Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Burgemeesters van Willebroek: van Louis Van Ighem (1991 - 1999) tot Eddy Bevers (2013 - nu)

 

       

 

Pagina 1: tot en met Louis De Naeyer (1875 - 1902)

Pagina 2: Robert Peeters (1904 - 1914) tot en met Gaston Fromont (1928 - 1952)

Pagina 3: Jan Van Winghe (1953 - 1978) tot en met Hugo Adriaensens (1978 - 1991)

Pagina 4: Louis Van Ighem (1991 - 1999) tot en met Eddy Bevers (2013 - nu)

 

Informatie

Paginacode

 

WILAVLST_0_008_3

Informatie over dit onderdeel werd uit verschillende bronnen verzameld.

Deze bronnen baseren zich dan bijv. ook op het opzoekwerk van bijv. Gaston Roggeman zijn "Archief van Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", en "Losse grepen uit de Geschiedenis van Willebroek" van Karel Moeremans.

Ook publicaties die door het gemeentebestuur werden uitgegeven waren een bron van inspiratie.

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR

 

 

Louis Van Ighem (1991 - 1999)

 

Elsie De Wachter (1999 - 2004)

 

Marc De Laet (2004 - 2012)

 

Eddy Bevers (2013 - nu)

 

 

Louis Van Ighem (1991 - 1999)

 

(°Tisselt 14 augustus 1933 - +AZ Middelheim Antwerpen 16 oktober 2009).

 

Na het lager onderwijs te Tisselt, vervolgde Louis zijn lager middelbaar te Willebroek (aan de "Ecole Moyenne") en het hoger middelbaar aan het Koninklijk Atheneum te Boom.

Hoger onderwijs kreeg hij aan de Middelbare Normaalschool te Gent om regent lichamelijke opvoeding en kinesitherapeut te worden.

Na het behalen van zijn diploma's werd hij leraar lichamelijke opvoeding te Boom (Koninklijk Atheneum) en te Bornem (Rijksmiddelbare School).

...

Louis, afkomstig uit een eenvoudig, werkzaam arbeidersgezien, en zelf van nature zeer sportief, kon door zijn leraarsopvoeding én theoretisch én praktis de jongeren warm maken voor diverse sportactiviteiten.

...

Met de gemeentepolitiek is hij zich intens gaan inzetten vanaf 1970: hij was het enige socialistische gemeenteraadslid in zijn geboortedorp Tisselt, waar sinds 1946 de CVP-er Jozef Van der Taelen burgemeester was.

...

Na de fusie van Tisselt met Willebroek anno 1976, werd Louis eerste schepen en schepen van sport, landbouw en coördinatie met de fusiegementen. Hij zou dat blijven tot 3 juli 1991.

...

Burgemeester zou hij zijn van 4 juli 1991 tot april1999. De vijfde socialistische burgemeester van Willebroek, na August Van Landeghem, Gaston Fromont, Jan Van Winghe en Hugo Adriaensens.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie bronvermelding hieronder)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 3, "Politiek socialistisch + diepgelovig christen: moet kunnen!", Herman Emiel Mertens)

 

  • 1991
    Louis Van Ighem wordt bij Koninklijk Besluit tot burgemeester van Willebroek benoemd op 2 maart 1991

 

 

 

1992

Burgemeester Louis Van Ighem is aanwezig bij de eerste steenlegging van het complex van Mazda Motor Parts Center Europe aan de Koning Boudewijnlaan.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1994

Verkiezingspropaganda voor de SP.

Bron: SP

 

 

 

 

 

februari 1995

Voorstelling van het nieuw verkozen gemeentebestuur en oplijsting van de taken van de verkozenen (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995

Burgemeester Louis Van Ighem.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995

Het college van burgemeester en schepenen.

Bron: PI-TB

 

 

 

september 1996

75-jaar Socialistisch bestuur in Willebroek is een reden om te vieren.

Vraag: wie zijn de mensen op de foto, behalve Louis Van Igehm, Jan Van Winghe, Marc De Laet, Karel Van Miert en Hugo Adriaenssens.

Bron: GAW

 

 

 

september 1996

Aankondiging van het feest van de burgemeester op vrijdag 20 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

september 1997

Aankondiging van het feest van de burgemeester op vrijdag 19 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

maart 1998

Burgemeester Louis Van Ighem open het "Boerenkrijgpad" officieel, in aanwezigheid van de verantwoordelijke schepen van toerisme (Ronny Van Mol).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

10 september 1999

Afscheidsfeest voor uittredend burgemeester Louis Van Ighem.

Op de bovenste foto temidden van de schepenen.

Op de middenste foto het beeld van de ex-burgemeester dat zal worden bijgezet in de raadszaal van het gemeentehuis.

Op de onderste foto Louis Van Ighem en zijn zuster Marie-Jeanne.

Bron: Emmy Withaegels

10 september 1999

Burgemeester Louis Van Ighem wordt gevierd - er vindt een academische zitting plaats.

Bron: GemBib Willebroek (Fa8141)

 

 

 

1999

Twee documenten, die kunnen gelden als CV van Louis Van Ighem.

Bron: Gemeente Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

 De burgemeester gaat (Willebroek Nu, juli 1999)

 

 

Elsie De Wachter (1999 - 2004)

 

 

1999

Elsie De Wachter als kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Bron: PI-TB

 

 

Vermeldingen in de pers

 Intrede van Marc De Laet (Willebroek Nu, maart 1999)

 

Elsie De Wachter is burgemeester (Willebroek Nu, juni 1999)

 

De burgemeester komt (Willebroek Nu, juli 1999)

 

Kennismaking (Marc De Laet) (Willebroek Nu, september 1999)

 

In memoriam Rob Siebens (Willebroek Nu, juli 2002)

 

 

1999

Elsie De Wachter als burgemeester.

Bron: GEM-PUB

mei 1999

Elsie De Wachter legt de eed af als burgemeester bij gouverneur Paulus in Antwerpen.

Bron: GemBib Willebroek (Fa8356, Fa8357)

 

 

 

september 1999

Aankondiging van het feest van de burgemeester op zaterdag 18 september in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

januari 2001

Voorstelling van het nieuwe gemeentebestuur in januari 2001 en een overzicht van de raadsleden (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

januari 2001

Zowel schepenen als burgemeester leggen de eed af voor hun nieuwe ambtsperiode.

Bron: GemBib Willebroek (Fa8369, Fa8371)

 

 

 

21 januari 2000

Elsie De Wachter ontvangt Steve Stevaert bij een bezoek aan de gemeente.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 2001

Elsie De Wachter bij de eedaflegging als burgemeester bij gouverneur Camiel Paulus.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 2001

Eedaflegging van de schepenen, onder toezicht van burgemeester Elsie De Wachter (rechts op de foto).

Bron: PI-TB

 

 

 

september 2001

Aankondiging van het feest van de burgemeester op zaterdag 15 september (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

29 januari 2002

Viering van Elsie De Wachter.

Vraag: wat was de juiste gelegenheid voor deze viering?

Bron: GemBib Willebroek (Fa8359)

 

 

22 maart 2002

De wandelbruggen over Nete en Dijle worden plechtig geopend in aanwezigheid van burgemeester Elsie De Wachter, burgemeester van Mechelen Bart Somers en minister van Openbare Werken Steve Stevaert.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

maart 2002

Burgemeester Elsie De Wachter is aanwezig op de handwerktentoonstelling van SVV in Tisselt.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

september 2002

Aankondiging van het feest van de burgemeester op 28 september (in Willebroek Nu)

Bron: GEM-PUB

 

 

 

september 2003

Aankondiging van het feest van de burgeeester op 20 september (in Willebroek Nu)

Bron: GEM-PUB

 

 

 

2 april 2004

Elsie De Wachter neemt afscheid van haar verantwoordelijkheid als burgemeester van de gemeente.

Anwezig op deze plechtigheid is Leona Detiège.

Bron: PI-TB

 

 

Marc De Laet (2004 - 2012)

 

 

9 april 2004

Marc De Laet legt de eed af als burgemeester van de gemeente, bij gouverneur Paulus.

Bron: PI-TB

 

 

 

24 augustus 2004

Marc De Laet aanwezig op de eerste-steenlegging van de nieuwe Boulevardburg.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

Marc De Laet is aanwezig bij de officiële samenwerking van de organisaties Rupelstreek en Vaartland.

Uiterst rechts op de foto burgemeester Patrick Marnef van Boom.

Bron: PI-TB

 

 

 

2012

De SPa-kandidaten voor de aanstaande verkiezingen, met Marc De Laet in het midden op de voorste rij.

Bron: ?

 

 

Eddy Bevers (2013 - nu)

 

 

2018

Eddy Bevers rond zijn aantreden als burgemeester van de gemeente.

Bron: Kwinten Verspeurt

 

 

 

Laatste wijziging 30-06-2024 - Toevoegen bijkomende informatie
09-02-2024 - Verwijzing naar documentatie in het archief van de gemeentelijke bibliotheek
07-02-2024 - Opsplitsen pagina