Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_013

 

Opmerking: het huis wordt zowel genoteerd als Nieuwstraat nr. 13 als ook Louis De Naeyerplein nr.22.

 

Periode

 

1917 - 1928

< 1940 - 1952

< 1950 - > 1972

1995 - nu

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

-

Van

1917

Tot

1928

 

Naam van het bedrijf / Beroep

juwelier, horlogemaker

Uitbater(s)

Florimond Standaert - Van den Bossche

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2), BK-CVDR

Florimondje

Wanneer men van op het Oud Sasplein, blindelings onze Nieuwstraat inloopt, dan komt men onvermijdelijk ten rechte op het winkelhuis van Florimondje. En blind of niet blind: de oogen gaan open.

Geen wonder overigens want de glinsterende zakuurwerken hitsen de begeerte aan van den jongeling die pas in zijne eerste broek staat, de nette juweelen en de veelkleurige perels lachen onze Miekes toe en, wat meer is, Standaert verkoopt ook hetgeen de gebruiken onmisbaar hebben verklaard om het huwelijk en de gemeenschap tusschen twee liefhebbende harten toe te zegelen.

De handelaar in goudwerk is een der zeldzame neutralen die onze gemeente bewoont, waar hij sedert lang het burgerschap heeft verworven en zich nuttig heeft weten te maken in onze lokale samenleving.

Hij is het "Pompiertje" bij uitmuntendheid, met hart en ziel aan den vrijwilligen dienst der brandweer gehecht en voor wien geene opoffering te groot is, om in geval van gevaar, het leven zijn evenmensch te redden.

Florimondje blijft niet te min een verkleefde onderdaan van Koningin Wilhelmintje: hij weet en met rede het schilderachtig landschap van Zeeland en 't eiland Walcheren op te hemelen, waar zoo menige Willebroeckenaars bij zomerzondag de uitspanning ging beproeven; en wanneer Florimondje na een rondreisje op den buiten 's avonds huiswaarts is gekeerd, tevreden over de afgewerkte taak, dan smaakt hij graag een Hulstkampje en zingt eens geestdriftig: "Wij zijn jongens van Jan de Wit"!

 

Lees andere artikels over "types van bij ons" in het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

handelaar

elektrieker

Uitbater(s)

Denis Vleminckx (handelaar)

Frans Lamberts (elektrieker)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Beide personen worden op dit adres vermeld. Waarschijnlijk was het enkel Denis Vleminckx die hier handel dreef.

Vraag: wat verhandelde Denis Vleminckx?

Bron: KL-1952

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

-

Van

< 1950

Tot

> 1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

dagbladhandel, boekhandel, dagbladventer

Uitbater(s)

Rik Stalpaert

Jozef Stalpaert x Helena De Loof

Toenaam

Rik Gazet

Jef Gazet

Telefoonnummer

03 78 68 80

 

Informatie

Rik Stalpaert startte de handel en bracht ook kranten bij klanten thuis. Hij werd in de zaak opgevolgd door zijn zoon Jozef.

Rik heeft nog een andere zoon Louis, die een vishandel uitbaat(te) in de Stationsstraat.

Jozef Stalpaert is in de periode 1955-1956 correspondent voor de Willebroekse Wielersportclub.

De zaak wordt ook vermeld op Louis De Naeyerplein nr. 22.

Publiciteit in Willebroek Digest (< 1965)

Bron: GEM-PUB, PI-WS, KL-1962, FB-WV, TS-VRTL, KonHarmSteCecilia, KL-1969

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

13

Vroeger nummer:

-

Van

1995

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Lezerstraal, dagblad- en tijdschriftenhandel, boekhandel

Liquid & Spirits

Uitbater(s)

Chantal Jochec, Eric Boeykens, Milan Boeykens

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 68 80

 

Informatie

Recent heeft Lezerstraal zijn producten uitgebreid met een handel in dranken, die ook via de webshop aan te kopen zijn.

Publiciteit in de Willebroekse Gemeentegids (1999-2000)

Bron: GEM-PUB, obodo.be, G-MAPS

 

webshop van Lezerstraal Liquids & Spirits

 

 

Afbeeldingen

 

 

augustus 1928

Advertentie in de feestbrochure van de Vrijwillige Pompiers.

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

 

 

 

1955 tot 1960

Advertenties uit jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

1965

2 advertenties in Willebroek Digest.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1960 - 1980

Advertentie voor Boekhandel en Hobbyshop Stalpaert.

Vraag: enig idee uit welk tijdschrift deze advertentie komt?

Bron: FB-WV, Andy Hy

 

 

 

1961 - 1973

Foto van de boekhandel - krantenwinkel - hobbyzaak.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

  

 

1995 - 1996 & 1999 - 2000

Publiciteit in de gemeentegids Willebroek

Bron: GEM-PUB

 

 

 

2014

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

voorjaar 2015

Rechts de tijdschriftenwinkel Lezerstraal.

In  het midden op de foto het gebouw dat in de plaats is gekomen van cinema Rio.

Bron: ?

 

 

 

2020

Recente foto van de tijdschriftenhandel Lezerstraal.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 27-10-2023 - Toevoegen advertentie gemeentegids 1995-1996
06-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
09-08-2023 - Toevoegen advertentie en foto uit de periode 1960-1980
05-11-2022 - Toevoegen advertentie uit 1928
06-09-2022 - Toevoegen advertenties uit jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
21-04-2022 - Toevoegen artikel van "Types van bij ons" (Willebroekse Kronieken)
03-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1965
28-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982
16-08-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
31-07-2021 - Toevoegen advertentie uit gemeentelijke Infobrochure (1999-2000)
30-05-2021 - Creatie nieuwe pagina