Info Straat
 
001
003
004
005
007
008
009
010
011
012
013
016
018
021
022
023
025
027
028
029
030
031
035 (A & B)
035 -
Villa Florida
036
037
039
040
041
043 - 43A
044
045
047
048
050
051
055
056
058
059
065
069 - 070
071
075 - Sas
 

 

Straatnaam

Adrescode

Westdijk

WILWSTDK_000

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Loopt parallel met de Willebroekse vaart.

Begint aan de hefbrug van Willebroek (ter hoogte van de Dokter Persoonslaan) en eindigt aan deze van Tisselt (daar waar de Baeckelmansstraat begint).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

18 oktober 2002:

Na ingrijpende werken wordt de heraangelegde Westdijk officieel geopend.

Bron: GEM-PUB, Willebroek Nu (november 2002)

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

Op zoek naar nog eens 120 miljoen voor Westdijk (Gazet van Antwerpen, 05-08-1992)

 

Westdijk is weer open! (Het Laatste Nieuws, 27-08-1993, DDKW / DDKW)

 

Deze week heropening van de Westdijk (Gazet van Antwerpen, 13-10-1993)

 

Westdijk gedeeltelijk heraangelegd (Willebroek Nu, 29-06-1994,    / Marcel Eeraerts)

 

Westdijk mag geen racebaan blijven (Het Laatste Nieuws, 02-10-1995, Karel De Decker)

 

Westdijk wordt voorlopig geen fietsstraat: “Bekijken of dit wel past in groter netwerk” (Het Laatste Nieuws, 28-05-2020, Els Dalemans)

 

 

Afbeeldingen

 

 

vóór 1900

Sfeerbeeld van de Westdijk.

Vraag: zijn de gebouwen links op de afbeelding te vergelijken met die van de Villa Florida (nr. 35)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

 

 

 

augustus 1905

De Westdijk ter hoogte van de Villa Florida, gelegen op de terreinen van het huidige huisnr. 35.

Bron: uitg. Jos De Maeyer - Willebroek

 

 

 

december 1908

Schepen verlaten het sas richting Brussel, getrokken door een sleepboot.

Bron: PI-TB

 

 

 

1914

Versterking van de kanaaloevers aan de Westdijk. Bovenaan in het midden zie je de schoorstenvan de fabriek Louis De Naeyer.

Bron: ?

 

 

 

april 1927

De westdijk net voor de brug (ter hoogte van de Fabriekstraat. Midden op de foto (achter de bomen) de gebouwen van de fabriek Louis De Naeyer.

Rechts zie je nog het straatje dat aansluit op de Mechelsesteenweg en dat later werd verdween bij de uitbreiding van de fabriek.

Bron: Nels Brussel.

 

 

  

 

  

 

1940 - 1944 - Wereldoorlog II

Schade aan de gebouwen langs de Westdijk, als gevolg van de bombardementen.

Bron: ?, verzameling Louis Amelinckx (KonHarmSteCecilia)

 

   

 

Scheepvaart langs de Westdijk.

De linkse foto werd gemaakt kort na WO II, terwijl de rechtse foto dateert van rond 1960-1970.

Bron: ?

 

 

 

1965 - 1970

Luchtopname van Willebroek: de Tisseltsesteenweg, het kanaal, Oostdijk en Westdijk.

In de rechterbovenhoek zie je het kanaal, met aan de overzijde de Oostdijk, en daartegenover de Westdijk.

Het gebied rechts op de foto is het "Scher(rep)p zand".

Aan de bomenrij links van deze plek liep een stromend beekje, waar je "stekelbakskes" (stekelbaarsjes) kon vangen. (Georges Brems)

Bron: PI-GB

 

 

 

1972

Een luchtfoto waarop de Westdijk bijna over de hele lengte van aan Westzavelland tot aan de Dokter Persoonslaan te zien is.

Bron: ?

 

 

 

1970 - 1980

De Vredesbrug over het kanaal, met links daarvan de woningen langs de Westdijk.

Het gebouw links van de brug is café de Arend op de hoek van de Dr. Persoonslaan en het Oud Sasplein.

Uiterst rechts de Oostdijk.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

oktober 1983

Het kanaal gezien vanaf de opgehaalde Vredesbrug. Links de Oostdijk en rechts de Westdijk.

Er wordt op dat moment gewerkt aan de verwijdering van de Sluis van Willebroek. Om die reden werd een extra kanaalgeul aangelegd op de plaats van het "Scherp Zand".

Bron: ?

 

 

 

oktober 2002

De Westdijk wordt helemaal heraangelegd - vanaf oktober is de vernieuwde straat opnieuw geopend voor het verkeer.

Bron: GEM-PUB (Willebroek Nu, november 2002)

 

 

 

 

± 2010

De plaats waar Westzavelland uitkomt op de Westdijk aan het kanaal.

Op de bovenste foto zie je de Gezondheidsstraat. De onderste foto toont links op de achtergrond de plaats waar de Koning Boudewijnsnelweg over het kanaal loopt - de brugpijlers zijn op de foto achter de bomen verscholen.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2010

Zicht op de Westdijk van aan de overkant van het kanaal, met in het midden van de foto het einde van de Floridastraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2010

Het gedeelte van de Westdijk met rechts het begin van Westzavelland (voordat het appartementsgebouw werd opgetrokken).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2012 - 2015

Twee foto's van de heraangelegde Westdijk met zicht op de Vredesbrug.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2015

De heraangelegde Westdijk vanaf de Vredesbrug.

Op de onderste foto kan je zien dat er niets meer overblijft van de sluis van Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2015

zicht op het kanaal en op de Westdijk, in de periode dat het kanaal langs de zijde van de Oostdijk verbreed werd.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2016

De Westdijk en de Floridastraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2016

Het kanaal en de Vredesbrug gezeien van op een binnenschip dat richting Rupel vaart.

Rechts de Oostdijk - of wat er van overblijft. Links de Westdijk.

Bron: ?

 

 

 

voorjaar 2014

Het kruispunt van de Westdijk (links) en Westzavelland (rechts).

Bron: PI-TB

 

 

 

herfst 2016

De vernieuwde Westdijk, het kanaal en de brug.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2017

De Westdijk 's avonds.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

± 2017

De aansluiting van de Oude Dendermondsestraat (links) op de Westdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2017

De Westdijk ter hoogte van de aansluiting met Westzavelland.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2017

De aansluiting van de Vooruitgangsstraat en de Westdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2018

Het begin van de Westdijk aan de Vredesbrug.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2019

Zicht op de Westdijk van aan de overkant van de vaart.

In het midden van de foto zie je de toegang van de Floridastraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

GB: 

In de telefoonlijst van 1938 wordt A. Lauwers op de Westdijk vermeld, met de activiteit "laden-lossen".

Zijn telefoonnr. is Willebroek 340.

Er staat echter geen huisnummer bij vermeld.

Is dit dezelfde persoon als Aurthur Lauwers (schipper) op de Westdijk nr. 59? Of is het een andere A. Lauwers?

 

 

 

Laatste wijziging 14-07-2024 - Toevoegen nr. 59 - Toevoegen vraag
03-03-2024 - Toevoegen nr. 65, nr. 69-70 en nr. 71
25-02-2024 - Toevoegen afbeelding - Toevoegen nr. 16
30-11-2023 - Controle - Toevoegen nr. 44
04-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
30-11-2022 - Toevoegen persartikels over heraanleg
27-11-2002 - Toevoegen foto heraanleg oktober 2002
15-08-2022 - Toevoegen persartikels (1992,1995)
03-05-2022 - Toevoegen nieuwe informatie WO II
29-04-2022 - Toevoegen nieuwe afbeelding (voor 1900)
19-01-2022 - 21-01-2022 - Toevoegen foto's en bijhorende informatie - Uitbreiden keuzemenu naar pagina's per huisnummer
04-08-2021 - Creatie van de pagina