Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop - Cultuurdienst

WILAVLST_RZK_CULT

 

De Provincie Antwerpen neemt het initiatief om een Cultuurdienst op te richten, met het doel "het cultuur- en kunstleven in de provincie te ordenen, op te beuren en te steunen" (zie brief van juni 1942) hieronder.

Om deze dienst te kunnen oprichten, worden alle gemeentes gevraagd en inventaris te maken van de groeperingen en locaties die in aanmerking komen om in de lijst van deze Cultuurdienst te worden opgenomen.

 

 

Periode

 

1933 (?)

1940

1942

1943

 

Opmerking:

meer informatie over "de Manne van de Met" vind je op de pagina van Nieuwstraat nr. 33 - Hubert Rottiers.

 

 

Afbeeldingen

 

1933 (?)

 

 

 

 

 

De gemeente Willebroek maakt een lijst op aangaande culturele verenigingen, culturele lokalen en culturele evenementen.

Dit verslag zal worden overgemaakt aan de provinciale cultuurdienst.

 

Een aantal opmerkelijk elementen in het dossier:

 

 • deel A - Verenigingen voor Cultuurverspreiding (die bestaan of bestaan hebben)
  geen beroepsgezelschappen
  wel "leekenverspreiders" - met een lijst van de verenigingen, en (indien bekend) de namen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
 • deel B - Gilde van Scheppende Kunstenaars
 • deel C - Andere Verenigingen voor Cultuurverspreidingen
 • deel D - Zalen
 • deel E - Musea
 • deel F - Muziekschool
 • deel G - Voor openluchtprestaties

 

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1940

 

 

 

 

 

 

juni 1940

De lijst van 1933 wordt "overgedaan", dit keer op een formulier dat door de provincie wordt bezorgd.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

januari 1940

In 1939 voert toneelgezelschap de Rozeknop 2 keer het toneelstuk Frits op.

De opbrengst wordt geschonken aan het Werk Soldatenhulp.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1940

De Cultuurdienst van de gemeente Willebroek maakt een lijst op van de "personen en kringen" die zich interesseren aan cultuur.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1942

 

 

15 juni 1942

 

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

18 juni 1942

De lokale afdeling van Davidsfonds in Willeboek maakt de gevraagde informatie over aan het gemeentebestuur.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

19 juni 1942

Ook toneelgezelschap de Rozeknop bezorgt de gevraagde informatie aan het gemeentebestuur.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

13 juli 1942

Het gemeentebestuur van Willebroek officialiseert het rapport aangaande de culturele verenigingen en activiteiten in de gemeente, en maakt die rapport over aan de provinciale cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

16 juli 1942

De vereniging de Manne van de Met verklaart zich akkoord met de aanduiding van Désiré De Moor als afgevaardigde voor de gemeentelijke cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

16 juli 1942

Ook toneelkring de Rozeknop verklaart zich akkoord met de aanstelling van Renaat Bruyninckx als afgevaardigde in de gemeentelijke cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

17 juli 1942

Het gemeentebestuur van Willebroek maakt de lijst van afgevaardigden van de cultuurgebonden organisaties in de gemeentelijk cultuurdienst op in een beraadslaging van het schepencollege.

Deze lijst zal worden overgemaakt aan het provinciaal overkoepelende orgaan van de cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

8 augustus 1942

De stad Mechelen stelt een vraag naar aanleiding van een verzoek om een voordracht in te richten, en dat door en hen onbekende vereniging.

Vraag aan de gemeente is om meer informatie te verschaffen over deze vereniging, die blijkbaar een jeugdafdeling is van het lokale Willemsfonds.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

15 oktober 1942

Vraag van het gemeentebestuur aan organisatie "de Vlag" om het door hen geplande programma tijdig te laten weten aan de gemeentelijke diensten.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

10 november 1942

De gemeentelijke cultuurdienst vraagt om een epidiaskoop ("lichtlantaarn") van de Rijksmiddelbare School te mogen gebruiken tijdens een geplande voordracht op 25 november.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

november 1942

Kladje voor een uitnodiging die zal worden verstuurd aan de kandidaat-deelnemers voor een vergadering van de Cultuurcommissie op 1 december e.k.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1943

 

 

 

23 april 1943

Verslag van het schepencollege over de aanstelling van de afgevaardigden voor de gemeentelijke cultuurdienst in Willebroek.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

5 juli1943

Uitnodiging voor de afgevaardigden van de Cultuurdienst, voor de geplande vergadering op 7 juli.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

 

augustus 1943

Agenda van de Provinciale Cultuurdagen, georganiseerd door de provinciale cultuurdienst, in samenwerking met de gemeentelijke cultuurdiensten.

Voor de afdeling Klein-Brabent wordt de agenda bij Willebroek onderverdeeld. De activiteiten in Willebroek zullen doorgaan op 22 augustus 1943.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

22 augustus 1943

Lokaal programma voor de cultuurdagen van Klein-Brabant in Willebroek, opgemaakt door de gemeentelijke cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

25 augustus 1943

Programma van de Cultuurdagen van Klein-Brabant op bovenvermelde woensdag, meer bepaald een concert in zaal Odeon in Willebroek.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

22 augustus 1943

Tekst van de redevoering van de openingszitting van de Provinciale Cultuurdagen in Klein-Brabant.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

Uitgebreid verslag voor de tentoonstelling "Leer Klein-Brabant kennen" in de Gemeentelijke Meisjesschool in de Kerkstraat.

Per onderwerp worden alle rekwisieten beschreven.

Het verslag werd na de tentoonstelling opgemaakt, vermits op het einde wordt vermeld hoeveel bezoekers zich op de tentoonstelling hebben aangemeld.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

22 augustus 1943

Verslag van de gemeentelijke cultuurdienst over de tentoonstelling "Leer Klein-Brabant kennen", opgemaakt voor de provinciale cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

augustus 1943

Rapport over de propaganda (reclame) die zal worden verspreid voor de cultuurdagn "Leer Klein-Brabant kennen", opgemaakt door de gemeentelijke cultuurdienst.

Het rapport houdt ook een financieel vers

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

september 1943

Verslag over de cultuurdagen van Klein-Brabant, meer bepaald over de evenementen in zaal Odeon en zaal Scala, inclusief een financieel verslag.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

5 september 1943

In het kader van de cultuurdagen van Klein-Brabant wordt het toneelstuk "De Molen van Sans-Souci" opgevoerd.

Hierboven een verslag, inclusief de financiën.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

12 september 1943

Verslag van de gemeentelijke cultuurdienst n.a.v. de opvoering van "Mijneer Pirroen" door toneelgezelschap de Rozeknop.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

27 september 1943

Bedanking aan de heren Moortgat en Baeken, voor de logistieke ondersteuning voor de Cultuurdagen van Klein-Brabant.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

22 september 1943

Brief waarin Désiré De Moor zijn ontslag aanbiedt als afgevaardigde in de gemeentelijke cultuurdienst, dit als gevolg van menig geschil tussen de verschillende verenigingen.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

9 oktober 1943

Meer dan waarschijnlijk als gevolg van het ontslag van Désiré De Moor als afgevaardigde voor de gemeentelijke cultuurdienst, laat toneelkring de Rozeknop weten om geen kandidaat voor te stellen voor de vacante positie.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

9 oktober 1943

Ook de Manne van de Mette verzaken aan het voorstel om een kandidaat in hun eigen rangen te zoeken.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

oktober 1943

Jaarverslag van de gemeentelijke cultuurdienst van Willebroek.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

13 oktober 1943

Aanvaarden van het ontslag van Désiré De Moor als afgevaardigde voor de toneelkringen in de gemeentelijke cultuurdienst.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

13 oktober 1943

Bevestiging van de gemeentelijke cultuurdienst over het niet naar voren schuiven van een kandidaat-afgevaardigde uit de rangen van de Rozeknop.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2023 - Controle
14-08-2022 - Creatie nieuwe pagina