Info Straat
 
OUD
 
Florida
nr 1 - 44
 
Vooruitgang
nr 45 - 131 &
nr 46 - 116
 
Breendonk
nr 118 - 168 &
nr 133 - 181
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Overwinningsstraat

WILOVERW_000

 

Naamgeving

Sinds

1920

Vroegere naam:

Bosstraat, Palingstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Een der oudste straten van de gemeente Willebroek.

Ze was tijdende de 14de eeuw - samen met de Hoogstraat in Ruisbroek - de grensstraat van het oude Ruisbroek en Willebroek, en mede daardoor de oudste dijkstraat van het gewest (Het Parochiewezen in Brabant, deel IX, Jan Verbesselt, 1969).

Ze werd eerder Bosstraat en nadien Palingstraat genoemd.

Volgens Staf Vivijs (Brede Dunc, 1981) zou de naam "paling" afgeleid zijn van het woordje "palaan", dat op "dwarshouten" duidt, die in slecht berijdbare plaatsen van het wegdek werden aangebracht.

De straat behoorde in 1821 - tijdens het Hollands Bewind - tot de straten van 2de klasse, die een normale breedte van 6 ellen dienden te hebben.

In de notulen van de gemeenteraad komt ze meermaals voor. Zo bijvoorbeeld belsiste de gemeenteraad op 23 maart 1824 de Palingstraat "... tot over de brug leidende over de Boschbeek op te hoogen".

Later op 15 juli 1837 ontving Cornelius De Buysser, bareelhouder te Ruisbroek (Rijweg) 8,40 fr voor "... bareelkosten der karren welke de keyen (pavs de rebut) gehaald hebben tot het bestraeten der Palingstraet" (GAW 1102).

Uiteindelijk - in 1920 - werd naar aanleiding van het "Nieuw Richtingsplan der Geteisterde Wijk" (dat door G. Van Dijck werd opgemaakt) en waarin naast de Laan der Verbondenen ook de Floridastraat, de Eendrachtstraat, de Vrijheidsstraat en de Overwinningsstraat werden opgenomen, de naam Palingstraat in Overwinningsstraat gewijzigd.

Eigenaardig genoeg is het "Extract van het kadastraal plan der Gemeente Willebroeck" dat van 1922 dateert, plots sprake van de Boschkapelstraat (GAW 826), al was dat waarschijnlijk een voorstel dat in de schuif bleef.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

De straat gaf "... communicatie met de heirbaans op Dendermonde en op Londerzeel" en maakte deel uit van de Appeldonkstraat."

Bron: 't Vaartland (1980, nr. 1)

De Palingstraat begon oorspronkelijk aan de Nieuwstraat (tot vr de Nieuwe Steenweg (later Dokter Persoonslaan) werd aangelegd, als aansluiting met de baan van Dendermonde naar Mechelen.

Op de hoek met de Nieuwstraat was oorspronkelijk de brouwerij van de gebroeders Erix. Meer dan waarschijnlijk vlak in de buurt was ook de brouwerij (vraag: en woning?) van Henri Van Berchem.

Waar gegevens gevonden werden, komen deze voor op de pagina met de naam WILOVERW_OUD.

Bron: TS_VRTL, WIL-INFO, BK-TDHTR

 

 Ligging in de gemeente

 

Goed om weten...

De Overwinningsstraat is een vrij lange straat met heel wat handelszaken.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de Overwinningsstraat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - zowel via de tabel hieronder al via het menu links kan je naar deze secties navigeren.

Daar vind je dan de huisnummers per sectie in het menu aan de linkerkant.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

deze pagina

niet van toepassing

 

algemene informatie, gebeurtenissen, die niet aan een specifiek adres in de straat zijn verbonden

Oud

niet meer bestaande

 

deel van de straat dat nu bij het August Van Landeghemplein hoort

Florida

1 tot 44

 

van het August Van Landeghemplein - het pleintje - tot aan Floridastraat / Eendrachtstraat

Vooruitgang

45 tot 131

46 - 116

van de Floridastraat / Eendrachtstraat tot aan de Vooruitgangsstraat

Breendonk

133 tot 181

118 tot 168

laatste deel van de Vooruitgangsstraat tot aan de Breendonkstraat (kruising met Ringlaan)

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

De Palingstraat werd in 1920 hernoemd naar Overwinningsstraat.

 

 

 

 

 

Vermeldingen in de pers

 Raadsleden kibbelen om verkoop appartementen in de Overwinningsstraat (Het Laatste Nieuws, 01-07-1993, DDKW)

 

 Willebroekse appartementen blijven zorgen voor heibel (ons Klein Brabant Vaartland, 02-07-1993, ReM / D'Pille)

 

 Nieuw circulatieplan Overwinningsstraat en omgeving (Willebroek Nu, mei 2001) - deel 1 - deel 2

 

 Werken in Willebroek (Willebroek Nu, november 2001)

 

 

Afbeeldingen

 

 

voor 1914

In de periode van 1893 tot 1918 liet Louis De Naeyer 24 arbeiderswoningen bouwen. Deze gebouwen werden door Wereldoorlog I platgelegd.

Na WO I zullen houten barakken worden gebouwd als noodwoningen voor de gezinnen.

Bron: BK-JDK, BK-KDD

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een ganse wijk - gelegen ten zuiden van de Nieuwstraat en de Dendermondsesteenweg - door de Belgische genietroepen helemaal afgebrand, om also het zicht vanuit het fort van Breendonk te vergemakkelijken.

Wat inhield dat later - door het Koning Albertfonds in 1918 - honderden houten barakken werden opgericht, onder meer in de Palingstraat, de huidige Overwinningsstraat.

Al deze houten woningen verdwenen later, na 1924, ook al is dit voor bijzonder veel Willebroekenaars een eerder bizarre herinnering.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

Op 5 augustus 1914 werden ongeveer 200 woningen op de Westdijk, de Palingstraat (nu Overwinningsstraat), de Oude Dendermondsestraat en de Tisseltsesteenweg door de Belgische genietroepen afgebroken of opgeblazen, die het gezichtsveld van het fort van Breendonk belemmerden!

Om de woningnood te verhelpen werden daarom onmiddellijk na de oorlog honderden houten barakken opgerich.

Deze foto is daar een droevige herinnering aan.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

1921

Zicht op de net hernoemde Overwinningsstraat.

Bron: C.O.B.

 

 

 

22 mei 1928

De Overwinningsstraat - deze postkaart werd afgestempeld. 

Bron: uitg. L. Haems-Luypaerts, Willebroek

Na de Eerste Wereldoorlog is dit beeld ontstaan.

Als een overwinning op dat wat jaren vroeger op een niet te verklaren wijze werd platgebrand.

Op deze kaart zin wij de Overwinningsstraat ofte de vroegere Palingstraat - met rechts bovenaan een misschieen eerder toevallig geplakte postzegel van Albert I in beeld - zoals die vanuit de Vooruitgangsstraat door de fotograaf werd gezien.

Niets liet vermoeden dat deze straat later n van de voornaamste winkelstraten van Willebroek zou worden.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1930

Wie herkent hier nog de nu zo drukke winkelstraat?

...

Links zie je het begin van de Floridastraat.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

1945 - 1950

Zicht in de Overwinninggsstraat (richting centrum) in de na-oorlogse periode (WO II).

Bron: ?

 

 

 

Foto van de Overwinningsstraat uit de periode 1950-1960.

Let op de benzinepomp links op de foto - dit is waar garage Bredael met de activiteiten begonnen is (huis nr. 146)

Bron: PI-TB

 

 

 

1960 - 1965

Links de zaak waar nu 't Boekske gevestigd is (nr. 76)

Bron: PI-TB

 

 

 

oktober 2002

De heraangelegde Overwinningsstraat wordt in oktober opnieuw in gebruik genomen.

Bron: GEM-PUB (Willebroek Nu, november 2002)

 

 

 

2012 - 2014

Werken voor de heraanleg van het kruispunt van de Overwinningsstraat en de Dokter Persoonslaan.

Bron: ?

 

 

 

 

 

 

2015 - 2020

Nog een aantal foto's van de heraangelegde straat.

Bron: ?

 

 

Nog te verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 22-10-2023 - Controle
02-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
02-12-2022 - Toevoegen persartikels
27-11-2022 - Foto heringerichte straat (oktober 2002)
13-12-2021 - Toevoegen informatie gemeente Willebroek
27-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
19-08-2021 - Toevoegen nieuw fotomateriaal en bijhorende informatie
02-07-2021 - Aanpassen keuzemenu links nadat alle beschikbare gegevens zijn verwerkt
28-06-2021 - Aanpassing van de opsplitsing huisnummers voor de verschillende secties
23-06-2021 - Update over garage Bredal (foto 1960-1970) - Opsplitsing in secties
17-06-2021 - Start verwerking gegevens van de Overwinningsstraat
28-03-2021 - Toevoegen rubriek "nog te verwerken"
18-03-2021 - Creatie van de pagina