Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_041

 

Periode

 

< 1901 - 1923

1922 - > 1923

< 1947 - 1962

1948 - 1955

 

Huisnummer

Huidig nummer:

41

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

slachter

Uitbater(s)

Jozef (Jos) Ragheno

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De beenhouwerij wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923 (met huisnr. 43).

De zaak wordt ook vermeld in 1912 voor het leveren van slachtdiensten in Willebroek.

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 1, 2011 - nr. 2, 2012 - nr. 2), BK-CVDR, KL-1907

In de tweede helft van de 19de eeuw werd er in verschillende grootsteden een beenhouwersbond opgericht. Dit om de belangen van de beenhouwers te verdedigen.

Het slachten en verkopen van vlees gebeurde op dezelfde locatie. Door de beperkte hygiënische toestanden vormden, vooral in de zomermaanden, de reukhinder en het ongedierte een probleem.

Het verzamelen van de runderhuiden en de verkoop ervan tegen de beste prijzen was een pluspunt voor de beenhouwers om zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging.

Ook werd de noodzaak aangevoeld om met één stem de belangen van de beenhouwers te verdedigen in een Nationale veroepsvereniging.

...

De Beenhouwersbond van Willebroek en Omstreken telde einde de 19de eeuw en tot in de jaren '40 van de 20ste eeuw meer dan 100 leden, een record als men dit vergelijkt met de huidige situatie van zelfstandige beenhouwers in Willebroek en de ons omringende gemeenten.

...

Deze beroepsvereniging werd gesticht in 1902 onder impuls van Jos Ragheno, die ook de eerste voorzitter werd. Medestichters waren destijds o.a. Henri Rottiers, Louis Reyniers, August Pintens, Karel Hoofd.

De heer Henri Rottiers volgde later Jos Ragheno op als 2de voorzitter.

...

In de kiezerslijsten van 1906 van Willebroek vindt men de namen terug van de beenhouwers / slagers in Willebroek (zie het artikel).

...

In het 100-jarig bestaan van de bond waren volgende beenhouwers voorzitter van de vereniging:

 

  • 1902 - 1920     Jos Ragheno
  • 1920 - 1936     Henri Rottiers
  • 1936 - 1970     Jan Hoofd
  • 1970 - 1976     Jan Hens
  • 1976 - 2000     Werner Hens
  • 2000 - 2005     Marc Verlinden

 

In 2005 werd de vereniging ontbonden.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr.1, "De Beenhouwersbond van Willebroek en Omstreken", Eric Van Winghe)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

41

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

> 1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

herberg

Uitbater(s)

F. De Boeck

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Later wordt ook nog de name van "Hortense van Mie Wal" vernoemd bij deze herberg.

Vraag: weet iemand hier meer over? is dit Hortensia Cools (gehuwd met J. Verept)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 1, 2011 - nr. 2), PI-GB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

41

Vroeger nummer:

-

Van

< 1947

Tot

1962

 

Naam van het bedrijf / Beroep

schilder

Uitbater(s)

Jozef Pepermans

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1962

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

41

Vroeger nummer:

-

Van

1948

Tot

1955

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Bieke, herberg

Uitbater(s)

Jozef Pepermans (x Leonia De Borger)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jozef baatte dit café uit tijdens zijn beroepsbezigheid als schilder.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers)

 

 

Afbeeldingen

 

 

 1939

Vlag van de opgeheven Beenhouwersbond van Willebroek en Omstreken.

Bron: Werner Hens - Marc Verlinden, TS-VRTL (2010 - nr. 1)

 

 

 

Laatste wijziging 08-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende info en vragen
21-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie
29-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Gary Mantiers)
04-06-2021 - Creatie nieuwe pagina