Info Straat
 
Sectie I
1 - 47
2 - 46
 
Sectie 2
49 - 71
48 - 70
 
Sectie 3
73 - 101
72 - 88
 
Sectie 4
103 - 163
90 - 164
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar). 

 

Straatnaam

Adrescode

Jozef Wautersstraat

WILJWAUT_000

 

Naamgeving

Sinds

1 oktober 1930

Vroegere naam:

Gulden Sporenlaan (mei 1942 - 1947)

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Kwam tot stand rond 1922-1923, toen daar door de Maatschappij voor Goedkope Woningen een aantal huizen werden gebouwd.

Werd voorheen Tuinwijk genoemd en kreeg haar naam op 1 oktober 1930 (Willebroek, van landbouwdorp tot industregemeente, Tony De Herdt en Tine Rabhoy, 1982).

Genoemd naar Jozef Wauters, socialistisch staatsman en journalist. Geboren te Rosoux op 8 november 1875 en overleden te Ukkel op 30 juni 1929.

Hij behaalde het doctoraat in de natuur- en scheikundige wetenschappen te Luik. Hij was als student reeds lid van de socialistische partij.

Hij werd in 1908 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hoei-Borgworm, een mandaat dat hij - op een korte onderbreking na - steeds hernieuwde.

Hij werd in 1910 directeur van het dagblad Le Peuple.

In de regeringen Delacroix en Carton de Wiart werd aan Jozef Wauters het departement van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading toevertrouwd (21 november 1918 tot 24 oktober 1921).

Jozef Wauters bracht ondermeer de wet op de achturendag, het koninklijk besluit tot oprichting van het nationaal Crisisfonds, een wet op de arbeidsongelukken en een pensioenwet tot stand (Winkler Prinsencyclopedie, 1954).

De Jozef Wautersstraat bevindt zich in de Tuinwijk, waar ze de Dendermondesteenweg met het Stationsplein verbindt.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Opmerking

Er is ook iets heel merkwaardig met de huisnummers in de Jozef Wautersstraat.

In de periode nÓ WO II vind je huisnummers terug (zoals 2441, 2755, 4526, 6451, 11810...).

Dat is ook het geval in andere straten van de Tuinwijk.

Vraag: heeft dit iets te maken met tijdelijke noodwoningen in houten barakken? heeft iemand hierover meer informatie?

Om het overzichtelijk te houden, werden deze huisnummers ingedeeld bij andere nummers (eerste 2 of 3 cijfers gelijk) met de vermelding SUB.

 

zie ook de informatie bij de Hoge Heide over de noodwoningen / nieuwe woningen na WO I.

 

 

Goed om weten...

De Jozef Wautersstraat is een vrij lange straat.

Door het grote aantal huisnummers is het handiger om de huisnummers in het menu links op te splitsen in meerdere secties.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

Sectie 1

1 - 47

2 - 46

Gedeelte van de straat tussen het Stationsplein en de Eduard Anseelestraat

Sectie 2

49 - 71

48 - 70

Gedeelte vanaf de Eduard Anseelestraat tot aan de Berkenlei / Herman Vosstraat

Sectie 3

73 - 101

72 - 88

Gedeelte vanaf de Berkenlei / Herman Vosstraat tot aan de Emiel Vanderveldestraat

Sectie 4

103 - 163

90 - 164

Gedeelte vanaf Emiel Vanderveldestraat tot aan de Dendermondsesteenweg

 

 

Afbeeldingen

 

 

Na 1918 werden er rechts van de Dendermondsesteenweg, op de velden en de weiden die daar waren, door het Koning Albertfonds houten barakken geplaatst, waarvan er zich in 1935 nog 91 op het grondgebied van de in 1932 opgerichte parochie van de Heilige Familie bevonden.

Al werden er later vanaf 1924-1925 hele straten aangelegd.

De Tuinwijk, die wij hier vanuit de richting van het station zien, was in feite de verzamelnaam die men gaf aan de straten die meestal aan voormannen van de socialistische gedachte herinnerden.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976, foto Nels - Brussel

 

 

  

 

14 oktober 1921

De plaatsing van de half-tijdelijke woningen, de barakken en de latere sociale woningen gebeurde op de Hoge Heide, op het terrein waarvoor de "tuinwijkwedstrijd" werd uitgeschreven.

Het aanlegplan - dat 52 woningen omvatte - werd opgemaakt door architect Debruybe in opdracht van de Dienst der Verwoeste Gewesten.

Het plan werd door het schepencollege goedgekeurd op 14 oktober 1921.

Klik op het plan voor een grotere & leesbare versie in een nieuw venster.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

mei 1928

Postkaart waarvoor de foto werd gemaakt in de Tuinwijk.

Bron: uitg. L. Haems-Luypaerts - Willebroek

 

 

 

 

 

 

 

Periode WO I en WO II

Een aantal foto's van de Tuinwijk uit de periode tussen WO I en WO II. Kenmerkend voor deze woningen in de Tuinwijk (naar Brits model) zijn de mansarddaken.

Bron: ?

 

 

 

▒ 1930-1935

Noodwoningen / noodbarakken opgetrokken door het Koning Albert Fonds (KAF).

Bron: TS-VRTL, GEM-BIB

Een zicht op de noodwoningen die na de eerste Wereldoorlog werden opgetrokken in de Tuinwijk.

In totaal werden er in Willebroek een 120-tal van deze "barakken" opgetrokken, vandaag rest er nog slechts ÚÚn van.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL, Speciale Editie n.a.v. 100 jaar WO I, "Wonen in Willebroek: van noodbarak tot meesterwoning", H. Lejon)

 

 

 

▒1930

Deze huizen in de Jozef Wautersstraat werden waarschijnlijk gebouwd in het gedeelte tussen het station en de Eduard Anseelestraat.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze woningen?

Bron: ?

 

 

 

26  mei 1942

Krantenartikel in verband met de verandering van de straatnaam Jozef Wautersstraat naar Gulden-Sporenlaan, op commando van de Duitse bezetter.

Bron: Gazet van Mechelen ( 26-05-1942, pg. 3)

 

 

 

 

1981

Twee foto's van de huizen van de Tuinwijk.

Bron: ?

 

 

 

▒ 2015

De Jozef Wautersstraat, vanaf de kruising met de Eduard Anseelestraat, in de richting van de Dendermondsesteenweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

▒ 2010 - 2015

De huizen aan het speelplein, ter hoogte van de kruising van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei.

De huizen worden genummerd op de Hoge Heide (nrs. 21 en 23).

Bron: ?

 

 

  

 

2015 - 2020

De speeltuin aan de kruising van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2020

Zicht op de Jozef Wautersstraat vanaf de kruising met de Eduard Anseelestraat - rechts op het einde is het speelterrein.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

1981

De huizen op de hoek van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei, tegenover het speelterrein.

Bron: ?

 

 

 

▒ 2015

Het parkeergedeelte in de Jozef Wautersstraat (tussen de Berkenlei en de Emiel Vanderveldestraat.

Rechts op de foto staat het gebouw van de kindertuin.

Bron: ?

 

 

 

 

▒ 2015 - 2020

De Jozef Wautersstraat gezien vanaf aan de kleutertuin (kruising met de Emiel Vanderveldestraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

2021

En gerenoveerde woning (nr. 72) met de mansarddakconstructie, zoals de woningen van de Tuinwijk oorspronkelijk werden gebouwd.

Bron:

 

 

 

 

▒ 2020

De kruising van de Emiel Vanderveldestraat en de Jozef Wautersstraat - de foto's werden gemaakt in de richting van het station.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Twee foto's van de Jozef Wautersstraat in het gedeelte vanaf de Emiel Vanderveldestrat - beide foto's werden gemaakt in de richting van die kruising.

De bloeiende kerselaars staan op de terreinen van de kleutertuin.

Links - waar de auto's geparkeerd staan - is de toegangspoort voor de gemeentelijke Werf Jozef Wautersstraat nr. 92)

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

1950 - 1960

De gebouwen die op het einde van de Jozef Wautersstraat werden opgetrokken door de Maatschapij voor Huisvesting.

Achter deze gebouwen liggen de terreinen van de gemeentelijke Werf.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

Het pleintje waar de Camille Huysmansstraat (links) in de Jozef Wautersstraat uitkomt.

Op de bovenste foto (2018) zien we rechts op de achtergrond de pastorij van de parochie Heilige Familie op de Dendermondsesteenweg.

Op de ondeste foto - die dateert van 2020) is dat gebouw afgebroken.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2020

De laatste woningen in de Jozef Wautersstraat, net vˇˇr de Dendermondsesteenweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2020

Twee vrij recente foto's van het kruispunt waar de Jozef Wautersstraat op de Dendermondsesteenweg uitkomt.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

 

1 oktober 1934

Artikel over de viering van de gouden bruiloft van Louis De Laet (░Breendonk 10 september 1863) x Amandine Wouters (░Breendonk 20 januari 1862).

Ze huwden in Breendonk op 27 september 1884.

Vraag: waar in de Jozef Wautersstraat woonde het echtpaar op het ogenblik van deze feestviering?

Bron: Gazet van Antwerpen (01-10-1934)

 

 

 

LLaatste wijziging 20-09-2023 - Controle - Toevoegen link naar klasfoto's van de kleutertuin 't Kawautertje
08-09-2023 - Toevoegen bijkomende info bij foto 1930-1935
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Corrigeren foten in code
18-07-2023 - Toevoegen krantenartikel 1934
06-06-2022 - Toevoegen nieuwe foto (1935)
13-04-2022 - Toevoegen krantenartikel naar aanleiding van de verandering van de straatnaam (in WO II)
16-03-2022 - Toevoegen link voor informatie over de woningen in de Tuinwijk (Hoge Heide) - Verplaatsen foto noodbarakken op de Hoge Heide
10-10-2021 - Toevoegen bijkomende informatie over noodwoningen (Hugo Lejon)
08-10-2021 - Toevoegen recente foto
02-10-2021 - Creatie van de pagina