Info Straat
 
gebeurtenissen
 
Willebroeks
Operetten-
gezelschap
 
Toneelgezelschap
Rozeknop
bestuur
boekhouding
briefwisseling
cultuurdienst
feesten, reizen
leden
personen
opvoeringen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Groepering

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het pleintje - Toneelgezelschap Rozeknop - Personen

WILAVLST_RZK_PERS

 

Medewerkers toneelgezelschap de Rozeknop

 

Meer informatie over de leden van de Rozeknop vind je op deze webpagina.

 

Een aantal van de leden kwamen ook in de aandacht, omdat ze slachtoffer werden van de strijd in Wereldoorlog II.

 

 

Désiré Mees sneuvelde op 4 september 1944 op het slagveld in Antwerpen als strijder van het geheime leger. Merkwaardig genoeg de dag waarop Willebroek werd bevrijd door de geallieerde strijdkrachten.

Valentijn Vereecken stierf op 3 november 1944 als politiek gevangens in het concentratiekamp van Blumenthal.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Désiré Mees

 

Valentijn Vereecken

 

Georgette Hofman

 

Cecile Mees

 

 

Désiré Mees

 

 

Verslag opgemaakt van de rol van Désiré Mees, vnl. in de rol die hij speelde in het Geheime Leger.

Zoals vermeld werd hij doodgeschoten tijdens een gevecht in Antwerpen, op de dag dat Willebroek bevrijd werd door de geallieerden.

Die geallieerden trokken daarna verder om Antwerpen te bevrijden.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

september 1944

Grafrede die op de begrafenis van Désiré Mees werd uitgesproken door een afgevaardigde van de turnvereniging waar Désiré ook medelid van was.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

11 september 1944

Verslag van de strijd waar Désiré Mees dodelijk slachtoffer van werd, op 4 september 1944.

Het verslag werd opgemaakt door Jan Van Mirlo, een man die zich mengde in de gevechten en vooral in de hulp aan de gevallen Désiré Mees.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Een aantal afbeeldingen van Désiré Mees als soldaat, en met een pagina van zijn soldatenboekje (linksboven).

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

september 1944

Grafrede, geschreven door leden van toneelgezelschap de Rozeknop, en bij de begrafenis voorgelezen.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

september 1944

Herdenkingstekst van de groep Solidariteit, voor de gesneuvelde Désiré Mees.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Valentijn Vereecken

 

  

 

Doodsprentje van Valentijn Vereecken, leraar aan de Rijksmiddelbare School, lid van toneelgezelschap de Rozeknop.

Hij overleed aan de gevolgen van martelingen in het concentratiekamp van Blumenthal in Duitsland, op 2 november 1944.

Hij was gehuwd met Georgette (Josée Hofman), eveneens lid van de Rozeknop.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

 

Een aantal pagina's uit volkstellingen in Willebroek (1931 - 1940), waar het gezin Vereecken-Hofman ingeschreven staat in de Floridastraat nr. 53.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

3 januari 1946

Inschrijving van het overlijden van Valentijn Vereecken in de aktes van de Burgerlijke Stand.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Georgette Hofman

 

 

1946

Georgette Hofman, op dat moment al weduwe van Valentijn Vereecken, was de algemene leidster van Solidariteit.

Deze organisatie heeft tot doel slachtoffers van WO II bij te staan, en nodigt daarom iedereen uit om geldelijk bij te dragen tot het steunfonds.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

 

november 1944

Georgette Hofman houdt als algemene leider van de groep Solidariteit een betoog om mensen uit te nodigen om bij te dragen tot het solidariteitsfonds.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

5 april 1948

Officiële erkenning van Georgette Hofman als gewapend weerstander.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Georgette is geboren in 1909 in Gent, en verhuisde na haar verblijf in Willebroek naar de Battelsesteenweg in Mechelen.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

Cecile Mees

 

 

13 mei 2004

Doodsbrief van Cecile Mees, weduwe van Gerard Debarbieux.

Bron: Flor Cools - Archief Willy Mees-Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2023 - Controle
14-08-2022 - Creatie nieuwe pagina