Info Straat
 
001
002
003
- Go! Atheneum
006
008
012
013
023
024
028
029
034
041
042
044
046 - 048
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Herman Vosstraat

WILHEVOS_000

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Genoemd naar Herman Vos, politicus en journalist (°Antwerpen 30 maart 1889 +Antwerpen 12 mei 1952).

Hij werd na de eerste wereldoorlog - wegens lidmaatschap van de activistische Raad van Vlaanderen - tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd einde 1920, nadat hij was vrijgekomen, hoofdredacteur van De Ploeg, het orgaan van de Frontpartij. En hij was een der markantste woordvoerders van het Vlaams-Nationalisme in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij in april 1931 zijn wetsvoorstel tot federale inrichting van België indiende. In 1933 nam hij ontslag als hoofdredacteur van het dagblad "De Schelde", nadat gebleken was dat het Vlaams-Nationalisme een steeds sterkere rechts-autoritaire koers ging varen. Hij brak met de beweging, werd lid van de Belgische Werkliedenpartij en was van 1936 tot aan zijn dood socialistisch senator voor Antwerpen. Datzelfde jaar werd hij medewerker en later redacteur aan de Volksgazet. Hij was achtereenvolgens nog minister van Openbare Werken (september 1944 - maart 1946) en van Openbaar Onderwijs (maart 1946 - maart 1947) en maakte deel uit van het Centrum voor de Nationale Oplossing van de Vlaams-Waalse Vraagstukken, dat in 1948 werd opgericht (Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, deel V, 1974).

De Herman Vosstraat ligt in de wijk Emiel Vanderveldestraat.

De straat vertrekt ter hoogte van de Guido Gezellestraat, passeert de Eduard Anseelestraat, waar ze een zwaai naar rechts neemt, de Gaston Fromontstraat kruist en aan de Jozef Wautersstraat eindigt.

De vroegere pastorij bevond zich langsheen het Pastoorstraetje (1844), zijnde de huidige Herman Vosstraat. De pastorij was tijdens de eerste wereldoorlog gans vervallen, en was in juli 1917 onbewoonbaar geworden, waarna ze werd afgebroken.

Later werden - door toedoen van het Koning Albert Fonds (KAF) 18 woningen in de hof opgetrokken, die op hun beurt verdwenen om plaats te maken voor de Rijksmiddelbare School die op 12 juli 1936 werd ingehuldigd.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

In de Herman Vosstraat werd volgende hernummering toegepast (wanneer?):

  • huis nummer 44A werd veranderd naar 62
  • huis nummer 46 werd veranderd naar 66
  • huis nummer 50 werd veranderd naar 70
  • huis nummer 52 werd veranderd naar 72

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

1960 - 1970

Het speelpleintje aan de Herman Vosstraat, op de plaats waar de Gulden Vliesstraat, de Jan Helmanstraat en de Egmont en Hoornstraat samenkomen.

Bron: ?

 

 

 

2010

De huizen tegenover het schoolgebouw in het eerste deel van de Herman Vosstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015

De gerenoveerde woning op nr. 12.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

De huizen tegenover het speelpleintje (nr. 34 tot 44).

De bovenste foto werd gemaakt in 1972, de onderste foto in 2010.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

Nog eens hetzelfde huizenblok tegenover het speelplein (nr. 34 - 44).

Foto's resp. van 2010, 2015 en 2017.

Bron: ?

 

 

 

2015

Het huizenblok in het straatgedeelte tussen de Gulden Vliesstraat en de Gaston Fromontstraat.

Het gebouw op het einde van de straat links is de zaak van wooninrichting André Pepermans, op nr. 46-48.

Bron:

 

 

 

 

2010

De huizen in het straatdeel tussen de Gaston Fromontstraat en de Jozef Wautersstraat (zuidelijke kant).

Bron: PI-TB

 

 

 

2008

De huizen aan de overzijde (noordkant) tussen de Gaston Fromontstraat en de Jozef Wautersstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

Huizen nr. 43 tot 45, net voor het kruispunt met de Jozef Wautersstraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 15-09-2023 - Controle
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
02-09-2022 - Toevoegen nr. 41
16-07-2022 - Toevoegen nr. 23
16-12-2021 - Toevoegen informatie gemeente Willebroek
10-10-2021 - Creatie van de pagina