Info Straat
 
Pleintje
1 - 29
2 - 6
 
Centraal - deel I
8 - 68
31 - 69
 
Centraal - deel II
70 - 132
71 - 129
 
Bosbeek
131 - 153
134 - 168
 
Rijksweg
155 - 309
168A - 220
 
Kerkhof
 

 

Dendermondsesteenweg - Informatie, hernummering, persartikels

 

 

 

Pagina 1: informatie, hernummering, persartikels

Pagina 2: afbeeldingen

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het (huidige) huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Dendermondsesteenweg

WILDENDS_000

 

Naamgeving

Sinds

1821

Vroegere naam:

Dendermondsestraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Opmerking - Hernummering huizen

Ergens tussen 2000 en voor 2014 werd een grote hernummering van de gebouwen aan de Dendermondsesteenweg doorgevoerd, meerbepaald vanaf het vroegere dispensarium tot aan de parking van Fort van Breendonk, en dat aan de kant van het kerkhof.

De nummering die gebruikt wordt op deze webpagina's gaat over het huidige huisnummer, voor zover dit is af te leiden van de website Geopunt Vlaanderen.

Een juiste datum voor deze hernummering en meer exacte informatie werd aangevraagd bij het gemeentebestuur van Willebroek - van zodra die informatie beschikbaar is, worden de webpagina's met deze informatie uitgebreid (vakje Vroeger nummer).

Aan diezelfde kant van de straat zijn een groot aantal gebouwen verdwenen / herbouwd, tussen datzelfde dispensarium en de vroegere Don Boscoschool (aan de Molenbeek).

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

De huisnummers 31 tot 201 werden hernummerd (wanneer?).
(nà 2000 en vóór 2014 - zie advertentie Action Shop op nr. 111)

 

 

 

 

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

91

75

129

91

149

107

163

123

-

77

131

93

147

109

165

125

95

79

133

95

151

111

167

127

-

81

135

97

153

113

-

129

-

83

137

99

155

115

175

131

-

85

139

101

157

117

-

133

125

87

141

103

159

119

177

135

127

89

143

105

161

121

-

-

 

Bovenstaande tabel werd samengesteld uit gegevens van vroegere advertenties en vermeldingen, en deze van na de hernummering.

De hernummering wordt niet bevestigd door de gemeentelijke diensten. 

 

Informatie

De Dendermondsesteenweg is altijd één der belangrijkste straten van de gemeente Willebroek geweest. Dat blijkt uit de gegevens, door gemeentesecretaris J. Peeters en burgemeester P.J. Janssens "… binnen de gemeynte van Willebroeck, in zittinge van den raad minicipaels", op 27 maart 1821 ondertekend, en waarin gezegd wordt dat de "Dendermondse Straat" als de enige straat 1ste klasse werd aanzien, met een breedt van 11 ellen en 47 duimen.

De toenmalige Dendermondsestraat liep "... naer Dendermonde langs den Reyweg, den Wolf, Lippeloo, Baesrode..." en "... naer Mechelen, langs Blaesvelt en Heffen". Ze vertrok "... op het midden van de brugge liggende over de Zwarte Beeck, scheydende Blaesvelt van Willebroeck tot aen het midden van de straet genaemd den Boonhof. Loopende naer Londerzeel is deze heirbaene geheel aen Willebroeck ende van aen deze straet tot aen de Gloyestraet loopende naer Creweeck, is deze heirbaene voor de heiligt noordwaerts aan Willebroeck ende de andere heyligt zuydwaerts aen Puers".

Ze was - zoals hierboven gezegd - 11 ellen 47 duimen breed, al had ze op enkele plaatsen "... van op het scheyden van Blaesvelt tot aen het sas van Willebroeck maar 8 of 9 ellen".

Dat men toen al zinnens was de Dendermondsesteenweg te verleggen, blijkt duidelijk uit hetzelfde verslag, waarin gezegd wordt dat "... ingevalle deze heirbaen continueert langs de Palinckstraet", er een onrechtmatige inneming is aan het land van Franciscus Verbeeck. De gemeenteraad hoopt nochtans "... dat deze heirbaene zal loopen langs de Palinckstraat", ook al is er sprake dat ze "... langs den dyck van de Schipvaert" zal lopen ('t Vaartland, 1980, blz. 8).

Op 27 december 1823 verschijnt er een "waarschuwing" door burgemeester P.J. Janssens ondertekend, waarin gesteld wordt dat "... sedert de weg van Mechelen naar Dendermonde door Z.M. verklaard is te zyn een Provintialen weg, de zoom eigenaren zich haasten langs dezelven naar goeddunken in allerlei richtingen te bouwen uit vrees van hier in later te zullen verhinderd worden". Hij zegt verder dat bouwen langs deze weg geenszins verboden is, waarna de aanbeveling volgt dat dit enkel mag worden gedaan, na de door de provinciale autoriteiten verleende schriftelijke toelating.

In 1826 werd de Dendermondsesteenweg van de Vier Armen (nu August Van Landeghemplein) naar de Rijweg aangelegd, waardoor het vroegere tracé werd ontlopen.

Op 17 januari 1827 werd "in het lokaal van het Gouvernement" te Antwerpen tot de verpachting overgegaan van "Tol nr. 2 op den Provincialen Weg van Mechelen naar Dendermonde, welke zal geplaatst worden op ongeveer 5000 elle van den Tol nr. 1 op denzelfden weg naby de vereeniging met den weg naer Blaesveld". De tol mocht enkel in de richting naar Mechelen worden ontvangen. Een voorbeeld hiervan - zijnde de "Staet van barreelrechten betaeld over karren welke op de route van Mechelen naer Dendermonde voor de gemeente Willebroeck gereden hebben, den rebut van keyen door de provincie afgestaan" - is aanwezig in het archief van de gemeente Willebroek. Daarin wordt gesteld dat Corneille van Hoof van Rijweg, J.B. Croes uit Blaasveld en M. Gaeys uit Mechelen, op 29 en 30 mei 1832 0,15 gulden tolrecht per kar hadden betaald (GAW 1100).

Later in 1906 tijdens de gemeenteraadszitting van 7 maart, werden de kassei- en gezondheidswerken voor de Nieuwstraat en de Dendermondsesteenweg gestemd, die door Joseph De Groot uit Lier, mits 56.690 fr werden uitgevoerd.

Op 25 maart 1920 werd er op het gemeentehuis druk vergaderd, dit in verband met "het ontwerp van verrechting der provinciebaan Mechelen-Dendermonde", volgens het plan van R. Verhoustraeten, hoofdinigenieur en bestuurder van de Provinciale Dienst der Werken. In vervanging van de nieuwe wegenis door de provincie geopend, verklaarde het gemeentebestuur zich bereid om de oude provinciebaan over te nemen "begrepen tussen de baanbrug over de vaart en het kruispunt met de Dorpstraat en de Palingstraat, anders gezegd het oude Sasplein en de Nieuwstraat" (GAW 826).

De Dendermondsesteenweg die in de buurt van het Fort van Breendonk vertrekt en ter hoogte van het August Van Landeghemplein eindigt, herinnert ons aan het aan de samenvloeiing van Dender en Beneden-Schelde gelegen Dendermonde, trefpunt van de landwegen uit Mechelen, Brussel, Aalst en Gent.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

 

Goed om weten...

De Dendermondsesteen is één van de langste straten van Willebroek met heel wat handelszaken en beroepslui.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de gegevens van de straat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - zowel via de tabel hieronder al via het menu links kan je naar deze secties navigeren.

Daar vind je dan de huisnummers per sectie in het menu aan de linkerkant.

 

Naam van de "sectie"

Huidige huisnummers

Omschrijving

Info straat

niet van toepassing

(deze pagina)

 

algemene informatie, gebeurtenissen, die niet specifiek aan een adres in deze straat zijn verbonden

Pleintje

1 - 29

(parkje)

 

deel vanaf het August Van Landeghemplein tot aan de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan

Centraal - deel I

31 - 69

8 - 68

 

deel vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan tot aan de Bosbeek (eerste helft)

Centraal - deel II

71 - 129

70 - 132

 

deel vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan tot aan de Bosbeek (tweede helft)

Bosbeek

131 - 153

134 - 168

 

deel vanaf de Bosbeek tot aan het kruispunt met de Nachtegaalstraat / Denderlaan

Rijksweg

155 - 309

168A - 220

 

deel vanaf de Nachtegaalstraat / Denderlaan tot aan de brug over de A12

Kerkhof

niet van toepassing

 

 

webpagina's met informatie over de begraafplaats

 

Zie ook: August Van Landeghemplein

 

Vermeldingen in de pers

 (Overstroming) Te Willebroek (Gazet van Antwerpen, 30-11-1939, pg. 5)

 

 

Nog verwerken

TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers)

café De Volksvriend, uitgebaat door Angèle Bal in 1955 - welk huis nummer? nr. 132?

 

Facebook Willebroek Vintage 

café Marly - Louis Keghels op huis nr. 24

 

GB:  

In de telefoonlijst van 1938 staan op Dendermondsesteenweg nr.64 Fr. & R. De Maeyer genoteeerd met telefoonnr. Willebroek 203.

Weet iemand meer over deze personen?

 

 

 

Laatste wijziging 28-06-2024 - Toevoegen vraag Fr. & R. De Maeyer (Dendermondsesteenweg nr. 64)
15-02-2024 - Opsplitsen van de pagina
20-09-2023 - Toevoegen huis nr. 24
25-08-2023 - Controle
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Toevoegen tabel hernummering huizen
16-07-2023 - Controle
10-07-2022 - Toevoegen persartikel (1939)
13-02-2022 - Toevoegen foto's van de Bosbeek
11-02-2022 - Toeveoegen foto's in het centrale deel van de straat
03-02-2022 - Herstructureren pagina - Toevoegen foto's
13-12-2021 - Toevoegen informatie van de gemeente Willebroek
02-08-2021 - Creatie van de pagina