s
Info Straat
 
001
002 - 002A
003
004
007
008
009
011
013
014
016
018
019
022
025
030
031 - 033
031 - 033
klasfoto's
034
035 - 035A
037
038
042
046
048
054
056
060
070
087
088
108
110
124
134
154
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Captain Trippstraat

WILCPTTR_000

 

Naamgeving

Sinds

1947

Vroegere naam:

Laan der Verbondenen  (1940-1942), Reimond Tollenaerestraat (1942-1947)

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Behoorde als de "Laan der Verbondenen" tot het "Nieuw Richtingsplan der Geteisterde Wijk", op 29 april 1920 door G. Van Dijck opgemaakt. Tot dit plan behoorden ook de Overwinningsstraat, de Floridastraat, de Eendrachtstraat en de Vrijheidstraat. De Zegestraat werd op dat ogenblik niet vermeld.

Ze vormde de verbinding van de Dendermondsesteenweg met Tisselt, en werd in de volksmond "Poefstraat" genoemd, omwille van de huizen die daar op krediet werden gebouwd.

Ze werd tijdens de tweede wereldoorlog naar Reimond Tollenaere (1909 - 1942) genoemd, die van 1936 tot zijn dood in 1942 de meest extremistische Vlaams-nationalist in de Kamer was, waar hij het VNV vertegenwoordigde. Hij werd op 10 mei 1940 aangehouden en reeds in juni van datzelfde jaar door de Duitsers bevrijd. Hij was de eerste commandant-generaal van de Dietse Militie-Zwarte Brigade, die vanaf 1941 openlijk ijverde voor de Waffen SS. Hij meldde zich als vrijwilliger voor het Vlaams Legioen dat in de schoot van de zelfde Waffen SS was opgericht, en sneuvelde te Kopry bij Leningrad aan het Oostfront (Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, deel 5, 1973).

Op 28 april 1947 meldde burgemeester Gaston Fromont dat bij besluit van het college van 25 maart 1947, de straatnaam "Laan der Verbondenen", die gedurende de oorlog "R. Tollenaerestraat" heette, in Captain Trippstraat gewijzigd werd, ter herinnering aan Captain Tripp, de Engelse officier die in 1949 overleed, maar voordien - vlak na de bevrijding tot in 1945 - de dienst "Civil Affairs" van de geallieerde legers verzekerde. Hij stond op de bres om de Willebroekse bevolking te helpen waar nodig was. Zowel bij het vallen van de vliegende bommen als bij het verstrekken van brandstoffen en levensmiddelen, waaraan er toen een schaarste was, was hij de graag geziene reddende engel. Hij werd samen met zijn familie op 19 april 1947 geestdriftig onthaald door de Willebroekse bevolking (Willebroek, van landbouwdorp tot industriegemeente, Tony De Herdt en Tine Rabhooy, 1982).

De Captain Trippstraat - die in het verlengde van de Zegestraat ligt - verbindt samen met de korte Zegestraat de Dendermondsesteenweg met de Tisseltsesteenweg.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

De straat werd ooit "de Poefstraat" genoemd.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

Vernieuwing Captain Trippstraat (Willebroek Nu, juni 1994)

 

Bevrijding van Willebroek in retro via VVV-Vaartland (Ons Klein Brabant Vaartland, 01-07-1994, ReM)

 

Van Poefstraat tot Captain Trippstraat (Nieuwsblad 27 oktober 2012 - Kristof Lauwers)

 

Buurtbooster in Captain Trippstraat ingehuldigd: “Muurschildering is eerste stap in opwaardering van deze buurt” (Het Laatste Nieuws, 27-05-2023, Els Dalemans / Marc Aerts)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Captain Tripp  (zie ook de pagina over de Inhuldigingen)

Bron:

 

 

 

26 mei 1942

Krantenartikel met de aankondiging van de verandering van de straatnaam, op commando van de Duitse bezetter.

Bron: Gazet van Mechelen (26-05-1942, pg. 3)

 

 

 

19 april 1947

Officiële inhuldiging van de Captain Trippstraat, die voordien Laan der Verbondenen en R. Tollenaerstraat heette, maar hernoemd werd door het gemeentebestuur.

Captain Tripp was één van de leidinggevenden bij de geallieerde legers, die mee instonden voor de bevrijding van Willebroek en omgeving (zie hoger).

Bron: ?

We herkennen van links naar rechts: Gaston Croes (schepen), Edmond Van Lerberghe (schepen), mevrouw Tripp, Adrien Dezaeger (met hoed, schepen), Captain Tripp, notaris Janssens (vermoedelijk), burgemeester Gaston Fromont, Jef Polspoel (inspecteur gemeentelijk onderwijs).

De agent voor hem is veldwachter Verschaeren.

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 1, Eric Van Winghe)

 

 

  

 

  

 

19 april 1947

Foto's gemaakt ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van de Captain Trippstraat.

Op de bovenste foto staan de genodigden klaar om het lint door te knippen - aanwezig is burgemeester Gaston Fromont (middelste van de 3 heren aan het lint).

De twee onderste foto's tonen de stoet van mensen die in de August Van Landeghemstraat op weg zijn naar de plaats van inhuldiging in de buurt van de watertoren.

Bron: ?

 

 

 

±1950-1960

De Captain Trippstraat zoals die er uitzag.

Bron: ?

 

 

 

±2015

Het begin van de Captain Trippstraat een de kant van de watertoren.

Bron: PI-TB

 

 

 

±2015

Het laatste deel van de Captain Trippstraat - de foto werd gemaakt van aan de kruising met de Overwinningsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

2017

De winkel van het Groene Hart op de hoek van de Captain Trippstraat en de Oud-Strijdersstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 2018

Toegang tot de Captain Trippstraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

 

 

12 mei 1930

Krantenartikel ter gelegenheid van het diamanten huwelijksjubileum van Livinus Van Pestel en Mieke Van Doorslaer.

Ze woonden in 1907 in de Overwinningsstraat (Palingstraat) nr. 171

Bron: Gazet van Antwerpen (12 mei 1930)

 

 

Nog verwerken

 

 

najaar 2023

De huizen nr . 60, 62 en 64 (v.r.n.l.) zoals weergegeven op de website van Immo Kerremans.

Bron: Immo Kerremans

 

 

 

Laatste wijziging 23-12-2023 - Toevoegen nr. 42
13-10-2023 - Toevoegen foto nr. 60-64 in de rubriek "Nog verwerken"
30-09-2023 - Toevoegen nr. 56
17-09-2023 - Toevoegen menukeuze "31 - 33 - klasfoto's" - Verplaatsen foto's kleuterjuffen (1936) naar de pagina klasfoto's
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
15-07-2023 - Toevoegen krantenartikels briljanten huwelijksjubileum (mei 1930) - Toevoegen foto 2018 - Toevoegen link naar persartikel HLN mei 2023
05-12-2012 - Toevoegen persartikel Willebroek Nu 1994
23-07-2022 - Toevoegen nr. 48
09-07-2022 - Toevoegen huis nr. 16 - Toevoegen persartikel (1994)
13-04-2022 - Krantenartikel over de straatnaamverandering in 1942
06-04-2022 - Toevoegen nieuwe info bij inhuldiging van de Captain Trippstraat (TS-VRTL)
18-07-2021 - Creatie van de pagina