Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_033

 

Periode

 

< 1901 - 1907

< 1901 - 1952

1972 - 1990

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

33

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

koopman

Uitbater(s)

Jozef Minazio

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jozef Minazio werd in Sint Niklaas geboren op 9 maart 1873.

Op dit adres staat nl. in dezelfde periode de slagerij van Juliaan Rottiers vermeld.

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

33

Vroeger nummer:

-

Van

<1901

Tot

> 1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

slagerij, charcutier, beenhouwer

Uitbater(s)

Benedictus Juliaan Rottiers x Francisca De Moor

Hubert Rottiers x Josephina Borghys

Toenaam

Antsje Kwak

Telefoonnummer

Willebroek 213 (1938)

 

Informatie

De zaak wordt opgelijst als slachtdienst in 1912 in Willebroek.

De beenhouwerij wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Vraag: is dit familie van Henricus Rottiers (Heintje Kwak) die op de Oostdijk nr. 3 zijn slagerij had?

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2, 2010 - nr. 1, 2011 - nr. 2), BK-CVDR, KL-1907, KL-1952, Telefoonlijst 1938

In 1928 werd door een 15-tal Willebroekenare de vereniging "de Manne van de Met" opgericht.

Hubert Rottiers wordt als voorzitter opgegeven in de briefwisseling van en naar de Cultuurdienst van de gemeente vernoemd, en Désiré De Moor als secretaris (zie link hieronder).

Laatstgenoemde zal ook afgevaardigde worden in de gemeentelijke cultuurdienst - afdeling Volk en Kunst in de periode van WO II.

In september 1943 neemt Désiré De Moor ontslag voor deze functie, vanwege meningsverschillen tussen de verschillende cultuurgerelateerde verenigingen.

De leden van de vereniging zijn - zoals de naam aangeeft - woonachtig op of in de directe omgeving van het Louis De Naeyerplein.

Om geld in te zamelen wordt jaarlijks een bal gegeven.

In de loop van 1937 voeren ze de revue " 't Mes eroep", op tekst en muziek van Désiré De Moor, en 7 keer opgevoerd door de leden van het gezelschap.

Er werd een 2de revue gepland in 1938. De mobilisatie in 1939 belette echter de opvoering. In de hele periode van WO II konde de revue niet worden gebracht.

Tijdens de Duitse bezetting werden operetten op het programma gezet, zoals: "Op de groene weide", " 't Witte paard", "Sally", "Peer de Koster", Olly Polly", "de Bommelbaron" en "Monica".

De operettes werden opgevoerd in zaal Scala.

 

Als voorbeeld voor "Olly Polly":

 

 • Geplande opvoeringen: 12, 19, 25 en 26 december 1943 in zaal Scala
 • Operette in 3 bedrijven van Walter Kelle
 • Choreografie der balletten: Albertine Van Roy
 • Decors: Jules Maes
 • Verlichting: Karel De Roeck
 • Acteurs: Frans Marivoet, Emiel Lettani, Gaby De Moor-Peeters, Josephine Rottiers-Borghijs, Rosette Verbruggen, Désiré De Moor, Piet Vermeersch, Louis Van Camp, Antoon Bruyninckx, Jef Reveraert, Leonard Van Reck, Clementine Brijs, Julia Cruypelants, Maria Van Breedam, Rosette De Borger, Hortense Raes, Elza Van Erdeghem

 

De groep was ook vertegenwoordigd in de carnavalstoeten van voor WO II tot in 1953.

Naarmate de leden van het gezelschap ouder worden, verminderen de activiteiten en wordt de werking van de groep gestaakt.

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982), briefwisseling toneelgezelschap de Rozeknop (Flor Cools - Albert Mees)

 

Opmerking:

Er is nog meer informatie beschikbaar over de "Manne van de Met", meer bepaald briefwisseling die werd gevoerd met de Cultuurdienst.

Zie hiervoor de webpagina van toneelgezelschap de Rozeknop - Cultuurdienst.

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

33

Vroeger nummer:

-

Van

1972

Tot

1990

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Varietta, wasserij, wassalon

Uitbater(s)

Ariette Couvreur

Mariette De Maeyer (?)

Toenaam

Mariette van de Likker

Telefoonnummer

03 78 69 95, 03 886 21 44

 

Informatie

De wasserij wordt vermeld in de bedrijvengids van de gemeente Willebroek van 1972.

Publiciteit in de Infobrochure van Willebroek (1989-1990).

Bron: GEM-PUB

 

 

Afbeeldingen

 

 

augustus 1928

Een kader met "de mannen van de met" met hun slogan:- Vrienden mogen kijven, maar moeten vrienden blijven

 

bovenaan

onderaan

 

 • Louis
  Louis Van Camp - zoon van Peer Van Camp en uitbater van de zaak voor centrale verwarming
 • de Strop
  Charel Amelinckx - gehuwd met Germaine, de zuster van Maria van Mimosa
 • de Pito
  Pierre Vermeersch - zoon van Juul de Limonaat
 • de Slef
  Leonard Van Reck - zoon van de Kwiek van Reck, nonkel van de Fapper
 • Dis
  Désiré (Dis) De Moor - uitbater van de ijzerwarenzaak op de markt
 • Jaak
  Jacques Fromont - zoon van Telemaque Fromont
 • de Witte
  Charel De Moor - zoon van Peer de Moor en broer van den Dis de Moor
 • Mil
  Miel Lettani - Geire Groot of Vigorreke, gehuwd met de dochter van
 • de Spil
  Spillemaekers - gehuwd met Aimée van de Sassenier (Bogaerts)

 

 

 • Jomme
 • Joske
  Georges De Coninck - woonde in het café dat later door de Kicker werd opengehouden
 • Tello
  Telemaque Fromont
 • Ture
  Arthur Van Camp - Broer van Louis Van Camp (jong overleden)
 • Johnne
  John Van Eetverldt - hij was lange tijd achterspeler bij KWSV, gehuwd met Maria van Mimosa, en woonde waar later de zaak van "den Dave" kwam
 • Stanne
  Constant Verbruggen - zoon van Bertje van 't Vergif (Scala)

    Niet op de foto (?)

 • Hubert Rottiers - gehuwd met de dochter van schepen Juul Borghijs

 

 

 

Bron: archief  Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

4 augustus 1928

Op de achterste rij (staande) van links naar rechts: Johnne Van Eetvelt, Louis Van Camp, Leonard Van Reck (de Slef), Hubert Rottiers, onbekende, Ture Van Camp, Stanne Verbruggen

Tussenin met bolhoed: Jaak Fromont

Zitten op de voorgrond: Charel De Moor, Georges De Coninck, Spillemaekers (de Spil), Pierre Vermeersch (de Pito van Jules de Limonaat)

De onbekende is waarschijlijk of Dis De Moor ofwel Charel Amelinckx (de Strop).

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

1990

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

± 2016

Het linkse huis (nr. 33) waar vroeger de Coop en daarna een wasserij gevestigd was.

Bron: Walbers Immo

 

 

 

Een meer recente foto van de woningen aan het einde van de Nieuwstraat.

Bron: Walbers Immo

 

 

 

Laatste wijziging 10-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
08-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
10-08-2023 - Toevoegen 2 foto's van "de Manne van de Met"
12-07-2023 - Correcties
18-08-2022 - Toevoegen informatie over "de Manne van de Met"
03-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1990
14-11-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
16-08-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
03-06-2021 - Creatie nieuwe pagina