Info Straat
 
002
003
004
009
022
026
029
033
034
036
039
046
049
053
055
057
061
077
 

 

Straatnaam

Adrescode

Volksstraat (Klein Willebroek)

KLWVOLKS_049

 

Periode

 

1925 - 1955

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

49

Vroeger nummer:

-

Van

1925

Tot

1955

 

Naam van het bedrijf / Beroep

de Crans / de Krans, herberg

Uitbater(s)

Irma De Roovere

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vraag: tot wanneer juist werd de Crans uitgebaat door Irma De Roovere (1971?)

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), KL-1952, KL-1962, KL-1969

De Crans gold een beetje als de parochiezaal / gildenhuis, vlak naast de kerk. Het gebouw is nu verdwenen.

Het gebouw werd gezet in 1925, in 1934 werd de gildenzaal toegevoegd en in 1939 vonden veranderingswerken plaats. Met deze laatste verbouwingen kwamen er ook ruimtes bij voor de Schippersschool (Westvaartdijk nr. 15), waarvan de terreinen aan de achterkant aan de Crans grensden.

De zaal was de thuisbasis voor de KWB - Katholieke Werknemersbond en de KAV - Katholieke Arbeidersvrouwen.

Activiteiten van deze groeperingen: handwerklessen, kookdemonstraties, concerten, dia- en filmavonden, gespreks- en debatavonden, uitstapjes en kerstfeesten.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

De gildenzaal van het Cranske werd o.a. gebruit voor toneelopvoeringen.

In 1938 werden zowel het drama "Pastor Bonus" als de klucht "Moppie, de Ongeluksvogel" op één avond opgevoerd.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

  

 

De KWB - Katholieke Werknemersbond had het Cranske als vergaderlokaal.

Op de links foto uit 1959 zie je de leden van de KWB met voorzitter pastoor Van de Mosselaer vooraan in het midden en voorzitter Gust De Decker.

Op de rechtse foto: de leden van de KWB-Klein Willebroek hielden naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan een optocht in de straten van Klein Willebroek. Op de foto zie je trouwens de kerk.

Vermits in Klein Willebroek enkel een socialistische harmonie aanwezig was, werd voor de muzikale omlijsting voor deze optocht een beroep gedaan op de Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt uit Willebroek.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

  

 

In 1981 werd in aanwezigheid van senator Stan De Clercq (in de achterste rij links) feestgevierd, bij de inhuldiging van een nieuwe vlag.

De toenmalige voorzitster Lucienne Verhoeven - Van Hooymissen hield toen de feestrede (foto links).

Op de foto rechts ze je de stichters (zittend) van de KAV. Rechts staat voorzitster Lucienne Verhoeven - Van Hooymissen (1983).

Op het ogenblik van deze foto bestond de vereniging - die in 1928 werd opgericht - al 55 jaar.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Laatste wijziging 24-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie en vraag
22-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en afbeeldingen
06-10-2021 - Creatie nieuwe pagina