Info Straat
 
002
006
008 - 008A
012
015
018
022
024
028
030
032
034
040
047
054
056
057
060
064
066
072
075
078
084
088
089
090
095
098
099
105 - 107
106
110
113
115
116
118
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oude Dendermondsestraat

WILODDNM_000

 

Naamgeving

Sinds

1683

Vroegere naam:

Dendermondsche Straet

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

De Oude Dendermondsestraat was vroeger een zeer belangrijke straat.

Ze werd in 1683 vermeld als de "Dendermondsche Straet, zynde de heirbaan van Mechelen op Dendermonde" (RA Antwerpen, nr. 4211, notaris Jan De Cock).

In het "Proces verbal sur les chemins vicinaux du 6 avril 1821" lezen we dat de heer De Villers twee rijen bomen heeft "... omtrent de Boschbeek op deze straete, die haer beletten te geven op de gevraagde breedte".

Ze verloor aan belang toen in 1826 de Dendermondsesteenweg vanaf de Vier Armen naar de Rijweg werd aangelegd (zie Dendermondsesteenweg).

In 1840 werd de straat opgemeten door Drymans uit Breendonk die daarvoor 6,94 fr ontving (GAW 1102) en op 17 april 1868 kreeg August De Maeyer uit Willebroek 176,55 fr in handen voor "... levering van 108 bomen, maken der putten, opzetten der grachten, planten der bomen, enz..." (GAW 1114). Wat ergens zeggen wil dat de Oude Dendermondsestraat een grondige opfrisbeurt kreeg.

Later, rond 1900, liet Louis De Naeyer er 44 werkmanswoningen bouwen, die in de volksmond "d'aa root" worden genoemd.

De Oude Dendermondsestraat werd vroeger vooral door voetgangers gebruikt. Hij die "... destijds van Mechelen naar Dendermonde trok, volgde voorbij Blaesveld den Mechelschensteenweg tot aan de Molenstraat; hij kwam door deze straat aan het kanaal, waar een regelmatige overzetdienst ingelegd was. Aan den overkant volgde hij de oude Dendermondsche Baan, die hem over de aardeweg ten noorden van het domein de Buisseret naar de Rijweg bracht, op de grote baan naar Dendermonde" (Losse grepen uit de geschiedenis van Willebroek, Karel Moeremans).

De huidige Oude Dendermondsestraat begint op de plaats waar de Captain Trippstraat en de Tisseltsesteenweg in elkaars verlengde liggen en eindigt ter hoogte van de vaart.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

De straat werd in de volksmond ook "d' aa root" genoemd.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 't Is kermis in d'Aa Root (Het Laatste Nieuws, 08-07-1993, DDKW)

 

Na de kermisweek zijn d'Aa Rooters uitgeblust (Het Laatste Nieuws, 17-07-1993, DDKW / DDKW)

 

 

Afbeeldingen

 

  

 

einde juli 1917

"postkaart" om bekend te maken dat er een woning wordt beschikbaar gesteld voor soldaat Adlin François die in de strijd in WO II verlamd werd aan beide benen en de rechterarm.

Bron: ?

 

 

 

± 2017

De ingang van de Oude Dendermondsestraat aan de kant van het kanaal.

Het huis op de hoek aan de rechterkant wordt genummerd op Westdijk nr. 55, en was vroeger café 't Blokske.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 1993

De huizen met nummers 12 (helemaal links) tot en met 16 (rechts).

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015

De huizen met nummers 14 en 12 in de Oude Dendermondsestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

Een huis verderop in de Oude Dendermondsestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2010

Een aantal huizen in de Oude Dendermondsestraat, tegenover de Gezondheidsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2010

Een zicht op de Oude Dendermondsestraat. De foto werd gemaakt aan het begin van de straat, langs de kant van de Overwinningsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Nog een foto van vroeger, maar dan in de tegenovergestelde richting.

Aan de rechterzijde merk je dat er nog geen sprake is van Senior Plaza, noch het Zorghotel (op de plaats van het huis met de groene gevel aan de rechterkant).

De witte gevel (op het glijkvloers) in het midden van de foto is het hoekhuis aan de Captain Trippstraat en de Overwinningsstraat (kruispunt aan de Tisseltsesteenweg).

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2010
Het Zorghotel in de Oude Dendermondsestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

De huizen tegenover het Zorghotel in het eerste deel van de Oude Dendermondsestraat (vanaf de Overwinningsstraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

Links de Boskapel, op de hoek van de Overwinningsstraat en de Oude Dendermondsestraat (rechts op de foto).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Seniorplaza op de hoek van de Overwinningsstraat (links) en de Oude Dendermondsestraat (rechts).

Op diezelfde hoek ook de Boskapel.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2020

De Boskapel, of de kapel van Onze Lieve Vrouw Troost in Nood.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 19-10-2023 - Toevoegen nr. 95
15-10-2023 - Controle - Toevoegen nr. 12, nr. 15
02-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
02-12-2022 - Toevoegen persartikels over kermis (1993)
22-07-2022 - Toevoegen nr. 6
12-05-2022 - Toevoegen bijkomende vraag (Facebook)
12-03-2022 - Toevoegen foto uit 1993
29-01-2022 - Toevoegen postkaarten Adelin François (1917)
05-11-2021 - Toevoegen foto's en bijhorende infokader - Toevoegen nieuwe informatie
15-07-2021 - Creatie van de pagina