Info Straat
 
002
004
022
033
036
046
049
053
055
057
061
077
 
 

 

Straatnaam

Adrescode

Volksstraat (Klein Willebroek)

KLWVOLKS_055

 

Periode

 

1901 - 2003

2008 - 2020

mei 2021 - nu

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

55

Vroeger nummer:

-

Van

1901

Tot

13 februari 2003

 

Naam van het bedrijf / Beroep

kerk, parochie van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De parochie wordt in 1893 officieel erkend.

In 1901 wordt de kerk plechtig in gebruik genomen.

Op 13 februari 2003 rond 05:30 hr ontstaat een brand waardoor de kerk grotendeels in de vlammen opgaat.

Uiteindelijk zal de kerk in 2008 ontwijd en gesloten worden.

Na de restauratie krijgt het gebouw een nieuwe bestemming als kunstencentrum.

Bron: WIL-INFO, Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen (zie link hieronder)

Op 17 oktober 1893 werd door kardiaal Goossens van het bisdom Mechelen de parochie van Klein Willebroek opgericht.

De nieuwe parochie kreeg de naam "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" en had als tweede patroon de aartsengel Michiel, die ook in het vaandel van de oude gilde werd afgebeeld.

De officiële erkenning kwam er bij koninklijk besluit van 23 april 1894

 

De parochie kende verschillende pastoors:

 

  • A. Adriaenssens - pastoor van 1893 tot 1911
  • E. Janssens - pastoor van 1911 tot 1922
  • J. Janssens - pastoor van 1922 tot 1952
  • A. Van de Mosselaer - pastoor van 1952 tot 1971
  • C. Perneel - kapucijn in 1971
  • A. Rombouts - pastoor van 1971 tot 1983

 

Nadien werden de misvieringen gedaan door deken Johnson en later door pastoor Abeel.

 

Binnen het parochiaal leven ontstonden verschillende verenigingen en instellingen, zoals de volksbibliotheek en het parochiehuis De Krans (het Cranske).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

Volgende informatie werd gevonden op de informatieborden van de tentoonstelling over Klein Willebroek in het Sashuis in 2011:

Oorspronkelijk had Klein Willebroek enkel een kapelletje, eerst aan de oostzijde van het sas, later aan de westzijde (op de plaats van de nieuwe kapel).

Toen de parochie van Klein Willebroek in 1893 officieel erkend werd, werden in opdracht van pastoor A. Adriaensens de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk gemaakt.

Een voorontwerp van de kerk van Klein Willebroek (zie foto hieronder) - bij de uiteindeljike uitvoering werd de toren langs de rechterkant gebouwd.

Koning Leopold II verleende de toelating om de kerk te bouwen op 20 oktober 1899.

De kerk werd getekend door bouwmeesters Blomme en Careels, en werd door de firma Smits uit Tisselt gebouwd. In 1899 werden de werken aangevat en in 1901 was de kerk klaar. Ze werd bemeubeld met een altaar, biechtstoel en communiebank van de Leuvense beeldhouwer Paul Roemaat. Het schilderwerk werd uitgevoerd door De Smedt uit Blaasveld.

In 1902 kreeg de nieuwe kerk twe klokken van respectievelijk 517 kg en 294 kg.

Op 19 mei 1944 werd de grote klok door de Duitsers aangeslagen en weggebracht. Ze wer op 23 februari 1950 vervangen. De nieuwe klok kreeg de naam "Maria" en weegt met de klepel 545 kg.

De klok kreeg als peter Albert Van Asbroeck en als meter Maria Siebus.

Op 13 februari 2003 sloeg het noodlot toe en werd de kerk gedeeltelijk door brand vernield. De restauratiewerken werden onder leiding van architect Raf De Saeger uitgevoerd.

Enkele vrijwilligers van Klein Willebroek namen het initiatief om schoonmaak-, restauratie- en schilderwerken uit te voeren.

De brand ontstond aan het dak van de kerk, door werkzaamheden aan het dak. Het dak en het koor van de kerk werden volledig door de brand vernield. Ook de rest van het interieur werd beschadigd door rook en bluswater.

Gelukkig bleven de drie glasramen in het koor gespaard.

In 2008 werd - omwille van het dalende aantal kerkbezoekers samen met het feit dat er geen nieuwe pastoor was aangesteld - beslist om de kerk te sluiten. Op 25 december 2008 was er een laatste misviering. Ondertussen werd gezocht naar andere bestemmingen voor het gebouw. De heer en mevrouw Verhoeven-Van Hooymissen van de kerkfabriek sloten de kerkdeur definitief.

Nadat het een korte tijd te koop had gestaan werd het verhuurd aan het HAM - Harmonium Art Museum - van Ben Roemendael uit Schelle, die naast het tentoonstellen van harmoniums en orgels er ook verschillende concerten organiseert.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

 

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

55

Vroeger nummer:

-

Van

2008

Tot

einde 2020

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Harmonium Art Museum - HaM

Uitbater(s)

Ben Roemendael (oprichter)

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 887 61 97

 

Informatie

De vroegere parochiekerk van Klein Willebroek krijgt een nieuwe bestemming: het Harmonium Art Museum.

Het museum wordt opgericht door Ben Roemendael, die in het gebouw zijn verzameling harmoniums tentoonstelt.

Foto's van het HaM

Bron: Ben Roemendael.

 

Harmonium Art Museum

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

55

Vroeger nummer:

-

Van

mei 2021

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

de Puzzelman

Uitbater(s)

Eric Dilles

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Advertentie op de gemeente- en bedrijvenkaart (2021).

Bron: GEM-PUB, krantenartikels (zie link hieronder)

 

website van de Puzzelman

 

Vermeldingen in de pers

 

Deze kerk wordt de mooiste puzzelwinkel van de wereld (Het Nieuwsblad, 16-05-2021, Jan Boey)

 

Puzzelman geeft kerk Klein Willebroek nieuwe toekomst: ambitie om hier de mooiste puzzelwinkel ter wereld te openen (Het Laatste Nieuws, 16-05-2021, Els Dalemans / David Legreve)

 

"Grootste puzzelwinkel ter wereld" is gevestigd in voormalige kerk in Willebroek (Gazet van Antwerpen, 06-04-2023, Ward Bosmans / Joren De Weerdt)

 

De Puzzelman blaast 20 kaarsjees uit: "Ooit gestart met 6 stuks, nu verkoop ik 4125 puzzels in de Puzzelmankerk" (Het Laatste Nieuws, 04-04-2023, Els Dalemans / Marc Aerts)

 

 

Afbeeldingen

 

Plannen en bouwen van de kerk (1893 - 1901)

 

De bibliotheek (1929)

 

De kerk door de jaren heen (1950 - 1993)

 

Vieringen (1920 - 2008)

 

Pastoor Janssens (1922 - 1952)

 

De kerk brandt (februari 2003)

 

Herstelling na de brand (2004)

 

Verkoop van de kerk (2008)

 

Harmonium Art Museum (2010 - 2014)

 

Recente foto's van de kerk (2017 - 2019)

 

De puzzelwinkel (2021)

 

 

Plannen en bouwen van de kerk

 

 

1893-1901

Plannen voor de kerk van OLV Onbevlekt Ontvangen in Klein Willebroek.

De kerk werd opgericht in neogotische stijl naar een ontwerp van L. Blomme van 1898, en opgericht door E. Careels in de periode van 1899 tot 1901

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

 

 

 

1899-1901

Bouwwerken van de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk in Klein Willebroek.

Op beide foto's is pastoor Adriaensens en Janssens aanwezig op de werf.

Bron: ?

 

 

De bibliotheek

 

 

In oktober 1912 werd door pastoor Eduard Janssens een volksbibliotheek opgericht die in 1918 al 300 boeken telde.

Later werd dit de openbare en kostenloze boekerij Volksontwikkeling, en daarna de aangenomen bibliotheek Sint Michiel.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

Pastoor Janssens

 

 

Pastoor Jules Janssens.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Pastoor Janssens op pensioen in Arendonk in 1952.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

De kerk door de jaren heen

 

 

1950

Zijzicht van de kerk van Klein Willebroek (van uit de tuinen van de naastliggende woningen).

Bron: ?

 

 

 

1950

Kerk en pastorij (rechts) van Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

6 mei 1993

Zijzicht op de kerk van Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

29 mei 1993

Ingang en toren van de kerk van Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

Vieringen

 

 

 

Jaarlijks trok een processie door de straten van Klein Willebroek, met zangkoor en harmonie.

Altijd aanwezig waren het "Scheepje" met vooraan een Lieve-Vrouwbeeldje, gedragen door de grootste jongens van de Schippersschool.

De kleintjhes waren gekleed in matrozenpakjes en droegen het "Scheepje". De jongste kinderen hielden de blauwe linten vast die aan het bootje bevestigd waren.

De processie optocht begon na een mis in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

  

 

De communicanten in 1939.

Links de meisjes en rechts de jongens - er was toen nog een heel strikte scheiding.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Een traditionele begrafenisstoet met koets, bij aankomst aan de kerk (±1945).

Rechts op de foto de ingang van de Schippersschool (naast gildenzaal de Krans).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Elk jaar trok een processie door de straten van Klein Willebroek, met zangkoor begeleid door de harmonie, hier op een foto uit 1948.

Elke keer was het "scheepje" en het beeld van Onze Lieve Vrouw aanwezig in de optocht, gedragen door de grootste jongen van de Schippersschool.

De kleinste jongens liepen mee, gekleed in matrozenpakjes. Ze hielden de blauwe lintjes vast die aan het "scheepje" vast hingen.

De optocht voor de processie begon na een mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1950

Misviering in de kerk in Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

  

 

Links: de plechtige communie die plaatsvond in de kerk van Klein Willebroek (in 1958). Vooraan rechts op de foto de "suisse" Victor De Roeck.

Rechts: de huwelijksmis van Frans Van den Brande x Marion Van de Vondel in de kerk van Klein Willebroek in 1970.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

  

 

Op de linkerfoto pastoor Rombouts bij de doop van één van de kinderen van Frans Van den Brande en Marion Van de Vondel (maart 1972).

Op de foto rechts zie je pastoor Rombouots tijdens een doopviering.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

25 december 2008

Laatste Kerstviering in de gerestaureerde OLV Onbevlekt Ontvangen parochiekerk.

Bron: ?

 

 

 

In 1953 wordt pastoor Van de Mosselaer verwelkomd en ingehuldigd.

Op de foto zie je hem vooraan op de passagierszetel van de "Buick" van brouwer André Van Reeth.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

De kerk brandt

 

 

14 februari 2003

Brand verwoest de kerk van Klein Willebroek.

Klik op de foto voor een grotere weergave in een nieuw venster.

Bron: Gazet van Antwerpen 14 februari 2003 (reportage: Fons Jacobs, Patrick Hattori)

 

 

 

14 februari 2003

Krantenartikel over de brand in de kerk van Klein Willebroek.

Klik op de foto voor een grotere weergave in een nieuw venster.

Bron: Het Laatste Nieuws - 14 februari 2003 (reportage: Theo Derkinderen, Johny Robeyns, Peter Vanderveken)

 

 

 

14 februari 2003

Krantenartikel over de brand in de kerk van Klein Willebroek.

Bron: Het Nieuwsblad - 14 februari 2003 (reportage: Pascal Saelens, foto's ?)

 

Kerk in Klein-Willebroek vernield door brand (Het Belang van Limburg, 13-02-2003, Belga)

 

 

Herstelling na de brand

 

 

2004

Krantenartikel over de herstellingswerken aan de kerk van Klein Willebroek.

Bron: krant? (reportage: WVK, David Legrève)

 

 

 

 

2004

Architect Raf De Saeger maakte de plannen voor de restauratie van de kerk van Klein Willebroek, en zag toe op de uitvoeringswerken.

Bron: artikel in ? (reportage: Jan Boey, Joris Herregods)

 

 

Verkoop van de kerk

 

 

3 december 2008

Krantenartikel naar aanleiding van de verkoop van de gerestaureerde kerk in Klein Willebroek.

Bron: Publinieuws (reportage ReM)

 

Kerk en parochielokaal staan binnenkort te koop (Gazet van Antwerpen, 28-10-2008, J. Vandermosten)

 

 

Harmonium Art Museum

 

 

7 december 2010

De vroegere parochiekerk van Klein Willebroek krijgt een nieuwe bestemming: het Harmonium Art Museum.

Het museum wordt opgericht door Ben Roemendael, die in het gebouw zijn verzameling harmoniums tentoonstelt.

Bron: Ben Roemendael

 

 

 

 

september 2014

Foto's van het interieur van het Harmonium Art Museum.

Het Harmonium Art Museum sluit de deuren op het einde van 2020 (zie krantenartikel over de puzzelman - link hieronder).

Bron: Ben Roemendael.

 

Vermeldingen in de pers

 

Harmonium mag niet verloren gaan (Hat Laatste Nieuws, 10-04-2015, Ben Conaerts / Benoit De Freine)

 

Deze kerk wordt de mooiste puzzelwinkel van de wereld (Het Nieuwsblad, 16-05-2021, Jan Boey)

 

 

Recente foto's van de kerk

 

 

 

2017

Het kerkgebouw met rechts daarvan de oude pastorij.

Bron: ?

 

 

 

17 oktober 2017

Heraanleg van het voetpad voor de vroegere kerk

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2019

Het pleintje voor de kerk van Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

De puzzelwinkel

 

 

Advertentie op de gemeentekaart (2021)

Bron: Gemeente- en Bedrijvenkaart (uitg. Gentle, 2021)

 

 

 

16 mei 2021

Krantenartikel over een nieuw initiatief: puzzelman Eric Dilles vestigt zijn puzzelwinkel in de kerk.

De "Puzzelmankerk" opent in het weekend van 26 en 27 juni 2021 de deuren.

Bron: Gazet Van Antwerpen (16-05-2021, Jan Boey)

 

 

 

6 april 2023

Tijdens het Paasweekend houdt de Puzzelman open deuren in de vroegere kerk van Klein-Willebroek.

Lees het volledige artikel.

Bron: Gazet van Antwerpen (06-04-2023, Ward Bosmans / Joren De Weerdt)

 

 

 

4 april 2023

De Puzzelman blaast 20 kaarsjes uit.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Het Laatste Nieuws (04-04-2023, Els Daelemans / Eric Dilles)

 

 

 

Laatste wijziging 05-07-2023 - Toevoegen persartikels Puzzelman (HLN - GvA)
02-07-2022 - Toevoegen kader persartikels
07-03-2022 - Toevoegen nieuwe advertentie
23-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeeldingen - Nieuwe structuur van de informatie
18-01-2022 - Toevoegen bijkomende informatie van tentoonstelling in sashuis
23-07-2021 - Toevoegen info-kader voor foto's
21-05-2021 - Toevoegen kirantenartikel puzzelman
31-03-2021 - Creatie nieuwe pagina