Info Straat
 
007
 
Kasteel Termeire -
Meerhof
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Meerhoflaan

WILMEERH_000

 

Naamgeving

Sinds

15 juni 1964

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Gelegen in de oorspronkelijke Heerlijheid Termeiren, op het grondgebied van de vroegere gemeente Breendonk.

Genoemd naar de Meerhoeve, in 1607 een "… stuck lants… gelegen op Dnouland… ter IIe Tstraetken, loopende nae merckezeel ter derdre tvoischreven Dnauw Landt endeter vierdre de meerhoute" (bijdrage tot de Toponomie van Klein-Brabant, Ernest Moeremans, 1949).

Thoff ter Meeren of Meerhof was een heerlijkheid die toebehoorde aan ridder Jan Colins, geboren in 1530 en gehuwd met Johanna Huysmans of Heymans.

De heerlijkheid werd later door de familie de Caestre geërfd. Ze kwam, insgelijks na erfenis, samen met de heerlijkheid d'Hobbruges in het bezit van de familie Renialme de Cordes.

Johannes Karel I de Renialme de Cordes aanvaardde ze onder de naam en de wapens van Cordes. Hij overleed in 1561 en liet ze over aan zijn zoon Johannes Karel II de Renialme de Cordes, die gehuwd was met Charlotte Daneels, dame en Baronesse d'Attenrode de Wever.

Hun dochter Anna-Maria Theresia de Renialme de Cordes had ze samen met de baronie d'Attenrode in erfdeel. Ze behield ze met koninklijke toelating en droeg ze over op haar man Nicolas de Man. Hij overleed in 1726. Hij liet ze over aan zijn zoon Karel Joseph Franciscus de Man, baron d'Attenhove de Wever, heer van Termeire en Hobbruges, geboren in 1706 en in 1736 gehuwd met Johanna Jacquelin Lucie de Pape.

Het erfdeel kwam later toe aan hun zoon Johannes Leopold Joseph de Man d'Hobbruges, baron d'Attenrode, geboren in 1743 en overleden in 1820, waarna Termeire toekwam aan zijn zoon Joseph Louis, baron de Man d'Hobbruges, heer de Wever, Belgisch senator, geboren in 1775 en in 1820 gehuwd met Maria Anna Angelique de Robiano.

Het werd eigendom van hun dochter Eugenie de Man d'Hobbruges, die op 25 mei 1830 huwde met Jules de Buisseret-Steenbecque. Zij droegen het bij erfdeel over aan hun zoon Gaston de Buisseret, die op 31 augustus 1861 huwde met Beatrix de Monbrison. Bij diens overlijden in 1888 kwam het in erfdeel toe aan hun zoon Robert Marie Maurice Jean de Buisseret-Steenbecque de Blarenghien, die in 1912 Termeire en de andere eigendommen overliet aan zijn broer Conrad de Buisseret, die gehuwd was met Caroline Story.

In augustus 1914 bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog, werd het kasteel Termeire door de Belgische Genietroepen vernield. Nadat het kasteel was afgebroken en ook het park verdween, kreeg het domein een landbouwbestemming.

De gronden werden door de n.v. Royale Belge aangekocht, die ze verkavelde en onmiddellijk overging tot het aanleggen van mooie straten.

Achter de Meerhoflaan, die van aan de Breendonkstraat vertrekt, is de vroegere kasteelwal als een romantische eilandje bewaard gebleven (Staf Vivijs, Brede Dunc, 1981).

Ze kreeg haar naam op 15 juni 1964 (gemeenteraad).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Kasteel Termeire - ook bekend als Meerhof - werd reeds begin 17de eeuw vermeld en was in in 1914 eigendom van Graaf Robert de Buisseret.

Bron: zie pagina Kasteel Termeire - Meerhof

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

1805

Het kasteel van het Meerhof.

Bron: Gigault-atlas, 1805, RAA Beveren 

 

 

 

± 2010

Een meer recente foto gemaakt in de Meerhoflaan.

Bron: ?

 

 

 

 

  

 

2015

Een aantal foto's van de toegang tot de Meerhoflaan en het park aan de vijver van het vroegere domein.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 18-08-2023 - Toevoegen huis nr. 7
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
17-12-2021 - Toevoegen foto's uit 2015 (PI-TB)
26-06-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
08-06-2021 - Creatie van de pagina