Info Straat
 
002
003
004
009
022
026
029
033
034
036
039
046
049
053
055
057
061
077
 
 

 

Straatnaam

Adrescode

Volksstraat (Klein Willebroek)

KLWVOLKS_055

 

 

 

Pagina 1: de kerk, de pastoors, de vieringen, de brand in de kerk

Pagina 2: heropbouw van de kerk en de nieuwe bestemmingen

 

De kerk, de pastoors, de vieringen, de brand in de kerk

 

Huisnummer

Huidig nummer:

55

Vroeger nummer:

-

Van

1901

Tot

13 februari 2003

 

Naam van het bedrijf / Beroep

kerk

parochie van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De parochie wordt in 1893 officieel erkend.

In 1901 wordt de kerk plechtig in gebruik genomen.

Op 13 februari 2003 rond 05:30 hr ontstaat een brand waardoor de kerk grotendeels in de vlammen opgaat.

Uiteindelijk zal de kerk in 2008 ontwijd en gesloten worden.

Na de restauratie krijgt het gebouw een nieuwe bestemming als kunstencentrum.

Bron: WIL-INFO, Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen (zie link hieronder)

Op 17 oktober 1893 werd door kardiaal Goossens van het bisdom Mechelen de parochie van Klein Willebroek opgericht.

De nieuwe parochie kreeg de naam "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" en had als tweede patroon de aartsengel Michiel, die ook in het vaandel van de oude gilde werd afgebeeld.

De officiële erkenning kwam er bij koninklijk besluit van 23 april 1894

 

De parochie kende verschillende pastoors:

 

  • A. Adriaenssens - pastoor van 1893 tot 1911
  • E. Janssens - pastoor van 1911 tot 1922
  • Jules Janssens - pastoor van 1922 tot 1952 (dienstmeid Leonie Peeraer)
  • August Van de Mosselaer - pastoor van 1952 tot 1971 (dienstmeid Anna Machon)
  • C. Perneel - kapucijn in 1971
  • A. Rombouts - pastoor van 1971 tot 1983

 

Nadien werden de misvieringen gedaan door deken Johnson en later door pastoor Abeel.

 

Binnen het parochiaal leven ontstonden verschillende verenigingen en instellingen, zoals de volksbibliotheek en het parochiehuis De Krans (het Cranske).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, KL-1952, KL-1962, KL-1969

Volgende informatie werd gevonden op de informatieborden van de tentoonstelling over Klein Willebroek in het Sashuis in 2011:

Oorspronkelijk had Klein Willebroek enkel een kapelletje, eerst aan de oostzijde van het sas, later aan de westzijde (op de plaats van de nieuwe kapel).

Toen de parochie van Klein Willebroek in 1893 officieel erkend werd, werden in opdracht van pastoor A. Adriaensens de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk gemaakt.

Een voorontwerp van de kerk van Klein Willebroek (zie foto hieronder) - bij de uiteindeljike uitvoering werd de toren langs de rechterkant gebouwd.

Koning Leopold II verleende de toelating om de kerk te bouwen op 20 oktober 1899.

De kerk werd getekend door bouwmeesters Blomme en Careels, en werd door de firma Smits uit Tisselt gebouwd. In 1899 werden de werken aangevat en in 1901 was de kerk klaar. Ze werd bemeubeld met een altaar, biechtstoel en communiebank van de Leuvense beeldhouwer Paul Roemaat. Het schilderwerk werd uitgevoerd door De Smedt uit Blaasveld.

In 1902 kreeg de nieuwe kerk twe klokken van respectievelijk 517 kg en 294 kg.

Op 19 mei 1944 werd de grote klok door de Duitsers aangeslagen en weggebracht. Ze wer op 23 februari 1950 vervangen. De nieuwe klok kreeg de naam "Maria" en weegt met de klepel 545 kg.

De klok kreeg als peter Albert Van Asbroeck en als meter Maria Siebus.

Op 13 februari 2003 sloeg het noodlot toe en werd de kerk gedeeltelijk door brand vernield. De restauratiewerken werden onder leiding van architect Raf De Saeger uitgevoerd.

Enkele vrijwilligers van Klein Willebroek namen het initiatief om schoonmaak-, restauratie- en schilderwerken uit te voeren.

De brand ontstond aan het dak van de kerk, door werkzaamheden aan het dak. Het dak en het koor van de kerk werden volledig door de brand vernield. Ook de rest van het interieur werd beschadigd door rook en bluswater.

Gelukkig bleven de drie glasramen in het koor gespaard.

In 2008 werd - omwille van het dalende aantal kerkbezoekers samen met het feit dat er geen nieuwe pastoor was aangesteld - beslist om de kerk te sluiten. Op 25 december 2008 was er een laatste misviering. Ondertussen werd gezocht naar andere bestemmingen voor het gebouw. De heer en mevrouw Verhoeven-Van Hooymissen van de kerkfabriek sloten de kerkdeur definitief.

Nadat het een korte tijd te koop had gestaan werd het verhuurd aan het HAM - Harmonium Art Museum - van Ben Roemendael uit Schelle, die naast het tentoonstellen van harmoniums en orgels er ook verschillende concerten organiseert.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

 

 

Afbeeldingen

 

Plannen en bouwen van de kerk (1893 - 1901)

 

De bibliotheek (1929)

 

De kerk door de jaren heen (1950 - 1993)

 

Vieringen (1920 - 2008)

 

Pastoor Janssens (1922 - 1952)

 

De kerk brandt (februari 2003)

 

 

Plannen en bouwen van de kerk

 

 

1893 - 1901

Plannen voor de kerk van OLV Onbevlekt Ontvangen in Klein Willebroek.

De kerk werd opgericht in neogotische stijl naar een ontwerp van L. Blomme van 1898, en opgericht door E. Careels in de periode van 1899 tot 1901

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

 

 

 

 

1899 - 1901

Bouwwerken van de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk in Klein Willebroek.

Op beide foto's is pastoor Adriaensens en Janssens aanwezig op de werf.

De onderste foto is een detail uit de bovenste.

Bron: PI-TB

 

 

De bibliotheek

 

 

  

 

In oktober 1912 werd door pastoor Eduard Janssens een volksbibliotheek opgericht die in 1918 al 300 boeken telde.

Later werd dit de openbare en kostenloze boekerij Volksontwikkeling, en daarna de aangenomen bibliotheek Sint Michiel.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

Pastoor Janssens

 

 

  

 

± 1947

Pastoor Jules Janssens.

Hij was pastoor in Klein-Willebroek van 1922 tot zijn pensionering in 1952.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1952

Naar aanleiding van de pensionering van pastoor Janssens, wordt huldebetoon georganiseerd.

Hierboven de affiche met het programma van de viering.

Bron: PI-TB

 

 

 

1952

Pastoor Janssens op pensioen in Arendonk.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

In 1953 wordt pastoor Van de Mosselaer verwelkomd en ingehuldigd.

Op de foto zie je hem vooraan op de passagierszetel van de "Buick" van brouwer André Van Reeth.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

De kerk door de jaren heen

 

 

1950

Zijzicht van de kerk van Klein Willebroek (van uit de tuinen van de naastliggende woningen).

Bron: ?

 

 

 

1950

Kerk en pastorij (rechts) van Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

6 mei 1993

Zijzicht op de kerk van Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

29 mei 1993

Ingang en toren van de kerk van Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

Vieringen

 

 

1920

Viering van de jubilarissen in Klein-Willebroek.

Vraag: weet iemand meer over deze viering en/of deze jubilarissen? 

Bron: PI-TB

 

 

  

 

  

 

  

 

1920

Ter gelegenheid van de viering werd een optocht georganiseerd in de parochie.

Bron: PI-TB

 

 

Jaarlijks trok een processie door de straten van Klein Willebroek, met zangkoor en harmonie.

Altijd aanwezig waren het "Scheepje" met vooraan een Lieve-Vrouwbeeldje, gedragen door de grootste jongens van de Schippersschool.

De kleintjhes waren gekleed in matrozenpakjes en droegen het "Scheepje". De jongste kinderen hielden de blauwe linten vast die aan het bootje bevestigd waren.

De processie optocht begon na een mis in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

  

 

De communicanten in 1939.

Links de meisjes en rechts de jongens - er was toen nog een heel strikte scheiding.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

17 oktober 1943

Viering van het 50-jarig bestaan van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 1945

Een traditionele begrafenisstoet met koets, bij aankomst aan de kerk.

Rechts op de foto de ingang van de Schippersschool (naast gildenzaal de Krans).

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

  

 

1948

Elk jaar trok een processie door de straten van Klein Willebroek, met zangkoor begeleid door de harmonie1948.

Elke keer was het "scheepje" en het beeld van Onze Lieve Vrouw aanwezig in de optocht, gedragen door de grootste jongen van de Schippersschool.

De kleinste jongens liepen mee, gekleed in matrozenpakjes. Ze hielden de blauwe lintjes vast die aan het "scheepje" vast hingen.

De optocht voor de processie begon na een mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

De twee onderste foto's werden gemaakt op het Sasplein, vlakbij het sashuis

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

  

 

 

  

 

1950

Misviering in de kerk in Klein Willebroek, opp het moment dat ook de klok word gewijd.

Bron: PI-TB

 

 

 

1955

Processie

Bron: PI-TB

 

 

  

 

1958

Links: de plechtige communie die plaatsvond in de kerk van Klein Willebroek. Vooraan rechts op de foto de "suisse" Victor De Roeck.

Rechts: de huwelijksmis van Frans Van den Brande x Marion Van de Vondel in de kerk van Klein Willebroek in 1970.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

 

 

1960

Processie waar de kinderen van de Schippersschool aan deelnemen.

Op de bovenste foto het altaar dat voor deze gelegenheid werd opgesteld aan de kapel naast het sashuis.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

maart 1972

Op de linkerfoto pastoor Rombouts bij de doop van één van de kinderen van Frans Van den Brande en Marion Van de Vondel.

Op de foto rechts zie je pastoor Rombouots tijdens een doopviering.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

25 december 2008

Laatste Kerstviering in de gerestaureerde OLV Onbevlekt Ontvangen parochiekerk.

Bron: ?

 

 

De kerk brandt

 

 

14 februari 2003

Brand verwoest de kerk van Klein Willebroek.

Klik op de foto voor een grotere weergave in een nieuw venster.

Bron: Gazet van Antwerpen 14 februari 2003 (reportage: Fons Jacobs, Patrick Hattori)

 

 

 

14 februari 2003

Krantenartikel over de brand in de kerk van Klein Willebroek.

Klik op de foto voor een grotere weergave in een nieuw venster.

Bron: Het Laatste Nieuws - 14 februari 2003 (reportage: Theo Derkinderen, Johny Robeyns, Peter Vanderveken)

 

 

 

14 februari 2003

Krantenartikel over de brand in de kerk van Klein Willebroek.

Bron: Het Nieuwsblad - 14 februari 2003 (reportage: Pascal Saelens, foto's ?)

 

 

 

 

 

februari 2003

Een aantal beelden van de kerk na de brand.

Bron: PI-TB

 

Vermeldingen in de pers

Kerk in Klein-Willebroek vernield door brand (Het Belang van Limburg, 13-02-2003, Belga)

 

 

 

Laatste wijziging 01-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Splitsen pagina
24-11-2023 - Controle - Herschikken van een aantal items
05-07-2023 - Toevoegen persartikels Puzzelman (HLN - GvA)
02-07-2022 - Toevoegen kader persartikels
07-03-2022 - Toevoegen nieuwe advertentie
23-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeeldingen - Nieuwe structuur van de informatie
18-01-2022 - Toevoegen bijkomende informatie van tentoonstelling in sashuis
23-07-2021 - Toevoegen info-kader voor foto's
21-05-2021 - Toevoegen kirantenartikel puzzelman
31-03-2021 - Creatie nieuwe pagina