Info Straat
 
001
002
003 & 003A
004
004 - klasfoto's
005
007
008
010
011
012
013
014
015
016
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemplein

WILAVLPL_004

 

Gemeentelijke Jongensschool - 1

 

 

 

Pagina 1: algemene informatie, geschiedenis, onderwijzend personeel, pers

Pagina 2: afbeeldingen

 

Periode

 

< 1910 - nu

1947

1968_1978

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

4

Vroeger nummer:

Emiel Vanderveldestraat 1

Van

< 1910

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeentelijke Lagere Jongensschool (<1965 - 2005)

Gemeentelijke Middelbare Nijverheidsschool (<1965 - 2005)

LSGO 't Pleintje (2005)

Basisschool 't Pleintje (2014 - nu)

Uitbater(s)

gemeentelijk onderwijs, rijksonderwijs, gemeenschapsonderwijs

Toenaam

directrice: Sara Borghys (2021)

Telefoonnummer

03 886 66 66

 

Informatie

In de jaren '50 van de vorige eeuw was Frans Janssens directeur van de Gemeentelijke Jongensschool. Hij werd opgevolgd door Jan Maes.

 

Directie:

 

 • 1902: August Emmers (zonder leraarsfunctie)
 • 1922: Jozef (Jef) Bruyninckx
 • 1943: Philemon Troch
 • 1944: A. Bellens
 • 1945: Karel Lauwers (dienstdoende)
 • 1954: Frans Janssens
 • 1964: Jan Maes
 • 1978: Jean Huys
 • ...
 • 2005: V. Van Epperzeel directeur van het lager onderwijs
 • 2014: Bert Verbraeken directeur van de Bassisschool
 • 2020: Sara Borghys directrice van de school

 

 

 

Bron: GEM-PUB

9 tot 17 augustus 1947

Willebroekse Handelsfoor in de Jongensgemeenteschool (zie hieronder).

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 3)

1960

De gemeentelijke openbare bibliotheek verhuist van de lokalen in de meisjesgemeenteschool in de Kerkstraat nr. 4 naar de lokalen in de jongensgemeenteschool.

In 1974 opent de diatheek.

Meer informatie over de gemeentelijke bibliotheek op de webapagina Schoolweg nr. 1 A.

Bron: GEM-PUB

Het nieuwe schooljaar is begonnen en weldra komen de eerste verloven eraan!

Weet u nog hoeveel verlog u op school had?

In 1906, voordat de leerplicht (1914) verplicht werd ingevoerd, voerde de Gemeenteraad een herziening in van de reglementen van de Gemeentescholen van Willebroek uit.

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 3, "Over de schoolverloven vroeger en nu", Emiel Geens)

Jules Borghijs (°Willebroek 11 september 1885 of 1886 - +Aalst 7 augustus 1979) werkte tot zijn 75 en was schepene van Onderwijs in Willebroek, van 1921 tot ?

Meer informatie over Jules vind je op de pagina van het adres waar hij verbleef, in de Captain Trippstraat nr. 42.

LLater verhuisde hij naar Aalst, waar hij ook overleed.

Bron: "100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek", Karel De Decker / Tony De Herdt, uitg.: gemeente Willebroek, 1979/p>

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de gemeentelijke lagere school in Willebroek, werd door Karel De Decker en Tony De Herdt het boekje uit de bronvermelding samengesteld, uitgegeven door het gemeentebestuur van Willebroek.

In dit boekwerk kan je meer over volgende onderwerpen vernemen:

 

 • Het onderwijs te Willebroek tijdens de 19de eeuw
  Paulus Apers (vanaf 1779 koster en schoolmeester in Willebroek)
  Magdalena Van Leuven (onderwijzeres van voor 1796 in het klooster en school van de Dochters van Maria)
 • Monsieur Cordie (of Cowie of Corvie)
 • de schooluitrusting
 • de kostschool van Franciscus Josephus Blond (incl. het reglement)
 • Onderwijs na 1816 en na 1830
 • aanvankelijk onderwijs in de zeevaartkunst (vanaf november 1854)
  september 1856: ondermeester Broeckmeyer wordt vervangen door schoolmeester Peeters uit Sint Truiden
 • studie van burgemeester Van Berchem over de "geletterdheid van de dienstplichtigen" (1865)
 • september 1858: de eerste muziekschool

 

Het boek verhaalt verder over de oprichting van de gemeentelijke jongensschool in 1879, tot de viering 100 jaar later.

Dit gedeelte bevat ook een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, beginnende in 1818 (start van het officieel onderwijs in Willebroek).

 

Bron: "100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek", Karel De Decker / Tony De Herdt, uitg.: gemeente Willebroek, 1979

 

website van GO! basisschool 't Pleintje

 

website Vlaanderen is onderwijs & vorming - GO! 't Pleintje (Vlaamse Overheid - Onderwijs)

 

Klasfoto's

 

Vermeldingen in de pers

 't Pleintje is een toffe school (Ons Klein-Brabant Vaartland, 05-11-1993, MEW)

 

 

Onderwijzend personeel (Gemeentelijk Lager Onderwijs) - tot 1979

 

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van het gemeentelijk lager onderwijs in Willebroek, stelden Karel De Decker en Antoon (Tony) De Herdt een overzicht samen in het gelijknamige boek.

Op basis van de informatie in dat werk, is onderstaande tabel samengesteld met aanstellingen / benoemingen van leraars, tegenover ontslagen / stopzetten van de activiteit als leraar, en dat zoveel mogelijk op chronoligische orde.

Waar beschikbaar wordt ook de hoofdonderwijzer / directeur benoemd. Soms voorziet het werk een overzicht van de onderwijzende staf - ook dat overzicht wordt meegenomen.

 

Benoeming, aanstelling van onderwijzend personeel

JAAR

Ontslag, vertrek van onderwijzend personeel

M. Cordie

1819

 

Carolus (Maria Joseph) Botteman

1820

M. Cordie, P.J. De Boeck

Gemeentelijk schoolopziener

Van Velsen

Franciscus Josephus Blond (kostschoolhouder - jongens)

1827

 

Gemeentelijk schoolopziener

P. De Buck

Carolus (Maria Josephus) Botteman

1830

 

J. F. Van den Bossche

1832

Carolus Botteman

J. Van Droogenbroeck

1838

 

 

1844

J. Van Droogenbroeck

H. Mertens

1849

 

P. Muyldermans (opvolger H. Mertens)

J. Daems wordt moniteur

1852

H. Mertens wordt ondermeester in Tisselt

Guilielmus Broeckmeyer (volgt P. Muyldermans op)

1853

P. Muyldermans wordt onderwijzer in Balen

Charles Van Droogenbroeck wordt moniteur

J. Peeters vervangt G. Broeckmeyer

1855

moniteur J. Daems

Guilielmus Broeckmeyer wordt hoofdonderwijzer in Kampenhout (of 1856?)

J. Peeters, J.F. Van Droogenbroeck

1857

 

F.P. Bongaerts

1858

J. Peeters

J. Denys

1859

J. Bongaerts en J.F. Van Droogenbroeck schakelen over op zangonderricht

Victor Malevé (vervangt J. Bongaerts), Guillaume (Willem) Lipkens

D. Mertens, Petrus Joannes Coemans

1860

J. Denys

 

1861

J.L. Hermans en Billen schakelen over op zangonderricht

 

1862

Jean Waegemans wordt onderwijzer in Kaggevinne, Ch. Van Droogenbroeck

Willem Lipkens en J.F. Van den Bossche schakelen over naar muziekonderricht

 

1863

Jean Waegemans geeft muziekonderricht

J. Lewis

1864

Willem Lipkens

J. Mertens

1865

J. Lewis schakelt over naar muziekonderricht

J. Coemans

1866

J. Mertens schakelt over naar muziekonderricht

 

1868

J. Coemans schakelt over naar muziekonderricht

Carolus Boeckx

1871

 

H. Van Wincxtenhoven

1875

 

Onderwijzend personeel:

Jean Waegemans, J. Coemans, H. Van Wincxtenhoven

J. F. Van den Eede

1876

J. Coemans overlijdt

Jean Waegemans

1877

 

H. Van Wincxtenhoven, J.F. Van den Eede

1878

 

Charel Boeckx, W. Scheurewegen, mevr. L. Pauwels-Leysen, juffr. Van Herstraeten, juffr. R. Van Elslande

1879

 

mevr. Ph. Emmers-Leyssen, juffr. V. Wijngaard, J. Verboven, J. Peeters

1880

F. Van den Eede, F. Puttemans, A. Vermeerbergen

mevr. Boecx, A. Van Driessche, juffr. C. Lauwers, juffr. P. Delaruelle

1881

J. Peeters, juffr. V. Wijngaard, juffr. M. Van Herstraeten

A. Van den Broeck

1882

A. Van Driessche

A. Emmers, A. Van Deuren, juffr. J. Jullen, mevr. Van den Broeck

1883

A. Van den Broeck

Directeur

Jean Waegemans

L. Scheurewegen

1885

L. Verboven wordt hoofdonderwijzer in Klein Willebroek

mevrouw Van den Bossche schakelt over naar muziekonderricht

mevr. L. Nauwelaerts-Somers wordt monitrice

1886

 

mevr. H. Cleymans-Van Camp (monitrice), Fl. Pauwels (monitor)

1887

 

Fl. Pauwels

1888

 

Controlecommissie

A. Thomas, H. Persoons, A. Vleminckx, J. Boex, J. Waegemans, mevr. Pauwels-Leyssen

E. Lettani (i.p.v. J. Puttemans)

mevr. Cleymans-Van Camp, mevr. Nauwelaerts-Somers

1890

J. Puttemans overlijdt

Jean Waegemans, mevr. Pauwels-Leyssens

1894

 

V. Segers (i.p.v. J. Scheurewege)

1895

J. Scheurewege (wordt hoofdonderwijzer in Klein Willebroek)

J. Huysmans, Hyppoliet Van Holder

1896

 

August Emmers wordt hoofdonderwijzer

1898

hoofdonderwijzer Jean Waegemans

mevr. Voet-Van den Eynde (gemengde klassen)

1899

 

Directeur

August Emmers (6 mei - zonder leraarsfunctie)

K. Happaerts, Jozef Bruyninckx, J. Van de Sande, J. Stevens

1902

C. Huysmans

N. Genijn, K. Goens, Ch. Cools

1903

J. Stevens, E. Lettani

E. Boden, Fr. De Roover, J. Stas, R. Pattyn, K. Willemen, N. Charpentier

1904

K. Happaerts, R. Goens, Ch. Cools, E. Boden, Fr. De Roover

J. Aerts, H. Venster, R. Megens

1905

Ch. Willemen, Fr. Van de Sande

Directeur

August Emmers (zonder klas)

A. Lauwers, J. Lemmens

1906

J. Aerts, R. Megens

J. De Belder

1907

H. Venster

A. Van Hoof, H. Vermeerbergen, J. Vekemans, R. Bleys, E. Gilliams

1908

A. Charpentier, A. Lauwers, J. Lemmens, J. De Belder, A. Van Hoof

H. Spapen, E. Williame, J. Geens

1909

R. Bleys, J. Vekemans, E. Gilliams

Fr. Mertens, V. Coene

1910

Fl. Pauwels, E. Williame

L. Verdickt, T. Van den Bergh, H. Janssens, H. Daems, Ph. Lamot, J. Peeters, F. De Groot

1911

H. Spaepen, V. Coene, Fr. Mertens, G. Gilliams, J. Stas, T. Van den Bergh, L. Verdickt

L. Smits

1912

H. Daems, F. De Groot, Ph. Lamot, J. Peeters

 

1913

 

Directeur

August Emmers (zonder klas)

J. Van Deuren, V. Segers, Hyppoliet Van Holder, Jozef Bruyninckx, R. Pattyn, Henri Janssens, L. Smits, mevr. Somers-Van den Bossche, juffr. J. De Maeyer, mevr. Evenepoel-De Maeyer, mevr. R. Thiry-Van Doorslaer, juffr. J. Weerts, juffr. P. Pruym, Th. Saerens

1915

 

mevr. De Ridder-Moeremans

1919

 

Karel Lauwers, J. Publie

1920

L. Smits, A. Van Deuren

Leonard Van Olmen, L. De Logi, Philemon Troch, mevr. Maex-Van Roy, mevr. A. Lauwers-Verhasselt

1921

De Logi, August Emmers

Directie

Jozef (Jef) Bruyninckx

Maurits Van den Eynde, Jozef (Jef) Polspoel

1922

R. Pattyn

Onderwijzend personeel:

Hyppoliet Van Holder, V. Segers, Henri Janssens, Th. Saerens, Karel Lauwers, Amanadus Mertens, Jozef Polspoel, J. Publie, Maurits Van den Eynde, Antoon (Tony) De Herdt, Leonard Van Olmen, mevr. De Ridder-Moeremans, juffr. Van Roy, juffr. Verhasselt, juffr. Tine Rabiot, Phielmon Troch

Aloïs Bellens, mevr. Irène Giphart-Verboven

1923

J. Publie

René Coeckx. A. De Vos, Jules Maes

1925

 

mevr. De Backer-De Coninck

1926

 

Gemeentelijk schoolopziener

Th. Saerens

Robert De Ruysscher, mevr. Francine De Herdt-De Maerschalck

1928

 

Maurits Panny

1930

A. De Vos, Th. Saerens

Marcel Van Roy

1931

Hyppoliet Van Holder

Louis Fromont

1933

 

 

1934

Leonard Van Olmen

Georges Moeyersoms

1935

 

Fr. Breugelmans

1936

 

Gemeentelijk schoolopziener

Jozef Polspoel

 

1937

Fr. Breugelmans

R. Bruyninckx, Fr. Van Reck, Jules Maes

1938

 

Vervanging voor opgeroepen leerkrachten (in WO II)

René Coeckx, Georges Moeyersoms, Antoon (Tony) De Herdt, Louis Fromont, Henri Mertens, Jules Maes, Robert De Ruysscher, Maurits Van den Eynde, Fr. Van Reck, R. Bruyninckx

1939

 

 

1940

Marcel Van Roy

 

1942

Jozef Bruyninckx, Philemon Troch

Directie

Philemon Troch

 

1943

Aloïs Bellens

 

1944

R. Bruyninckx

Directie:

A. Bellens

Gemeentelijk schoolopziener:

Jozef Polspoel

 

1945

 

Directie (dienstdoende):

Karel Lauwers

 

1946

Aloïs Bellens

 

1947

 

Onderwijzend personeel:

mevr. Irène Giphart-Derboven, mevr. Francine De Herdt-De Maerschalck, Henri Mertens, Jules Maes, Maurits Van den Eynde, J. Van Hoof, Robert De Ruysscher, Antoon (Tony) De Herdt, Louis Fromont, Maurits Panny, Henri Janssens, Amandus Mertens, René Coeckx, Georges Moeyersoms, F. Maes

Jean Huyghe

1950

Henri Janssens, Amandus Mertens

J. Rosier (ijzerbewerking, elektriciteit), Henri Mertens (houtbewerking, kartonarbeid)

1952

 

 

1953

mevr. Irène Giphart-Derboven

F. Lembregts

1954

 

Directie:

Frans Janssens

mevr. Pelgrims-De Clercq, Fr. Eembeek, Fl. Van Hove

1959

 

 

1960

mevr. De Herdt-De Maerschalck, J. Maes

Fr. De Weerdt, A. Pelgrims

1961

 

 

1962

R. De Ruysscher

 

1963

directeur Frans Janssens, Antoon (Tony) De Herdt

Directie:

Jan Maes

M. Van der Stappen

1964

 

 

1966

Henri Mertens, J. Rosiers

 

1967

Louis Fromont

Gemeentelijk schoolopziener:

Jozef Polspoel stopt de activiteiten

 

1978

directeur Jan Maes

Directie (dienstdoend):

Jean Huys

 

1979

 

Onderwijzend personeel:

mevr. H. Wellekens-Verswyfel, mevr. E. Lion-Mertens, mevr. A. De Raemaeker-Somers, mevr. A. Van den Broeck-De Smet, mevr. M. Claes-Van de Sande, Aarmand Pelgrims, A. Van Dooren, Fl. Van Hove,  mevr. A. Van Troyen-Verreth, M. Van der Stappen, P. Lion, mevr. Ph. Van der Auwera-Verbruggen, mevr. A. Haerens-Buys (LO), Fr. Peeters, G. De Vos, J. Brouwer, Fr. Eembeek

Bron: "100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek", Karel De Decker / Tony De Herdt, uitg.: gemeente Willebroek, 1979

 

Vraag: wie informatie heeft om deze tabel aan te vullen voor recentere tijden, mag deze informatie altijd doorsturen via de contactmail op deze webagina.

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

4

Vroeger nummer:

-

Van

1947

Tot

1947

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Willebroekse Handelsfoor

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Van 9 tot 17 augustus 1947 vindt in de gebouwen van de Jongensgemeenteschool de Willebroekse Handelsfoor plaats.

Bron: TS-VRTL (2016 - nr.3)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

4

Vroeger nummer:

-

Van

1968

Tot

1978

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeentelijke bibliotheek

Gemeentelijke discotheek

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

031 78 74 50

 

Informatie

In 1968 verhuizen de gemeentelijke bibliotheek en discotheek van de lokalen in de Kerkstraat naar de Jongensgemeenteschool aan het Pleintje.

In 1974 opent er een nieuwe afdeling: de diatheek.

Bibliothecaris in die periode is Willy Van den Brande. De ontlener in de discotheek is François (Swa) Steenackers.

Voor de bibliotheek wordt een extra ingang gemaakt, vlak naast de Citroën-garage. Het gedeelte waar de boeken staan is in de vroegere lokalen waar technische praktijkvakken werden gegeven.

Bron: GEM-PUB

 

er staan ook tal van foto's van de Gemeenteschool en het parkje ervoor op de intro-pagina van de Dendermondsesteenweg.

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 03-02-2024 - Opsplitsen van de pagina
23-12-2023 - Toevoegen informatie uit het werk "100 jaar gemeentelijke lagere school te Willebroek"
16-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
05-07-2023 - Controle - Toevoegen nieuwe informatie
02-07-2023 - Toevoegen foto ±1900 (Andy)
13-11-2022 - Toevoegen krantenartikel 1993
15-09-2022 - Aanpassingen / correcties
12-09-2022 - Toevoegen overzichtstabel onderwijzend personeel van gemeentelijk lager onderwijs
11-09-2022 - Verplaatsen van klasfoto's naar eigen pagina
28-04-2022 - Informatie en afbeeldingen "Hulde aan de Arbeid" (beeld Lode Eyckermans)
24-02-2022 - Toevoegen foto gemeentelijke bibliotheek (1968) met bijhorende informatie
21-01-2022 - Toevoegen luchtfoto uit 1972
24-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie Vlaamse Overheid - Onderwijs
19-08-2021 - Toevoegen fotomateriaal en bijhorende info
28-07-2021 - Toevoegen krantenartikel 1933
25-07-2021 - Toevoegen klasfoto uit 1932 met Tony De Herdti
22-06-2021 - Toevoegen tikket Poutrel - toevoegen infokader voor foto's
04-06-2021 - Toevoegen foto zijgevel Schoolweg
15-04-2021 - Creatie nieuwe pagina