Info Straat
 
002
003
006
007
009
010
018
023
024
025 - Moederhuis
027 - Hospitaal
028
029 - OCMW
031
032
033
034
036
037
038
039
040
041
044
047
049
062
064
071
081
084
098
102
103
104
111
113
120
132
142
150
188
 

 

Straatnaam

Adrescode

Tisseltsesteenweg

WILTSLTS_029_OCMW

 

Periode

 

1908 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

29 - OCMW

Vroeger nummer:

-

Van

1908

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

C.O.O. - Commissie van Openbare Onderstand

O.C.M.W. - Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron:

6 september 1958

De Commissie van Openbare Onderstand (COO - later OCMW) viert het 50-jarig bestaan, en geeft voor die gelegenheid een brochure uit.
Voorzitter Camiel De Boeck schrijft de inleiding op deze brochure.

De brochure kan je zien op de pagina van het hospitaal.

Bron: brochure "50 jaar COO - Willebroek", brochure "Moederhuis van Willebroek - COO Willebroek"

Aanvankelijk was de zorg voor behoeftigen, armen en zieken een vorm van liefdadigheid, die werd vertrekt door kerkelijke instellingen. Hospitalen waren in eerste instantie meestal verbonden aan kloosters, en het verzorgend personeel werd ook meestal door die instellingen geleverd.

In BelgiŰ kwam er op 27 nobember 1891 een wet op Openbare Onderstad. De bestaande burelen van weldadigheid en de godshuizen waren op die manier een voorloper van de huidige OCMWs.

Na WO I kwam in 1925 een Wet op de Commissie voor Openbare Onderstand (C.O.O.). Die COOs werden in elke gemeente opgericht. De commissies werden samengesteld uit burgers die voorgedrgen en verkozen werden door de gemeenteraadsleden.

Zo ontstond in 1908 ook het C.O.O. van Willebroek.

8 juli 1976

Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.), als opvolger van de C.O.O. Het belangrijkste doel van deze instelling blijft bestrijding van de armoede, want "elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid".

Bron: Wikipedia (zie link hieronder)

Frans van de Stropijl (Frans De Smedt) is de schoonbroer van burgemeester Gaston Fromont. Hij was de eerste voorzitter van de toenmalige Comissie van de Openbare Onderstand (13 oktober 1925 tot 4 februari 1937).

Hij werd daarna opgevolgd door Jan De Borger (5 maart 1937 tot 30 maart 1954.

Dan volgde Camiel De Boeck (30 maart 1954 tot 28 oktober 1981).

Daarop volgde Jean Huyghe (29 oktober 1981 tot 31 maart 1989).

Gevolgd door Jos Mampaey (1 april 1989 tot 25 november 1993) en dan Jean Magnus (26 noveber 1993 tot ...).

Frans Verschaeren is de schoonvader van oud-schepen Marcel Janssens. Hij was politieagent, samen met Franske van Klein Willebroek, Jaak Croes, de G... (Flies), Frans Verbeeck...

De commissaris was ... De Ruysscher en de veldwachter was Pol Sjampetter (De Ruyte), die werd opgevolgd door Miel van den Ballekes (Genijn).

zie ook herberg "In Luik" (Mechelsesteenweg nr. 94)

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

meer informatie over OCMW op Wikipedia

 

Opmerking: over woonzorgcentrum Berkenhof / Ten Weldebrouc wordt in de toekomst een aparte pagina voorzien (Westzavelland nr. 42 - Ten Weldebrouc)

 

Afbeeldingen

 

Vieringen

 

Brochure 50 jaar Commissie van Openbare Onderstand COO (6 september 1958)

 

Vermeldingen in de pers

 Nieuwe OCMW-Raad werd ge´nstalleerd (Willebroek Nu, mei 1995)

 

 20 jaar OCMW (Willebroek Nu, april 1997) - deel 1 - deel 2 - deel 3

 

 OCMW Willebroek speelt in op alternatieve gerechtelijke maatregelen voor minderjarigen (Willebroek Nu, januari 2000)

 

 25 jaar gezinszorg te Willebroek (Willebroek Nu, mei 2000)

 

 Opendeurdag OCMW Willebroek (affiche, Willebroek Nu, september 2000)

 

 De Minder Mobielen Centrale van het OCMW - Willebroek (Willebroek Nu, maart 2001)

 

 Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - OCMW raad (Willebroek Nu, maart 2001) 

 

 

Afbeeldingen

 

 

zomer 1958

De burelen van het OCMW.

Deze burelen zijn naast het hospitaal gelegen.

Bron: GEM-PUB, brochure "50 jaar COO - Willebroek", brochure "Moederhuis van Willebroek - COO Willebroek"

 

 

 

 

 periode 2015 - 2020

De oude gebouwen worden afgebroken om plaats te maken voor modernere gebouwen met een inrichting die beantwoordt aan de huidige behoeften.

De dienstverlening van een OCMW is ruimer geworden, en er moet dus ook meer plaats zijn.

Op de foto's zie je deze nieuwe gebouwen.

Bron: ?

 

 

 

voorjaar 2021

Naast de uitbreiding van de infrastructuur wordt ook rekening gehouden met ecologisch gebruik van energie. Vandaar de installatie van zonnepanelen, niet alleen op het rusthuis maar ook op de gebouwen van O.C.M.W.

Bron: Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen (02-02-2021, Jan Boey / JB)

 

Vermeldingen in de pers

Investering van 340.000 euro voor zonnepanelen op openbare gebouwen (Het Nieuwsblad, 02-02-2021, Jan Boey)

 

Investering van 340.000 euro voor zonnepanelen op openbare gebouwen (Gazet van Antwerpen, 02-02-2021, Jan Boey)

 

 

Vieringen

 

EÚn van de kerntaken van een OCMW, is het voorzien van zorg voor onbemiddelden en oudere bewoners. Dat gebeurt in de Woonzorgcentra (WZC).

In den beginnen werden deze oudere en zorgebehoevenden opgenomen in het Godshuis. Later werden specifieke woonzorgcentra gebouwd, voor opvang en huisvesting van de oudere bevolking.

In Willebroek gaat het hier dan om WZC Ten Weldebrouc.

Als gevolg van de ondersteuning en de zorg, worden bewoners ook ouder. Een gevolg daarvan is dat er regelmatig reden is tot vieren, zoals hieronder een aantal voorbeelden...

 

 

 

25 april 1933

Het echtpaar Louis Van Marck x Alida Michiels viert de gouden bruiloft in het gasthuis.

Bron: Gazet van Antwerpen (25-04-1933)

 

 

 

20 augustus 1933

Het echtpaar Jan Somers x Elisabeth Moens viert de gouden bruiloft in het gasthuis.

Bron: ABC Ge´llustreerd weekblad (20-08-1933)

 

 

Brochure 50 jaar Commissie van Openbare Onderstand COO (6 september 1958)

 

Hieronder links naar de pagina's van de brochure "1908 - 1958 - Commissie van Openbare Onderstand Willebroek", uitgegeven door de Commissie van Openbare Onderstand ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Klik op de kleine afbeeldingen om een grotere versie van elke pagina in een nieuw venster te zien.

opmerking: de ontbrekende paginanummers zijn lege pagina's in de brochure

 

titelblad voor

 

titelblad binnenin (1)

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

47

 

48

 

kaft achteraan

 

 

 

Laatste wijziging 12-11-2023 - Controle
09-08-2023 - Toevoegen bijkomende informatie voorzitters COO - OCMW
01-12-2022 - Toevoegen persartikels Willebroek Nu
16-08-2021 - Creatie nieuwe pagina