Info Straat
 
001
002 - 002A
003
004
007
008
009
011
013
014
016
018
019
022
025
030
031 - 033
031 - 033
klasfoto's
034
035 - 035A
037
038
042
046
048
054
056
060
070
087
088
108
110
124
134
154
 

 

Straatnaam

Adrescode

Captain Trippstraat

WILCPTTR_042

 

Periode

 

< 1946 - > 1948

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

42

Vroeger nummer:

Laan der Verbondenen

Van

< 1946

Tot

> 1948

 

Naam van het bedrijf / Beroep

schepene van Onderwijs

Uitbater(s)

Jules Borghijs (x F. Gultens)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jules Borghijs (°Willebroek 11 september 1885 of 1886? - +Aalst 7 augustus 1979)

In het boekwerk vermeld bij de brongegevens, staat een afschrift van de brief die Jules schreef op 17 juli 1979. Hieronder de tekst van deze brief:

 

Ik werd geboren te Willebroek op 11 september 1885. In 1888 ging ik naar de enige froebelklas, die gevestigd was in een achtergebouw van 't gemeentehuis. De Bestuurster van Madame Haubecq, vrouw van de Politiecommissaris.

Er was maar één lokaal voor al die kinderen: er waren er ongeveer 70. De onderwijzeres werd bijgestaan door een helpster: de dochter van Marianneke Pomp uit de Kasteelstraat.

In 1889 ben ik naar de froebelklassen van de Crêche van de Firma De Naeyer gegaan, waar ik twee jaren gebleven ben tot in 1891, toen ik overging naar de Jongensschool.

In de gebouwen van het Van Landeghemplein was zowel de Jongens- als de Meisjesschool ondergebracht.

In 1891 was ik in het eerste studiejaar, waarin maar eventjes 105 kinderen waren samengebracht. Deze klas bestond uit twee afdelingen: leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar.

Door het bouwen van de Meisjesschool in de Kerkstraat, kwamen er meer lokalen vrij voor de jongens.

In die jaren was de heer Waegemans bestuurder van de Jongensschool en mevrouw Pauwels bestuurster van de Meisjesschool.

De heer Emmers was onderwijzer van het zesde leerjaar; ik heb drie jaren in de klas van Mr. Emmers doorgebracht. De laatste twee jaren kregen de oudste leerlingen zowat bijzondere lessen, vooral in het Frans.

Toen de heer Waegemans op pensioen ging, werd hij door de heer Emmers vervangen.

Bij het verlaten van de Jongensschool, ben ik bij de Firma De Naeyer gaan werken...

...

Jules Borghijs werd in 19210, tijdens de eerste verkiezingen die na de eerste wereldoorlog werden uitgeschreven, rechtstreeks verkozen. Hij werd schepen van Onderwijs, en hij bleef dat tot vlak na de tweede oorlog.

Jules Borghijs was de enige oerlevende van de gemeenteraad zoals deze in 1921 van start ging. Hij zat - 88 jaar geleden - als jonge pagadder in de jubilerende school op het Pleintje.

Hij begon 58 jaar geleden zijn carrière van schepen van Onderwijs. Hij zal er niet bij zijn, wanneer straks z'n stukje school zal worden gevierd.

 

Bron: "100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek", Karel De Decker / Tony De Herdt, uitg.: gemeente Willebroek, 1979

 

 

Afbeeldingen

 

 

Jules Borghijs

Bron: "100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek", Karel De Decker / Tony De Herdt, uitg.: gemeente Willebroek, 1979

 

 

 

Laatste wijziging 12-12-2023 - Creatie nieuwe pagina