Info Straat
 
Deel 1 - tot 50
 
Deel 2 - vanaf 51
051
053
054
055 - Ardor
056
058
060
062
064
068
070
076
078 - 078 B
080
082
084
086
088
090 - 090 B
092
094
096
102
 

 

Straatnaam

Adrescode

Mechelsesteenweg

WILMECHS_094

 

< 1852 - 1905

1900 - 1955

< 1938 - 1962

< 1947 - 1962

1972

 

 

 

 

Periode

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

< 1852

Tot

1905

 

Naam van het bedrijf / Beroep

in Londen (?), herberg, bollebaan, kuiperij

Uitbater(s)

Jan Van den Bossche (x Melanie Peeters)

Toenaam

Jan Bos

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Willebroekse Kronieken: het gezin had een zoon Constant (Stanne Bos).

Bron: GEM-PUB

"Vermoedelijk logeerden de Franse gendarmen in de voorloper van de herberg "In Luik".

Verder naar achter, rechts in de straat woonde Emmanuel Benedictus Rollier.

Links ziet u het heden nog bestaande huis "In Luik" - Het staat ook al getekend op de Ferraris-kaarten (1771 - 1778).

...

Het artikel in het tijdschrift Vaertlinck bevat de vertaling van een nooit eerder gepubliceerde brief van Emmanuel Benedictus Rollier, die ontdekt werd in het Rijksarchief van Antwerpen.

De brief werd geschreven door "Dict" Rollier, luttele maanden voor de Boerenkrijg losbarstte.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2023 - nr. 4, "Boerenkrijg, herdenking 225 jaar later", Annie Van Dessel)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

1900

Tot

1955

 

Naam van het bedrijf / Beroep

in Luik, herberg

Uitbater(s)

C. De Laet - De Jonghe

weduwe De Laet

L. De Laet

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De herberg wordt ook vernoemd in de adressenlijst van de provincie Antwerpen (1922-1923), en ook in het artikel "Onze Willebroekse herbergen anno 1955 (Gary Mantiers).

Vraag: zou het kunnen dat de naam in de periode hiervoor (zie < 1852 - 1905) de naam "in Londen" verkeerd is en ook "in Luik" moet zijn?

Van Peene's Kring wordt in deze herberg vermeld. Nog later worden ze vermeld in zaal Eldorado op het Louis De Naeyerplein nr. 16.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2), TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), BK-SW, programmaboekjes toneelgezelschap de Rozeknop

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

< 1938

Tot

1962

 

Naam van het bedrijf / Beroep

kolenhandelaar 

Uitbater(s)

weduwe De Laet

Laurent De Laet (x Lucia Dehertefelt)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 244 (1938)

 

Informatie

-

Bron: KL-1952, KL-1962, KonHarmSteCecilia, Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

< 1947

Tot

1962

 

Naam van het bedrijf / Beroep

nijveraar, kolenhandelaar

Uitbater(s)

Edgard Van den Bogaert (x Agnes Lange)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1962, KonHarmSteCecilia

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

1972

Tot

1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

binnenhuisarchitect

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 67 75

 

Informatie

Vermelding in de Willebroekse Bedrijvengids (1972).

Bron: GEM-PUB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

94

Vroeger nummer:

-

Van

2020

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Atelier Van den Bogaert, meubelstoffering

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 866 00 78

 

Informatie

Vermelding in de Handelsgids Willebroek Winkelhart (2020).

Bron: TS-HG, G-MAPS

 

website van Atelier Van den Bogaert

 

Vermeldingen in de pers

persartikels over Atelier Van den Bogaert

 

 

Afbeeldingen

 

 

17 december 1908

Deze kaart - die de omslag van dit boekje ook siert - toont ons de herberg van Stanne De Laet. Die man deed in kolen, in steen en in kalk.

Vlak naast hem, naar het dorp toe, woonde "den Huygelen", een zogenaamde "droge maalder", die lijnzaad plette vooraleer men dit aan de beesten gaf.

Terwijl de boeren in de herberg "in Luik" een pot gingen pakken, werden de paarden aan de zich vooraan bevindende houten palen vastgemaakt.

In de herberg rechts, achter de vrouw met de kruiwagen, woonde "de Fa", die zowel bier tapte als fietsen herstelde.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

Dit is nog een heerlijk pittoreske foto van de Mechelsesteenweg rond1900.

Wij staan op het kruispunt met de Molenstraat en blikken richting Willebroek.

Enkel karren, ruiwagen en veel volk op deze thans zo druk bereden baan.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

zie ook de fotopagina van Van Peene's Kring

 

±1908

Van Peene's kring

De toneelmaatschappij "Van Peene's Kring" werd rond 1853, onder de kenspreuk "Beschaving alleen veredelt", als toneelkundige afdeling van de in 1804 gestichte Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia door Jan Van den Bossche voor het eerst op de planken gelaten. De kring zou - als gevolg van de toneelrage die over het land was getrokken - verscheidene keren naar de in 1874 ingehuldige Nedrlandsche Schouwburg te Antwerpen trekken, al liet men daarnaast ook beroepsgroepen uit Brussel, Gent of Antwerpen in de streek optreden...

In 1908 werden de feestvierende leden - misschien omwille van hun 25 jaren lidmaatschap? - zeer broederlijk naast elkaar gezen en via bijgaande foto vereeuwigd.

De Van Peene's Kring speelde gedurende de Eerste Wereldoorlog verschillende keren toneel ten voordele van het liefdagdige werk "Het Kind van de Soldaat".

De toenmalige bezielende leiders waren Eugeen Billen, Frits Van Assch, Jaak Fromont en zijn vrouw, en enkele anderen.

De naam Hypoliet Van Peene (1811 - 1864) was gedurende de jaren vlak voor de eeuwwisseling gemeengoed geworden, wat met zich bracht dat de Willebroekse kring naar hem werd genoemd. Van Peene was dokter, al wijdde hij zich later aan het toneel. Hij schreef een zestigtal populaire blijspelen, kluchten, burgerlijke en historische drama's en zangspelen die - alhoewel slordig en ontoereikend van taal - in de dialogen ein de verrassende situaties en effecten van echt toneelinstinct getuigden, ook al wren de op goedkoop succes gericht.

Van Peene dichtte in 1847 het nationale volkslied "De Vlaamsche Leeuw", dat door Karel Miry werd getoonzet.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Nadat hij (Louis De Naeyer) zich metterdaad te Willebroek had gevestigd, zocht hij ook meer contact met de plaatselijke bevolking. Zo ging hij geregeld een tijdje "bollen en kegelen" in de herberg "In Londen", vooraan op de Mechelsesteenweg, bij Jan Van den Bossche (Jan Bos). Hij had duidelijk plezier in het spel, aliet hij zich altijd "Meneer Lowie" noemen.

Jan Van den Bossche was zowel herbergier als kuiper. Hij was medestichter van de toneelgroep "Van Peene's kring" en bestuurslid van Sinte Cecilia waarin hij de "orteklee" speelde - een verbastering van "ophicléide", soort van voorloper van de tuba.

Bij Jan Bos gebeurde jaarlijks de "loting", waarbij door het lot de jongelui werden aangeduid die een jarenlange legerplicht moesten vervullen.

Bron: "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005)

 

 

 

 

1925 - 1926

Advertenties uit programmaboekjes van toneelgezelschap de Rozeknop

Bron: programmaboekjes Toneelgezelschap de Rozeknop

 

 

 

1925

Foto van het feestcomité gemaakt op de trappen van de herberg "In Luik". Hieronder de namen zoals ze op de achterzijde van de foto beschreven staan.

Vraag: kent iemand de echte namen van de personen op de foto die met een bijnaam worden genoemd?

 

1. Nettek van Monne van 't Sas

2. Mie van de Jas

3. Clemme Van Dam

4. Anna Glas

5. Roos Stropijl

6. Anna van Marie Claes

7. Maria Van Clemme Van Dam

8. Frans van de Stropijl (= Frans De Smedt)

9.   Frans Verschaeren (champetter)

10. Jules van Nonkele

11. Guillaume De Laet

12. Roos van de Sette

13. Maria Van de Sande

14. Lea van 't Molleke

15. Marie van de Klasser

 

16. Julia van Puurs

17. Gust Mol

18. ... Sleebus

19. Jors van Finne Kerremans (... Borghijs)

20. ... Bosman

21. Soo van den Bol

22. Broer van den Nachtegaal

 

 

Frans van de Stropijl (Frans De Smedt) is de schoonbroer van burgemeester Gaston Fromont. Hij was de eerste voorzitter van de toenmalige Comissie van de Openbare Onderstand (13 oktober 1925 tot 4 februari 1937).

Hij werd daarna opgevolgd door Jan De Borger (5 maart 1937 tot 30 maart 1954.

Dan volgde Camiel De Boeck (30 maart 1954 tot 28 oktober 1981).

Daarop volgde Jean Huyghe (29 oktober 1981 tot 31 maart 1989).

Gevolgd door Jos Mampaey (1 april 1989 tot 25 november 1993) en dan Jean Magnus (26 noveber 1993 tot ...).

Frans Verschaeren is de schoonvader van oud-schepen Marcel Janssens. Hij was politieagent, samen met Franske van Klein Willebroek, Jaak Croes, de G... (Flies), Frans Verbeeck...

De commissaris was ... De Ruysscher en de veldwachter was Pol Sjampetter (De Ruyte), die werd opgevolgd door Miel van den Ballekes (Genijn).

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees, PI-TB

 

 

 

1926 (?)

Op de foto van het feestcomité van links naar rechts: Soo van den Bol, Broer van den Nachtegael, ... Bosman, ?, ? , Gust Mol, Guillaume De Laet, Jors van Finne Kerremans (... Borghijs), Frans Stropijl, Jules van Nonkele, ?, ?, ?, ... Sleebus, Frans Verschaeren (champetter). 

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

 

 

1955 tot 1961

Advertenties uit jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

De woning in 1993.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2015

2 foto's van Atelier Van den Bogaert in huis nr. 94.

Bron: ?

 

 

 

 

±2018

Atelier Van den Bogaert op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Molenstraat (links op de foto).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

-

Bron: Nieuwsblad (zie link hieronder)

 

Vermeldingen in de pers

Tienduizenden liters drinkwater gaan verloren: steenweg loopt onder door breuk in de waterleiding (Het Nieuwsblad, 02-05-2020, Theo Derkinderen)

 

Waterleidingbreuk op Mechelsesteenweg Blaasveld zorgt voor hinder (RTV, 08-06-2018)

 

 

 

Laatste wijziging 09-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
05-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
21-12-2023 - Toevoegen verwijzing naar de brief van Emmanuel Rollier in TS-VRTL
02-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie en vraag (ivm Van Peene's Kring)
09-08-2023 - Toevoegen foto's 1925 - 1926
04-09-2022 - Toevoegen advertenties uit jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia en uit programmabrochures van toneelgezelschap de Rozeknop - Toepassen kader persartikels
12-09-2021 - Toevoegen weblinks voor Atelier Van den Bogaert
11-09-2021 - Creatie nieuwe pagina