Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop

WILAVLST_RZK_ALG

 

 

 

OPMERKING

Informatie wordt opgeladen in de nabije toekomst

 

 

Extra dankwoord

De informatie die op deze pagina's staan - gewijd aan toneelgezelschap de Rozeknop - werd mij welwillend bezorgd door Albert Mees en Flor Cools. Waarvoor oprechte dank.

Links in het menu zie je de verschillende pagina's die verschillende aspecten van het toneelgezelschap behandelen.

Waar mogelijk wordt bijkomende informatie gegeven over de documenten die op de pagina's getoond worden.

Wie bijkomende informatie heeft over de Rozeknop, mag mij altijd contacteren per mail - zie Contactpagina voor meer uitleg over hoe dat heel eenvoudig kan.

 

 

Algemeen

 

De hieronderstaande tabel geeft een idee van de verdeling van de informatie over de verschillende pagina's.

Maak je keuze door op de link in de kolom "Rubriek" te klikken, of gebruik het menu aan de linkerkant van de webpagina.

 

Rubriek

Inhoud

pagina

Toneelgezelschap Rozeknop

Algemene informatie over het toneelgezelschap (deze pagina)

WILAVSLT_RZK_ALG

bestuur

Informatie over de stichting van het toneelgezelschap en bestuursgebonden informatie

WILAVSLT_RZK_BEST

boekhouding

Documenten die bij de boekhouding horen (inkomsten / uitgaven)

WILAVSLT_RZK_BKH

briefwisseling

Briefwisseling (niet gebonden aan opvoeringen, noch aan de cultuurdienst)

WILAVSLT_RZK_BRF

cultuurdienst

Documenten met betrekking tot deelname aan de gemeentelijke en de provinciale cultuurdienst

WILAVSLT_RZK_CULT

feesten, reizen

Foto's en documenten naar aanleiding van feestjes, extra optredens, en uitstappen van het toneelgezelschap

WILAVSLT_RZK_FST

leden

Ledenlijst

WILAVSLT_RZK_LID

personen

Personen die op één of andere manier bij de Rozeknop betrokken waren

WILAVSLT_RZK_PERS

opvoeringen

Overzicht van de toneelstukken die werden opgevoerd
(verdeeld per jaar)

WILAVSLT_RZK_PRG

 

Het toneelgezelschap bracht toneel werken op het podiium van de zaal van café Odeon (August Van Landeghemstraat nr. 1)  in de periode van 16 november 1924 tot en met 24 december 1936.

Daarna verkaste het gezelschap voor de opvoeringen naar zaal Scala in de periode van 17 maart 1937 tot en met 19 april.

 

De Roze(n)knop   -   1924 - 1956   -   O'Rsoon Welles

De Toneelkring De Rozenknop - Willebroeck" stak enthousiast van wal met de eenakter "het scheepje" en eindigde tragikomisch met het stuk "De hele stad is er vol van".

Met dame Medea in hun wapenschild voerden een honderdtal medewerkers door de jaren heen een goede zestig stukken op, gespreid over meer dan 140 vertoningen.

De scène van de Odeon "bij den Boezje" op de hoek van de Vier Armen werd versleten van 16 november 1924 tot 24 december 1936.

...

Die winter werd er van zaal geswitcht: het toneelgezelschap teende naar de Scala op de markt (Louis De Naeyerplaats nr. 3).

De nieuwe gordijnen bij "die van de Schalaa" gingen open op 17 maart 1937 en werden - tot op de draad versleten - neergelaten op 19 april 1953.

...

Het laatste carré spelers bleef nog een wijl nagenieten tot drukker-voorzitter Toon Bruyninckx, de die-hard van het eerste uur, in juni 1956 de Algemene Maatschappij van Verzekeringen en Grondkrediet verwittigde dat een verlenging van de polis "Burgerlijke Aansprakelijkheid" niet meer hoefde.

Op een dag in september 1956 verdeelde de penningmeester Gommaar Voet - tussen mes en vork - wat achterbleef in de kas. Op de "good oldies" werd met een ietwat krop in de keel de toost uitgebracht door Antoon Bruyninckx, Albert Marivoet, François Eeraerts, Carlo Vermeersch, Helene Pepermans, Gommaer Voet, Nora Voet, Selma Voet, Maria Fromont, Pierre Vermeersch, Maurits Lauwers, Freddy De Nies, Leo De Roover, Adolf Ceurstemont en Rosette Verbruggen.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3, Flor Cools)

 

In de maand mei 1949 vierde het toneelgezelschap het zilveren jubileum (zie afbeeldingen hieronder).

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

1922 & 1926

Twee advertenties uit een programmaboekje n.a.v. een voorstelling van de Rozeknop.

Bovenstaande publicaties werden geplaatst door "Moderne Elektrische Inrichtingen" Jan De Bondt-De Bruyn.

De zaak zou gevestigd zijn in de Nonnevijverstraat, maar daar vind ik niets over terug.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze handelszaak?

Bron: FB-WV

 

 

 

1926

Advertentie uit een programmaboekje van toneelgezelschap de Rozeknop.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

januari 1945

Affiche voor de opvoering van Amor is Wispelturig, dat wordt opgevoerd in de zaal van Scala op het Louis De Naeyerplein.

Bron: Rozeknop, PI-TB

 

 

 

 

21 mei 1949

Afbeelding van het menu ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het toneelgezelschap

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 16-09-2023 - Toevoegen affiche uit 1945
15-07-2023 - Toevoegen advertentie uit 1926
08-07-2023 - Controle
07-07-2023 - Toevoegen advertenties Jan De Bondt-De Bruyn
11-08-2022 - Creatie nieuwe pagina