Info Straat
 
Burgemeesters
Gebeurtenissen
Carnaval
   Prinsen
Inhuldiging
Jaarmarkt &
Braderij
Koers
Marktdag
Vieringen
Officële
documenten
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk

 

Overzicht

Paginacode

Overzicht

WILAVLST_0_007

 

Vieringen - vanaf 1931

 

 

 

Pagina 1: vieringen tot 1930

Pagina 2: vieringen vanaf 1931

 

mei 1936 - Viering Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps

 

14 juni 1940 - Toestand van de gemeente Willebroek aan het begin van WO II

 

2 september 1945 - Vredesfeesten (1ste verjaardag van de bevrijding van Willebroek)

 

9 tot 17 augustus 1947 - Handelsfoor

 

11 tot 26 juni 1955 - 400 jaar kanaal

 

juni 1978 - Spel Zonder Grenzen in Grömitz (DE)

 

800 jaar Willebroek (viering: 26 september 1980)

 

Feest der jubilarissen

 

4 september 2019 - Bevrijdingsfeesten

 

4 september 2021 - Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

september 2022 - Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

september 2023 - Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

Viering Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps

 

 

mei 1936

Nadat het gemeentebestuur op 15 mei 1931 had besloten tot de oprichting van een Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps over te gaan, werd er met de meeste beperkte middelen van wal gestoken, vermits - met menselijke paardenkracht - een met de hand bediende pomp naar de brand moest worden getrokken. De klaroenblazers reden per fiets de gemeente rond om op iedere hoek van de straat alarm te blazen.

"Den Bak" in de August Van Landeghemstraat (nvdr: het oude gebouw van de Waag) was de opslagplaats voor het weinige alarm dat men had.

In 1935 werd Van Hoeck als commandant door Vleminckx opgevolgd. Het materiaal werd onder diens leiding langzaamaan aangepast. De handbediende pomp werd door een motorpomp vervangen en door een auto voortgetrokken.

In 1948 werd er een nieuwe brandweerwagen aangekocht.

"Den Bak" had voorgoed afgedaan. Men nam zijn intrek in de achter het oude gemeentehuis gelegen lokalen.

In 1954 werden de ontslagnemende commandanten Poupaert en Vleminckx tot erebevelhebbers benoemd. Willebroek en Klein Willebroek kwamen van dan af onder het bevel van commandant iR. Georges Peeters te staan, met als tastbaar gevolg een sluitend 10-jarenplan, dat tot in de puntjes werd uitgewerkt.

Kroon op het werk werd evenwel de "Brandweerkazerne", die op zondag 25 augustus 1963 plechtig werd ingehuldigd. Waarschijnlijk werden er op die dag tal van "binnenbrandjes" geblust, al hervindt men die nergens en in geen enkel logboek.

Op de iewat onscherpe foto hierboven zien wij het Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps, zoals dat in 1936 met de fotograaf oog in oog heeft gestaan.

Op de rij vooraan zien wij van links naar rechts: Adolf Persoons, ... De Bruyn, ... De Keersmaecker, Frans Miers, Henri Mees, Jef Meps, ... Bellemans, ... Van Eeckhout, Leopold De Roye, Frans De Boeck en Florent Van Hoorebeeck.

Helemaal rechts in profiel staat commandant Van Hoeck.

Op de tweede rij treffen wij aan: Eduard Aerts, Philemon Reyntiens, Jef Stevens, Constant Verbruggen, Jef Van Assche, Frans Moeremans, Jacques Goossens en Frans De Wever.

Het brandweerkorps is later, onder leiding van ir. Georges Peeters - die secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie was - tot een overal gewaardeerd "hulpvaardig gezelschap" uitgegroeid.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

14 juni 1940 - Toestand van de gemeente Willebroek aan het begin van WO II

 

 

In het tweede kwartaal van 2015 is het 75 jaar geleden dat ons land met de inval van de Duitse troepen werd meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog.

Onze gemeente komt daarbij meteen in het brandpunt van de eerste oorlogsbewegingen terecht: op 10 mei 1940 neemt Leopold III immers het op de grens met Breendonk gelegen Fort van Breendonk in gebruik als hoofdkwartier. Hij zal er overleggen met enkele ministers en met vertegenwoordigers van Franrkijk en het Verenigd Koninkrijk, om al snel tot het besef te komen dat de strijd al verloren was, nog voor die goed begon.

Op 28 mei 1940, amper drie weken na de Duitse inval, volgt dan ook de capitulatie.

België wordt "unmittelbares Deutsches Vorland" onder toezicht van een zogenaamde "Militärverwaltung" die zich zal concentreren op de economische uitbating van het land, in een aanvankelijk spontane maar gaandeweg afgedwongen sfeer van "Ruhe und Ordnung".

Over de toestand van onze gemeente, ruim een maand na de Duitse inval, wordt in het gemeentelijk archief een document bawaard dat puntsgewijs enkele interessante data verschaft over de onmiddellijk voelbare gevolgen van deze tweede wereldbrand.

Op de volgende pagina's geven we dit document weer, met de voorgetypte tekst en de door een gemeentelijke ambtenaar handgeschreven tekst in aparte lettertypes.

Moge het een herinnering vorman aan de jaren van leed waarvan de littekens vandaag nog steeds zichtbaar zijn...

...

Lees het volledige artikel met de bovenvermende documenten in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 2, "Toestand van de gemeente Willebroek aan het begin van Wereldoorlog II", Gust Van Auwenis - Kevin Polfliet)

 

 

9 tot 17 augustus 1947 - Handelsfoor

 

 

9 - 17 augustus 1947

Affiche voor de Handelsfoor in de gemeentelijke jongensschool.

Bron: GAW, archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

11 tot 26 juni 1955 - Viering 400 jaar kanaal

 

  

 

Van 11 tot 26 juni 1955 worden er feesten georganiseerd, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van het kanaal Rupel - Brussel.

Een aantal militaire schepen, waaronder een onderzeeër, varen naar de "zeehaven" in Brussel voor deze gelegenheid.

Hierboven de affiche om de feesten aan te kondigen, en rechts daarvan een fregat dat onder de Vredesbrug doorvaart.

Hieronder volgen nog een aantal foto's van de passage van de militaire schepen op het kanaal en door de sluis van Willebroek.

Bron: ?

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Deelname aan Spel Zonder Grenzen in Grömitz (DE) - juni 1978

 

 

juni 1978

Einde juni neemt een ploeg deel aan Spel Zonder Grenzen in Grömitz (Duitsland).

Dit spel - ook bekend onder de naam Jeux Sans Frontières - was een amusementsprogramma van de Europese Radio Unie (EBU, waarin teams uit verschillende landen tegen mekaar strijdden om de hoofdprijs te winnen.

In de periode van 1965 tot 1982 werden op de Belgische televisie 20 edities uitgezonden, gepresenteerd door Jan Theys, Marc Van Poucke en Mike Verdrengh.

Hierboven de uitnodiging verstuurd aan deelnemers en supporters die naar Grömitz zouden reizen.

Voorzitter van het spelcomité was Louis Beckers.

Bron: Wikipedia (zie link hieronder), GEM-PUB, Andy Hy, FB-WV

 

Spel Zonder Grenzen (Wikipedia)

 

 

 

 

juni 1978

Documentatie met foto's van de deelnemers en de reservekandidaten.

Bron: Andy Hy, FB-WV

 

 

800 jaar Willebroek (viering: 26 september 1980)

 

  

 

 

 

september 1980

Logo van de gemeente Willebroek ter gelegenheid van de viering van 800 jaar Willebroek.

Ter gelegenheid van de viering van 800 jaar wordt dit logo tal van objecten gebruikt.

Bovenaand bierviltjes die door de lokale brouwerijen in de herbergen worden verdeeld.

Daaronder een omslag van het gemeentebestuur, met daaronder een detail van de postzegel met gelegenheidsafstempeling.

Bron: GEM-PUB, PI-TB

 

 

 

26 september 1980

Inkomkaart voor het historisch spel op het kanaal, naar aanleiding van de viering van 800 jaar Willebroek.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

26 september 1980

Voor de gelegenheid wordt ook een speciale pening uitgegeven met een waarde van 50 Kapoenen.

Bron: PI-GB

 

 

 

Ter gelegenheid van de viering van het 800-jarig bestaan van de gemeente Willebroek werd een brochure uitgegeven door het gemeentebestuur.

In deze brochure vind je heel wat informatie van gebeurtenissen door de tijden heen in de gemeente.

Ook VVV Vaartland besteedde in het eerste nummer aandacht aan deze viering. Het eerste nummer van de Willebroekse Kronieken bevatte de tekst van de "Willebroek - 800" rede van gouverneur Kinsbergen. Deze viering vond plaats in de Gemeentelijke Feestzaal op 28 november 1980.

Bron: GEM-PUB

 

Vermeldingen in de pers

Willebroek 800 (PDF bestand)

 

Willebroekse Kronieken: Willebroek 800 rede van gouverneur A. Kinsbergen (PDF)

 

 

Feest der jubilarissen

 

Elk jaar worden de echtparen die een speciaal aantal jaren huwelijk vieren op het gemeentehuis ontvangen.

Hen wordt gewoonlijk een maaltijd aangeboden, gevolgd door een gezellig samenzijn (meestal in de gemeentelijke feestzaal.

Hieronder enkele meldingen in de krant van deze vieringen.

Bron: GEM-PUB, krantenartikels, WIL-BIB

 

Vermeldingen in de pers

 Huwelijksjubilarissen feestelijk ontvangen ten gemeentehuize (Gazet van Antwerpen, 27-08-1993,    / Eddy Van Ranst)

 

 

 

In 2006 worden Leopoldine De Wachter en haar echtgenoot Frans Roelants in de bloemetjes gezet.

Bron: Gazet van Antwerpen (28-09-2006, Jan Boey - Joris Herregods).

 

 

 

 

Viering van de feestelingen in 2018.

Bron: Gazet van Antwerpen (18-09-2018, Jan Boey)

 

 

 

2020 is een jaar dat bij iedereen goed herinnerd zal worden als het eerste Coronajaar. Daardoor kon de viering in de gemeentelijke feestzaal niet doorgaan.

Een luxe-ontbijtmand werd in de plaats aangeboden.

Bron: Gazet van Antwerpen (23-10-2020, Jan Boey)

 

 

4 september 2019 - Bevrijdingsfeesten

 

IIn tal van steden en gemeenten werd de bevrijding, 75 jaar geleden met grote luister herdacht.

De gemeente Willebroek had samen met de gemeente Boom een prachtige herdenking op het getouw gezet. Aan het Fort van Breendonk kwam de hele colonne reeds donderdag avond rond 20:00 hr toe.

De volgende dagen had iedereen de gelegenheid om vele oldtimers te bezichtigen. De meeste waren privé eigendom. Vele werden door vrijwilligers (eigenaars) volledig rijklaar gemaakt, de uren van deze hobby zijn niet te tellen.

Wel een fantastisch resultaat en zeer leerrijk voor onze jongeren die in feite niet zoveel weten over WO I en WO II.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2019 - nr. 4, "Willebroek herdenkt 75 jaar bevrijding - 4 september 1944", René Pattyn)

 

 

4 september 2021

Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

 

 

 

 

04 september 2021

Zoals naar gewoonte organiseert de gemeente Willebroek de jaarlijkse herdenking van de bevrijding door de geallieerde troepen na WO II.

De viering vindt plaats in Klein Willebroek aan het herdenkingsteken, de tank.

Bron: FB, PI-TB

 

Meer informatie over de Bedrijdingsfeesten vind je op de pagina van de Weduwe Van Enschodtbrug.

 

 

3 september 2022

Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

03 september 2022

Zoals naar gewoonte organiseert de gemeente Willebroek de jaarlijkse herdenking van de bevrijding door de geallieerde troepen na WO II.

De viering vindt plaats in Klein Willebroek aan het herdenkingsteken, de tank.

Bron: GEM-PUB

 

 

september 2023

Bevrijdingsfeesten Klein Willebroek

 

 

september 2023

Artikel naar aanleiding van de jaarlijkse Bevrijdingsfeesten, gehouden in Klein Willebroek in de buurt van de Sherman tank.

Bron: Publinews (06-09-2023, p. 18, ReM)

 

 

Vermeldingen in de pers

 Canadese oorlogsveteraan Tony Pearson (98) brengt bezoek aan Willebroek (Nieuwsblad, 06-09-2023 , lidb / Ronny Mullens)

 

Hieronder enkele sfeerbeelden uit het artikel hierboven vernoemd (fotograaf Ronny Mullens).

 

  

 

  

 

 

5 september 2023

Op de onderste foto zie je de Canadese veteraan Tony Pearson.

Bron: Nieuwsblad (05-09-2023, lidb / Ronny Mullens

 

 

 

Laatste wijziging 07-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen van de pagina