Info Straat
 
017
047
083
095
097
099
111
125
190
201
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Ringlaan

WILRINGL_000

 

Naamgeving

Sinds

31 augustus 1954

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Gelegen in de vroegere gemeente Willebroek, ten zuidwesten van de nieuwe tuinwijk Willebroek-Stad, die een 700-tal woningen groepeert.

Door het opheffen in 1956 van de spporweglijn van Londerzeel naar Willebroek, ontstond de mogelijkheid om op de vrijgekomen bedding een weg aan te leggen, vertrekkende vanaf de Breendonkstraat en lopende tot Merkezeel, om van daaruit draaiende naar rechts, als een "ring" rond de wijk in de Breendonkstraat te eindigen.

Ze kreeg haar naam op 31-8-1954 (college).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Opmerking:

De Ringlaan volgt het tracÚ van de vroegere spoorweg naar Londerzeel en Aalst, en dat al vanaf de Dendermondsesteenweg (achter de watertoren).

Er is dus een groot deel van de straat dat parallel loopt met de Captain Trippstraat en de Kapellenboslaan, tot aan de Breendonkstraat.

Voor de volledigheid werd ook dat traject van de straat via de kaart op Google Maps toegevoegd onder de naam "Ligging in de gemeente - 2".

Bron: PI-GB

 

Ligging in de gemeente

 

Ligging in de gemeente - 2

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

De oude spoorweglijn van Boom naar Londerzeel werd stopgezet en volledig weggenomen.

Op een deel van de vroegere bedding - vanaf de Breendonkstraat naar het zuiden - is dan de Ringlaan ontstaan. 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

1955 - 1960

De Ringlaan kreeg in 1954 haar naam toegekend, als oostelijke ringweg ten opzicht van de verkaveling Nieuw-Willebroek / WillebroekStad.

Vertrekkend aan de Breendonkstraat in de buurt van de aansluiting met de Tisseltsesteenweg, om te eindigen aan de Breendonkstraat, maar dan wel ter hoogte van de huidige site Meerhof (het vroegere voetbalveld van FC Meerhof).

Hierboven een foto van destijds, met de sociale woningen opgericht door de maatschappij voor volkshuisvesting.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

▒ 2010

Vertrekkende aan de noordelijke zijde (buurt Captain Trippstraat / Overwinningsstraat) kom je aan de rechterzijde eerst aan het Schuttershof.

Daarna zie je aan de rechterkant het woningblok dat vooraan grenst aan de Ringlaan - de achterzijde van de huizen komt uit op de Schuttersstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

 

2010 - 2018

Verder zuidwaarts komt men in de buurt van Merkezeel (links van de Ringlaan).

De Ringlaan buigt dan af naar het westen, richting Meerhof. Er werd een rotonde aangelegd.

Ter hoogte van de rotonde aan de rechterzijde staan "de blokken": de residenties Schoondonk (meest noordelijk), dan residentie Herselaar en tenslotte aan de zuidelijke kan residentie Groenlaar.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2017 - 2018

De rotonde waar de Akkerlaan (links bovenaan op de foto) aansluit.

De onderste foto werd gemaakt vanaf de Ringlaan. Rechts achter de rotonde gaat de Ringlaan verder naar site Meerhof (en de Breendonkstraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

▒ 2015 - 2017

Twee foto's aan het zuidelijke deel van de Ringlaan, ter hoogte van de Rozenstraat / Dahliastraat / Viooltjesstraat.

Bron: PI-TB

 

  

 

 

▒ 2018

Nog enkele foto's gemaakt langs het zuidelijke deel van de Ringlaan.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

zomer 2022

Enkele van de particuliere gebouwen aan de Ringlaan.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 24-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen (2022) - Toevoegen nr. 201
02-11-2023 - Controle
03-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
13-12-2021 - Toevoegen informatie van de gemeente Willebroek
12-11-2021 - Creatie van de pagina