Info Straat
 
 
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Hoge Heide

WILHOGHE_000

 

Naamgeving

Sinds

1983

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

In 1685 in het "Kaertboeck van de Dykagie" (abdij Bornem) als "Hooghe Heije" vermeld.

Behoort tot het gebied, gelegen tussen de Dendermondsesteenweg en de industrieterreinen, dat als de meest uitgelezen plaats werd uitgekozen om er na de eerste wereldoorlog (in 1922) een "tuinwijk" als "nieuw kwartier" aan te leggen (Ontstaan en Ontwikkeling van de Tuinwijk op de "Hoge Heide" te Willebroek, E. Van Thielen, 1982).

De Hoge Heide is te bereiken via de Vakbondstraat en de Jozef Wautersstraat.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

Oorspronkelijke huizen

 

Plannen opgemaakt nà de Tweede Wereldoorlog

 

De appartementen

 

Afbraak (±2015)

 

Nieuwe woningen

 

 

Oorspronkelijke huizen

 

 

± 1850

Fragment van een Popp kadasterkaart uit het midden van de 19de eeuw.

Er wordt al melding gemaakt van de "De Hoge Heide" gelegen ten noorden van de Peperstraat (Emiel Vanderveldestraat).

De huidige Hoge Heide strekt zich niet zover naar het zuiden uit.

Bron: Popp Kadasteratlas

 

 

 

?

Een oud plan van de Hoge Heide, nog met de naam "Hooghe Heye" (Vraag: jaar wanneer dit plan getekend werd?)

De straat onderaan wordt eveneens "Peperstraat" genoemd, met bijhorende beschrijving dat deze straat de "Limiet Geheydinghe tusschen Willebroeck en Tissel" is.

Bron: ?

 

zie ook de woningen in de "Tuinwijk" in de Jozef Wautersstraat.

 

 

De voorziene terreinen aan de Hoge Heide besloegen 30 hectaren. Er werd zowel een aanlegplan als bouwplannen voor woningen en scholen en een kerk gevraagd.

Tesamen met Willebroek werden soortgelijke wedstrijden uitgeschreven in Couillet en Jemappes.

Op dat moment zag men de oplossing in het van Engeland afkomstig concept van de "Garden City" of "tuinstad". Letchworth uit 1903 en Hampstead Garden Suburbs uit 1909 golden als type voorbeeld.

...

Van de vijf inzendingen werd het project van A. De Mol en Em. Van Averbeke uit Antwerpen met "Garden-City" bekroond met de eerste prijs voor het aanlegplan en de tweede prijs voor de woningen.

De woningen werden gegroepeerd rond rustige binnenpleinen, op een pittoreske wijze met veel groen ingericht. De woningen hebben veel verwantschap met de cottage-stijl en met de "oud-Brabantse boerenwoningen".

...

In mei 1918 werden de ontwerpen tentoongesteld in de Crèche van De Naeyer, mits een vergunning van de bezetter.

...

De noodbarakken en semi-permanente woningen (of halftijdelijke woningen) worden o.m. opgetrokken op de Hoge Heide. Op 21 arpil 1921 (?) start de procedure.

De dienst der verwoeste gewesten verstrekt subsidies voor de wegenaanleg volgens een plan van architect Debruyne voor 50 woningen.

...

De noodbarakken van het KAF (Koning Albert Fonds) werden grotendeels opgetrokkn op de Hoge Heide met 41 stuks. Het ging om de types "MD" en "MD Double" van 6x6 m en 6x9 m met een klein aanhangsel voor het sanitair.

...

Het kleine type "MD" omvatte 3 ruime kamers, het type "MD Double" omvatte 5 kamers.

...

Tot voor kort werd een type "MD" 6x6 m bewoond in de Gezondheidsstraat nr. 6

...

Op 1 april 1922 wordt de plaatselijke maatschappij voor volkshuisvesting opgericht.

Op de plaats van de barakken wordt door de gemeentebouwmeester (architect) Georges Van Dyck een aanlegplan opgemaakt op de Hoge Heide.

Daar worden dan 249 woningen opgericht voor 1940.

 

Op andere plaatsen werden nog noodbarakken opgetrokken:

 

 • 22 aan het Vijvershof
 • 19 aan de Westdijk, ter hoogte van het nieuwe sas
 • 12 in de Tuinwijk
 • 5 in de Overwinningsstraat
 • 4 aan de Dendermondsesteenweg
 • 3 in de Oude Dendermondsestraat
 • 3 aan 't Pleintje
 • 3 aan de Kreweg
 • 2 aan de Blijk
 • 1 in het Vennestraatje
 • 1 in de Dorpstraat
 • 1 in de Molenstraat
 • 1 aan de Heindonksesteenweg

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 3, "Wonen in Willebroek - van noodbarak tot meesterwoning", Hugo Lejon)

 

 

 

± 1918

Na het einde van Wereldoorlog I was er nood aan woningen, als gevolg van de aangerichte schade.

In de Tuinwijk werden o.a. barakken gebouwd om de woningnood te lenigen.

Bron: ?

 

 

Plannen opgemaakt nà de Tweede Wereldoorlog

 

 

1950 - 1960 (1958?)

Een hele tijd na WO II worden plannen gemaakt om de plaats van de Hoge Heide "moderne" sociale appartementen te bouwen (±1958).

Hierboven een foto van de maquette. De straat linksonder is de Vakbondstraat. Bovenaan links grenst het terrein aan de Eduard Anseelestraat en rechtsonder aan de Berkenlei.

Bron: Sociale Maatschappij voor Huisvesting van Willebroek (?)

 

 

  

 

 

± 1958

Bouwwerken aan de sociale appartementen.

Op de bovenste linkse foto zie je achteraan zie je het café in de Eduard Anseelestraat - daaronder een foto van café De Klok (bij Tjolen).

Bron: ?

 

 

De appartementen

 

 

1962

Een foto met een jongedame die met de pop speelt voor de appartementen van de Hoge Heide.

Bron: ?

 

 

 

± 1970

De appartementen aan het pleintje van de Hoge Heide gezien vanaf de Berkenlei.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2010

De appartementen die worden voorbereid voor de renovatie (zie foto's verder onderaan).

Bron: ?

 

 

 

  

 

  

 

± 2010

Renovatiewerken aan de appartementen.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2014

Uiteindelijk wordt beslist om de gebouwen af te breken, om plaats te maken voor nieuwe woningen die beantwoorden aan de comfort- en woonnormen van deze tijd.

Bron: ?

 

 

  

 

 

2015

De gebouwen voordat ze worden afgebroken.

Bron: PI-TB

 

 

100 jaar oude Tuinwijk in Willebroek volledig vernieuwd (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

 

Wijkvernieuwing Tuinwijk Willebroek (Vlaanderen - Sociaal Wonendag)

 

 

Afbraak (± 2015 - 2017)

 

 

 

september 2015

De vrijgekomen bouwgrond voor het nieuwe project van de Hoge Heide.

Bron: PI-TB

 

 

Midden 2017

Start van de afbraakwerken - de oude gebouwen worden met de grond gelijk gemaakt en de funderingen worden weggebroken.

Bron: PI-TB

 

 

Nieuwe woningen

 

 

2016

De bouwput met de voorbereiding voor de fundering van één van de nieuwe woningblokken.

Bron: ?

 

 

 

 

2017

De nieuwe gebouwen worden opgetrokken.

Bron: ?

 

 

 

Verder afwerking van de nieuwe woningen.

Op de achtergrond ziet men de huizen aan de Eduard Anseelestraat en helemaal links het begin van de Vakbondstraat.

Bron: ?

 

 

 

2018

De gevels van de huizen op de Hoge Heide, langs de kant van de Vakbondstraat (kant aan de Eduard Anseelestraat).

Bron: ?

 

 

 

20-06-2019: krantenartikel dat de officiële inhuldiging van de nieuwe woningen aan de Hoge Heide aankondigt.

Bron: RTV (zie link hieronder)

 

Vermeldingen in de pers

Tuinwijk Willebroek ingehuldigd (RTV, 20-06-2019)

 

 

 

2019

Luchtfoto van de nieuwe woningen aan de Hoge Heide, met helemaal vooraan links de Berkenlei.

Bron: ?

 

 

 

september 2019

Het binnenplein tussen de nieuwe woningen van de Hoge Heide.

Bron: ?

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

zomer 2022

Een aantal foto's van het bouwproject aan de Hoge Heide, na de afwerking.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2022

De woning met nrs. 21 (links) tot en met 17 (rechts).

Deze woningen liggen vlakbij het pleintje aan de kruising van de Berkenlei en de Jozef Wautersstraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 16-06-2024 - Toevoegen afbeeldingen (zomer 2022)
16-09-2023 - Controle
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Toepassen kader voor persartikels
06-06-2022 - Verplaatsen foto noodwoningen in de Jozef Wautersstraat naar de juiste plaat
16-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
11-08-2021 - Creatie van de pagina