Info Straat
 
002
003
006
007
009
010
018
023
024
025 - Moederhuis
027 - Hospitaal
028
029 - OCMW
031
032
033
034
036
037
038
039
040
041
044
047
049
062
064
071
081
084
098
102
103
104
111
113
120
132
142
150
188
 

 

Straatnaam

Adrescode

Tisseltsesteenweg

WILTSLTS_062

 

Periode

 

 

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

62

Vroeger nummer:

-

Van

1909

Tot

1909

 

Naam van het bedrijf / Beroep

kapelaan (van C.O.O.)

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De woning werd opgericht voor de huisvesting van de kapelaan van het Gods-Gasthuis aan de overzijde voor de C.O.O. (Commissie van Openbare Onderstand) van Willebroek, nu OCMW.

Het gebouw werd ontworpen door architect Georges Van Dyck met datering van 3 juni 1909 en in opdracht van de weduwe Louis De Naeyer, groot industrieel van de gelijknamige papier- en stoomketelfabriek.

Tot zijn overlijden was Louis De Naeyer tevens burgemeester van Willebroek.

De opdracht luidde: "Habitation pour monsieur le Curé de l'Hôpital".

...

De tuinaanleg is volgens de cottage-stijl ontworpen. Van de oorspronkelijke aanleg is nu niets terug te vinden.

...

Nieuwe bouwdelen, technische uitrusting, keuken en sanitair zijn in hedendaags concept. Immers het ontwerp van Georges Van Dyck uit 1909 gold toen als "hedendaags en modern".

De opbouw en het concept was functioneel, rationeel en brak met de klassieke architectuur van de 19de eeuw. De ontwerper liet zich inspireren door de "Arts and Crafts Movement" van William Morris en was onder de invloed van filosoof John Ruskin. De zogenoemde pre-rafaëlieten vernieuwden de architectuur en de kunsten, zodat de "Art Moderne" of de "Art Nouveau" ontstond, die aanleiding zou geven tot de art-déco en het modernisme van de jaran 1920-1930.

...

In het artikel vind je ook meer informatie over architect Georges Van Dyck (°Willebroek 9 december 1884 - +°Etterbeek 10 februari 1927).

Zijn zoon - architect Raymond Van Dijck - zou later eveneens dezelfde beroepen uitoefenen aan de Groene Laan nr. 20.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 3, "Woning van de kapelaan van de COO Willebroek gelegen aan de Tisseltsesteenweg nr. 62", Hugo Lejon)

Door een gift vanwege de vrouwe Alida J.J. Peeters - weduwe van de heer Karel Lodewijk De Naeyer - werd een onroerend goed aan het beheer van de burgerlijke Gods- en Gasthuizen ten geschenke gegeven, om te dienen als vrije woning voor de aalmoezenier van het Godshuis Louis De Naeyer.

...

Die ambtswoning van de aalmoezenier lag vlak tegenover het Hospice: een ruime villa dewelke in een eclectische stijl was gebouwd en bij testamentaire schenking voor de katholieke geestelijke diende voorbehouden te worden.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken("Het burgerlijk Gods- en Gasthuis Hospice Louis De Naeyer te Willebroek", Frans Verbraeck, 1984, nr. 3)

 

Burgershuis aan de Tisseltsesteenweg nr. 62 (Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

 

zie ook Groene Laan nr. 20 voor meer informatie over Raymond Van Dijck, de zoon van Georges Van Dyck

 

 

Afbeeldingen

 

 

Schets van de woning van de kapelaan van de Commissie van de Openbare Onderstand (COO).

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen

 

 

 

De woning in 2017

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen - foto Michael Van Craen

 

 

 

Laatste wijziging 15-11-2023 - Controle
10-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken)
16-03-2022 - Creatie nieuwe pagina