Info Straat
 
Dr. H. Persoons
 
Vredesbrug
 
001
002
003
004
008
009
010
011
012
013
014
015 - zwembad
015A - Post
015B
015D
015E
016
018
019
021
022
023
024
025
026
028
029
030
031
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
045
046
048
 
TIGERS 33
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dokter Persoonslaan, Post

WILDPERS_015A

 

Periode

 

< 1960 - maart 2014

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

15 A

Vroeger nummer:

-

Van

< 1960

Tot

maart 2014

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Post, bPost, postkantoor

Uitbater(s)

bPost

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 60 75, 03 886 60 75

 

Informatie

Publiciteit in Willebroek Digest (< 1965), in de Informatiebrochure (1978) en in de Infogids van 2005.

In de periode 1969 - 1971 is François Lambrechts de postontvanger.

In maart 2014 verhuist het postkantoor naar de Overwinningsstraat nr. 65 (zie krantenartikel hieronder)

Bron: GEM-PUB, Nieuwblad, KL-1969

 

Vermeldingen in de pers

Postkantoor Willebroek wordt opgelapt (Ons Klein Brabant Vaartland, 28-04-1995, ReM)

 

Postkantoor verhuist (Nieuwsblad, 12-03-2014, Kristof Lauwers) 

 

 

Afbeeldingen

 

 

De Dokter Persoonslaan ter hoogte van de post (uiterst links op de foto).

Het poortje en gangetje links op de foto leidt naar het openluchtzwembad en naar de ingang van de dienstlokalen van de post.

Bron: Nels

 

 

 

1960 - 1970

Het postgebouw.

Bron: ?

 

 

 

Het personeel van de Willebroekse Post rond 1960. Zowel postbodes als personeel van het postkantoor zelf.

Rechtstaand (vlnr): Ferdinand Verbeeck, Adolf Ceurstemont, Kamiel Muyshondt, Adolf Van Assche, Frans Van Rompaey, Robert Henrard, Jeanne Lamberts, Louis Van Cauwenbergh en Jeanne Beuckelaers.

Knielend vooraan (vlnr): Frans Verbruggen, François Wouters, Leonard De Decker en Petrus Schaerlaecken.

Hieronder de tekst van Karel De Decker uit 1977:

De landelijke besteller of "facteur" werd aangeworven onder de kandidaten die de leeftijd van eenentwintig jaar hadden bereikt, niet ouder waren dan zesendertig en van goed gedrag en zeden waren. Daarnaast moesten ze kunnen lezen, schrijven en rekenen. Na benoeming moest de besteller de bij decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed afleggen.

De facteur moest tijdens zijn dienst een effen blauwe jas met voorgeschreven knopen, een hoed van gevernist vilt of een pet van koningsblauw laken met een bies van rood laken dragen.

Hij moest gewapend zijn, zowel voor zijn eigen verdediging als voor de hem toevertrouwde post.

Hij droeg de brieven in een lederen tas, die aan een brede draagband was gehecht, waaraan aan de voorzijde het woordje "Facteur" en de Belgische leeuw op een koperen plaat waren bevestigd.

De uren van vertrek voor de uitreiking en de dienstronden werden, net zoals nu, geregistreerd.

De facteur verzekerde de post in alle plaatsen van het postkanton, hetgeen wegens het beperkt aantal kantoren veel kilometervreterij betekende. Om te bewijzen dat geen enkele lichting werd vergeten, dienden de facteurs op hun rondeblad de zich in de postbus bevindende stempel af te drukken, terwijl diezelfde stempel ook op de gelichte stukken moest worden aangebracht.

Allemaal dingen die in de vergetelheid zijn geraakt. Want waar is de tijd toen het Willebroekse postkantoor nog in de Dorpsstraat was, op de plaats waar wij nu de Nopri vinden? Of achteraan, naar Boom toe, in dat hoge huis in de August van Landeghemstraat?

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars", Karel De Decker, uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1977

 

 

 

±1965

Nog een foto van het postpersoneel in de periode 1960 - 1970

De mevrouw op de 2de rij, 2de van links en met de witte trui is door alle Willebroekenaars van weleer bekend als "Jeanneke" - één van de loketbedienden, die iedereen altijd met een brede glimlach hielp bij de postverrichtingen.

De postbode op de volgende rij (2de van links) deelde de post rond in de Egmont en Hoornestraat.

De postbode helemaal rechts (1ste rij van staande personen) is Camiel Muyshondt, ook bekend als "facteur Miel".

Zittende links vooraan is postbode Dolf Ceustermont.

Op de eerste rij van staande personen, staat rechts van de dame in de geruite jurk, postbode Bob. Hij bedeelde de post o.a. in de Nieuwstraat, en ook nog in andere straten in de gemeente.

De man in het midden van de voorlaatste rij (met snor) is "Fonske. Hij bezorgde post in o.a. de Constant Broeckmeyerstraat.

Helemaal achteraan in het midden (mét bril) is Robert Henrard. Hij bezorgde o.a. post aan de overkant van de vaart (Molenstraat...).

De man die tussen de twee dames zit, is Louis Cauwenbergh.

De man op de achterste rij (2de van rechts) is Leopold De Keersmaecker.

De man zittende helemaal links (in het donker pak) is Maurice Vermeulen.

De dame links van deze met de de geruite jurk, is Alida De Keersmaecker.

Bron: foto via Luc De Cauwer, FB-WV (Mieke Drossaert, Silvain Spaepen, Patrick Brak, Fernand Illegems, Yvette Van der Taelen, Werner Stalpaert, Monique Willemsen, Jan Cauwenbergh, Jef Smet)

 

 

 

1971

Het postkantoor.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

±2015

Een deel van de gevel van het postkantoor werd vernieuwd - toestand.

De postdiensten zijn intussen verhuisd naar de Overwinningsstraat nr. 65.

Bron: ?

 

 

 

Het vroegere postgebouw, zoals het er rond ± 2020 uitziet.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 04-11-2022 - Toevoegen personeel post 1960-1970
10-07-2022 - Toevoegen persartikel (1995)
28-06-2021 - Foto van de postbodes (1960) en de bijhorende tekst van Karel De Decker
24-06-2021 - Toevoegen link naar huidige adres van het postkantoor
20-06-2021 - Toevoegen informatiekader foto's
09-06-2021 - Creatie nieuwe pagina