Info Straat
 
007
 
Kasteel Termeire -
Meerhof
 

 

Straatnaam

Adrescode

Meerhoflaan

WILMEERH_000

 

Periode

 

17de eeuw - augustus 1914

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Kasteel Termeire - Meerhof

Vroeger nummer:

-

Van

17de eeuw

Tot

augustus 1914

 

Informatie

Kasteel Termeire

Het hof werd al in het begin van de 17de eeuw vermeld.

Het was eigendom van de Graaf Robert de Buisseret de Blarenghien, burgemeester van Breendonk.

Het domein strekte zich uit tussen de huidige Breendonkstraat en de Brandstraat.

Na afbraak van het kasteel in 1914 op bevel van de Belgische krijgsmacht, verhuisde hij naar Brussel.

Bron: TS-VRTL (2015 - nr.1)

Kasteel Termeire of  Meerhof or Termeren lang in het noordoostelijke deel van Breendonk, tussen de Breendonkstraat en de Brandstaat.

De naam Meerhof leeft voort in de Meerhofwijk, ontstaan op de verkaveling in der periode van de fusie (januari 1977).

"Meer" of "meir" duidt op een laaggelegen en vochtige grond, zeg maar: moeras.

De heerljikheid werd in bezit genomen door Johannes Karel I de Remialme de Cordes (zie foto hieronder). Hij koch het hof voor 12.000 gulden van Dionisius Laermans. Hij was een zoon van Lancelot de Remialme en Maria de Cordes, trouwde eerst met Isabelle Van der Dilft en daarna met Jacqueline De Castre (zie afbeelding hieronder). Daarna volgde nog een huwelijk met Isabelle de Robiano.

Hij liet kasteel Termeire over aan zijn zoon Joannes Karel II x Charlotte Daneels.

Vanaf oktober 1780 werden een aantal percelen verhuurd in Breendonk, Tisselt en Willebroek.

Pachthof de Meirhoeve werd verhuurd aan Peter Bemis uit Willebroek.

In de 18de eeuwe is het hof uitgebouwd tot een "hof van plezantië".

Later ging het eigendom over op de familie de Buisseret (door huwelijk).

Een latere ongehuwde erfgenaam - Robert de Buisseret - en liet in 1912 de eigendommen over aan zijn broer Conrad de Buisseret.

In augustus 1914 (WO I) werd het kasteel door de Belgische genietroepen gedynamiteerd, omdat het een "hinder" voor het fort van Breendonk zou zijn. Kort daarna viel Duitsland Belgiën binnen.

Het kasteel werd niet meer herbouwd, maar de hoeve wel.

Uiteindelijk werden de gronden van het kasteel en van de meerhoeve opgekocht, en in de jaren '60 verkaveld door de maatschappijen Royale Belge & Matexi. Straten werden aangelegd en de wijk kreeg een residentieel karakter.

Bron: WIL-BIB

Hetkasteel Termeir, onder meer ook bekend als het "Meerhof", werd reeds begin 17de eeuw vermeld en was in 1914 eigendom van graaf Robert de Buisseret de Blargenghien, burgemeester van Breendonk.

Het bevond zich langs de Breendonkstraat (tegenover de huidige huisnummer 79 tot 81, op wat toen nog grondgebied was van de gemente Breendonk.

Het erbij horende domein strekte zich uit tot aan de Brandstraat, die toen de grens vormde tussen Breendonk en Willebroek, en het fort.

Na de afbraak ban het kasteel verhuisde graaf de Buisseret naar Brussel, van waar hij - per brief - via zijn eerste schepen Leonard Moortgat, de gemeente bleef besturen tot in 1921.

Bij zijn afscheid als burgemeester schreef hij aan de bevolking: "In de maand augustus 1914 is op bevel van de Belgische Krijgsoverheid ons kasteel 'Hof ter Meire" door het vuur vernield en de schoonen bosch, war zoovele onder u in hunne kinderjaren gelukkige uren hebben komen overbrengen geheel verwoest, geen steen is heel gebleven, geen boom is gespaard geworden."

Ironisch is het dat het graaf Robert de Buisseret de Blarenghien was, die er enkele jaren voor WO I bij de minister van Oorlog op aandrong dat het in aanbouw zijnde "fort van Willebroek" zou worden hernoemd naar Fort van Breendonk. Per slot van rekening was een flink deel van de voor het fort nodige terreinen van hem onteigend (welsiwaar tegen een flinke vergoeding).

De naam van het kasteel leeft vandaag nog voort in de wijk Meerhof, die zich sinds de fusie der gemeenten van 1977 op Willebroeks grondgebied bevindt.

Bron: TS-VRTl (2015 - nr. 1, "Door de oorlog verdwenen kastelen in Willebroek", Leon Bernaerts)

 

 • Kasteel Meerhof was gelegen in het noordoostelijke deel van Breendonk (tot de fusies in 1976) aan de vroegere Meerweg, een oude baan van Brabant naar de Rupel.
  Door de fusies van de gemeentes in 1976 werd een uitwisseling van gebied gedaan, en kwam dit domein bij Willebroek.
 • Het domein was tot het einde van de 18de eeuw een afgelegen gebied in de heerlijkheid en de parochie van Puurs.
 • De naam "meer" of "meir" kan verwijzen naar een laaggelegen, vochtige grond, verwant met een moeras. In de buurt komen andere verwijzingen met deze naam voor: Meerhoeve (1604), Meerblock (1615), Thoff ter meeren (1618), Meerhoffheide (1621), Meerefweg en Meerloop.
 • Eerstvernoemde bezitter van de heerlijkheid Termeren waren Jan Colins (°1530) en echtegenote Joanna Heymans.
  Johannes Karel I de Remialme de Cordes (°1575 - +1641) x Jacqueline de Caestre (°1598 - +1618) nam de heerlijkheid aan onder de naam en het wapen van de Cordes.
 • Het domein kwam in bezit van Joseph Louis, baron de Man d'Hobruges de Wever. Hij was een Belgisch senator (1775) en huwde met Anna Angélique de Robiano.

 • Termeiren ging daarna in eigendom over op Eugénie de Man-d'Hobruges. Zij huwde met Jules de Buisseret Steenbecque de Blarenghien (°1788 - +1874).
 • Zij lieten het domein en het kasteel via erfenis over aan hun zoon Maurice Louis Marie Gaston de Buisseret de Blarenghien. Hij was burgemeester van Breendonk (1884 - 1888).
 • Op zijn beurt liet Gaston het domein en kasteel over aan zijn broer Conrad de Buisseret, gehuwd met Caroline Story. Conrad de Buisseret werd diplomaat, een ambt dat hem op belangrijke posten deed belanden als Wenen, Washington en Petrograd (St.Petersburg/Leningrad). Hij was ook gevolmachtigd minister in Marokko.
 • Het kasteel Termeiren werd in augustus 1914, tijdens de eerste dagen van de oorlog, door Belgische genietroepen gedynamiteerd, omdat het een hinder was voor de verdediging van het nabijgelegen fort. Ook het prachtige park, met zijn sierlijke dreven en zijn eeuwenoude bomen, moest om dezelfde reden verdwijnen.
 • De gronden van de oude Meerhoeve werden opgekocht en in de jaren 60 verkaveld door de maatschappijen Royale Beige en Matexi (Maatschappij ter exploitatie van immobiliën).
  Toen werden ook de straten aangelegd die bij besluit van de gemeenteraad van Breendonk van 15 juni 1964 de volgende namen kregen: Beukenlaan, Cederlaan, Kasteellaan, Lindenlaan en Meerhoflaan, verwijzend naar het voormalig domein met zijn park, alsook Europalaan, deze laatste in het teken van de Europese gedachte.

 

Bron: TS-VRTL (2020 - nr. 2, René Pattyn) - "Brede Dunc - Een bijdrage tot de geschiedenis van Breendonk", Staf Vivijs, 1981)

Ook informatie over de familie de Buisseret.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2020 - nr. 3, "Kasteel Termeiren", René Pattyn)

 

 

Afbeeldingen

 

  

 

links: Jean-Charles I de Remialme de Cordes (1575-1641) - (Peter Paul Rubens, 1618)

rechts: Jacqueline de Caestre (1598-1618) - (Peter Paul Rubens, 1618)

Bron: Museum voor Schone Kunsten, Brussel 

 

 

 

1776

Chateau Meyr op de Ferraris-kaart.

Bron: KBR Brussel

 

 

 

1805

Fragment van een kaart uit de Gigault Atlas waarop kasteel Meerhof en de omliggende domeinen te zien zijn.

Bron: Gigault Atlas

 

 

  

 

Links burgemeester Graaf Louis Marie Gaston de Buisseret Steenbecque de Blarenghien  (°Brussel 15 mei 1831 - +Breendonk 16 december 1888). Hij was politicus voor de Katholieke Partij.

Door een vonnis in 1877 mocht hij "de Blarenghien" toevoegen aan zijn naam. In 1852 kreeg hij de Belgische nationaliteit.

In 1858 werd hij burgemeester van Breendonk, tot aan zijn dood in 1888.

Hij huwde in 1861 met Beatrix de Bernard de Montbrison - het echtpaar had 5 kinderen.

Na zijn dood erfde zijn echtgenote het kasteel.

 

Rechts burgemeester Graaf Robert de Buisseret (° Elsene 14 november 1863 - + Schaarbeek 18 november 1931).

Hij volgde zijn vader op als burgemeester van Breendonk (tot aan zijn dood).

 

Bron: WIL-BIB, TS-VRTL (2020 - nr.2, René Pattyn)

 

artikel over Gaston de Buisseret op Wikipedia

 

artikel over Robert de Buisseret op Wikipedia

 

 

 

Conrad de Buisseret Steenbecque de Blarenghien (°Elsene 14 maart 1865 - +Gent 3 februari 1927).

Hij groeide op in kasteel Termeiren en huwde  in West-Point (bij New York) met Caroline Story (° 1870 - +1914).

Het echtpaar had 5 zonen en 1 dochter.

In 1917 hertrouwde hij met Lydia Sokol (°1890 - +1968) - ze hadden samen nog een dochter.

Conrad was een diplomaat. 

Bron: WIL-BIB, TS-VRTL (2020 - nr. 2, René Pattyn), Wikipedia

 

Artikel over Conrad de Buisseret op Wikipedia

 

 

 

1895

Het kasteel Termeiren met het park van de graaf - Stafkaart.

Bron: PDB

 

 

 

± 1900
Kasteel Meerhof.

Bron: ?

 

 

 

±1900

Kasteel Meerhof - kasteel Termeiren

Bron: Uitg. Thomas-Baggerman - Willebroek

Het kasteel Termeire, eigendom van de familie de Buisseret, werd in 1914 afgebroken.

Op dezelfde plaats werd later een hoeve gebouwd.

Ook de naam van de wij "Meerhof" herinnert er nog aan.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

Kasteel van de Graaf de Buisseret de Blarenghien, gelegen in de Breendonkstraat (recht tegenover nr. 79 - 81).

Afgebroken in augustus 1914.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverlag, 1958-1959

 

 

 

1902

Kasteel Termeiren.

Bron: F. Thomas-Baggerman

 

 

 

 

 

september 1904 / april 1905

3 versies van een foto / postkaart van kasteel Termeire

Bron: ?

 

 

 

september 1905

Postkaart van kasteel Termeire.

Bron: uitg. Joseph d'Hondt - Breendonk

 

 

 

1955

Bootjevaren op de vijver die is overgebleven van het domein Meerhof.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 03-10-2023 - Controle
09-06-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
06-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia)
26-01-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeelding
17-12-2021 - Toevoegen nieuwe foto's van kasteel & domein Meerhof
26-06-2021 - Toevoegen informatie en toevoegen infokaders bij foto's
08-06-2021 - Creatie nieuwe pagina