Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Burgemeesters van Willebroek: van Jan Van Winghe (1953 - 1978) tot Hugo Adriaensens (1978 - 1991)

 

       

 

Pagina 1: tot en met Louis De Naeyer (1875 - 1902)

Pagina 2: Robert Peeters (1904 - 1914) tot en met Gaston Fromont (1928 - 1952)

Pagina 3: Jan Van Winghe (1953 - 1978) tot en met Hugo Adriaensens (1978 - 1991)

Pagina 4: Louis Van Ighem (1991 - 1999) tot en met Eddy Bevers (2013 - nu)

 

Informatie

Paginacode

 

WILAVLST_0_008_2

Informatie over dit onderdeel werd uit verschillende bronnen verzameld.

Deze bronnen baseren zich dan bijv. ook op het opzoekwerk van bijv. Gaston Roggeman zijn "Archief van Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", en "Losse grepen uit de Geschiedenis van Willebroek" van Karel Moeremans.

Ook publicaties die door het gemeentebestuur werden uitgegeven waren een bron van inspiratie.

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR

 

 

Jan Van Winghe (1953 - 1978)

 

Hugo Adriaenssens (1978 - 1991)

 

 

Jan Van Winghe (1953 - 1978)

 

Jan Van Winghe wer op 5 december 1913 te Mechelen geboren als enige zoon van eenvoudige mensen. Vader was werkman-elektricien in 't Arsenaal in Mechelen. Moeder werkte in de textielfabriek Le Peigné te Battel. En in de weinig vrije tijd die ze thuis had, werkte ze ook nog als stoelenvlechtster, nu helemaal verdwenen in het Mechelse.

Zijn vader stuurde hem na de vrije lagere Broedersschool (op de Grote Nieuwendijk, gekend als de "Beerputtersschool") categoriek naar het atheneum Pitzemburg in Mechelen, en dit ondanks het herhaaldelijk aandringen van de pastoor, niet naar het Sint-Romboutscollege.

Als jonge man was hij heel sprotief en een fanatiek en zeer goed zwemmer.

...

Door de ziekte van zijn vader kon hij zijn studies niet afmaken en was hij tot op het einde verplicht om mee te gaan werken.

...

Enige tijd werkte hij als elektricien bij Bell-Telefoon te Antwerpen, waar hij na zijn militaire dienstplicht - als sergeant bij de transmissitroepen in Vilvoorde terugkeerde.

Op dat ogenblik was Antoon Spinoy verantwoordelijk voor de Mechelse arrondissementsfederatie van de toenmalige BSP - PSB.

...

Jan Van Winghe slaagde voor het examen (als medewerker voor Antoon Spinoy).

...

Stilaan raakte Jan ook betrokken bij de politieke activiteiten van Antoon Spinoy, en ging hem meer en meer vervangen op vergaderingen.

...

In 1937 - nauwelijks 24 jaar oud - werd Jan Van Winghe partijsecretaris van BSP-PSB van Mechelen. Trouwens: 1937 werd voor hem een politiek belangrijk jaar. Onder meer omdat Désiré Bouchery minister werd, en Antoon Spinoy naar Spanje (naar de burgeroorlog) vertrok. Daardoor kwam al het partijwerk p Jan Van Winghe zijn nek terecht.

...

Op 26 februari 1953 werd hij door de gouverneur tot burgemeester van de kanaalgemeente benoemd.

...

De 63-jarige burgemeester Gaston Fromont was (bovendien) zeer verzwakt uit het concentratiekamp van Breendonk teruggekeer en is nog gedurende enkele jaren met moet zijn mandaat blijven uitoefenen.

...

Voor de toekomst van het politiek overwegend rode Willebroek was er echter een sterke persoonlijkheid nodig die genoeg politieke ondervinding had om het roer over te nemen.

Door een vooruitziend Willebroeks BSP-PSB partijbestuur werd hiervoor beroep gedaan op Jan Van Winghe, en het was een gelukkige keuze.

...

Jan werd door de Willebroekenaars - die toendertijd nogal kritisch stonden tegenover de stadsmensen van Mechelen - op slag aanvaard. Zijn vriendschappelijke omgang met de mensen, zijn nederigheid en dienstvaardigheid gaven hierbij de doorslag.

...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Ook de kwartierstaat van Jan Van Winghe wordt in dit nummer gebracht.

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 3, "Jan Van Winghe en zijn roots", Eric Van Winghe)

Jan Van Winghe (° 5 december 1913 Mechelen   + 27 maart 1998 Willebroek)  werd bij Koninklijk Besluit op 26 februari 1953 aangesteld als burgemeester en dus opvolger van Gaston Fromont.

Hij was gewezen provinciaal raadslid voor de provincie Antwerpen, en volgde op 26 juni 1949 Gaston Fromont op als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen.

Guh was lid van de Commissies voor Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie, van Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw.

In die functie diende hij tal van wetsvoorstellen in voor twerkstelling (bediendencontract, statuut van rijksambtenaren, toekennen van militievergoedingen, pensioen van gemeentelijke ambtenaren...)

In 1972 draagt hij zijn zterl van volksvertegenwoordiger over aan Hugo Adriaensens.

Enkele feiten:

 

 • 18 april 1953
  inhuldiging van de kraaminrichting op de Tisseltsesteenweg nr. 25
 • 1954
  oprichting van 142 woningen in "Willebroek Stad"
 • 1955
  gunstig advies voor de bouw van een postkantoor aan de Dr. Persoonslaan nr. 15 A
 • 1956
  modernisering van de Jongensgemeenteschool op het August Van Landeghemplein nr. 4
 • 1957
  oprichting van het Gezondheidscentrum in de Captain Trippstraat nr. 35
 • 1958
  bouwen van 31 woningen in de Hoge Heide
 • 1959
  instellen van een gemeentelijke premie op prenuptiaal sparen en huwelijksleningen
 • 16 juni 1961
  inhuldiging van het verbouwde gemeentehuis met feestzaal en voordrachtzalen
 • 1963
  organiseren van massale inenting van de bevolking tegen de kinderverlamming
  opening van de gemeentelijke discotheek in de Kerkstraat nr. 6
  op 25 augustus wordt de nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd
 • 1965
  oprichten van 110 appartement in Residentie Schoondonk
 • 1966
  oprichten van Berkenhof en Wilgenhof
 • 1967
  samenstelling van een gemeentelijke jeugdraad
 • 1969
  inhuldiging van het nieuwe gebouw van de Civiele Bescherming in de Vooruitgangstraat
  oprichting van de gemeentelijke raad voor bejaarden
 • 1970
  op 20 januari wordt het plan goedgekeurd om een columbarium (met 32 nissen) op te richten op de begraafplaats
  er wordt beslist dat COO (nu OCMW) een nieuw ziekenhuis met 115 bedden mag oprichten
 • 1971
  samenstelling van de gemeentelijke sportraad
  samenstelling van de commissie van leefmilieu
 • 1972
  opdracht voor het oprichten van een fontein op het August Van Landeghemplein
  de plannen voor het bouwen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (aan de Boomsesteenweg nr. 195) worden goedgekeurd
  het domein Bel-Air wordt aangekocht (Mechelsesteenweg nr. 102)
 • 1973
  bouwen van 36 woningen aan de Molenweg
  opening van het bibliotheekfiliaal aan de Boomsesteenweg nr. 67 in de lokalen van de peutertuin
  goedkeuring voor het bouwen van een openbare gemeentelijke bibliotheek aan de Schoolweg nr. 1 A
 • 1974
  opening van de gemeentelijke diatheek
  akkoord over het afbreken van het oude godsgasthuis en de kapel aan de Tisseltsesteenweg nr. 27
 • 1975
  goedkeuring voor het bouwen van residentie Herzelaar en residentie Groenlaar
 • 1976
  aankoop van een autobus voor leerlingenvervoer

 

 • Gemeentesecretaris
  Henri Fromont (1951 - 1976)
 • Gemeenteontvanger
  J. Steenackers (1926 - 1957)
  Frans Paredaens (1958 - 1975)
  A. Cools (1975 - 1976)
 • Schepenen
  1952: Gaston Croes, Edmond Van Lerberghe, A. De Roeck
  1976: Gaston Croes, Hugo Adriaensens, Jozef De Cock, Marcel Janssens
 • Gemeenteraadsleden
  1952: J. Aerts, mevr. Eeraerts-Aerts, J. Vinck, Frans Pepermans, C. Mees, C. De Clercq, R. Lacourt, J. De Cock
  1976: C. Mees, C. De Clercq, J. Verheyden, C. De Borger, A. De Zaeger, L. Aerts-Verreth, W. Stevens, P. Linssen, J. Maes, Elsie Peeters-De Wachter

 

Bron: BK-TDHTR

 

 

  

 

1949-1951

Twee oud-leerlingenkaarten van Jan Van Winghe, die aan het Koninklijk Atheneum van Mechelen - even goed gekend onder de naam Pitzemburg - zijn middelbare school volgde.

Bron: Koninklijk Atheneum Pitzemburg Mechelen

 

 

 

1958

De socialistische partij maakt haar kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Van Winghe wordt naar voor geschoven als kandidaat burgemeester.

Bron: PI-TB

 

 

 

Een foto van Jan Van Winghe als burgemeester in de periode 1960-1970.

Bron:

 

 

 

10 juni 1961

Een aantal leden van de gemeenteraad.

Van links naar rechts: Gaston Croes, Louis De Boeck, Jan Van Winghe en Mon Van Lerberghe.

Bron: PI-TB

 

 

 

1964

Jan Van Winghe als kandidaat van de socialistische partij in 1964.

Bron: PI-TB

 

 

 

1964: de BSP-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met vooraan burgemeester Jan Van Winghe.

Bron: PI-TB

 

 

 

maart 1966

Een aantal leden van het gemeentebestuur.

Bron: PI-TB

 

 

 

In 1970 wordt een herdenkingskaart gemaakt voor 50 jaar socialistisch bestuur in Willebroek, met daarop de foto's van de burgemeesters in die periode: August Van Landeghem, Gaston Fromont en Jan Van Winghe, die op dat ogenblik burgemeester is.

Bron: ?

 

 

 

Jan Van Winghe en zijn echtgenote Maria Velazco tijdens een ontmoeting met koning Boudewij.

Bron: ?

 

 

 

Het schepencollege van 1978 poseert voor de foto.

Bron: ?

 

 

 

De brochure 25 jaar Jan Van Winghe als burgemeester van de gemeente Willebroek, werd uitgegeven als eerbetoon.

Als je dubbelklikt op bovenstaande afbeelding, dan opent de brochure in PDF-formaat in een nieuw venster.

Bron: Gemeente Willebroek

 

 

 

Een foto van burgemeester Jan Van Winghe - "in vol ornaat".

Bron: Eric Van Winghe - TS-VRTL

 

 

 

Ook al is Jan Van Winghe geen burgemeester meer, toch worden hij en zijn echtgenote Maria Velazco in de bloemetjes gezet voor hun huwelijksjubileum, door de burgemeester van dienst.

Bron: ?

 

 

 

maart 1998

Overlijdensprentje van Jan Van Winghe

Bron: familie Van Winghe

 

 

mei 1998

In memoriam voor de overleden gewezen burgemeester Jan Van Winghe in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

Hugo Adriaenssens (1978 - 1991)

 

 

1978

Eedaflegging van burgemeester Hugo Adriaenssen (links) voor gouverneur Kinsbergen van de provincie Antwerpen (rechts).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1988

Dit jaar wordt Hugo Adriaensens gevierd voor zijn 10 jaar burgemeesterschap van de gemeente.

Bron: PI-TB

 

 

 

1988

Hij vernieuwt de verkiezingsbelofte in datzelfde jaar.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

maart 1988

Datzelfde jaar viert de socialistische bewewging het 100-jarig bestaan van de partij in Willebroek.

Voor die gelegenheid werden een brochure (links) en een programmakaart voor de viering (rehts) uitgegeven.

Klik op elk van de bovenstaande prentjes om het volledige document te bekijken in een nieuw venster.

Bron: Socialistische Partij - Willebroek

 

 

 

juni 1991

Hugo Adriaensens wordt extra herdacht.

Bron: PI-TB

 

 

juni 1991

Bekijk de hele brochure - klik op bovenstaand prentje om deze te openen in een nieuw venster.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Het CV van Hugo Adriaensen - burgemeester van Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

oktober 2000

Overlijdensbericht van Hugo Adriaensens

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

Beelden van de uitvaart van Hugo Adriaensens uit het gemeentehuis van Willebroek, begin november 2000.

Bron: PI-TB

 

 

 

december 2000

In memoriam naar aanleiding van het overlijden van gewezen burgemeester Hugo Adraensens (in Willebroek Nu).

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Laatste wijziging 07-02-2024 - Opsplitsen pagina