Info Straat
 
001 & 001A
007
008
009
010
011
013
017
020
022 & 022B
023
025
029
032
034
038
040
062
096 - 098
104
106 - 108
114
144
148
150
152
160
170
178
192
209
211
213
215
219
221
223
227
229
233
271
287 - 289
291
294
299
306 - 306 A
314 A
315
322
323
324
352
374 - 376
 
KVC Meerhof
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Breendonkstraat

WILBRNDK_000

 

Naamgeving

Sinds

1821

Vroegere naam:

Palingstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Behoort tot de oudste straten van de vroegere gemeente Willebroek.

Het tracé van de heerweg van Asse naar Londerzeel zou volgens Van Dessel (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 1877), via Ramsdonk en de Breendonkstraat naar Willebroek en Heindonk zijn gegaan, om uiteindelijk te Rumst de Rupel te overschrijden (zie Beekstraat).

In het "Landtboek van Puderse" (1665) lezen we dat Breendonk een groot gehucht is van Puurs, gelegen "... op de zuydoostsyde van de Prochie, die Bosche- ende hey-achtig is".

J. Verbesselt (Parochiewezen in Brabant, deel IX, 1969) noemt de oude Breendonkstraat of Meerweg, de grensweg tussen de dorpen vanaf Grimbergen tot Ruisbroek, vooral bekend als verbindingsweg van het Land van Grimbergen met de overgang van de Rupel aan het Hellegat. Hij zegt verder dat de Breendonkstraat, die ook de grensstraat tussen Willebroek en Tisselt was, dwars door de uitgestrekte heide liep.

Langs deze weg vinden we ook de drie voornaamste kernen van Breendonk (dat van 1836 tot 1976 zelfstandig was), namelijk het later Spaans Kasteel met de Keukenhoeve, Breendonk-centrum en de Meerhoeve.

Volgens de "Rangschikking der wegen van de gemeynte Willebroeck" (27 maart 1821) behoorde de Breendonkstraat tot de straten van tweede klasse, die normaal 6 ellen breed dienden te zijn.

Ze begon "... in de Dendermondschestraat en eyndigt aan de heiligt van de Veldbaen aen het huys van Carolus Verbruggen, scheydende Willebroeck van Thisselt., de heiligt westwaerts is aan Puers en d'andere heiligt is aen Willebroeck".

De Breendonkstraat zou volgens A. Wauters in "Histoire des environs de Bruxelles" voorheen Palingstraat geheten hebben, misschien wel als sluitstuk tussen de Willebroekse en de Puurse Palingstraat.

Op andere kaarten, onder meer op de verzamelkaart van het kadaster (1819) zien we de straat als "Weg van Londerzeel naar Willebroek" vermeld (Staf Vivijs, in Brede Dunc, 1981).

De Breendonkstraat - die tot voor de fusie grensstraat van Breendonk, Tisselt en Willebroek was - was meermaals onderwerp van discussie, al werd er af en toe aan het baanvak gewerkt.

Cornelis De Cock ontving op 1 januari 1840 4,50 fr voor "... 5 dagen arbeid aen het maeken van de Breendonkstraet" (GAW 1102). In 1863 werd op het voorstel van Willebroek tot tot kasseiing van de Breendonkstraat overgegaan.

Het gedeelte op Breendonks grondgebied werd op 2 juni 1863 voor 9250 fr aangenomen en zelfde jaar bijna gans afgewerkt (Meester Ben Verlinden in Brede Dunc, 1981).

In 1868 noteerden we de tussenkomst van graaf de Buisseret en A. Verhaghen, burgemeester van Mechelen, over de Breendonkstraat, tijdens de zittingen van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen.

Op 20 februari 1870 ontving Mr. Baggerman uit Willebroek 8351,23 fr als "... eerste betaling voor het leggen van den steenweg in de Breendonckstraet" en op 31 juli 1871 was het de gemeenteraad van Willebroek die Breendonk aanporde "...om zijn verplichtingen i.v.m. de steenweg van Willebroek naar Londerzeel te voldoen".

Het College van burgemeester en schepenen van Tisselt besloot in zitting van 15 mei 1933 om tot de vernieuwing van de Breendonkstraat over te gaan, mits financiering door Breendonk en Tisselt.

In 1937 werd de Breendonkstraat, met de hulp van Tisselt, en in 1938 met deze van Willebroek heraangepast, waarna we uiteindelijk op aandringen van het gemeentebestuur van Willebroek, door toedoen van het provinciebestuur, in 1982 de totale hernieuwing van de Breendonkstraat kregen.

De Breendonkstraat begint ter hoogte van de Kapellenboslaan en eindigt aan Rijksweg 1 bis.

Het leven van haar bewoners wordt door Eugeen Adriaensens op een verhelderende manier in "Bakkeske" (1979) beschreven.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

 • Van waar komt de naam "Breendonk"?
 • De Breendonkstraat maakte een scheiding tussen de gemeenten Breendonk, Tisselt en Willebroek
 • De Breendonkstraat: was in feite "het dorp" van Breendonk (voor de fusie der gemeenten in 1976)
 • Het leven in ons dorp... in de Breendonkstraat
 • Naar school...
 • Aan cafés of herbergen was er geen gebrek
  van aan de Veurt naar Willebroek toe:
  - den Uyssel (De Jonghe)
  - de Rosse (Frans en Marie Tersago-Lauwers
  - den Beitjes (Henri en Jeanne De Jonghe - Alewaters)
  - bij Fons De Jonghe (Alfons De Jonghe) (Breendonkstraat 27 of 227?)
  - bij Bère van de Pé (Albert en Elza Reyniers) (Breendonkstraat 213)
  - bij Kol
  - bij Polien
  - in het Zwaluwnest (de Mulder en later de Kluts)
 • De bewoners
 • De winkels
  - Cesar en Alice Verdict-Tersago (Alice van de Rosse) - kruidenier
  - Edmond en Yvonne De Merechy-Tourné (Yvonne van de Ward) ) - kruidenier
  - Jan Taekels-Van den Wyngaert - kruidenier
  - Maria Peeters (Marie van kapiein) - textiel
  - Arthur Moyson (Tuure van de Loo) - fietsen
  - Rik Goossens / Frans Peeters (Frans van de Moos) - fietsherstellingen
  - Van den Eede - carrosseriebedrijf
  - Anna van Susses - ijsroom
  - den Hollander - groenten en fruit

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2019 - nr. 1, "Breendonkstraat", Gust Van Auwenis)

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

oktober 1942

Luchtfoto gemaakt door de Britse Luchtmacht boven Willebroek. Ook al is de foto niet geöriënteerd met het noorden bovenaan, toch is het kanaal duidelijk zichtbeer.

De pijl duidt op de ligging van de Breendonkstraat.

Bron: British Airforce, PI-TB

 

 

 

1961

Een krantenartikel dat uitleg geeft over de uitbreiding van het aantal woningen in Nieuw Willebroek.

Bron: Gazet van Mechelen (16-06-1961, pg. 4)

 

 

 

De plaats waar de Bosbeek onder de Breendonkstraat doorloopt (± 2015).

Bron: PI-TB

 

 

 

2010 - 2015

Een voorbeeld van de traditionele woningen, zoals die door de maatschappij voor huisvesting werden gebouwd op het einde van de 50-er jaren van de 20ste eeuw.

Bron: PI-TB

 

 

 

In "Willebroek Stad" of "Nieuw Willebroek" werd de nodige aandacht besteed om groene speelruimte in te plannen.

Bron: PI-TB

 

 

 

Privéwoningen aan de kant van de Meerhofverkaveling, langs de Breendonkstraat (± 2010).

Bron: ?

 

 

 

 

2018

De maatschappij voor huisvesting beslist om de woningen in "Willebroek-Stad" te moderniseren. Een gevolg van deze beslissing is dat een groot aantal woningen zullen worden afgebroken, om ze te vervangen door nieuwe woningen.

Bron:

 

 

 

Aan het laatste stuk van de Breendonkstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Ringlaan, was het voetbalterrein van Meerhof (± 2010) waar de K. V. C. Willebroek - Meerhof speelde.

Dit voetbalplein is intussen verdwenen - op die plaats werd de Site Meerhof gebouwd (adres in de Ringlaan nr. 192 e.v.)

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

 

augustus 1971

In de brochure van de Willebroek Stad Feesten komt deze advertentie voor van Café Zwaluwnest bij Mariake.

Het café is gelegen in de Breendonkstraat - toen nog Breendonk (na de fusies waarschijnlijk Willebroek).

Vraag: weet iemand meer over dit café en waar het juist gelegen was?

In het artikel "Breendonkstraat" van Gust Van Auwenis (zie bronvermelding hieronder) wordt "in het Zwaluwnest" vermeld, met daarbij de vermelding "De Mulder", en later "de Kluts")

Bron: brochure Willebroek Stad Feesten, TS-VRTL (219 - nr. 1, "Breendonkstraat", Gust Van Auwenis)

 

 

 

Laatste wijziging 02-04-2024 - Toevoegen nr. 352
15-02-2024 - Toevoegen nr. 178 en KVC Meerhof
02-10-2023 - Toevoegen informatie over artikel over de Breendonkstraat in Vaertlinck (2019 - nr.1)
17-09-2023 - Toevoegen luchtfoto 1942 en vraag over café Zwaluwnest (rubriek "nog verwerken") - Toevoegen huis nr. 215
17-08-2023 - Toevoegen huis nr. 271 en 299
12-08-2023 - Controle - Toevoegen huis nr. 32 en nr. 211
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
23-10-2021 - Aanvullen met verdere gegevens in bezit - Toevoegen afbeeldingen
03-09-2021 - Creatie van de pagina