Info Straat
 
023
036
038
052
056
064
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Straatnaam

Adrescode

Gaston Fromontstraat

WILGFROM_000

 

Naamgeving

Sinds

1 mei 1966

Vroegere naam:

Verbindingsstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Op 1 mei 1966 werd de Verbindingsstraat, vanaf de Edward Anseelestraat naar de Emiel Vanderveldestraat - na collegebeslissing - gewijzigd in Gaston Fromontstraat, ter herinnering aan Gaston Jacques Jean Fromont, die op 1 juli 1881 te Willebroek geboren werd en er op 11 augustus 1965 overleed.

Gaston Fromont was bankwerker van beroep. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij lid van het plaatselijk Hulp- en Voedingscomité en nadien secretaris van de ziekenbond "Broederlijke Ondersteuning" en van de socialistische Metaalwerkersbond.

Hij werd op 16 juni 1921 - nadat de socialisten in Willebroek de volstrekte meerderheid hadden behaald - als schepene geďnstalleerd.

Hij was provincieraadslid van 1919 tot 1929, en burgemeester van 9 januari 1928 tot 10 januari 1953.

Tijdens de bezetting van 1940-1944 werd hij door de Duitse overheid uit zijn ambt van burgemeester ontzet. Op 1 februari 1941 werd hij op het gemeentehuis door de SS van het Fort van Breendonk aangehouden en aldaar gedurende 5 maanden gevangen gezet.

Gaston Fromont was van 24 februari 1932 tot 27 november 1932 provinciaal senator, en van 27 november 1932 tot 1949 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

De straat bestaat eigenlijk uit twee delen, gescheiden door de Herman Vosstraat. Het gedeelte ten zuiden van deze straat is deel van de "nieuwe wijk".

Tussen de huizen met nummers 52 en 54 loopt de straat naar het Brandweerplein.

Vraag: wanneer werd de Verbindingsstraat officieel in gebruik genomen?

Bron: PI-GB

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

2010

Het gedeelte van de straat ten noorden van de Herman Vosstraat (langs de zijde van het KTA). Foto gemaakt uit d Eduard Anseelestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2017

Het deel van de straat dichts bij het KTA / Eduard Anseelestraat.

Bron: ?

 

 

 

± 2017

Nieuw gebouwde woningen in de de Gaston Fromontstraat, in de buurt van de Eduard Anseelestraat.

Bron: ?

 

 

 

± 2015

Het deel van de straat tussen de Herman Vosstraat en de Emiel Vanderveldestraat.

Bron: ?

 

 

 

31 oktober 2018

Jaarmarkt in de Gaston Fromontstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015

Woning aan de linkerzijde van de toegang tot het Brandweerplein.

Bron: ?

 

 

 

 

20 december 2010

Het linkse huis heeft huis nummer 55.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 2017

Het linkse huis heeft huis nummer 55.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015

Eerste huizenblok in de "nieuwe wijk" (deel tussen de Herman Vosstraat en de Emiel Vanderveldestraat)

Bron: ?

 

 

 

Het huizenblok met links huisnr. 55 tot rechts huisnr. 61.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2023

Gedeelte van de Gaston Fromontstraat vanaf de Eduard Anseelestraat, gezien in de richting van de Herman Vosstraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 15-12-2023 - Toevoegen afbeelding najaar 2023
06-09-2023 - Controle - Herschikken foto's - Toevoegen vraag
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
10-10-2021 - Toevoegen infokader foto's
12-04-2021 - Toevoegen foto's en nieuwe informatie
11-04-2021 - Creatie van de pagina