Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop - Bestuur

WILAVLST_RZK_BEST

 

Het bestuur

 

 

 

 

april 1924

Twee brieven worden verstuurd met de bedoeling om de toneelkring op te richten - een eerste voor samenkomst op 12 april en een tweede op 30 april.

De initiatiefnemers zijn: Jos (Georges) Van den Bulcke (° 20 februari 1897 Ledeberg), Alfons Bogaerts (° 22 juni 1899 Willebroek) en Henri (Hendrik) Moeyersoms (° 30 maart 1885 Ruisbroek).

Op 30 april plannen ze om samen te komen in lokaal Odeon (bij den Boezje) om 20:00 hr

Op de agenda:

 

  • verkiezen van een bestuur
  • een naam kiezen voor de toneelkring
  • praktische afspraken voor de nieuwe vereniging

 

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

30 mei 1924

De persoon die oorspronkelijk als voorzitter wordt verkozen (naam?) ziet af van zowel voorzitterschap als van lidmaatschap van het net opgerichte toneelgezelschap

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

4 november 1924

Brief aan Georges Van den Bulcke, verstuurd door Staf Bruggen. Deze zal de eerste stukken regisseren die het toneelgezelschap opvoert.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

27 maart 1925

Schriftelijke bevestiging van het ontslag van Hubert Evers (° 6 april 1900 Sint Jans Molenbeek).

Voor dit ontslag geeft hij als reden aan dat er "door de juffrouwen te veel kabaal wordt gemaakt" en "dat er niet wordt geluisterd".

In de brief ook nog een aantal praktische zaken over financiën en materialen die werden gebruikt en terug bij de rechtmatige eigenaar moeten komen.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

1926

Het toneelgezelschap wordt formeel opgezet.

Bovenstaand document - met hoofding van de toneelkring - geeft de mogelijkheid om de leden van het bestuur uit te nodigen voor de vergadering.

Bedoeling is om aan te strepen wat op de agenda staat (uiterst links onder), de datum van de vergadering (kolom 2 tot 4) en het uur wanneer de vergadering plaatsvindt.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

1 april 1942

Tijdens de bezetting door de Duitsers in WO II, dient voor alles en nog wat een toelating gevraagd te worden aan de Kreiskommandatur in Mechelen.

Er wordt altijd met veel verwachting uitgekeken naar de reactie.

In bovenstaand document wordt toelating gegeven voor "openbare kultureele vergaderingen of feesten", en de verordening dat de toestemming moet worden aangevraagd bij het Nationaal Kultuurverbond.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

21 juni 1942

Voorzitter Alfons Van Dooren van de Toneelkring "Voor en Door het Volk" stuurt gevraagde informatie door aan het gemeentebestuur.

Het toneelgezelschap vergaderde voor het laatste in 1940, en de meeste leden van de toneelkring zijn intussen naar Duitsland getransporteerd om daar voor de bezetter te werken.

Daarom wordt beslist de activiteiten van deze toneelkring stop te zetten.

Vraag: wat is het verband tussen "Voor en Door het Volk" en "de Rozeknop"?

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

5 september 1942

Schrijven van de schepene van Onderwijs en Schone Kunsten (van Mechelen) aan het gemeentebestuur van Willebroek.

Hierin wordt gemeld dat de aanvraag voor toestemming voor toneelopvoeringen gericht moet worden aan de Algemene Toneelcentrale in Merksem.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

augustus 1943

Bekendmaking van de geboorte van een dochter van René Bruyninckx x Elisa De Roeck.

Bron: Het Volk, 22 augustus 1943

 

 

Afbeeldingen

 

 

juni 1956

Foto van de leden van toneelgezelschap "de Rozeknop"

Op de achterste rij (van links naar rechts): Emiel Lettani, Alphons Hendrickx, Telemacque Fromont, François Eeraerts, Jean Van Dooren en Frans Nijs.

Op de middenst rij (van links naar rechts): Jan Van Eetvelt, Jozef Daelemans, Gommaar Voet, Antoon Bruyninckx, Gilbert Van Dijck en Jozef Reveraert.

Op de voorste rij (van links naar rechts): Victor De Wit, Isidoor De Prins, Albert Marivoet, Maria Fromont, Gabriella (Gaby) Peeters, Helena Pepermans, Hilda Van de Venne, Rosette Verbruggen, Désiré De Moor en Willy Hansen.

Vraag: wanneer juist werd deze foto gemaakt en bij welke gelegenheid?

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

juni 1956

Nog enkele foto's van de leden van de toneelkring - mogelijk daterend van dezelfde dag en dezelfde gelegenheid.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Vragen:

Is er een verband van de Mannen van den Ouden Eed? (Café Harmonie van de weduwe Van Herp - in de Kloosterstraat nr. 24?)

Was die "Van den Eede" een kapper aan de Oostdijk nr. 9 die ook een café had? Of gaat het over A. Van den Eeden, die een café had in de Overwinningsstraat?

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2023 - Controle
12-08-2022 - Creatie nieuwe pagina