Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop - Briefwisseling

WILAVLST_RZK_BRF

 

Briefwisseling (allerlei)

 

31 maart 1925

11 juni 1925

1 december 1925

 

21 februari 1926

1 maart 1926

 

 

2 april 1942

 

 

 

31 juli 1943

 

 

 

17 januari 1944

18 april 1944

 

 

 

Opmerking

Overige beschikbare brieven die bij een bepaald onderwerp horen (bv. opvoeringen, cultuurdienst...) worden getoond op de betrokken webpagina's.

 

 

1925

 

 

31 maart 1925

Brief van het "Nationaal Verbon der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen" als antwoord op een schrijven van 23 maart van de voorzitter van de Rozeknop.

Er is geen overeengekomen document ter beschikking over het reglement voor toneelkringen.

Het Verbond is wel bereid om de nodige tips te verstrekken om voor het toneelgezelschap een reglement op te stellen - een bezoek aan het Verbond in de Korte Lozannastraat in Antwerpen is dan wel noodzakelijk.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

11 juni 1925

Adolf Spillemaeckers laat bij deze schriftelijk weten dat hij geen dienstdoend voorzitterschap meer kan uitoefenen voor het toneelgezelschap.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

1 december 1925

Toneelgezelschap de Rozeknop richtte een verzoek aan het gemeentebestuur van Willebroek om een bal in te richten voor de leden van het gezelschap.

De gemeente is bereid deze toestemming te verlenen, mits een lijst van de genodigden wordt bezorgd aan de openbare dienst.

Ondertekend door burgemeester August Van Landeghem.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1926

 

 

21 februari 1926

Het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden - Willebroek-Bornem en omstreken - dankt toneelgezelschap de Rozeknop voor het "opluisteren" van het liefdadigheidsfeest op 17 januari 1926.

Het nummer "Een knap Stel" werd puik uitgevoerd.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

1 maart 1926

Het gemeentebestuur van Willebroek vraagt aan het gezelschap om een deelnemerslijst te sturen, voor de goedkeuring / toelating om een verkleed bal "voor de leden en familieleden" te mogen organiseren.

Ondertekend door burgemeester August Van Landeghem.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1942

 

 

2 april 1942

Toelichting van de Rozeknop om aan het gemeentebestuur (en dus ook aan de Duitse bezetter) te laten weten dat het toneelgezelschap voldoet aan de eis om de "Vlaamsche Kultuur" aan het publiek voor te stellen, en dat zonder enige politieke bedoeling.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1943

 

 

31 juli 1943

Brief van de Unie der Hand- en Geestarbeiders (gevestig in de Nieuwstraat nr. 21) (?).

Ze willen een kinderfeest organiseren in zaal Odeon. Die dag is er echter ook een optreden gepland van toneelgezelschap de Rozeknop in zaal Scala.

De Unie vraagt aan de burgemeester om een keuze te maken, welke gebeurtenis zal plaatsvinden.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

1944

 

 

17 januari 1944

Het gemeentebestuur van Willebroek richt een bericht - in opdracht van de Kreiskommandatur - aan de culturele gezelschappen, om aan een aantal regels te herinneren.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

18 april 1944

Zowel de Manne van de Met als de Rozeknop met de "prestaties" van het jaar 1943.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2023 - Controle
12-08-2022 - Creatie nieuwe pagina