Info Straat
 
001
002 - 002A
003
004
007
008
009
011
013
014
016
018
019
022
025
030
031 - 033
031 - 033
klasfoto's
034
035 - 035A
037
038
042
046
048
054
056
060
070
087
088
108
110
124
134
154
 

 

Straatnaam

Adrescode

Captain Trippstraat

WILCPTTR_033

 

Periode

 

< 1965 - 1994

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

31 - 33

Vroeger nummer:

-

Van

< 1965

Tot

1994

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeentelijk Technisch Instituut voor Meisjes - GBS - Gemeentelijke Middelbare Handelsschool en avondleergangen

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vermelding in Willebroek Digest (1965)

Bron: GEM-PUB

In meer recente tijden krijgt het gebouw - nadat de functie als schoolgebouw is gestopt - andere bestemmingen.

Hieronder een overzicht (informatie uit meerdere gemeentelijke brochures):

 

 • 1989 - 2019: Willebroeks Kunstatelier
 • 1989 - 1990: Centrum Jan Van Winghe - studiecentrum voor ensionnering (03 886 43 50)
 • 1995: vzw De Stap - evenementenzaal
 • 2005: Focus
 • 2005: Centrum voor basiseducatie - wijkbureel (03 886 08 98)
 • 2011: wijkpolitie Centrum Zuid (03 886 29 98)
 • 2011 - nu: Vaertlinck vzw - heemkundig genealogisch archief
 • Oxfam Wereldwinkel (03 886 88 80 - 0498 83 62 95)

 

Bron:  GEM-PUB, TS-VRTL

Door de toenemende bevolking in Willebroek (4.000 in 1860 en 10.000 in 1911) steeg het aantal kinderen flink.

In 1901 - 1902 werd de meisjesschool in de Kerkstraat opgericht en daarna ingehuldigd in 1903.

Het bestuur vond de lagere school heel mooi, maar er werden slechts 8 van de 12 voorziene klaslokalen gebouwd.

Rond 1905 zaten alle klassen vol, alsook de 3 klassen van de bewaarschool achterin (waar nu de crèche "Bengelhuisje" staat).

Het Gemeentebestuur moest op zoek naar grond voor een nieuwe bewaarschool met een badhuis in het centrum.

...

Bewaarschool, badhuis en al de woningen van de Palingstraat worden door de Belgische Genie platgelegd (1914 - WO I) voor het schootveld van het Fort van Breendonk.

...

De bewaarschool van de Palingstraat is rond 1927 op dezelfde gronden heropgebouwd, maar met de gevel naar de nieuwe straat aan de achterkant gericht. Deze straat zal drie maal van naam veranderen:

Laan der Verbondenen (na WO I), Tollenaerestraat (WO II) en Captain Trippstraat (na WO II).

...

Het badhuis verhuisde naar de Schoolweg, naast de Gemeentelijke Jongensschool.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2019 - nr. 2, "Oprichting ener nieuwe bewaarschool met badhuis in de Palingstraat", Emiel Geens)

 

Klasfoto's

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

31 - 33

Vroeger nummer:

-

Van

2011

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Vaertlinck

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: GEM-PUB

3 mei 2011

Het heemkundig genealogisch archief van Vaertlinck vzw opent de deuren. Het documentatiecentrum biedt een schat aan referentiewerken en kennis voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders en de voorgeschiedenis van hun geboortestreek.

In 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

 

 • Annie Van Dessel - voorzitter
 • Jan Peeters - ondervoorzitter
 • Gust Van Auwenis - ere-voorzitter
 • René Pattyn - secretaris
 • Guido Van Humbeeck - penningmeester
 • Leon Bernaerts
 • Natalie Geuens
 • Rik Van der Krieken

 

Bron: TS-VRTL (2011 - nr. 1, 2021 - nr. 2)

In 1990 startte in Willebroek een "Genealogische en Heemkundige Werkgroep" binnen de vereniging van de vzw Don Bosco Vrienden. Deze werkgroep bestond uit een kleine groep medewerker onder leiding van Gust Van Auwenis, die systematisch werd uitgebouwd en onder leiding van Gust in 2008 uitmondde in onze huidige heemkundige en genealogische vereniging voor Willebroek en omstreken: Vaertlinck vzw.

Onder impuls van Gust kwam het tot een overeenkomst met de gemeente inzake het gebruik van het huidige lokaal in de Captain Trippstraat, waar vervolgens ook het door Gust opgebouwde en naar hem vernoemde fonds terecht kwam: een inmiddels druk bezochte schat aan genelogische informatie voor Willebroek en tal van andere gemeenten in de regio.

In de loop van 2014 gaf Gust te kennen een stap terug te willen zetten als voorzitter, om also het roer over te laten aan de spreekwoordelijke "jongere garde".

Het bestuur, onder leiding van de nieuwe voorzitter Guy Foqué, stemde hiermee in en besliste unaniem om Gust te benoemen tot ere-voorzitter, met dank voor zijn  bijzondere verdiensten bij de totstandkoming zn uitbouw van onze vereniging

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 1)

 

website van Vaertlinck

 

 

Vermeldingen in de pers

Hoe ontrafel ik mijn stamboom (Het Laatste Nieuws, 28-08-1993, DDKW)

 

Op zoek naar het verleden (Het Laatste Nieuws, 21-12-1993, DDKW)

 

Centrum Jan Van Winghe (Willebroek Nu, juni 2000)

 

 Nieuwe parking in Captain Trippstraat (Het Laatste Nieuws, 22-04-1994, Karel De Decker)

 

Willebroeks Kunstatelier is reeds twaalf jaar actief (Het Laatste Nieuws, 28-05-1994, DDKW)

 

Prachtige expo in het Willebroeks Kunstatelier (Ons Klein Brabant Vaartland, 03-06-1994, MEW) - deel 1 - deel 2

 

Willebroeks Kunstatelier met beelden binnenin (Ons Klein Brabant Vaartland, 17-06-1994, ReM)

 

Werkgroep Familie- en Heemkunde is in Klein-Brabant bijzonder actief (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 04-01-1995)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Het vroegere schoolgebouw van de Captain Trippstraat (± 2010).

Bron: ?

 

 

 

 

Rechts het oude schoolgebouw, waarvan de lokalen nu beschikbaar worden gesteld voor verenigingen (± 2015).

Bron: PI-TB

 

 

 

2018

Ook de OXFAM-Wereldwinkel heeft een onderkomen gevonden in de lokalen van het vroegere schoolgebouw.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 02-10-2023 - Toevoegen informatie over het badhuis tussen de Palinstraat en de Captain Trippstraat (TS-VRTL)
09-06-2023 - Toevoegen nieuwe informatie - Afsplitsen Vaertlinck
05-12-2012 - Toevoegen persartikels (HLN en Willebroek Nu)
09-07-2022 - Toevoegen persartikels (1994-1995)
29-10-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
28-10-2021 - Creatie nieuwe pagina