Info Straat
 
001
003 (A - D)
015
016
023
025 - 025 A
039
041
044
046 - KTA
051
057
063
067
068
069
070
072
077
080
086
090
094
102
104
105
106
109
111
117
129
134
136
147
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Edward Anseelestraat

WILEDANS_000

 

Naamgeving

Sinds

1930

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Kreeg haar naam in 1930, nadat de Maatschappij voor Goedkope Woningen aldaar een aantal huizen had gebouwd.

De straat die ter hoogte van de Herman Vosstraat begint, en even voorbij de Mutualiteitsstraat eindigt, werd vroeger Krewegwegske genoemd.

Het leven om en rond dit "wegske" (werd door de in de Breendonkstraat geboren Eugeen Adriaensens) zowel in "Bakkeske" (1979) als in "Bakkeske wordt groot " (1985) met bravoure beschreven.

De straat kreeg haar naam "tot de memorie aan oud-minister Edward Anseele", die op 6 juli 1856 te Gent geboren werd, waar hij op 18 februari 1938 overleed. Hij was de socialistische politicus die in 1880, na de mislukking van de Eerste Internationale, de grondslag wist te leggen voor een plaatselijke socialistische organisatie te Gent, door stichting van de co÷peratieve maatschappij Vooruit.

Edward Anseele - die sedert 1876 redacteur van het socialistische weekblad De Werker was - gaf in 1884 het eerste Belgische dagblad uit, dat de Vooruit werd genoemd. Hij was erbij toen in 1885 de Belgische Werkliedenpartij werd gesticht.

Hij werd in 1894 tot volksvertegenwoordiger voor Luik gekozen en was vanaf 1900 volksvertegenwoordiger voor Gent. In de drie opeenvolgende regeringen van Nationale Unie, die nÓ de eerste wereldoorlog werden gevormd, was hij minister van Openbare Werken. Van juni 1925 tot november 1927 was hij minister van Spoorwegen en PTT, en in 1930 werd hij Minister van State.

Zijn eerder lauwe houding tegenover de Vlaamse eisen heeft jarenlang het standpunt terzake van de socialistische partij be´nvloed. Pas nadat gebleken was dat ook in Vlaanderen de industrialisering toenam en mede daardoor ook de belangrijkheid van de socialistische partij, noteerde men de broodnodige koerswijziging van deze laatste, die vanaf dat ogenblik aan de Vlaamse Beweging deelnam (Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, 1972).

Het Koninklijk Technisch Instituut (KTA) van Willebroek is in deze straat gelegen.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 Diamant in de Anseelestraat (Het Laatste Nieuws, 07-08-1993, DDKW / DDKW)

 

Karel en Leontina zestig jaar getrouwd (Gazet van Antwerpen, 11-08-1993)

 

Diamant in de Anseelestraat (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 11-08-1993, Karel De Decker)

 

 

Afbeeldingen

 

 

1922

De huizen (nrs. 109 - 129) in de Eduard Anseelestraat - het wegdek is nog niet verhard.

Bron:

 

 

 

▒ 1930

Een aantal van de woningen in de Tuinwijk, in de Eduard Anseelestraat.

Vraag: waar precies?

Bron: ?

 

 

 

1990

De huizenrij (nrs. 109 tot 129) meer n aar het einde van de Eduard Anseelestraat.

Bron: ?

 

 

 

2015

De huizen aan het begin van de Eduard Anseelestraat (zijde Herman Vosstraat).

Links op de achtergrond zie je tussen het gebladerte het schoolgebouw.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015

De huizen meer in de buurt van de Gaston Fromontstraat, overzijde van het KTA.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015

Het huis op nr. 89

Bron: PI-TB

 

 

  

 

 

voor 2010

De appartementen van het complex Hoge Heide, gelegen aan de zijde van de Eduard Anseelestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

2020

De recentgebouwde woningen net voor het begin van de Vakbondstraat, op de plaats waar vroeger een aantal van de appartementen van de Hoge Heide stonden (zie foto's hierboven).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2015 - 2016

De Eduard Anseelestraat, in de buurt van de Hoge Heide.

De oude reeks van appartementen was intussen afgebroken - hier zou een nieuwe verkaveling met nieuw te bouwen woningen komen.

De eerste twee foto's werden gemaakt in de Eduard Anseelestraat. De derde foto toont het braakliggend terrein voor het nieuwe project met de huizen in de Vakbondstraat.

Bron:

 

 

 

 

2010

Twee foto's van de huizenrij tussen de Vakbondstraat en de Acacialei.

Op de bovenste foto is het de huizenrij aan de rechterkant (huisnrs. 109 tot en met 129).

Op de onderste foto zie je links eerste de vroegere appartementen van de Hoge Heide, dan het begin van de Vakbondstraat, en dan het begin van de huizenrij (met nr. 109 vooraan).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2015 - 2020

In deze periode werden een aantal van de woningen (huisnrs. 109 - 129) afgebroken, en nieuwe woningen werden er opgetrokken.

Zoals uit bovenstaande foto's blijkt werd er soms voor gekozen om van 3 oude panden 2 nieuwe panden te maken, m.a.w. bredere woningen.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

Een het einde van de Eduard Anseelestraat - waar heel lang geleden ook een toegang was naar de Cokesfabrieken - werden nieuwe huizen gebouwd (links op de foto).

Bron: ?

 

 

 

2010

Deze huizen staan (stonden?) helemaal op het einde van de Eduard Anseelestraat tegenover de toegang naar de Cokesfabriek.

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 30-08-2023 - Controle
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
05-12-2022 - Toevoegen persartikels jubileum (1993)
13-10-2021 - Toevoegen nieuwe foto's en bijhorende informatie
11-10-2021 - Toevoegen foto's en bijhorende informatie
18-09-2021 - Creatie van de pagina