Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop - Feesten en reizen

WILAVLST_RZK_FST

 

Bal

 

Jubileums

 

Reizen, uitstappen

 

Vredesfeesten ( zondag 2 september 1945)

 

Zangtornooi

 

 

 

Bal

 

 

3 maart 1926

Uitnodiging voor een verkleed bal voor de leden en familieleden van het toneelgezelschap

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees, drukkerij Thomas

 

 

Jubileums

 

 

 

21 mei 1949

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Rozeknop wordt een feestmaal georganiseerd om het zilveren jubileum te vieren.

Het feest gaat door in de Scala aan het Louis De Naeyerplein nr. 3.

Op het menu: asperges, tarbot, koninginnehapjes, ossehaas en dessert.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees, drukker Toon Bruyninckx

 

 

 

Op de foto: Frans Nijs, Emiel Lettani, Isidoor De Prins, Victor De Wit, Jozef Reveraert, Alphons Hendrickx, Helena Pepermans, Gommaar Voet, Rosette Verbruggen, Jan Van Eetvelt, Maria Fromont, Désiré De Moor, Gaby Peeters, Toon Bruyninckx, Gilbert Van Dijck, Jozef Baelemans, Albert Marivoet, Willy Hansen, Telemacque Fromont, François Eeraerts, Jean Van Dooren en Hilda Van de Venne.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Reizen, uitstappen

 

19 juni 1932 - Reis naar de Kempen, Westerlo en Geel

 

 

 

19 juni 1932

Het toneelgezelschap gaat met de leden op uitstap naar de Kempen.

Hierboven 2 collages van foto's die bij deze gelegenheid werden gemaakt.

Een aantal van deze foto's worden hieronder ook weergegeven.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

  

 

  

 

 

20 september 1934 - Reis naar de grotten van Han

 

 

20 september 1934

Het toneelgezelschap gaat met de leden op uitstap naar de grotten van Han.

Hierboven een collage met een foto die bij deze gelegenheid werd gemaakt.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Vredesfeesten (4 september 1945)

 

Op  september wordt herdacht dat Willebroek 1 jaar eerder bevrijd was (WO II).

Daarom worden Vredesfeesten georganiseerd, met een grote optocht.

 

 

Oorspronkelijk wordt het feest gepland op 21 juli - de Nationale Feestdag.

Het gemeentebestuur stuurt een uitnodiging aan de deelnemende organisaties en groeperingen, met daarin praktische gegevens: plaats van samenkomst, aanduiding van het parcours dat de stoet zal volgen.

De feestelijke stoet eindigt op de Louis De Naeyerplaats, waar het Vaderlands lied zal worden gezongen door de leerlingen van de Officiële scholen, begeleid door de Harmonie Vooruit.

Op het gemeentehuis worden de afgevaardigden van de Politiek Gevangenen en afvaardigingen van de weerstandsgroeperingen ontvangen. Die zullen aan het gemeentehuis de optocht "aanschouwen" en op het einde mee naar de markt trekken.

Op het einde van de ceremonie worden de vredesduiven gelosts (door duivenbond Verbroedering).

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

30 juli 1945

De oorspronkelijk geplande datum van de optocht en de vredesfeesten wordt gewijzigd.

Een nieuwe vergadering van het Comiteit voor de Vredesfeesten wordt gepland op bovengenoemde datum.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Uiteindelijk beslist het inrichtend comité om de "Groote Vredesfeesten" te laten doorgaan op zondag 2 september 1945.

In het tweede deel van bovenstaande nota wordt het programma van het evenement toegelicht.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

augustus - september 1945

Affiche ter aankondiging van de Vredesfeesten op 2 september.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

8 augustus 1945

Nota van het gemeentebestuur over de geplande feestelijkheden van 2 september.

Met uitnodiging voor een vergadering op 18 augustus om 20:00 uur in de Jongensgemeenteschool aan het pleintje.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

18 augustus 1945

Op de vergadering wordt een voorstel op papier gezet met het programma dat voorzien wordt voor de Vredesfeesten.

Hierop staan ook de deelnemende organisaties en de volgorde waarin ze zullen opstappen in de stoet.

Bij de deelnemende groeperingen zien we: zoals de harmonie Vooruit, de officiële scholen, de oudstrijders (WO I en WO II), de harmonie Sinte Cecilia, politieke groeperingen, de Krotters, de Rozeknop, de Manne van de Met, duivenbond Verbroedering...

In de stoet worden achtereenvolgens ook een aantal thema's gebracht: de vlucht van '40, de bevrijding, victorie, vrijheid, vrede, pers en illegaliteit en de hulde aan de geallieerden...

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

20 augustus 1945

Het "kladprogramma" wordt dan officieel op papier gesteld, zodat het aan de deelnemers kan worden bezorgd.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

augustus 1945

Affiche gericht aan de weerstandersgroeperingen.

De datum die hierop voorkomt is dinsdag 4 september - dus 2 dagen later dan de Vredesfeesten.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Omslag gericht aan mevrouw Selma Voet, waarin een aantal foto's van de feestelijkheden worden overgemaakt (zie hieronder)

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Voorstel van de plaats waar de verschillende leden van de Rozeknop aanwezig zullen zijn tijdens de Vredesstoet (?)

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Foto gemaakt van de optocht ter gelegenheid van de Vredesfeesten, gemaakt aan de Dendermondsesteenweg.

In het groepje van 6 lopen aan de rechterzijde (van voor naar achter): Maurice Lauwers, een onbekende (verdoken) en Jaf Reveraart.

Aan de linkerkant lopen Freddy De Nies, Raf Van Wouwe en François Eeraerts.

De persoon rechts van het groepje vooraan is Gilbert Van Dijck.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Foto gemaakt aan de Dendermondsesteenweg.

De drie personen op de wagen zijn van links naar rechts: Benoit Smet, Telemacque Fromont en een onbekende.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Een wagen van het gezelschap de Rozeknop in de Vredesoptocht, gemaakt aan de Dendermondsesteenweg.

Personen die op deze foto:

staande vooraan op de wagen (v.l.n.r.): Benoit Smet, Télémacque Fromont en een onbekende

zittende in de linkse rij: Frans Nijs, een onbekende, Gommaar Voet en Constant Verbruggen

zittende in de rechtse rij: Victor De Wit, Louis De Roover, Hubert Rottiers, Toon Bruyninckx en Charel Amelinckx.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Foto gemaakt tijdens de optocht van de Vredesfeesten vlakbij het station.

Zitten op de voorste rij (v.l.n.r): Frans Nijs, Victor De Wit en Louis De Roover.

Op de tweede rij: een onbekende en Hubert Rottiers.

Op de derde rij: Gommaar Voet en Toon Bruyninckx.

Op de achterste rij: Jan (Joannes, Hans) Van Eetvelt en Charel Amelinckx.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Nog een foto die werd gemaakt aan het station.

Op de wagen zitten: Hubert Rottiers, Gommaar Voet, Constant Verbruggen, Toon Bruyninckx, Jan Van Eetvelt en Charel Amelinckx.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Die zelfde wagen aan het station, met op de foto van links naar rechts: Frans Nijs, Victor De Wit, Louis De Roover, Hubert Rottiers, Constant Verbruggen, Jan Van Eetvelt en Toon Bruyninckx.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1945

Nog een foto gemaakt van de optocht, maar dan aan de Dendermondsesteenweg. Dit is een "rouwstoet".

De dame in het zwart gekleed beeldt Eva Braun uit (verolkt door Yvonne Lenie).

Aan haar hand loopt een kleine jongen: Richard Verbruggen (de latere goudsmid).

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

september 1945

Nog twee foto's van praalwagens die mee optrokken in de stoet van de Vredesfeesten (Dendermondsesteenweg).

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Zangtornooi

 

 

5 maart 1942

De burgemeester van de gemeente Breendonk roept op om de leerlingen van de scholen in Willebroek te laten deelnemen aan een zangtornooi dat wordt gepland in Breendonk op 29 juni 1942.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

19 juni 1942

Herinnering van de burgemeester van de gemeente Breendonk aan een zangtornooi dat wordt gepland in Breendonk op 29 juni 1942.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Vraag: indien er iemand is die personen op één of meerdere van de foto's herkent: u mag me deze informatie altijd bezorgen (contactpagina)

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2023 - Controle
11-08-2022 - Creatie nieuwe pagina