Info Straat
 
OUD
 
Florida
nr 1 - 44
 
Vooruitgang
nr 45 - 131 &
nr 46 - 116
 
Breendonk
nr 118 - 168 &
nr 133 - 181
 

 

Straatnaam

Adrescode

Overwinningsstraat - Vroegere gebouwen / nu August Van Landeghemplein

WILOVERW_OUD

 

Opmerking: onderstaande adressen bevonden zich op het huidige August Van Landeghemplein (nr. 12 tot 15) en op de hoek van de Nieuwstraat (nr. 2A).

De gebouwen kregen vr de eerste wereldoorlog een andere bestemming, waarna de meeste van die gebouwen ook werden afgebroken.

Dit leidde ook tot het "Nieuw Richtingsplan der Geteisterde Wijken" (n WO I) waarin de Laan der Verbondenen, de Floridastraat, de Palingstraat, de Eendrachtstraat en de Vrijheidsstraat opnieuw werden ingetekend, en waarbij de naam Palingstraat veranderde in Overwinningsstraat. Dat plan werd opgemaakt door architect Georges Van Dyck.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Periode

 

> 1831 - < 1878

? - 1937

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

niet meer bestaande

Vroeger nummer:

?

Van

> 1831

Tot

< 1878

 

Naam van het bedrijf / Beroep

brouwerij

Uitbater(s)

Henri Van Berchem

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De brouwerij was actief tot in 1907.

Bron: BK-TDHTR, WIL-INFO

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

0

Vroeger nummer:

-

Van

?

Tot

1937

 

Naam van het bedrijf / Beroep

brouwerij gebroeders Erix

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De brouwerij werd gesticht door Ludovicus Egidius Erix in de Nieuwstraat nr. 2 (zie ook daar).

Hij was een zoon van Petrus Cornelius Erix x Joanna Maria Janssens - Petrus Cornelius was ook brouwer in de Guido Gezellestraat.

En van de kinderen van Ludovicus Egidius Erix x Maria Francisca Adelia Mertens was: Carolus Victor Maria Erix, beter bekend als Charel Erix. Ook hij stichtte een brouwerij Sint Nikolaas, gelegen in de Stationsstraat nr. 2, waar later het brouwerijmuseum zal worden gevestigd.

Carolus Victor Maria (Charel) Erix trouwde later met Maria Isabella Aloisia Josepha Van In.

De brouwerij was actief tot in 1937.

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 2, Jan Peeters), WIL-INFO, BK-TDHTR

 

 

Afbeeldingen

 

 

1910

Een familiefoto van de Erixen.

Vooraan moeder Joanna Verschueren - achteraan v.l.n.r.: Victor, Isidoor en Aloysia Erix.

Het zijn die drie kinderen die na de dood van hun vader Josephus aan het hoofd van de brouwerij St. Antoine komen te staan, een brouwerij die tot 1932 actief blijft. De brouwerij is in Willebroek beter bekend als "de brouwerij van de gebroeders Erix en zuster".

Deze brouwerij kwam via nalatenschap later toe aan de familie Schurmans en de brouwersfamilie De Jonghe-Erix.

Victor was jaren voorzitter van de kerkfabriek van Sint Niklaas.

Isidoor richtte zich meer op financile aangelegenheden, en speelde een rol bij de stichting van de Banque de Malines.

De drie kinderen Erix trouwden niet.

Bron: "Kent u ze nog, de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1977), TS-VRTL (2013 - nr. 2, Jan Peeters)

 

 

 

Carolus Victor Maria (Charel) Erix, geboren op 19 januari 1869 in Willebroek, en daar overleden op 20 juni 1936.

Hij woonder in de Stationsstraat nr. 2.

In 1920 was hij lid van de Gemeenteraad - dokter Henri Persoons was toen burgemeester.

Hij is n van de weinige brouwers van die generatie die nooit bier heeft verkocht in flessen. Van de soorten bier die werd gebrouwen, is er maar n naam bewaard gebleven: Madelon.

(zie publiciteit hieronder)

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 2, Jan Peeters)

 

 

 

4 mei 1922

Publicteit voor het enige bij naam bekend gebleven bier van brouwer Charel Erix: Madelon.

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 2, Jan Peeters)

 

 

 

1 juni 1906

De brouwerij gelegen "tussen de Palingstraat en het Sasplein" wordt openbaar verkocht (rechts op de afbeelding).

De inboedel wordt uitvoerig beschreven.

De verkoop zal doorgaan in de herberg van Hector Verplancke, op het (Oud-) Sasplein (nr.7).

Links in de advertentie wordt reclame gemaakt voor de stoomketels van de fabrieken van Louis De Naeyer.

Bron: Het Handelsblad, 01-06-1906, p. 4

 

 

 

Foto gemaakt na 1928, op "de Vier Armen" (nu August Van landeghemplein).

Achteraan links ziet men caf Odeon en het begin van de Dorpsstraat. Aan de rechterkant het begin van de Nieuwstraat.

De huizen aan de rechterkant behoren bij de brouwerij van Charel Erix.

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 2, Jan Peeters)

 

 

 

Laatste wijziging 22-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
09-08-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
25-09-2021 - Correctie datum foto (n 1928)
20-06-2021 - Omkaderen tekst onder foto's
17-06-2021 - Creatie nieuwe pagina