieuw in functie gebracht, onder leiding van burgemeester Gaston Fromont.

Op de voorste rij (van links naar rechts): Adrien Dezaeger, Constant Broeckmeyer, Gaston Fromont.

Vraag: wie kan de namen van de andere leden invullen?

Bron:

 

 

 

8 mei 1945

Na de bevrijding wordt een speciale gemeenteraad ingericht met heel wat genodigden.

Gaston Fromont zit middenin vooraan.

Vraag: alle informatie over andere personen op de foto zijn meer dan welkom.

Bron: PI-TB

 

 

 

4 april 1952

Gaston Fromont opent de handelsjaarbeurs, die plaatsvindt in de vroegere gebouwen van Erla.

Bron: PI-TB

 

 

 

In 1952 kondigt Gaston Fromont zijn afscheid aan als burgemeester van de gemeente.

Bron: PI-TB

 

 

 

1952

Gaston Fromonot - die als 2de socialistisch burgemeester van Willebroek de geschiedenis is ingezeild, werd in het Kerkewegsken (de huidige Pastorijstraat) op 1 juli 1881 als zesde kind uit een gezin van 10 geboren.

Hij ging, na de lagere school en een middelbare schoolopleiding in Boom, op 14-jarige leeftijd op stiel. Hij werd metaalbewerker en werd achteenvolgens bij De Naeyer, Lermusiaux, Minerva en Titan Anversois tewerkgesteld.

Hij speelde van meet af aan zowel in de Socialistische Partij als in het vakbewegingsleven te Willebroek een vrij actieve rol. Hij had belangstelling voor turnen en muziek, alsmede voor zang en toneel. Hij had in 1906 de socialistische toneelkring "Voor en Door het Volk" helpen stichten. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd hij lid van het Hulp- en Voedingskomiteit en voorzitter van de socialistische harmonie "Vooruit". In 1919 nam hij afscheid van het fabrieksleven om secretaris van de socialistische ziekenbond en van de Metaalbewerkersbond alsmede plaatselijk correspondent van de "Volksgazet" te worden.

In 1921 werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen als eerste schepen gekozen en in hetzelfde jaar bracht hij het tot provincieraadslid.

Toen burgemeester August Van Landeghem was overleden, werd Gaston Fromont op 7 januari 1928 als zijn opvolger aangeduid.

Begin 1932 werd hij tot provinciaal senator gekozen en in november van datzelfde jaar mocht hij - als volksvertegenwoordiger - zitting in de Kamer nemen.

In 1941 werd hij door de Feldgendarmen naar het Fort van Breendonk gevoerd, waar hij 5 maanden werd vastgehouden. Na de oorlog hernam hij zijn ambt, al bleef hij daarnaast tot in 1946 ook schepen van de burgerlijke stand. Hij zou gedurende de 25 jaar dat hij die post bekleedde, 2777 huwelijk voltrekken en 4437 geboorten en 2756 sterfgevallen noteren.

Hij trad in 1949 als volksvertegenwoorder af en in 1952 gaf hij zijn sjerp aan Jan Van Winghe. Tijdens deze in zaal "Odeon" geplande gebeurtenis, die met een grootse openbare hulde gepaard ging, mocht hij de gemeende gelukwensen van schepen Gaston Croes en schepen Mon Van Lerberghe, van gouverneur Richard Declerck en van de huidige burgemeester Jan Van Winghe, alsmede die van Kamiel Huysmans in ontvangst nemen.

Want er ligt in de handdruk van Gaston Fromont, onder het waakzaam oog van Dore Smets en van Jaf Ramaekers, van Kamiel Huysmans ontving, zowel dank als genegenheid vervat.

Gaston Fromont bleef, ondanks zijn op rust gaan in 1953, nog vele jaren voorzitter van de plaatselijke Maatschappij voor Huisvesting.

Hij stierf in augustus 1965.

Hij had tijdens zijn lange ambtsperiode veel zorg besteed aan volksgezondheid, onderwijs en cultuur. Hij was een voorbeeld van doorzettingsvermogen en van taaie volhardingskracht.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

Jan Van Winghe (1953 - 1978)

 

Jan Van Winghe wer op 5 december 1913 te Mechelen geboren als enige zoon van eenvoudige mensen. Vader was werkman-elektricien in 't Arsenaal in Mechelen. Moeder werkte in de textielfabriek Le Peigné te Battel. En in de weinig vrije tijd die ze thuis had, werkte ze ook nog als stoelenvlechtster, nu helemaal verdwenen in het Mechelse.

Zijn vader stuurde hem na de vrije lagere Broedersschool (op de Grote Nieuwendijk, gekend als de "Beerputtersschool") categoriek naar het atheneum Pitzemburg in Mechelen, en dit ondanks het herhaaldelijk aandringen van de pastoor, niet naar het Sint-Romboutscollege.

Als jonge man was hij heel sprotief en een fanatiek en zeer goed zwemmer.

...

Door de ziekte van zijn vader kon hij zijn studies niet afmaken en was hij tot op het einde verplicht om mee te gaan werken.

...

Enige tijd werkte hij als elektricien bij Bell-Telefoon te Antwerpen, waar hij na zijn militaire dienstplicht - als sergeant bij de transmissitroepen in Vilvoorde terugkeerde.

Op dat ogenblik was Antoon Spinoy verantwoordelijk voor de Mechelse arrondissementsfederatie van de toenmalige BSP - PSB.

...

Jan Van Winghe slaagde voor het examen (als medewerker voor Antoon Spinoy).

...

Stilaan raakte Jan ook betrokken bij de politieke activiteiten van Antoon Spinoy, en ging hem meer en meer vervangen op vergaderingen.

...

In 1937 - nauwelijks 24 jaar oud - werd Jan Van Winghe partijsecretaris van BSP-PSB van Mechelen. Trouwens: 1937 werd voor hem een politiek belangrijk jaar. Onder meer omdat Désiré Bouchery minister werd, en Antoon Spinoy naar Spanje (naar de burgeroorlog) vertrok. Daardoor kwam al het partijwerk p Jan Van Winghe zijn nek terecht.

...

Op 26 februari 1953 werd hij door de gouverneur tot burgemeester van de kanaalgemeente benoemd.

...

De 63-jarige burgemeester Gaston Fromont was (bovendien) zeer verzwakt uit het concentratiekamp van Breendonk teruggekeer en is nog gedurende enkele jaren met moet zijn mandaat blijven uitoefenen.

...

Voor de toekomst van het politiek overwegend rode Willebroek was er echter een sterke persoonlijkheid nodig die genoeg politieke ondervinding had om het roer over te nemen.

Door een vooruitziend Willebroeks BSP-PSB partijbestuur werd hiervoor beroep gedaan op Jan Van Winghe, en het was een gelukkige keuze.

...

Jan werd door de Willebroekenaars - die toendertijd nogal kritisch stonden tegenover de stadsmensen van Mechelen - op slag aanvaard. Zijn vriendschappelijke omgang met de mensen, zijn nederigheid en dienstvaardigheid gaven hierbij de doorslag.

...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Ook de kwartierstaat van Jan Van Winghe wordt in dit nummer gebracht.

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 3, "Jan Van Winghe en zijn roots", Eric Van Winghe)

Jan Van Winghe (° 5 december 1913 Mechelen   + 27 maart 1998 Willebroek)  werd bij Koninklijk Besluit op 26 februari 1953 aangesteld als burgemeester en dus opvolger van Gaston Fromont.

Hij was gewezen provinciaal raadslid voor de provincie Antwerpen, en volgde op 26 juni 1949 Gaston Fromont op als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen.

Guh was lid van de Commissies voor Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie, van Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw.

In die functie diende hij tal van wetsvoorstellen in voor twerkstelling (bediendencontract, statuut van rijksambtenaren, toekennen van militievergoedingen, pensioen van gemeentelijke ambtenaren...)

In 1972 draagt hij zijn zterl van volksvertegenwoordiger over aan Hugo Adriaensens.

Enkele feiten:

 

 • 18 april 1953
  inhuldiging van de kraaminrichting op de Tisseltsesteenweg nr. 25
 • 1954
  oprichting van 142 woningen in "Willebroek Stad"
 • 1955
  gunstig advies voor de bouw van een postkantoor aan de Dr. Persoonslaan nr. 15 A
 • 1956
  modernisering van de Jongensgemeenteschool op het August Van Landeghemplein nr. 4
 • 1957
  oprichting van het Gezondheidscentrum in de Captain Trippstraat nr. 35
 • 1958
  bouwen van 31 woningen in de Hoge Heide
 • 1959
  instellen van een gemeentelijke premie op prenuptiaal sparen en huwelijksleningen
 • 16 juni 1961
  inhuldiging van het verbouwde gemeentehuis met feestzaal en voordrachtzalen
 • 1963
  organiseren van massale inenting van de bevolking tegen de kinderverlamming
  opening van de gemeentelijke discotheek in de Kerkstraat nr. 6
  op 25 augustus wordt de nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd
 • 1965
  oprichten van 110 appartement in Residentie Schoondonk
 • 1966
  oprichten van Berkenhof en Wilgenhof
 • 1967
  samenstelling van een gemeentelijke jeugdraad
 • 1969
  inhuldiging van het nieuwe gebouw van de Civiele Bescherming in de Vooruitgangstraat
  oprichting van de gemeentelijke raad voor bejaarden
 • 1970
  op 20 januari wordt het plan goedgekeurd om een columbarium (met 32 nissen) op te richten op de begraafplaats
  er wordt beslist dat COO (nu OCMW) een nieuw ziekenhuis met 115 bedden mag oprichten
 • 1971
  samenstelling van de gemeentelijke sportraad
  samenstelling van de commissie van leefmilieu
 • 1972
  opdracht voor het oprichten van een fontein op het August Van Landeghemplein
  de plannen voor het bouwen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (aan de Boomsesteenweg nr. 195) worden goedgekeurd
  het domein Bel-Air wordt aangekocht (Mechelsesteenweg nr. 102)
 • 1973
  bouwen van 36 woningen aan de Molenweg
  opening van het bibliotheekfiliaal aan de Boomsesteenweg nr. 67 in de lokalen van de peutertuin
  goedkeuring voor het bouwen van een openbare gemeentelijke bibliotheek aan de Schoolweg nr. 1 A
 • 1974
  opening van de gemeentelijke diatheek
  akkoord over het afbreken van het oude godsgasthuis en de kapel aan de Tisseltsesteenweg nr. 27
 • 1975
  goedkeuring voor het bouwen van residentie Herzelaar en residentie Groenlaar
 • 1976
  aankoop van een autobus voor leerlingenvervoer

 

 • Gemeentesecretaris
  Henri Fromont (1951 - 1976)
 • Gemeenteontvanger
  J. Steenackers (1926 - 1957)
  Frans Paredaens (1958 - 1975)
  A. Cools (1975 - 1976)
 • Schepenen
  1952: Gaston Croes, Edmond Van Lerberghe, A. De Roeck
  1976: Gaston Croes, Hugo Adriaensens, Jozef De Cock, Marcel Janssens
 • Gemeenteraadsleden
  1952: J. Aerts, mevr. Eeraerts-Aerts, J. Vinck, Frans Pepermans, C. Mees, C. De Clercq, R. Lacourt, J. De Cock
  1976: C. Mees, C. De Clercq, J. Verheyden, C. De Borger, A. De Zaeger, L. Aerts-Verreth, W. Stevens, P. Linssen, J. Maes, Elsie Peeters-De Wachter

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

  

 

1949-1951

Twee oud-leerlingenkaarten van Jan Van Winghe, die aan het Koninklijk Atheneum van Mechelen - even goed gekend onder de naam Pitzemburg - zijn middelbare school volgde.

Bron: Koninklijk Atheneum Pitzemburg Mechelen

 

 

 

1958

De socialistische partij maakt haar kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Van Winghe wordt naar voor geschoven als kandidaat burgemeester.

Bron: PI-TB

 

 

 

Een foto van Jan Van Winghe als burgemeester in de periode 1960-1970.

Bron:

 

 

 

10 juni 1961

Een aantal leden van de gemeenteraad.

Van links naar rechts: Gaston Croes, Louis De Boeck, Jan Van Winghe en Mon Van Lerberghe.

Bron: PI-TB

 

 

 

1964

Jan Van Winghe als kandidaat van de socialistische partij in 1964.

Bron: PI-TB

 

 

 

1964: de BSP-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met vooraan burgemeester Jan Van Winghe.

Bron: PI-TB

 

 

 

maart 1966

Een aantal leden van het gemeentebestuur.

Bron: PI-TB

 

 

 

In 1970 wordt een herdenkingskaart gemaakt voor 50 jaar socialistisch bestuur in Willebroek, met daarop de foto's van de burgemeesters in die periode: August Van Landeghem, Gaston Fromont en Jan Van Winghe, die op dat ogenblik burgemeester is.

Bron: ?

 

 

 

Jan Van Winghe en zijn echtgenote Maria Velazco tijdens een ontmoeting met koning Boudewij.

Bron: ?

 

 

 

Het schepencollege van 1978 poseert voor de foto.

Bron: ?

 

 

 

De brochure 25 jaar Jan Van Winghe als burgemeester van de gemeente Willebroek, werd uitgegeven als eerbetoon.

Als je dubbelklikt op bovenstaande afbeelding, dan opent de brochure in PDF-formaat in een nieuw venster.

Bron: Gemeente Willebroek

 

 

 

Een foto van burgemeester Jan Van Winghe - "in vol ornaat".

Bron: Eric Van Winghe - TS-VRTL

 

 

 

Ook al is Jan Van Winghe geen burgemeester meer, toch worden hij en zijn echtgenote Maria Velazco in de bloemetjes gezet voor hun huwelijksjubileum, door de burgemeester van dienst.

Bron: ?

 

 

 

maart 1998

Overlijdensprentje van Jan Van Winghe

Bron: familie Van Winghe

 

 

mei 1998

In memoriam voor de overleden gewezen burgemeester Jan Van Winghe in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

Hugo Adriaenssens (1978 - 1991)

 

 

1978

Eedaflegging van burgemeester Hugo Adriaenssen (links) voor gouverneur Kinsbergen van de provincie Antwerpen (rechts).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1988

Dit jaar wordt Hugo Adriaensens gevierd voor zijn 10 jaar burgemeesterschap van de gemeente.

Bron: PI-TB

 

 

 

1988

Hij vernieuwt de verkiezingsbelofte in datzelfde jaar.

Bron: PI-TB

 

 

 

1991

Hugo Adriaensens wordt extra herdacht.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het CV van Hugo Adriaensen - burgemeester van Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

oktober 2000

Overlijdensbericht van Hugo Adriaensens

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

Beelden van de uitvaart van Hugo Adriaensens uit het gemeentehuis van Willebroek, begin november 2000.

Bron: PI-TB

 

 

 

december 2000

In memoriam naar aanleiding van het overlijden van gewezen burgemeester Hugo Adraensens (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

Louis Van Ighem (1991 - 1999)

 

(°Tisselt 14 augustus 1933 - +AZ Middelheim Antwerpen 16 oktober 2009).

 

Na het lager onderwijs te Tisselt, vervolgde Louis zijn lager middelbaar te Willebroek (aan de "Ecole Moyenne") en het hoger middelbaar aan het Koninklijk Atheneum te Boom.

Hoger onderwijs kreeg hij aan de Middelbare Normaalschool te Gent om regent lichamelijke opvoeding en kinesitherapeut te worden.

Na het behalen van zijn diploma's werd hij leraar lichamelijke opvoeding te Boom (Koninklijk Atheneum) en te Bornem (Rijksmiddelbare School).

...

Louis, afkomstig uit een eenvoudig, werkzaam arbeidersgezien, en zelf van nature zeer sportief, kon door zijn leraarsopvoeding én theoretisch én praktis de jongeren warm maken voor diverse sportactiviteiten.

...

Met de gemeentepolitiek is hij zich intens gaan inzetten vanaf 1970: hij was het enige socialistische gemeenteraadslid in zijn geboortedorp Tisselt, waar sinds 1946 de CVP-er Jozef Van der Taelen burgemeester was.

...

Na de fusie van Tisselt met Willebroek anno 1976, werd Louis eerste schepen en schepen van sport, landbouw en coördinatie met de fusiegementen. Hij zou dat blijven tot 3 juli 1991.

...

Burgemeester zou hij zijn van 4 juli 1991 tot april1999. De vijfde socialistische burgemeester van Willebroek, na August Van Landeghem, Gaston Fromont, Jan Van Winghe en Hugo Adriaensens.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie bronvermelding hieronder)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 3, "Politiek socialistisch + diepgelovig christen: moet kunnen!", Herman Emiel Mertens)

 

 

 

1992

Burgemeester Louis Van Ighem is aanwezig bij de eerste steenlegging van het complex van Mazda Motor Parts Center Europe aan de Koning Boudewijnlaan.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1994

Verkiezingspropaganda voor de SP.

Bron: SP

 

 

 

 

 

februari 1995

Voorstelling van het nieuw verkozen gemeentebestuur en oplijsting van de taken van de verkozenen (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995

Burgemeester Louis Van Ighem.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995

Het college van burgemeester en schepenen.

Bron: PI-TB

 

 

 

september 1996

75-jaar Socialistisch bestuur in Willebroek is een reden om te vieren.

Vraag: wie zijn de mensen op de foto, behalve Louis Van Igehm, Jan Van Winghe, Marc De Laet, Karel Van Miert en Hugo Adriaenssens.

Bron: GAW

 

 

 

september 1996

Aankondiging van het feest van de burgemeester op vrijdag 20 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

september 1997

Aankondiging van het feest van de burgemeester op vrijdag 19 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

maart 1998

Burgemeester Louis Van Ighem open het "Boerenkrijgpad" officieel, in aanwezigheid van de verantwoordelijke schepen van toerisme (Ronny Van Mol).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

10 september 1999

Afscheidsfeest voor uittredend burgemeester Louis Van Ighem.

Op de bovenste foto temidden van de schepenen.

Op de middenste foto het beeld van de ex-burgemeester dat zal worden bijgezet in de raadszaal van het gemeentehuis.

Op de onderste foto Louis Van Ighem en zijn echtgenote.

Bron:

 

 

 

1999

Twee documenten, die kunnen gelden als CV van Louis Van Ighem.

Bron: Gemeente Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

 De burgemeester gaat (Willebroek Nu, juli 1999)

 

 

Elsie De Wachter (1999 - 2004)

 

 

1999

Elsie De Wachter als kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Bron: PI-TB

 

 

Vermeldingen in de pers

 Intrede van Marc De Laet (Willebroek Nu, maart 1999)

 

Elsie De Wachter is burgemeester (Willebroek Nu, juni 1999)

 

De burgemeester komt (Willebroek Nu, juli 1999)

 

Kennismaking (Marc De Laet) (Willebroek Nu, september 1999)

 

In memoriam Rob Siebens (Willebroek Nu, juli 2002)

 

 

1999

Elsie De Wachter als burgemeester.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

september 1999

Aankondiging van het feest van de burgemeester op zaterdag 18 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

januari 2001

Voorstelling van het nieuwe gemeentebestuur in januari 2001 en een overzicht van de raadsleden (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

21 januari 2000

Elsie De Wachter ontvangt Steve Stevaert bij een bezoek aan de gemeente.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 2001

Elsie De Wachter bij de eedaflegging als burgemeester bij gouverneur Camiel Paulus.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 2001: eedaflegging van de schepenen, onder toezicht van burgemeester Elsie De Wachter (rechts op de foto).

Bron:

 

 

 

september 2001

Aankondiging van het feest van de burgemeester op zaterdag 15 september (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

29 januari 2002: viering van Elsie De Wachter.

Vraag: wat was de juiste gelegenheid voor deze viering?

Bron: ?

 

 

22 maart 2002

De wandelbruggen over Nete en Dijle worden plechtig geopend in aanwezigheid van burgemeester Elsie De Wachter, burgemeester van Mechelen Bart Somers en minister van Openbare Werken Steve Stevaert.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

maart 2002

Burgemeester Elsie De Wachter is aanwezig op de handwerktentoonstelling van SVV in Tisselt.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

september 2002

Aankondiging van het feest van de burgemeester op 28 september (in Willebroek Nu)

Bron: GEM-PUB

 

 

 

september 2003

Aankondiging van het feest van de burgeeester op 20 september (in Willebroek Nu)

Bron: GEM-PUB

 

 

 

2 april 2004

Elsie De Wachter neemt afscheid van haar verantwoordelijkheid als burgemeester van de gemeente.

Anwezig op deze plechtigheid is Leona Detiège.

Bron: PI-TB

 

 

Marc De Laet (2004 - 2012)

 

 

9 april 2004

Marc De Laet legt de eed af als burgemeester van de gemeente, bij gouverneur Paulus.

Bron: PI-TB

 

 

 

24 augustus 2004

Marc De Laet aanwezig op de eerste-steenlegging van de nieuwe Boulevardburg.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

Marc De Laet is aanwezig bij de officiële samenwerking van de organisaties Rupelstreek en Vaartland.

Uiterst rechts op de foto burgemeester Patrick Marnef van Boom.

Bron: PI-TB

 

 

 

2012: de SPa-kandidaten voor de aanstaande verkiezingen, met Marc De Laet in het midden op de voorste rij.

Bron: ?

 

 

Eddy Bevers (2013 - nu)

 

 

2018

Eddy Bevers rond zijn aantreden als burgemeester van de gemeente.

Bron: Kwinten Verspeurt

 

 

 

Laatste wijziging 07-12-2022 - Toevoegen afbeeldingen en persartikels uit Willebroek Nu
19-08-2022 - Toevoegen foto herdenking Robert Peeters (1965)
06-08-2022 - 07-08-2022 - Toevoegingen uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
30-04-2022 - Toevoegen informatie over oorlogsbestuur tijdens WO II
16-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken - Karel De Decker)
10-04-2022 - Toevoegen links naar individuele persoonspagina's van de burgemeesteers (waar van toepassing)
05-04-2022 - Bijkomende informatie over Louis Van Ighem (TS-VRTL)
19-03-2022 - Bijkomende informatie betreffende August Van Landeghem (TS-VRTL)
16-03-2022 - Toevoegen bijkomende info over Jan Van Winghe (TS-VRTL)
24-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeeldingen
31-10-2021 - Toevoegen bijkompende foto's en informatie
26-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie over Jan Van Winghe (incl. brochure)
05-09-2021 - Toevoegen nieuwe afbeeldingen en bijhorende informatie - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
02-08-2021 - Toevoegen foto en informatie it 1921 - Toevoegen foto van Eddy Bevers
28-07-2021 - Toevoegen foto's oud-burgemeesters
25-07-2021 - Creatie nieuwe pagina