Info Straat
 
Pleintje
1 - 29
2 - 6
 
Centraal - deel I
8 - 68
31 - 69
 
Centraal - deel II
70 - 132
71 - 129
 
Bosbeek
131 - 153
134 - 168
 
Rijksweg
155 - 309
168A - 220
 
Kerkhof
 

 

Opmerking - Hernummering huizen

Ergens tussen 2000 en voor 2014 werd een grote hernummering van de gebouwen aan de Dendermondsesteenweg doorgevoerd, meerbepaald vanaf het vroegere dispensarium tot aan de parking van Fort van Breendonk, en dat aan de kant van het kerkhof.

De nummering die gebruikt wordt op deze webpagina's gaat over het huidige huisnummer, voor zover dit is af te leiden van de website Geopunt Vlaanderen.

Een juiste datum voor deze hernummering en meer exacte informatie werd aangevraagd bij het gemeentebestuur van Willebroek - van zodra die informatie beschikbaar is, worden de webpagina's met deze informatie uitgebreid (vakje Vroeger nummer).

Aan diezelfde kant van de straat zijn een groot aantal gebouwen verdwenen / herbouwd, tussen datzelfde dispensarium en de vroegere Don Boscoschool (aan de Molenbeek).

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

De huisnummers 31 tot 201 werden hernummerd (wanneer?).
(nà 2000 en vóór 2014 - zie advertentie Action Shop op nr. 111)

 

 

 

 

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

huidig nr

voordien

91

75

129

91

149

107

163

123

-

77

131

93

147

109

165

125

95

79

133

95

151

111

167

127

-

81

135

97

153

113

-

129

-

83

137

99

155

115

175

131

-

85

139

101

157

117

-

133

125

87

141

103

159

119

177

135

127

89

143

105

161

121

-

-

 

Bovenstaande tabel werd samengesteld uit gegevens van vroegere advertenties en vermeldingen, en deze van na de hernummering.

De hernummering wordt niet bevestigd door de gemeentelijke diensten. 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het (huidige) huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Dendermondsesteenweg

WILDENDS_000

 

Naamgeving

Sinds

1821

Vroegere naam:

Dendermondsestraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

De Dendermondsesteenweg is altijd één der belangrijkste straten van de gemeente Willebroek geweest. Dat blijkt uit de gegevens, door gemeentesecretaris J. Peeters en burgemeester P.J. Janssens "… binnen de gemeynte van Willebroeck, in zittinge van den raad minicipaels", op 27 maart 1821 ondertekend, en waarin gezegd wordt dat de "Dendermondse Straat" als de enige straat 1ste klasse werd aanzien, met een breedt van 11 ellen en 47 duimen.

De toenmalige Dendermondsestraat liep "... naer Dendermonde langs den Reyweg, den Wolf, Lippeloo, Baesrode..." en "... naer Mechelen, langs Blaesvelt en Heffen". Ze vertrok "... op het midden van de brugge liggende over de Zwarte Beeck, scheydende Blaesvelt van Willebroeck tot aen het midden van de straet genaemd den Boonhof. Loopende naer Londerzeel is deze heirbaene geheel aen Willebroeck ende van aen deze straet tot aen de Gloyestraet loopende naer Creweeck, is deze heirbaene voor de heiligt noordwaerts aan Willebroeck ende de andere heyligt zuydwaerts aen Puers".

Ze was - zoals hierboven gezegd - 11 ellen 47 duimen breed, al had ze op enkele plaatsen "... van op het scheyden van Blaesvelt tot aen het sas van Willebroeck maar 8 of 9 ellen".

Dat men toen al zinnens was de Dendermondsesteenweg te verleggen, blijkt duidelijk uit hetzelfde verslag, waarin gezegd wordt dat "... ingevalle deze heirbaen continueert langs de Palinckstraet", er een onrechtmatige inneming is aan het land van Franciscus Verbeeck. De gemeenteraad hoopt nochtans "... dat deze heirbaene zal loopen langs de Palinckstraat", ook al is er sprake dat ze "... langs den dyck van de Schipvaert" zal lopen ('t Vaartland, 1980, blz. 8).

Op 27 december 1823 verschijnt er een "waarschuwing" door burgemeester P.J. Janssens ondertekend, waarin gesteld wordt dat "... sedert de weg van Mechelen naar Dendermonde door Z.M. verklaard is te zyn een Provintialen weg, de zoom eigenaren zich haasten langs dezelven naar goeddunken in allerlei richtingen te bouwen uit vrees van hier in later te zullen verhinderd worden". Hij zegt verder dat bouwen langs deze weg geenszins verboden is, waarna de aanbeveling volgt dat dit enkel mag worden gedaan, na de door de provinciale autoriteiten verleende schriftelijke toelating.

In 1826 werd de Dendermondsesteenweg van de Vier Armen (nu August Van Landeghemplein) naar de Rijweg aangelegd, waardoor het vroegere tracé werd ontlopen.

Op 17 januari 1827 werd "in het lokaal van het Gouvernement" te Antwerpen tot de verpachting overgegaan van "Tol nr. 2 op den Provincialen Weg van Mechelen naar Dendermonde, welke zal geplaatst worden op ongeveer 5000 elle van den Tol nr. 1 op denzelfden weg naby de vereeniging met den weg naer Blaesveld". De tol mocht enkel in de richting naar Mechelen worden ontvangen. Een voorbeeld hiervan - zijnde de "Staet van barreelrechten betaeld over karren welke op de route van Mechelen naer Dendermonde voor de gemeente Willebroeck gereden hebben, den rebut van keyen door de provincie afgestaan" - is aanwezig in het archief van de gemeente Willebroek. Daarin wordt gesteld dat Corneille van Hoof van Rijweg, J.B. Croes uit Blaasveld en M. Gaeys uit Mechelen, op 29 en 30 mei 1832 0,15 gulden tolrecht per kar hadden betaald (GAW 1100).

Later in 1906 tijdens de gemeenteraadszitting van 7 maart, werden de kassei- en gezondheidswerken voor de Nieuwstraat en de Dendermondsesteenweg gestemd, die door Joseph De Groot uit Lier, mits 56.690 fr werden uitgevoerd.

Op 25 maart 1920 werd er op het gemeentehuis druk vergaderd, dit in verband met "het ontwerp van verrechting der provinciebaan Mechelen-Dendermonde", volgens het plan van R. Verhoustraeten, hoofdinigenieur en bestuurder van de Provinciale Dienst der Werken. In vervanging van de nieuwe wegenis door de provincie geopend, verklaarde het gemeentebestuur zich bereid om de oude provinciebaan over te nemen "begrepen tussen de baanbrug over de vaart en het kruispunt met de Dorpstraat en de Palingstraat, anders gezegd het oude Sasplein en de Nieuwstraat" (GAW 826).

De Dendermondsesteenweg die in de buurt van het Fort van Breendonk vertrekt en ter hoogte van het August Van Landeghemplein eindigt, herinnert ons aan het aan de samenvloeiing van Dender en Beneden-Schelde gelegen Dendermonde, trefpunt van de landwegen uit Mechelen, Brussel, Aalst en Gent.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Goed om weten...

De Dendermondsesteen is één van de langste straten van Willebroek met heel wat handelszaken en beroepslui.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de gegevens van de straat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - zowel via de tabel hieronder al via het menu links kan je naar deze secties navigeren.

Daar vind je dan de huisnummers per sectie in het menu aan de linkerkant.

 

Naam van de "sectie"

Huidige huisnummers

Omschrijving

Info straat

niet van toepassing

(deze pagina)

 

algemene informatie, gebeurtenissen, die niet specifiek aan een adres in deze straat zijn verbonden

Pleintje

1 - 29

(parkje)

 

deel vanaf het August Van Landeghemplein tot aan de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan

Centraal - deel I

31 - 69

8 - 68

 

deel vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan tot aan de Bosbeek (eerste helft)

Centraal - deel II

71 - 129

70 - 132

 

deel vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat en de Kapellenboslaan tot aan de Bosbeek (tweede helft)

Bosbeek

131 - 153

134 - 168

 

deel vanaf de Bosbeek tot aan het kruispunt met de Nachtegaalstraat / Denderlaan

Rijksweg

155 - 309

168A - 220

 

deel vanaf de Nachtegaalstraat / Denderlaan tot aan de brug over de A12

Kerkhof

niet van toepassing

 

 

webpagina's met informatie over de begraafplaats

 

Zie ook: August Van Landeghemplein

 

Vermeldingen in de pers

 (Overstroming) Te Willebroek (Gazet van Antwerpen, 30-11-1939, pg. 5)

 

 

Afbeeldingen

 

Algemene afbeeldingen - Panorama's

 

Huizen in de buurt van het August Van Landeghemplein (tegenover de Jongensgemeenteschool)

 

Parkje - Jongensgemeenteschool

 

Deel vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat / Kapellenboslaan

 

Vanaf de Bosbeek tot aan de Rijksweg

 

Buurt van de begraafplaats

 

 

Algemene afbeeldingen - Panorama's

 

 

 

2016

Twee panorama's gemaakt van op de watertoren van Willebroek (Zegestraat nr. 2).

Op de bovenste foto een beeld van het heraangelegde "park" voor de school en het pleintje (rechts).

Op de onderste foto een zicht op het kruispunt van de Dendermondsesteenweg (van links naar rechts) met de Emiel Vandeveldestraat (midden boven) en de Zegestraat (rechtsonder).

Bron: ?

 

 

 

2017

Het gedeelte van de Dendermondsesteenweg gezien vanaf het dak van de gemeentelijke diensten (August Van Landeghemplein nr. 3).

Bron: GEM-PUB

 

 

Huizen in de buurt van het August Van Landeghemplein

 

 

augustus 1906.

Postkaart met links de gebouwen op het huidige August Van Landegehemplein. Het witte gebouw is waar later café Odeon zal komen.

Rechts midden op de foto de Nieuwstraat, met links op de hoek de herberg Keizershof.

Rechts op de hoek van de straat de woning van de brouwersfamilie Erix.

Bron: Edit. Thomas - Willebroek

 

 

 

najaar 1906

Een zicht van op ongeveer dezelfde plaats als de postkaart hierboven.

Let wel op de gebouwen die nog steeds te zien zijn op de plaats waar later het August Van Landeghemplein - het Pleintje - gaat komen.

Bron: SBP - Brussel

 

 

 

juli 1912

Een postkaart uitgegeven door drukkerij Thomast met een gelijkaardig beeld, gemaakt van op de Dendermondsesteenweg.

Rechts de gebouwen op het latere Pleintje, de woning van brouwersfamilie Erix (rechts), en links het latere café Odeon (witte gevel) en het Keizershof aan de ingang van de Nieuwstraat.

Op de achtergrond zie je de schouwen van de papier- en stoomketelfabriek van Louis De Naeyer.

Bron: edit. drukkerij Thomas.

 

 

 

30 april 1915

In 1826 werd de Nieuwstraat in rechte lijn doorgetrokken, waardoor de huidige Dendermondsesteenweg tot stand kwam.

In dit beeld dat wij van Willebroek uit naar het Fort van Breendonk toe te zien krijgen, is er vlak naast de eerste paal gelegen woning van de "ontkiemer", die de afgekeurde koeien kookte en het vlees ervan ontkiemde, om het later aan de man te brengen.

In het tweede huis woonde Zjang van de Katte, die destijds baas was bij De Naeyer.

In het huis met vooruitspringende gevel is nu de Kredietbank gevestigd.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

juli 1924

Dezelfde gevelrij, maar dan gezien in de andere richting.

Op de achterfrond: de schouwen van de fabrieken van Louis De Naeyer.

Links het parkje voor de Jongensgemeenteschool.

Bron: Nels - Brussel.

 

 

 

1935

Het begin van de Dendermondsesteenweg nabij het centrum.

Bron: ?

 

 

 

zomer 1961

Diezelfde Dendermondsesteenweg gezien van aan het "Pleintje". Met grote reclame GKF op de zijgevel van de supermarkt Amelinckx.

Bron: PI-TB

 

 

 

En dan nog een meer recente foto (2010) op de Dendermondsesteenweg vanaf het pleintje.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2014

Begin van de Dendermondsesteenweg aan het parkje.

Bron: PI-TB

 

 

 

De bushaltes die vroeger op het August Van Landeghemplein en in de Schoolweg waren, werden verplaatst naar de Dendermondsesteenweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Voorjaar 2015

Zicht op het begin van de Dendermondsesteenweg in het centrum van Willebroek (het Pleintje) en het parkje aan de gemeenteschool).

Bron: PI-TB

 

 

 

april 2015

Het begin van de Dendermondsesteenweg gezien van aan het standbeeld in het parkje (richting Pleintje).

Bron: PI-TB

 

 

 

De huizen tegenover de vroegere jongensgemeenteeschool aan het begin van de Dendermondsesteenweg (2015).

Bron: PI-TB

 

 

Parkje - Jongensgemeenteschool

 

De jongensgemeenteschool wordt ingedeeld onder August Van Landeghemplein nr. 4.

 

 

Deze foto dateert van rond 1945 (?).

Het park tussen de school en de Dendermondsesteenweg heeft al een aantal gedaanteveranderingen ondergaan.

Bron: ?

 

 

 

periode 1940-1950

De vroegere Jongensgemeenteschool.

Bron: ?

 

 

 

Het standbeeld dat de nijverheid en het gezin in de samenleving illustreert in het park aan de Dendermondsesteenweg.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1950-1960

De schoolgebouwen - merk op dat de vroegere ramen vervangen zijn door veel grotere glasvlakken, zodat er meer licht in de klassen komt.

Ook het zadeldak is vervangen door een plat dak.

Bron: ?

 

 

 

 

De schoolgebouwen en het standbeeld.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Het pad vlak voor de schoolgebouwen, waar ook de ingang van de school is.

Deze weg hoorde vroeger bij de Emiel Vanderveldestraat / Peperstraat. Deze Peperstraat liep toen van "Kreweg" tot aan het Oud-Sasplein.

Bron: ?

 

 

 

 

 

Twee postkaarten van de school en het parkje aan de Dendermondsesteenweg (± 1960).

Behalve het standbeeld is op de onderste foto ook het "kaartershuisje" in de Schoolweg te zien.

Bron: Nels - Brussel

 

 

 

De watertoren vlakbij de kruising van de Dendermondsesteenweg met de Zegestraat / Kapellenboslaan / Emiel Vanderveldestraat (± 1965).

De watertoren werd in 1950 in gebruik genomen. Meer informatie op de pagina van de watertoren in de Zegestraat nr. 2.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Ingang van de school op een feestdag: de vlag hangt aan de vlaggenstok.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal fotos van school en park aan de Dendermondsesteenweg uit de periode 2010 - 2020.

Bron: PI-TB, GEM-PUB

 

 

 

2016 - 2017

In deze periode wordt het vervallen "kaartershuisje" (op de achtergrond) afgebroken om plaats te maken voor een gebouwencomplex waarin o.a. een aantal dokters hun praktijk zullen vestigen

(Emiel Vanderveldestraat nr. 2 A).

Bron: PI-TB

 

 

 

Poutrel Plage: een feestelijke gebeurtenis georganiseerd door café Poutrel (in 2017) (Dendermondsesteenweg nr. 9).

Bron: PI-TB

 

 

Vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat / Kapellenboslaan

 

 

Najaar 1912

Zicht op de Dendermondsesteenweg richting centrum, met op de achtergrond de schoorstenen van de fabrieken Louis De Naeyer.

De muur aan de rechterzijde is gesitueerd waar later het dispensarium zal komen.

Vraag: weet iemand meer over het gebouw uiterst rechts op de foto?

Bron: ?

 

 

 

 

 

februari 1932

Optocht op de Dendermondsesteenweg ter gelegenheid van de plechtige opening van het nieuwe Volkshuis tegenover het Louis De Naeyerplein.

Bron: ?

 

 

 

Een begrafenisstoet in de periode 1945-1950.

Het was toen heel gebruikelijk dat deze plechtigheid helemaal te voet gebeurde, waarbij de lijkwagen gevolgd werd door een hele optocht, meestal met de pastoor die de begrafenisdienst leidde helemaal vooraan, en dat tot op de begraafplaats.

Bron: ?

 

 

 

 

Woningen in het centrale deel van de Dendermondsesteenweg (2010-2015).

Bron: PI-TB

 

 

 

±2015

De watertoren en de Dendermondsesteenweg, gezien van aan de kruising met de Jozef Wautersstraat.

Rechts ziet men de ingang van de parochiezaal van de heilige Familie.

Bron: PI-TB

 

 

 

september 2015

De huizen aan de Dendermondsesteenweg gezien van aan de verkeerslichten aan de Kapellenboslaan.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Twee recente foto's van het kruispunt aan de Dendermondsesteenweg - de foto's werden gemaakt van uit de Jozef Wautersstraat.

Het kerkgebouw van de heilige Familie is intussen afgebroken.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het huis op de hoek van de Dendermondsesteenweg en de Jozef Wautersstraat nr. 163.

Bron: PI-TB

 

 

Vanaf de Bosbeek tot aan de Rijksweg

 

 

 

 

De Bosbeek stroomt onder door de Dendermondsesteenweg, aan de ene kant naast het vroegere schoolgebouw van Don Bosco (Dendermondsesteen nr. 129) en aan de andere kant van de straat o.a. langs de achterkant van de gebouwen in de Jozef Wautersstraat (zie de foto's hierboven) (± 2015).

Deze beek zorgt voor de noodzakelijke waterafvoer van stroomopwaarts gelegen gebieden.

Bij zware regenval durft de Bosbeek wel eens buiten de oevers treden, met de bijhorende schade als gevolg.

Derhalve werden de nodige werken uitgevoerd om deze overstromingen zoveel mogelijk te beperken.

Bron: PI-TB

 

 

 

april 2015

Langs het laatste deel van de Dendermondsesteenweg - vanaf de Bosbeek tot aan de brug over de Rijksweg - bevinden zich de meeste grote winkels en handelszaken.

Bron: PI-TB

 

 

Buurt van de begraafplaats

 

 

 

Bovenstaande foto's van de begraafplaats werden gemaakt in de periode 2015-2018.

Deze "dodenakker" heeft de hoofdingang aan de Dendermondsesteenweg. Op de bovenste foto het monument van de gesneuvelden, dat zich aan de ingang bevindt.

Meer informatie over het kerkhof vindt men op deze webpagina.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers)

café De Volksvriend, uitgebaat door Angèle Bal in 1955 - welk huis nummer? nr. 132?

 

Facebook Willebroek Vintage 

café Marly - Louis Keghels op huis nr. 24

 

 

 

Laatste wijziging 20-09-2023 - Toevoegen huis nr. 24
25-08-2023 - Controle
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Toevoegen tabel hernummering huizen
16-07-2023 - Controle
10-07-2022 - Toevoegen persartikel (1939)
13-02-2022 - Toevoegen foto's van de Bosbeek
11-02-2022 - Toeveoegen foto's in het centrale deel van de straat
03-02-2022 - Herstructureren pagina - Toevoegen foto's
13-12-2021 - Toevoegen informatie van de gemeente Willebroek
02-08-2021 - Creatie van de pagina