Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Burgemeesters van Willebroek: tot Louis De Naeyer (1875 - 1902)

 

       

 

Pagina 1: tot en met Louis De Naeyer (1875 - 1902)

Pagina 2: Robert Peeters (1904 - 1914) tot en met Gaston Fromont (1928 - 1952)

Pagina 3: Jan Van Winghe (1953 - 1978) tot en met Hugo Adriaensens (1978 - 1991)

Pagina 4: Louis Van Ighem (1991 - 1999) tot en met Eddy Bevers (2013 - nu)

 

Informatie

Paginacode

 

WILAVLST_0_008

Informatie over dit onderdeel werd uit verschillende bronnen verzameld.

Deze bronnen baseren zich dan bijv. ook op het opzoekwerk van bijv. Gaston Roggeman zijn "Archief van Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", en "Losse grepen uit de Geschiedenis van Willebroek" van Karel Moeremans.

Ook publicaties die door het gemeentebestuur werden uitgegeven waren een bron van inspiratie.

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR

 

 

Jan de Zeelander (1669)

 

Herman De Boeck (1688)

 

Marten Van Leuven (1692)

 

Rombout Maes (1694)

 

... Verdickt (1696)

 

Hendrik Peeters (1714)

 

Andries Peeters (1800)

 

Jacques Janssens (1805 - 1846)

 

...

 

Henri Van Berchem (1846 - 1862)

 

...

 

Jean Baptiste Mertens (1867 - 1872)

 

Louis Van den Broeck (1872 - 1875)

 

Louis De Naeyer (1875 - 1902)

 

 

Jacques Janssens (1805 - 1846)

 

Ook: Petrus Jacobus Janssens

Hij was burgemeester tussen 1805 en 1846, zowel onder het Frans als onder het Hollands bewind.

Enkele feiten:

 

 • 7 juni 1818
  P. Jacques Janssens wordt door koning Willem der Nederlanden tot burgemeester benoemd
 • 1819
  Opstelling van het eerste politiereglement
 • 1824
  Verbetering van het brandreglement
 • 1825
  Opstelling van een reglement op de wekelijkse markt
 • 1830
  Opmaken van een lijst van de personen van Willebroek, die recht hebben op het kiezerschap tot leden van het "Bereidwordende Nationaal Congres"
  Alle burgers die op 1 januari de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (en tot hun 50ste) moeten zich inschrijven op de lijst van de burgerwacht
  Opstelling van het reglement van de Nachtwacht, waarvoor alle mannen van 18 tot 59 jaar in aanmerking komen
 • 1831
  Opmaken van een lijst van de personen die mogen deelnemen aan de eerste verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat (dit zijn alle "Belgen" van 25 jaar oud die 30 gulden directe belastingen betalen)
  Op 29 april wordt om 17:00 hr de Vrijheidsboom geplant aan de Groene Laan
 • 1832
  Plechtige viering van de verjaardag van de "de Dagen van September 1830" in Brussel en in alle gemeenten die wensen deel te nemen
  Op 17 oktober wordt bekend gemaakt dat Willebroek recht heeft op erevlaggen
 • 1835
  maandag 19 juli: de koning en de koningin komen rond 9:00 hr op een trekschuit de gemeente voorbij - er wordt opgeroepen om de nodige versieringen aan te brengen
 • 1837
  er wordt beslist om huisnummers toe te kennen
 • 1844
  er wordt dan toch beslist om geen nieuwe huisnummers toe te kennen - huizen zonder nummer krijgen hetzelfde nummer als de aanpalende woning, gevolgd door "bis"

 

 • Gemeentesecretaris
  Jacques Peeters (1818 tot 1851)
 • Gemeenteontvanger
  Fr. Scheffenmeyer (1820 - 1830)
  P. Peeters (1830 - 1844)
  J. Maes (1844 - 1849)
 • Schepencollege
  1818: Egied Janssens, Cornelis Van Kerckhoven
  1836: Ph. Janssens, G. De Jonghe
 • Gemeenteraadsleden
  1818: Egied De Keersmaecker, Cornelis Van den Broeck, H. Mertens, Egied Berckelaers, P. Cools, G. De Jonghe, Jean Baptist Joos
  1836: Henri Van Berchem, Ph. Suykens, J.E. Rollier, Jean Baptist De Moor, H. Van den Broeck, L. Scheltens, J. Isenbaert, J. Segers

 • Van 10 november 1843 tot 22 december 1845 zou G.J. Modaff dienstdoende burgemeester zijn geweest
  Vraag: weet iemand hier meer over? wat was de reden van deze tijdelijke opdracht?

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Henri Van Berchem (1846 - 1862)

 

Henri van Berchem (° 5 mei 1801 Brussel   + 20 februari 1878 Willebroek) was dokter in de geneeskunde.

In 1831 werd hij lid van d Willebroekse gemeenteraad, en in 1837 werd hij schepene.

Zijn burgemeesterschap van Willebroek eindigt in 1862, als hij wordt aangesteld als lid van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen.

Enkele feiten:

 

 • 1846
  Dienstdoende burgemeester van 28 januari 1846 tot 20 februari 1846
  op 16 februari 1846 wordt hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester en dat tot 21 mei 1846
 • 1849
  Op 25 mei wordt een voorstel ingediend voor een jaarlijkse foot in de gemeente - dat voorstel moet worden goedgekeurd door de provincie
 • 1849
  187 gevallen van cholera worden opgetekend, waarvan 106 met dodelijke afloop (18 aan boord)
 • 1851
  Het middaguur zal worden aangekondigd om 11:45 hr door het luiden van de tweede klok
 • 1853
  Op 24 januari wordt een feest aangeboden aan de hertog van Brabent (de latere koning Leopold II) en graaf Filips van Vlaanderen (de vader van koning Albert), ter gelegenheid van de openstelling van de Van Enschodtbrug over de Rupel tussen Boom en Klein Willebroek
 • 1856
  Viering van de 25ste verjaardag van de inhuldiging van koning Leopold I
 • 1862
  Opichting van "een groot fabriek van papierstof", de fabriek van Louis De Naeyer
  In gebruikname van de "ijzerenweg" van Mechelen naar Sint Niklaas
 • 1862
  op 14 augustus 1862 wordt ? Van Keer dienstdoende burgemeester
  Vraag: wat is de reden van deze beslissing?
 • 1878
  Overlijden van Henri Van Berchem

 

 • Gemeentesecretaris
  E. L. Peeters (1851 tot 1871)
 • Gemeenteontvanger
  J. Maes (1844 - 1849)
  L. Van den Bossche (1849 - 1859)
  H. Mertens (1859 - 1873)
 • Schepenen
  1846: J. Erix, J. Van Keer
 • Gemeenteraadsleden
  1846: H. Ceulemans, L. Van Zele, L. Scheltens, J. Van Kerckhoven, J. Van Bossche, Frans Janssens, E. De Jonghe, m. Lamot

 

Bron: BK-TDHTR, TS-VRTL (2013 - nr. 1)

Henri Van Berchem werd geboren in Brussel in 1801. Zijn vader Jean Van Berchem was geneesheer.

Henri trok naar de Rijksuniversiteit van Leuven en studeerde er in 1825 af als doctor in de geneeskunde. Hij vestgigde zich daarna in Willebroek.

Hij was gehuwd met Marie Thérèse Van Berchem, die voor hem overleed.

...

Volop staand in de geneeskundige praktijk begon Van Berchem zijn patiënten grondig te observeren en de interessantste gevallen te publiceren in de tijdschriften van de geneeskundige genootschappen van Willebroek, Antwerpen, Mechelen en Gent.

...

Als geneesheer behoorde Van Berchem tot de notabelen van het dorp.

In 1830 werd hij reeds tot gemeenteraadslid verkozen.

Van 1837 tot 1846 was hij vervolgens schepen van Willebroek. Toen had hij de facto de leiding van de gemeente in handen omwille van de hoge leeftijd van burgemeester P.J. Janssens.

Na diens overlijden werd Van Berchem in 1846 burgemeester.

...

Toen Van Berchem als katholiek in 1870 werd verslagen door een liberaal, stapte hij over naar het voor de katholieke partij "veilige" kanton Puurs.

...

Van Berchem was ook kantonnaal inspecteur van de lagere scholen.

Hij was ook voorzitter van de Société des Chemins de Fer Malines-Terneuzen.

...

Hij overleed in 1878

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 1, "Wie was Henri Van Berchem", Eric Van Winghe)

 

 

...

 

 

Jean Baptiste Mertens (1867 -1872)

 

Op 15 januari 1867 werd J. B. Mertens - winkelier van beroep - als burgemeester beëdigd.

Hij zou dat blijven tot in 1872.

...

Hij leerde Louis De Naeyer als politicus kennen, die het ondermeer tijdens de gemeenteraad van 16 september 1870 gedaan kreeg dat door het almaardoor aangroeien van de bevolking "... en de buitengewone nijverheid, handel en scheepvaart in deze gemeente, die altijddurende betrekkingen met de in- en uitlandsche gemeenten veroorzaakten, en die de werkzaamheden van de gemeentesekretaris vermeerderden", de jaarwedde van zelfde gemeentesecretaris, die zijn schoonvader was, van 890 naar 1000 frank werd gebracht.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Ook: Joannes Baptist

Hij was gemeenteraadslid in 1857, schepene in 1860 en werd "burgemeester" op 30 maart 1863 tot 18 december 1871.

Enkele feiten:

 

 • 1866
  Cholera in de gemeenten, met als gevolg extra maatregelen om de hygiëne extra te ondersteunen
  In de achtertuin van het klooster wordt een tijdelijk lazareth opgericht
 • 1869
  De maatschappij van de spoorweg Mechelen-Terneuzen geeft te kennen dat het onmogelijk is om het station aan de vaart te bouwen
 • 1870
  De gemeente wordt op de hoogte gebracht dat het station zal gebouwd worden in de "hof tussen de Dorpstraat en de Nokkestraat"
 • 1872
  Op 18 maart 1872 wordt Josephus J. Suyckens dienstdoende burgemeester tot 31 mei 1872

 

 • Gemeentesecretaris
  E. L. Peeters (1851 tot 1871)
  C. Peeters (1871 - 1881)
 • Gemeenteontvanger
  H. Mertens (1859 - 1873)
 • Schepenen
  1864: L. Van Keer, J. Suykens
 • Gemeenteraadsleden
  1864: H. Ceulemans, J. Van Bossche, E. Janssens, J. Van Hoeck, P. Vertongen, L. Van den Broeck, E. Van Berchem, J. Cools

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Louis Van den Broeck (1872 - 1875)

 

In 1872 was Louis Van den Broeck, J. B. Mertens als burgemeester opgevolgd.

Louis De Naeyer werd tijdens datzelfde jaar op 22 augustus, schepen gekozen, met een paar maand nadien reeds een eerste relletje.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Louis (Ludovicus Josephus) Van den Broeck is gemeenteraadslid in 1864 en schepene in 1868.

Enkele feiten:

 

 • 1872
  op 4 oktober 1872 wordt Ludovicus brugemeester tot 5 januari 1874
  Hij wordt beëdigd bij koninklijk Besluit van 24 septmeber 1872
 • 1873
  Er wordt een verslag opgemaakt over de gezondheidstoestand in de gemeente
  Schepene Louis De Naeyer maakt een plan op voor een gezondheidsbeleid, inclusief de nutswerken die daarvoor nodig zijn in Willebroek en in Klein Willebroek
 • 1874
  Joannes Polycarpus Verdickt wordt dienstdoende burgemeester van 16 januari 1874 tot 7 december 1875

 

 • Gemeentesecretaris
  C. Peeters (1871 - 1881)
 • Gemeenteontvanger
  H. Mertens (1859 - 1873)
  J. Van den Bossche (1873 - 1878)
 • Schepenen
  1872: L. De Naeyer, J. Verdickt
 • Gemeenteraadsleden
  1872: J. Cools, H. Modaff, J. Mertens, D. Lamot, J. De Maeyer, P. Vertongen, J. Suykens, G. De Jonghe

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

Louis De Naeyer (1875 - 1902)

 

Louis De Naeyer heeft zich de eerste jaren volledig aan de ontwikkeling van zijn firma gewijd. Het is pas na zijn huwelijk in 1866 dat hij het leven van ter plekke ook met de ogen van een politicus begon te bekijken.

...

Op 30 augustus 1866 werd hij raadslid gekozen en op 31 december 1875 als schepen benoemd, al had hij voordien, gedurende vele jaren, als dienstdoende schepen gezeteld.

...

Hij liet zich op 15 november 1866 reeds voordragen voor het ambt van schepen, dat echter naar Jean Joseph Suykens zou gaan, een landbouwer die sinds 1860 als raadslid en sedert 1863 als schepen zetelde.

...

In 1872 was Louis Van den Broeck J.B. Mertens als burgemeester opgevolgd.

...

Louis De Naeyer wordt op 31 december 1875 schepen benoemd en op de 20 janurai 1876 beëdigd.

...

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 3 januari 1882 is schepen Louis De Naeyer dienstdoende burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. J.P. Verdickt is schepen en Désiré Lamot is dienstdoende schepen.

...

Hij is gedurende enkele jaren dienstdoende burgemeester geweest.

Hij is in 1885 samen met Désiré Lamot en August De Maeyer kandidaad-burgemeester.

...

Op 5 maart 1885 is het zo ver. Hij (Louis De Naeyer) legt die dag, in handen van de gouverneur, de grondwettelijke eed af.

Hij zal burgemeester blijven tot aan zijn dood.

De gemeenteraad van 4 september 1901 was de laatste die hij leidde.

Het voorzitterschap van de vier daaropvolgende zittingen werd aan schepen Désiré Lamot toevertrouwd.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

Louis, ook Charles Ludovicus.

Hij deed zijn intrede in de gemeenteraad in 1867, en werd schepene in 1872.

Enkele feiten:

 

 • 1876
  Louis De Naeyer wordt diensdoende burgemeester van 20 januari 1876 tot 12 januari 1885
 • 1885
  Bij Koninklijk Besluit van 3 februari 1885 wordt hij burgemeester beëdigd tot 7 februari 1902
 • 1886 (jaarverslag)
  De hoofdnijverheid der gemeente blijft voortdurend de vervaardiging van papier en onontplofbare stoomketels der frima De Naeyer. Deze verschaft werk aan ongeveer 1300 werkleiden.
  De werkhuizen Valentin zorgen voor de vervaardiging van ijzeren bruggen en schepen, en zijn in volle werking met 350 arbeiders.
  9 bierbrouwerijen (waarvan 4 door stoom in werking worden gebracht), 3 zoutziederijen, 3 stoommaalderijen, 2 boterfabrieken, 1 fabriek voor chemische stoffen en meer andere kleinere nijverheden zijn in volle bloei.
  Onder bestek van middelen tot verkeer met andere plaatsten is de gemeente gunstig bedeeld: een rechtstreekse verbinding met middelpunt der koolnitraatnijverheid zou veel kunnen bijdragen om de bloei der verschillende nijverheden der gemeente te doen toenemen.
  De gemeente drukt de wensch uit de voltrekking van de ijzerenweg Antwerpen-Brussel langs Londerzeel te zien verwezenlijken.
  De gemeente is er in geslaagd een straat van 12 meter breedte te kunnen leggen van aan de kerk nevens de dorpstraat en zich richtende naar de statie, en heeft hierdoor de verwijning van de vuile Vennegracht verwezenlijkt
 • 1886
  De firma De Naeyer legt een straat aan met fraaie werkmanswoningen - een gasthuis met kindertuin is in aanbouw
 • 1891
  Een mazelenepidemie eist tal van slachtoffers
 • 1892
  Krachtige maatregelen om het gevaar van cholera af te weren - de geneeskundige dienst verklaart een 10-tal woningen tot onbewoonbaar
 • 1894
  Voltooiing van werken om de gezondheidstoestand in de gemeente te ondersteunen
 • 1902
  Overlijden van Louis De Naeyer
  De markt wordt hernoemd in Louis De Naeyerplaats
  Op 12 april verklaart de weduwe van Louis De Naeyer een gift vaén 100.000 frank te schenken voor de oprichting van een godsgasthuis in Willebroek
  Désiré Lamot wordt dienstdoende burgemeester van 17 februai 1902 tot 12 februari 1904

 

 • Gemeentesecretaris
  C. Peeters (1871 - 1881)
  N. Vertongen (1882 - 1885)
  Charles Boux (1885 - 1904)
 • Gemeenteontvanger
  J. Van den Bossche (1873 - 1878)
  E. Van den Bossche (1878 - 1926)
 • Schepenen
  1886: D. Lamot, A. De Maeyer
 • Gemeenteraadsleden
  1886: J. Cools, L. Mertens, A. Vleminckx, E. Cooman, J. Thijs, A. Thomas, Henri Persoons, H. Adam

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

  

 

Doodsprentje van Louis De Naeyer

Bron: L. Lagaert - Brussel

 

 

 

 

 

Enkele afbeeldingen van de begrafenis van Louis De Naeyer.

Hij was burgemeester op het moment van zijn overlijden, en er wordt met heel veel lovende woorden
over de industrieel gesproken en geschreven.

Bron: Th. Pauwels, Brussel

 

meer informatie over Louis De Naeyer

 

 

 

Laatste wijziging 30-06-2024 - Toevoegen bijkomende informatie
07-02-2024 - Opsplitsen pagina
09-12-2023 - Toevoegen link naar de notarisstudie van Robert Peeters
19-11-2023 - Toevoegen geboortedatum August Van Landeghem
14-10-2023 - Toevoegen brochure Hugo Adriaenssens en 100 jaar Socialistische Partij Willebroek
03-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie Henri Van Berchem
17-08-2023 - Toevoegen verkiezingsdocumentatie August Van Landeghem (Andy Hy) - Correctie foto Louis Van Ighem
08-07-2023 - Controle
06-07-2023 - Toevoegen foto's August Van Landeghem
07-12-2022 - Toevoegen afbeeldingen en persartikels uit Willebroek Nu
19-08-2022 - Toevoegen foto herdenking Robert Peeters (1965)
06-08-2022 - 07-08-2022 - Toevoegingen uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
30-04-2022 - Toevoegen informatie over oorlogsbestuur tijdens WO II
16-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken - Karel De Decker)
10-04-2022 - Toevoegen links naar individuele persoonspagina's van de burgemeesteers (waar van toepassing)
05-04-2022 - Bijkomende informatie over Louis Van Ighem (TS-VRTL)
19-03-2022 - Bijkomende informatie betreffende August Van Landeghem (TS-VRTL)
16-03-2022 - Toevoegen bijkomende info over Jan Van Winghe (TS-VRTL)
24-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeeldingen
31-10-2021 - Toevoegen bijkompende foto's en informatie
26-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie over Jan Van Winghe (incl. brochure)
05-09-2021 - Toevoegen nieuwe afbeeldingen en bijhorende informatie - Uitbreiden menu voor "Officiële documenten"
02-08-2021 - Toevoegen foto en informatie it 1921 - Toevoegen foto van Eddy Bevers
28-07-2021 - Toevoegen foto's oud-burgemeesters
25-07-2021 - Creatie nieuwe pagina