Info Straat
 
Sectie I
1 - 47
2 - 46
 
Sectie 2
49 - 71
48 - 70
 
Sectie 3
73 - 101
72 - 88
 
Sectie 4
103 - 163
90 - 164
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar). 

 

Straatnaam

Adrescode

Jozef Wautersstraat

WILJWAUT_000

 

Naamgeving

Sinds

1 oktober 1930

Vroegere naam:

Gulden Sporenlaan (mei 1942 - 1947)

 

Informatie

Kwam tot stand rond 1922-1923, toen daar door de Maatschappij voor Goedkope Woningen een aantal huizen werden gebouwd.

Werd voorheen Tuinwijk genoemd en kreeg haar naam op 1 oktober 1930 (Willebroek, van landbouwdorp tot industregemeente, Tony De Herdt en Tine Rabhoy, 1982).

Genoemd naar Jozef Wauters, socialistisch staatsman en journalist. Geboren te Rosoux op 8 november 1875 en overleden te Ukkel op 30 juni 1929.

Hij behaalde het doctoraat in de natuur- en scheikundige wetenschappen te Luik. Hij was als student reeds lid van de socialistische partij.

Hij werd in 1908 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hoei-Borgworm, een mandaat dat hij - op een korte onderbreking na - steeds hernieuwde.

Hij werd in 1910 directeur van het dagblad Le Peuple.

In de regeringen Delacroix en Carton de Wiart werd aan Jozef Wauters het departement van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading toevertrouwd (21 november 1918 tot 24 oktober 1921).

Jozef Wauters bracht ondermeer de wet op de achturendag, het koninklijk besluit tot oprichting van het nationaal Crisisfonds, een wet op de arbeidsongelukken en een pensioenwet tot stand (Winkler Prinsencyclopedie, 1954).

De Jozef Wautersstraat bevindt zich in de Tuinwijk, waar ze de Dendermondesteenweg met het Stationsplein verbindt.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Opmerking

Er is ook iets heel merkwaardig met de huisnummers in de Jozef Wautersstraat.

In de periode n WO II vind je huisnummers terug (zoals 2441, 2755, 4526, 6451, 11810...).

Dat is ook het geval in andere straten van de Tuinwijk.

Vraag: heeft dit iets te maken met tijdelijke noodwoningen in houten barakken?

Vraag: heeft iemand hierover meer informatie?

Om het overzichtelijk te houden, werden deze huisnummers ingedeeld bij andere nummers (eerste 2 of 3 cijfers gelijk) met de vermelding SUB.

 

zie ook de informatie bij de Hoge Heide over de noodwoningen / nieuwe woningen na WO I.

 

 

Goed om weten...

De Jozef Wautersstraat is een vrij lange straat.

Door het grote aantal huisnummers is het handiger om de huisnummers in het menu links op te splitsen in meerdere secties.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

Sectie 1

1 - 47

2 - 46

Gedeelte van de straat tussen het Stationsplein en de Eduard Anseelestraat

Sectie 2

49 - 71

48 - 70

Gedeelte vanaf de Eduard Anseelestraat tot aan de Berkenlei / Herman Vosstraat

Sectie 3

73 - 101

72 - 88

Gedeelte vanaf de Berkenlei / Herman Vosstraat tot aan de Emiel Vanderveldestraat

Sectie 4

103 - 163

90 - 164

Gedeelte vanaf Emiel Vanderveldestraat tot aan de Dendermondsesteenweg

 

 

Afbeeldingen

 

 

Na 1918 werden er rechts van de Dendermondsesteenweg, op de velden en de weiden die daar waren, door het Koning Albertfonds houten barakken geplaatst, waarvan er zich in 1935 nog 91 op het grondgebied van de in 1932 opgerichte parochie van de Heilige Familie bevonden.

Al werden er later vanaf 1924-1925 hele straten aangelegd.

De Tuinwijk, die wij hier vanuit de richting van het station zien, was in feite de verzamelnaam die men gaf aan de straten die meestal aan voormannen van de socialistische gedachte herinnerden.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976, foto Nels - Brussel

 

 

  

 

14 oktober 1921

De plaatsing van de half-tijdelijke woningen, de barakken en de latere sociale woningen gebeurde op de Hoge Heide, op het terrein waarvoor de "tuinwijkwedstrijd" werd uitgeschreven.

Het aanlegplan - dat 52 woningen omvatte - werd opgemaakt door architect Debruybe in opdracht van de Dienst der Verwoeste Gewesten.

Het plan werd door het schepencollege goedgekeurd op 14 oktober 1921.

Klik op het plan voor een grotere & leesbare versie in een nieuw venster.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

mei 1928

Postkaart waarvoor de foto werd gemaakt in de Tuinwijk.

Bron: uitg. L. Haems-Luypaerts - Willebroek

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal foto's van de Tuinwijk uit de periode tussen WO I en WO II. Kenmerkend voor deze woningen in de Tuinwijk (naar Brits model) zijn de mansarddaken.

Bron: ?

 

 

 

1930-1935

Noodwoningen / noodbarakken opgetrokken door het Koning Albert Fonds (KAF).

Bron: TS-VRTL, GEM-BIB

 

 

 

1930

Deze huizen in de Jozef Wautersstraat werden waarschijnlijk gebouwd in het gedeelte tussen het station en de Eduard Anseelestraat.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze woningen?

Bron: ?

 

 

 

26  mei 1942

Krantenartikel in verband met de verandering van de straatnaam Jozef Wautersstraat naar Gulden-Sporenlaan, op commando van de Duitse bezetter.

Bron: Gazet van Mechelen ( 26-05-1942, pg. 3)

 

 

 

 

Twee foto's gemaakt in 1981 van de huizen van de Tuinwijk.

Bron: ?

 

 

 

De Jozef Wautersstraat, vanaf de kruising met de Eduard Anseelestraat, in de richting van de Dendermondsesteenweg (2015).

Bron: PI-TB

 

 

 

-

Bron:

 

 

 

 

 

De huizen aan het speelplein, ter hoogte van de kruising van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei.

De huizen worden genummerd op de Hoge Heide (nrs. 21 en 23).

Bron: ?

 

 

  

 

De speeltuin aan de kruising van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei

Bron: PI-TB

 

 

 

Zicht op de Jozef Wautersstraat vanaf de kruising met de Eduard Anseelestraat - rechts op het einde is het speelterrein (2017).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

De huizen op de hoek van de Jozef Wautersstraat en de Berkenlei, tegenover het speelterrein (1981).

Bron: ?

 

 

 

Het parkeergedeelte in de Jozef Wautersstraat (tussen de Berkenlei en de Emiel Vanderveldestraat (2017).

Rechts op de foto staat het gebouw van de kindertuin.

Bron: ?

 

 

 

 

De Jozef Wautersstraat gezien vanaf aan de kleutertuin (kruising met de Emiel Vanderveldestraat) (2015).

Bron: PI-TB

 

 

 

2021

En gerenoveerde woning (nr. 72) met de mansarddakconstructie, zoals de woningen van de Tuinwijk oorspronkelijk werden gebouwd.

Bron:

 

 

 

 

De kruising van de Emiel Vanderveldestraat en de Jozef Wautersstraat - de foto's werden gemaakt in de richting van het station (2020).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Twee foto's van de Jozef Wautersstraat in het gedeelte vanaf de Emiel Vanderveldestrat - beide foto's werden gemaakt in de richting van die kruising.

De bloeiende kerselaars staan op de terreinen van de kleutertuin.

Links - waar de auto's geparkeerd staan - is de toegangspoort voor de gemeentelijke Werf Jozef Wautersstraat nr. 92)

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

De gebouwen die op het einde van de Jozef Wautersstraat werden opgetrokken door de Maatschapij voor Huisvesting in de periode 1950-1960.

Achter deze gebouwen liggen de terreinen van de gemeentelijke Werf.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

Het pleintje waar de Camille Huysmansstraat (links) in de Jozef Wautersstraat uitkomt.

Op de bovenste foto (2018) zien we rechts op de achtergrond de pastorij van de parochie Heilige Familie op de Dendermondsesteenweg.

Op de ondeste foto - die dateert van 2020) is dat gebouw afgebroken.

Bron: PI-TB

 

 

 

De laatste woningen in de Jozef Wautersstraat, net vr de Dendermondsesteenweg (2018).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Twee vrij recente foto's (2020) van het kruispunt waar de Jozef Wautersstraat op de Dendermondsesteenweg uitkomt.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 06-06-2022 - Toevoegen nieuwe foto (1935)
13-04-2022 - Toevoegen krantenartikel naar aanleiding van de verandering van de straatnaam (in WO II)
16-03-2022 - Toevoegen link voor informatie over de woningen in de Tuinwijk (Hoge Heide) - Verplaatsen foto noodbarakken op de Hoge Heide
10-10-2021 - Toevoegen bijkomende informatie over noodwoningen (Hugo Lejon)
08-10-2021 - Toevoegen recente foto
02-10-2021 - Creatie van de pagina