Info Straat
 
Sectie I
1 - 53
2 - 36
 
Sectie II
55 - 77
38 - 56
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Opmerking:

Aan het bein van de straat werden een aantal huizen afgebroken, oa. om nieuwere & grotere gebouwen te plaatsen.

Het gaat hem om de huisnummers 1, 2, 3 en 5.

In het eerste deel van de straat, vlak voorbij Kloddemansveldweg, vind je de huizen met de onpare nummers 31 tot en met 43 evenmin terug.

En aan het einde van dit eerste deel van de straat, werden de panden op nrs. 36 en 38 saemengevoegd tot nr. 36

 

Straatnaam

Adrescode

Guido Gezellestraat

WILGGEZL_000

 

Naamgeving

Sinds

1930

Vroegere naam:

Nockerstraat, Nokkestraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

En der voorname straten in het aloude Willebroek, waarvan in 1715 reeds sprake was, toen melding werd gemaakt van de Nockerstraat (RA Antwerpen, nr. 4071, notaris Jan De Cock, 7-11-1715).

Later in 1734 heeft men het over het huis het Solleveldeken aan de Nockerstraat (RA Antwerpen, nr. 4092, notaris Jan De Cock, 30-3-1734) en in 1737 over het huis in de Nockerstraat, "paelende aen den hantbooghof en het armengoed (RA Antwerpen, nr 4095, notaris Jan De Cock, 4-6-1737).

Janssens-Modaff en Joos werden later aangesteld om het kasseien van de Nokkestraat te volgen (gemeenteraad, 12-8-1834).

Verteld wordt dat de eerst bekende wip van de Koninklijke St-Nikllaasgilde zich op het Schuttershof bevond, gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Nokkestraat, zijnde een "prachtige plaats met beuken, eiken en notelaars omgeven" (Willebroekse Kronieken, 1984-1).

De naam Nokkestraat (Nockerstraet) staat waarschijnlijk in nauw verband met de bekende vruchtkernen van de noteboom, die "okkernoten" worden genoemd.

De Nokkestraat werd in 1821 officieel vermeld in de "Rangschikking der Wegen" als een straat van 3de klasse, die een normale breedte van 4 ellen 48 duimen diende te hebben. Ze gaf "communicatie met het Dorp en met d'Appeldoncktraat" en "ze begint in het Dorp en eyndigt in d'Appeldonckstraat".

De Nokkestraat werd in 1930 in Guido Gezellestraat gewijzigd, als herinnering aan priester-dichter Guido Gezelle die toen werd herdacht. Hij werd op 1 mei 1830 te Brugge geboren, werd priester en leraar en was voor de rest van z'n leven kapelaan. Hij hield zich bezig met folklore en met dialectstudies, maar maakte vooral naam met z'n gedichten zoals "Dichtoefeningen" (1858), "Tijdkrans" (1893, "Rijmsnoer om en om het jaar" (1893) e.a. De bronnen van zijn onderwerpen zijn natuur, volk en verleden, gezien in hun betrekking tot God. Zijn pozie is ritmisch en uiterst expressief wat de klank aangaat. Hij overleed op 27 novepber 1899 in zijn geboortestad (Brugge) (Ik probeer mijn pen, Atlas van de Nederlandse Letterkunde, 1979).

De Guido Gezellestraat is de straat die ter hoogte van de IJzerenwegstraat begint, de Stationsstraat kruist en aan de Herman Vosstraat eindigt.

De molen van Monneke Maes was daar vroeger gelegen.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989. "Wandelboek van het oude Willebroek", Jos De Keersmaecker

 

Ligging in de gemeente

 

 

Goed om weten...

De Guido Gezellestraat - vroeger Nokkestraat / Nockerstraat - heeft te veel huisnummers waarvoor informatie getoond kan worden, om overzichtelijk te tonen in het menu links.

Om die reden is het handiger om de Guido Gezellestraat op te splitsen in 2 secties:

 

  • de eerste sectie van de Herman Vosstraat tot aan de kruising met de Stationsstraat
  • de tweede sectie vanaf de Stationsstraat tot aan de spoorwegbrug / IJzerenwegstraat

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

Sectie I

1 - 53

2 - 36

de huizen vanaf de Herman Vosstraat tot aan de kruising met de Stationsstraat

 Sectie II

55 tot 77

38 - 56 

de huizen vanaf de kruising met de Stationsstraat tot aan de IJzerenwegstraat

 

 

Afbeeldingen

 

 

6 december 1903

Advertentie in de Gazet van Antwerpen waarin planten worden aangeboden.

Vraag: weet iemand waar deze boomkweker (Jules Amelinckx-Puylaert) juist gevestigd was?

Bron: Gazet van Antwerpen (1903)

 

 

 

 

2017

Op de hoek van de Guido Gezellestraat en de Herman Vosstraat werden de oorspronkelijke huizen afgebroken (nr. 1 - 5) afgebroken en vervangen door een nieuw en groter gebouw.

Dit huis wordt echter genummerd in de Herman Vosstraat (huis nr. 2-4).

Bron: ?

 

 

 

2015

Zicht vanaf de oude terreinen waar de windmolen van Edmond Maes stond, in de richting van de spoorweg.

Hier situeert zich nu het verkeersplein op de kruising van Guido Gezellestraat, Stationsstraat en Kerkstraat.

Aan de overkant van het plein is het tweede deel van de Guido Gezellestraat, dat verder loopt richting IJzerenwegstraat en Veert.

Bron: PI-GB

 

 

 

zomer 2015

De spoorwegbrug aan de Veert, die het einde vormt van de Guido Gezellestraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

GB: 

In de telefoonlijst van 1938 wordt een zeker A. Delville vernoemd met nr. Willebroek 295 (1938).

Weet iemand meer over deze persoon?

 

 

 

Laatste wijziging 30-06-2024 - Toevoegen vraag (1938) i "Nog verwerken".
02-04-2024 - Toevoegen nr. 9
08-09-2023 - Controle
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
17-09-2021 - Opsplitsen huisnummermenu in 2 secties
15-09-2021 - Opladen foto's en voorbereiding andere huisnummers
28-07-2021 - Creatie van de pagina