Info Straat
 
002
003
006
007
009
010
018
023
024
025 - Moederhuis
027 - Hospitaal
028
029 - OCMW
031
032
033
034
036
037
038
039
040
041
044
047
049
062
064
071
081
084
098
102
103
104
111
113
120
132
142
150
188
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Tisseltsesteenweg

WILTSLTS_000

 

Naamgeving

Sinds

1620

Vroegere naam:

Thisseltstraat, Tisseltstraete

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Gelegen op het grondgebied van de vroegere gemeente Willebroek, waar ze ter hoogte van de Captain Trippstraat begint en zuidwaarts, even voor de ontworpen Expressweg eindigt.

In 1620 Tisseltstraete genoemd, naar de nabijgelegen deelgemeente Tisselt.

Over de oorsprong van de naam Tisselt is er geen zekerheid. "Bij den Tisselt" blijft naar zeggen van Dr. J Verbesselt (het Parochiewezen in Brabant, Deel IX, 1969) een probleem "... daar wij deze plaataanduiding zowel terugvinden onder een deel van Kapelle-op-den-Bos als onder Leest". Blijkbaar is "de Tisselt" het centrum van een lange tijd nog onbegrensd heesterbosgebied "te Este loo", tussen de heiden van Breendonk enerzijds en de heide van Hoxdonk en de bossen van Smal-Brabant anderzijds.

De Tisseltsesteenweg werd in 1821 in de toen opgestelde "Rangschikking der Wegen" Thisseltstraat genoemd. Ze gaf "communicatie met de heirbaan op Mechelen en op Thisselt" en "ze begint op d'heirbaan van Mechelen en Dendermonde, en eyndigt op de limiet scheydende Willebroeck van Thisselt". Ze behoorde tot de straten van 3de klasse, die een normale breedte van 4 ellen 48 duimen dienden te hebben.

De Tisseltsesteenweg werd pas op het einde van de 19de eeuw berijdbaar gemaakt. Dat blijkt uit het feit dat Adolf Baggerman in augustus 1882 de som van 12.170,23 fr ontving, zijnde de aannemingsprijs voor het maken van de "Steenweg op Thisselt" (GAW 1121).

Later op 27-3-1884 kregen Guillaume De Laet en consoorten 73 fr voor het "... maken der putten en planten van boomen langsheen den Steenweg van Thisselt" (GAW 1122). De heer Goovaerts, die boomkweker te Mechelen was, ontving op 27 maart 1884 de som van 330 fr voor "levering van 300 Amerikaansche eiken plantboomen voor de steenweg van Thisselt" (GAW1122).

Door toedoen van mevrouw De Naeyer werd op 15 juni 1908 het langs de Tisseltsesteenweg gelegen "Hospice De Naeyer" geopend, en de eerste zieken aldaar aanvaard.

Later in 1974 werd dat Hospice gesloopt.

In 1978 werd het "moederhuis" gesloten, al kregen we daarnaast in 1966 de opening van Berkenhof I en in 1972 de voltooiing van Berkenhof II, op de OCMW-terreinen die 4 ha 41 a en 70 ca beslaan.

Op 9 septembe 1988 werd het OCMW-ziekenhuis "Ten Bosch" onder het voorzitterschap van Jean Huyghe officieel ingehuldigd. Het staat op ongeveer dezelfde plaats waar in 1908 het "Hospice De Neayer" werd opgetrokken.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

Een groot aantal huizen op de Tisseltsesteenweg werd hernummerd (wanneer?):

  • alle huisnummers van 35 tot 154 werden veranderd naar 37 tot 270
    opmerking
    op de pagina's op deze website werd deze hernummering nog niet nagekeken en aangepast waar nodig

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

1960 - 1970

Luchtopname van Willebroek en meerbepaald de Tisseltsesteenweg.

De straat loopt van linksboven naar rechtsbeneden op de foto.

De kapel van het oude godsgasthuis en de gebouwen van het eerste Berkenhof zin linksboven op de foto duidelijk herkenbaar.

Aan de rechterbovenkant zien we de Vredesbrug, en rechts ook het sas van Willebroek.

Het gebied middenrechts op de foto is het "Scher(rep)p zand". Aan de bomenrij links van deze plek liep een stromend beekje, waar je "stekelbakskes" (stekelbaarsjes) kon vangen.

Bron: ?

 

 

 

1972

Een luchtfoto van de Tisseltsesteenweg in de buurt van het oud hospitaal (bovenaan rechts), rusthuis Berkenhof (onderaan rechts) en het Wilgenhof (midden van de foto).

Bovenaan links zien we de gebouwen van het Schuttershof, tussen Ringlaan en de Schuttersstraat.

Bron: ?

 

 

 

zomer 2012

De Tisseltsesteenweg op het moment van de verbeteringswerken aan de straat.

Links op de foto zie je dienstencentrum De Wilg.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2015

Na de verbeteringswerken aan de straat, een foto van ongeveer dezelfde lokatie.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021

Een aantal recentere foto's van gebouwen langs de Tisseltsesteenweg.

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

 

 

9 februari 1993

Diamanten bru!loft van het echtpaar Bernard Uytgeerts x Victorina De Swert

Vraag: op welk adres woonde dit gezin?

Bron: Gazet van Antwerpen (09-02-1993, Karel De Decker / Van Ranst)

 

 

 

zomer 2023

Het gebouw op huis nr. 26, zoals afgebeeld op de immo website van Immo Kerremans.

Bron: immo Kerremans

 

 

 

zomer 2023

Het gebouw op nr. 106, zoals afgebeeld op de website van Immoscoop.

Bron: Immoscoop

 

 

 

Laatste wijziging 12-11-2023 - Controle - Toevoegen nr. 10
10-09-2023 - Toeveogen afbeeldingen (nr. 46 en nr. 106)
19-08-2023 - Toevoegen nr. 150
15-08-2023 - Toevoegen krantenartikel over diamanten bruiloft in februari 1993
04-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
16-03-2022 - Toevoegen huis nr. 62
22-02-2022 - Toevoegen luchtfoto uit 1972
16-12-2021 - Toevoegen informatie van de gemeente Willebroek
13-08-2021 - Creatie van de pagina