Info Straat
 
Dr. H. Persoons
Vredesbrug
001
002
003
004
008
009
010
011
012
013
014
015 - zwembad
015A - Post
015B
015D
015E
016
018
019
021
022
023
024
025
026
028
029
030
031
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
045
046
048
 
TIGERS 33
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dokter Persoonslaan - dokter Henri Persoons

WILDPERS_DR

 

Dokter Henri Persoons

 

 

 

 

 

 

Informatie

Dokter Persoons studeerde aan de Hogeschool in Brussel, en vestigde zich als jong geneesheer in Willebroek in 1880.

Hij werd geboren in Kapelle op den Bos op 9 maart 1854

In 1884 werd hij lid van de Gemeenteraad, en in 1900 schepene.

In de oorlogsperiode van 1914 tot 1921 stond hij als dienstdoende burgemeester aan het hoofd van de gemeente.

In 1892 brak een cholera-epidemie uit, met tal van dodelijke slachtoffers als gevolg. Hij richtte houten lazeretten op, waarin hij de slachtoffers van deze ziekte samenbracht en verzorgde. Het lazaret waerd opgericht aan de Boomsesteenweg.

Het op initiatief van mevrouw Alida Peeters (weduwe Louis De Naeyer) opgerichte Godshuis gaf dokter Persoons de mogelijkheid om de gezondheidszorg aanzienlijk te verbeteren in de gemeente. Dokter Persoons werd hoofd van het hospitaal. Hij hield stand in zijn functie als "directeur" van het hospitaal, tot alle zieken geholpen of vervoerd waren.

Toen hij dienstdoend burgemeester werd had de gemeente een tekort aan woningen, voedsel en kleding. Er was ook geen werk, en dus geen inkomsten voor de inwoners van de gemeente.

Hij zorgde voor medicatie tegen de tyfuskoortss in de jaren en de najaren van de oorlog.

Uit de Verenigde Staten werd hem een Carnegie's Medal toegestuurd voor zijn hulp aan de bevolking, en in 1914 werd een lading kleren gestuurd.

Bron: "Kent u ze nog, de Willebroekenaars", Karel De Decker, uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1977

Op 14 oktober 1914 wordt schepen dokter Persoons door de Duitse overheid aangesteld als dienstdoende burgemeester.

Dokter Persoons maakt dit bekend aan de inwoners van de gemeente via aanplakbrieven. Hij raadt orde en rust aan.

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 1, "Chronologisch verloop van de oorlogsgebeurtenissen 1914-1918 te Willebroek en omstreken", Gary Mantiers - Gust Van Auwenis / Gemeentelijk Archief Willebroek)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Dokter Henri Persoons - dienstdoende burgemeester van 1914 tot 1921.

Bron: ?

 

 

 

 

± 1915

Dokter Henri Persoons.

Bron: BK-KDD

 

 

 

1 oktober 1914

Op 1 oktober 1914 - tijdens diezelfde Eerste Wereldoorlog - was de bevolking bijna gans uitgeweken, al werd bij terugkomst bestadigd dat bijna zonder uitzondering de deurel met kolf- of bijlslagen waren ingestampt.

Nadat op 14 oktober 1914 schepen Henri Persoons door de Duitsers als dienstdoende burgemeester werd aangesteld, werd er in de Jongensschool een soepbedeling ingericht en volgden er later - vanaf 1916, door toedoen van mevrouw Louis De Naeyer - de maandelijkse bedelingen aan de behoeftige bevolking.

Zoals de foto ons openbaart ging er tijdens die dagen veel kracht uit van de "Afdling Kleedij" van het "Plaatselijk Hulp- en Voedingscomiteit Willebroeck", die ondermeer voor de nodige kledij diende te zorgen.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

± einde 1918 - Willebroekse groet aan de jeugd van Indianapolis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog - toen dokter Henri Persoons als dienstdoend burgemeester van Willebroek zijn strepen dubbel en dwars had verdien door manmoedig en tot de laatste snik op zijn post te blijven - ontstond er een Hulp- en Voedingskomiteit, dat ondermeer tot taak had de eigen jeugd al voedende door de oorlog te helpen. Dit gebeurde echter ook via buitenlands hulpbetoon. Zo werden er door de Amerikanen in 1918 enkele zendingen cacao aan de Willebroekse schooljeugd overhandigd, hetgeen later aanleiding was om diezelfde kinderen netjes en op hun paasbest op te dirken en hen, in gezelschap van hun even gelukkige zusters voor de klikkende fotograaf te brengen.

Er werd een Willebroekse groet aan de jeugd van Indianapolis op een zwart bord neergetekend. Ook de portretten van koning Albert en koningin Elisabeth diender erbij te zijn, al mocht het beeld van het Heilig Hart niet ontbreken, evenmin als de Belgische driekleur.

Links vooraan zien wij zuster Julienne. Rechts staat "den trekker" - dat is de zuster die zo werd genoemd omdat ze alle kinderen naar de school wist te trekken.

Helemaal bovenaan zien we, van links naar rechts: Jeanne De Permentier, twee onbekenden, Marie-José De Marré, Jozef Van Dijck, Raymond Van Dijck, François Janssens en Jan Van Linden.

Op de rij onder hen zien we: Francine Van Aken, Agnes Maertens, een onbekende en Julienne Somers. Van de rechter flank op die rij herkennen wij niemand.

Op de derde rij ontwaren we: een onbekende, Maria Hens, Marie-Louise Maertens, een onbekende, Jeanne Amelinckx, terug een onbekende, Jan Delpierre, Eugeen Mertens en Jan Van Troyen, naast nog twee onbekenden.

Bij de zittenden zien we: Paula Van Landeghem, twee obekenden, Theodoor De Schutter en Jules Huys.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

meer informatie over dokter Henri Persoons als burgemeester

 

 

 

Laatste wijziging 07-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
27-08-2023 - Controle
19-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
01-08-2021 - Toevoegen foto en bijhorende info voor foto uit 1914 (KDD)
09-07-2021 - Toevoegen foto en info  "Willebroekse groet aan de jeugd van Indianapolis"
20-06-2021 - Toevoegen informatiekader foto's - Toevoegen informatie over dokter Henri Persoons
11-06-2021 - Creatie nieuwe pagina