Info Straat
 
002
006
015
025
029
030
036
037
042
043
045
046
050
051
053
060
063
064
066
069
071
073
081
097
103
104
106
109
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Vooruitgangsstraat

WILVOORT_000

 

Naamgeving

Sinds

28 mei 1909

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Vertrekt ter hoogte van de Westdijk, dwarst de Overwinningsstraat en eindigt via de vroegere Geerhoek, ter hoogte van de Captain Trippstraat.

Het gedeelte van de Westdijk tot de Overwinningsstraat (in de volksmond de "Nief Root" genoemd) werd "zonder toelating op haren eigendom (n.v. De Naeyer) aangelegd in de jaren 1892-1893" en bij de openbare wegenis ingelijfd, samen met de Toekomststraat, de Vrijheidsstraat, de Spaarzaamheidsstraat, de Welvaartstraat en het Edmond de Grimbergheplein, op 28-5-1909 (gemeenteraad).

Op 29-4-1920 werd het "nieuw lijnrichtingsplan der geteisterde wijk" door architect G. Van Dijck opgemaakt.

Het gedeelte van aan de Overwinningsstraat tot aan de Captain Trippstraat (voorheen Geerhoek) werd omwille van het dubbel gebruik - ingevolge de fusies - in Vooruitgangsstraat gewijzigd (gemeenteraad van 15-3-1979).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Vanaf 1893 droeg het huis boven het kruisje het huisnummer 1. Maar donderdag 30 november 1944 in de vroege ochtend sloeg een V-1 (Vergeltungswaffe) in tussen 2 binnenschepen die ter hooghte van het kruisje lagen. De schepen en huis nr. 1 werden volledig vernietigd. Zeven mensen stierven. In het hoekhuis werd Joanna Sleebus op slag gedood.

Bij de heropbouw kreeg het huis een andere vorm en een ander adres: Westdijk 43A.

Lees het artikel met bijhorende foto's in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 4, "Vroeger en nu", Emiel Geens)

 

De straat wordt in de volksmond ook "de nief root" genoemd.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 Diamant in Vooruitgangsstraat (Het Laatste Nieuws, 07-08-1993, DDKW / DDKW)

 

Diamant in Willebroekse Vooruitgangsstraat (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 11-08-1993, Karel De Decker)

 

 

Afbeeldingen

 

 

augustus 1907

Zicht op de Vooruitgangsstraat toen er nog een bomenrij aan elke kant van de straat stond.

Bron: ?

De Vooruitgangstraat was één der verwezenlijkingen ontsproten aan het brein van Louis De Naeyer en verwezenlijkt door de onzijn impuls gestichte "naamloze vennootschap voor de bouw van werkmanswoningen".

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

oktober 1910

De Vooruitgangsstraat gezien vanaf de overkant van de vaart (Oostdijk).

Bron: imprimerie Thomas

Zicht op de Vooruitgangsstraat van op de overkant van de vaart.

Deze straat werd in de jaren 1898-1900 aangelegd.

De huizen waren bestemd voor de mensen die bij De Naeyer werkten

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

Ik lag nog in mijn bed.

Ik werd wakker door het sputterend lawaai van de motor van de V-1.

Ik sprong uit mijn bed en trok het raam van mijn slaapkamer open. Ik keek naar de lucht en zag hem van links aankomen en zo op weg naar het westen.

Plots pruttelde de motor en viel stil. De V-1 draaide zich om haar as en kwam naar beneden gesuisd.

...

Vlak voor de woning op de hoek van de Westdijk en de Vooruitgangsstraat lagen 2 binnenschepen.

Door de inslag van de V-1 werden de schepen beschadigd en zonken.

Het hoekhuis (rechts op de foto) werd helemaal vernieled en bewoonster Johanna Sleebus was op slag dood.

 

In de periode van 11 november 1944 tot 14 maart 1945 kwamen 11 V-1 op Willebroek neer.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2, "Donderdag 30 november 1944... Ik was 16", interview met Frans De Maeyer, Emiel Geens)

 

 

 

12 oktober 1922

Zicht op de Vooruitgangsstraat, aan de kant van de vaart (voordat de nieuwe kaaimuren werden geplaatst).

Helemaal achteraan in de straat zie je de huizen in de Overwinningsstraat.

Bron: Lagaert - Brussel?

De firma De Naeyer legde om haar arbeiders te kunnen vestigen, verschillende straten aan: de Spaarzaamheidstraat, de Mommaertplaats en de Vooruitgangstraat, die wij op bovenstaande foto te zien krijgen.

Deze straten wisten alzo aan vele mensen niet alleen woongelegenheid maar ook werk in de eigen buurt te bezorgen.

Deze huizen werden later goedkoop verkocht, met voorrang aan de mensen die er woonden of die bij De Naeyer werkten.

Ondanks de desolate sfeer die dit beeld voor ons oproept, is het uit het Willebroek van toen niet weg te de denken.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

± 2010

De Vooruitgangsstraat aan de kant van het kanaal.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015
Het huis op de hoek van de Vooruitgangsstraat en de Dendermondsesteenweg.

Dit gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor een appartementencomplex, en wordt genummerd in de Overwinningsstraat nr. 118.

Bron:

 

 

 

voorjaar 2015

Foto gemaakt in het midden van de Vooruitgangsstraat.

Op de achtergrond links ziet men een deel van het gebouw van Seniorplaza in de Overwinningsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

zomer 2015

Twee foto's gemaakt vanaf de overzijde van het kanaal (vanaf de Oostdijk).

Je ziet het begin van de Vooruitgangsstraat aan de kant van het kanaal.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2015

De Vooruitgangsstraat met links het begin van de Toekomststraat - verbinding naar de Oude Dendermondsestraat.

In deze straat zijn geen huizen genummerd.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2015

Een aantal huizen in de Vooruitgangsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

zomer 2017

Foto's gemaakt in het gedeelte van de Vooruitgangsstraat tussen de Overwinningsstraat en de Captain Trippstraat, op het ogenblik dat er gebouwd werd aan het appartementencomplex Cityplaza.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

voorjaar 2018

2 recentere foto's in de Vooruitgangsstraat.

De onderste foto werd gemaakt vanaf de kruising met de Overwinningsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

lente 2020

Het gedeelte van de Vooruitgangsstraat aan de kant van de Overwinningsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

december 2021

Op het einde van het jaar worden een aantal gebouwen vooraan in de Vooruitgangsstraat afgebroken.

Op de bovenste foto zie je links achteraan het WZC in de Oude-Dendermondsestraat.

Vraag: welk project wordt hier voorbereid?

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

 

Laatste wijziging 25-02-2024 - Toevoegen nr. 42 en nr. 64
26-11-2023 - Toevoegen nr. 53
25-11-2023 - Controle - Toevoegen nr. 15
15-08-2023 - Toevoegen huis nr. 69 en nr. 73
04-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
01-12-2022 - Toevoegen persartikels huwelijksjubileum (1993)
09-06-2022 - Toevoegen informatie over de inslag van de V-1 op het hoekhuis aan het kanaal (TS-VRTL)
19-01-2022 - Toevoegen nieuwe foto's
27-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
20-08-2021 - Creatie van de pagina