Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_022

 

Periode

 

< 1901 - > 1923

< 1940 - 1952

< 1965 - > 1972

< 1989 - 2021

 

Huisnummer

Huidig nummer:

22

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

> 1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

café Vreugdegalm, danszaal met een orgel

't Achturenhuis (1922-1923)

kuiper / tonnenmaker, wagenmaker, herberg, feestzaal, danszaal

Uitbater(s)

Constant Van den Bossche (x Catharina Pauwels)

Jules Van den Bossche (oudste zoon van Stanne Bos)

Toenaam

Stanne Bos

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De zaak werd vermeld in de adressengids van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Informatie in de Willebroekse Kronieken en in "Willebroek in Zicht" (Karel De Decker).

Stanne Bos overleed in juli 1924.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2), BK-CVDR, WIL-INFO, PI-WS, GEM-PUB, BK-KD, BK-TDHTR

Stanne - of de lustige broeder uit de Nieuwstraat

De beste en de vroolijkste onzer parochianen.

Een edel hart en een glimlachend gelaat. Wan wien is Stanne de vriend niet?

Zoo men de schriftuur gelooft, wordt elke Willebroeckenaer geboren om in eenen Carnavalstoet te figureeren. Is zulks waarheid, Constant?

De oorlog kwam uwe schoone plannen dwarsboomen, maar wees gerust: de oontworpen praaltrein, die onze inrichtingsfaam moet bevestigen, vertoont zich later in de straten en de "Danseuse" behaalt zooals voorheen, den prijs van 't koddigste nummer.

Benevens zijnen uitvindingsgeest om zijn medeburgers de joligheid in te boezemen, is de baas uit "De Vreugdegalme een voortreffelijke patriot. In 't eerste van den strijd dien we beleven, vertelde men zelfs over de grens, dat de ongewenschte vijand het op Stanne gemikt had.

Ik geloof het goed, want de kuiper bemint zijn dorp en zijn vaderland. Om zulks te bewijzen heeft hij op 't Belgische front eenen nakomelin die meer dan een gewoon strijder is, eenen zoon die de galons verworven heeft en over wien wij allen fier zijn.

 

Lees nog andere teksten over "Typen van bij ons" in het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

Stanne Bos

Stanne werd als Constant Van den Bossche geboren te Willebroek op 23 maart 1852. Hij was de jongste zoon van Jan Van den Bossche (°1814 - +1905) en van Melanie Peeters (°1815 - +1900).

Hij groeide op in de bedrijvige doening van zijn vader op de Mechelsesteenweg. Jan Bos bezat daar een café, genaamd "Londen", een grote kuiperij, een grote tuin en een bollebaan, met daarnaast nog twee huizen. Deze eigendom bevond zich waar vroeger de infirmerie van De Naeyer was, ongeveer tegenover de huidige fietsenzaak Claessens. Café Londen werd bezocht door de Willebroekse burgerijd, die er kwm bollen, o.a. ook Louis De Naeyer.

...

Hij overleed te Willebroek op 9 juli 1924.

...

Toen vader Jan stierf in 1905 (op 91-jarige leeftijd) liet hij een aanzienlijk vermogen na, een fortuin voor die tijd. Dit na een uiterst werkzaam en zeer spaarzaam leven.

...

Alle eigendommen werden verkocht en de kinderen verdeelden alles.

Louis Van den Bossche vestigde zich in de Nieuwstraat (waar tot voor enkele jaren de Coop was) en Stanne die kocht ook een eigendom in de Nieuwstraat. Het gekocht pand werd afgebroken en daar liet hij de "Vreugdegalm" bouwen, zijnde een café, een feestzaal en daarachter een kuiperij. De feestzaal diende voornamelijk als danszaal tijdens de kermissen.

Het huis bevond zich naast de "Blauwe Kiel", recht tegenover de latere cinema Palace, waar in die tijd een wagenmaker woonde.

...

De oudste zoon van Stanne Bos - Jules - zette de kuipersstiel verder en werd de laatste kuiper van Willebroek.

...

Tijdens de warme zomeravonden voor de eerste wereldoorlog, lag half Willebroek in de Vaart, bij het oude sas aan de Nieuwstraat.

Daar demonstreerde Stanne zijn nummer. Hij trok klompen aan, ging te water en ... dreef rustig rond. Somwijlen las hij terwijl de gazet of stak een Belgisch vlaggetje op zijn dikke buik.

...

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

22

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

rijtuigmaker, wagenmaker

Uitbater(s)

Hendrik Van Muylder (x Ludovica De Jonghe)

Albert Van Muylder (x J. Impens)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jacques en Albert startten later het carrosseriebedrijf op de Dendermondsesteenweg nr. 203. Vraag: wanneer?

Bron: KL-1952

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

22

Vroeger nummer:

-

Van

< 1965

Tot

> 1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

groothandel confiserie, bakkerij, patisserie

Uitbater(s)

M. Amelinckx

Hilda

Toenaam

bij de Suikerbakker Klopt dit?

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De bakkerij wordt vermeld in Willebroek Digest (1965) en in de Bedrijvengids van 1972.

Bron: GEM-PUB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

22

Vroeger nummer:

-

Van

< 1989

Tot

2021

 

Naam van het bedrijf / Beroep

huisarts

Uitbater(s)

Jan Lamberts

Ilse Uytterhoeven

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 55 12

 

Informatie

Jan is een kleinzoon van Jan Lamberts die herberg de Vreugdegalm heeft opengehouden.

Publiciteit in de Infogids van Willebroek (2005) en vermelding in de gemeentelijke Infobrochure van 1999-2000.

Jan verhuist zijn praktijk naar Nieuwstraat 35 en later naar de Emiel Vanderveldestraat nr 28 in 2007.

In 2020 verhuist de praktijk van Jan Lamberts naar Medisch Huis De Wilgaard, Schoolweg 29.

De praktijk van Ilse Uytterhoeve blijft in de Nieuwstraat tot 2021 - dan verhuist haar praktijk naar Groepspraktijk Vaartland, in de Overwinningstraat 101A.

Bron: GEM-PUB, TS-VRTL (2010 - nr.3), obodo.be, PI-TB

 

 

Afbeeldingen

 

 

1899 - 1900

Groepsfoto van de zangers en leden van zangvereniging De Vreugdegalm.

Op de voorste rij in het midden (achter het bord): Bertha Van den Bossche.

Op de 1ste rij aan de rechterkant: Jeanne Van den Bossche.

Op de 4de rij uiters rechts: Constant Van den Bossche (Stanne Bos)

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

10 december 1899

Affiche met het programma voor een concert, georganiseerd door en met optreden van zangvereniging De Vreugdegalm.

De vereniging werd genoemd naar de zaal waar ze repeteerden en meerdere optredens verzorgden - uitgebaat door "Stanne Bos".

Na het concert volgt een bal.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

Grondplan van de zaal van de Vreugdegalm in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal  148,00 m², verdeeld als volgt:

 

  • zaal: 107,00 m² (16,30 x (6,4 0 + 6,70)/2)
  • café: 44,00 m² (6,60 x 6,70 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

 

april 1925

Postkaart waarop de Nieuwstraat te zien is in de richting van het kanaal.

Op de onderste foto een detail van café de Vreugdegalm (uit de postkaart).

Bron: ?

 

 

 

1917

Stanne Bos in alle eer en glorie.

Bron: ?

 

 

 

1915 - 1920

Nog een foto van Stanne Bos.

Bron: ?

 

 

 

1930

Aankondiging van de wielerwedstrijd "Groote Prijs Sigaretten Belga en Bieren Chasse Royale", ingericht door "de Willebroeksche Stoempers".

Inschrijven in lokaal Achturenhuis, Nieuwstraat 22 bij Petrus Lamberts.

Bron: De Volksgazet, 02-08-930, pg. 4

 

 

 

1993

Huis met het nummer 22 - op dat ogenblik een huisartsenpraktijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2017

Recente foto van het huis in de Nieuwstraat 22.

Bron: PI-TB

 

 

 

april 2021

Recente foto van de woning in de Nieuwstraat nr. 22

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 07-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende en nieuwe informatie
28-09-2023 - Toevoegen afbeelding 1925
17-09-2023 - Tovoegen foto's en bijhorende commentaar zangvereniging De Verugdegalm
08-05-2022 - Toevoegen plannetje zaal Vreugdegalm (1923)
24-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie over Stanne Bos en het carnavalgebeuren
21-04-2022 - Toevoegen artikel uit Willebroekse Kronieken (1986 - nr. 1)
29-09-2021 - Toevoegen link huisartspraktijk Jan Lamberts in de Emiel Vanderveldestraat
08-09-2021 - Toevoegen recentefoto - Bijhorende informatie
03-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
16-08-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
07-07-2021 - Toevoegen oude foto van Stanne Bos
09-06-2021 - Bijkomende informatie over de artsenpraktijk van Jan Lamberts - Ilse Uytterhoeve - bijkomende info over de foto
02-06-2021 - Creatie nieuwe pagina